Kristiansand

Måltrostveien 12B

Prisantydning
2 990 000 kr
Omkostninger
91 220 kr
Totalpris
3 081 220 kr
Tomteareal
791 ㎡
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Tomt

Oversikt

Vågsbygd - Solrik råtomt m/fin utsikt over Fiskåtangen og mot byfjorden. Her har du sol fra morgen til kveld. Sentralt

Beliggenhet

Adkomst

Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Rolig og barnevennlig boområde rett ved barneskole og barnehage. Gangavstand til trekanten med butikk, bussholdeplass, turterreng og Vågsbygd Amfi senter. Sykkelavstand til sentrum (ca. 3 km).

Offentlige opplysninger

Vei, vann og avløp

Tilknyttet privat vei. Det foreligger tinglyst erklæring om veirett, vann og avløp, som gir Måltrostveien 12B veirett over Måltrostveien 12A. Videre erklæres det at Måltrostveien 12B har rett til å anlegge og vedlikeholde vann- og kloakkledninger over Måltrostveien 12A. Tilknytningsgebyr på kommunale rør er i følge Kristiansand kommune sine nettsider på kr. 12 500,- for vann og kr. 12 500,- for avløp. Prisene er pr. boenhet. Deretter tilkommer et årlig abonnementsgebyr på vann og avløp.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område, godkjent som bebyggelse og anlegg, og er en del av kommuneplanens arealdel/byplan datert 22.06.2011. Hensynssone: Rød støysone. Plan i nærområdet: plan nr. 1552 "Detaljregulering for Svanedamsveien / FIskåtangen" datert 01.12.2021. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4204/14/2009:
16.08.1956 - Dokumentnr: 501960 - Bestemmelse om veg
Bestemmelse om gjerde
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4204 Gnr:14 Bnr:243
Gjelder denne registerenheten med flere


10.01.1959 - Dokumentnr: 113 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:14 Bnr:256
Overført fra: Knr:4204 Gnr:14 Bnr:243
Gjelder denne registerenheten med flere


23.09.2019 - Dokumentnr: 1109868 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:14 Bnr:241
Overført fra: Knr:4204 Gnr:14 Bnr:243
Gjelder denne registerenheten med flere


22.03.2022 - Dokumentnr: 316449 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt


29.04.2022 - Dokumentnr: 457506 - Bestemmelse om bebyggelse
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:14 Bnr:243
Bestemmelse om byggehøyde


29.04.2022 - Dokumentnr: 457506 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:14 Bnr:243
Bestemmelse om beplantning/vegetasjon/hekk


21.02.2022 - Dokumentnr: 199979 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4204 Gnr:14 Bnr:243


21.02.2022 - Dokumentnr: 199986 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:14 Bnr:243
Kan ikke slettes uten samtykke fra: Kristiansand Kommune
Org.nr: 820 852 982


21.02.2022 - Dokumentnr: 199986 - Bestemmelse om vann/kloakk
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:14 Bnr:243
Kan ikke slettes uten samtykke fra: Kristiansand Kommune
Org.nr: 820 852 982
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger


Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr FYLL INN,-
Tinglysning av skjøte: kr 585,-
Tinglysning av pantedokument kr 585,-

HELP Boligkjøperforsikring kr 12 500,-
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,-

Sum omkostninger: kr 91 220,-

Regnestykker forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer.

Info eiendomsskatt

Det er pt. ingen eiendomsskatt for denne eiendommen. Eiendommen er ubebygd. Skattesatsen settes til 2,1 promille for boliger, fritidsboliger, tomter og næringseiendommer.

Nøkkelinformasjon

Diverse

Selger har tinglyst en erklæring som sier følgende:
Den som til en hver tid eier eiendom gnr. 14 bnr.243 (Måltrotsveien 12A) i Kristiansand kommune, har krav på at et hvert byggverk på eiendom gnr.14 bnr. 2009 og eiendommer som senere fradeles denne, ikke overskriver høyde K+41,7. Erklæringen kan ikke endres eller slettes uten samtykke fra eier av eiendom gnr. 14 bnr.243. Samme gjelder høyder på trær, flaggstang og vegetasjon. Disse må ikke overskrider høyde k+41,7. Se vedlegg 1: fra Landmåler Sør (ikke overskrider høyde k+41,7).

Det foreligger tinglyst veirett.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.
Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4204/14/2009:
16.08.1956 - Dokumentnr: 501960 - Bestemmelse om veg
Bestemmelse om gjerde
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4204 Gnr:14 Bnr:243
Gjelder denne registerenheten med flere


10.01.1959 - Dokumentnr: 113 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:14 Bnr:256
Overført fra: Knr:4204 Gnr:14 Bnr:243
Gjelder denne registerenheten med flere


23.09.2019 - Dokumentnr: 1109868 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:14 Bnr:241
Overført fra: Knr:4204 Gnr:14 Bnr:243
Gjelder denne registerenheten med flere


22.03.2022 - Dokumentnr: 316449 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt


29.04.2022 - Dokumentnr: 457506 - Bestemmelse om bebyggelse
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:14 Bnr:243
Bestemmelse om byggehøyde


29.04.2022 - Dokumentnr: 457506 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:14 Bnr:243
Bestemmelse om beplantning/vegetasjon/hekk


21.02.2022 - Dokumentnr: 199979 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4204 Gnr:14 Bnr:243


21.02.2022 - Dokumentnr: 199986 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:14 Bnr:243
Kan ikke slettes uten samtykke fra: Kristiansand Kommune
Org.nr: 820 852 982


21.02.2022 - Dokumentnr: 199986 - Bestemmelse om vann/kloakk
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:14 Bnr:243
Kan ikke slettes uten samtykke fra: Kristiansand Kommune
Org.nr: 820 852 982
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger


Info kommunale avgifter

Kr. 0,- pt. Ved tilknytning til vann og avløp tilkommer årlig abonnementsgebyr.
Avfall Sør opplyser at det ikke medfører noen gebyrer før abonnementet opprettes og dunker bestilles. Opprettelse av abonnement og utlevering av utstyr vil bli belastet ny eier med kr. 510,64. Dette bør bestilles ca. 3 uker før overtagelse.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern
Produktnummer: 24AE4260-2EE7-41E1-A1F5-C501AF33FF56