Kristiansand-Lund/Fagerholt/Gimlekollen/Kongsgård

Magnus Barfots vei 7

Prisantydning
1 590 000 kr
Omkostninger
40 920 kr
Totalpris
1 630 920 kr
Felleskostnader
11 090 kr / kvartal
Felleskostnader inkl.
Les mer
Kommunale avgifter
8 183 kr / år
Byggeår
1983
Bruksareal
208 ㎡
Tomteareal
8 986 ㎡
Etasje
1
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Næringsbygg

Oversikt

Om eiendommen

Fagerholt - kontor/lager lokale på 216 kvm.

Næringsbeskrivelse

Beskrivelse

Sørmegleren næring har gleden av å presentere en innholdsrik lager/kontorseksjon på 216 kvm. med sentral beliggenhet på Fagerholt ca. 10 min. kjøring fra sentrum. Lager/kontorseksjonen er den del av et sameie på 18 seksjoner. Parkering rett utenfor. Velkommen til visning.

Oppdragsnummer

9-21-0083

Adresse med betegnelse

Magnus Barfots vei 7, Gnr. 37 Bnr. 301 Snr. 9 i Kristiansand kommune.

Selger

EMA KLIMA AS

Beliggenhet

Beliggenhet

Sentral beliggenhet på Fagerholt ca. 10 min. kjøring fra sentrum. Rett ved busstopp og 2 store dagligvareforretninger.

Næringstype

Kontor/lagerseksjon.

Eierform

Eierseksjon næring.

Byggeår

1983 i følge Kristiansand kommune.

Areal

Totalt bruttoareal for seksjonen (BTA): 216 m2
Totalt bruksareal for seksjonen (BRA): 208 m2

Arealoversikt av bruksareal (BRA) pr. etasje:

1. etasje: 208 m2
 
Romoversikt:

1. etasje: Gang, kontor x 7, gang, Wc.

Arealberegning: Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige etter NS 3940. Arealene gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted.

Innhold

Innhold

1. etasje: Gang/resepsjon, gang,  7 kontorer  i noe lukket og åpen løsning og bad med wc.

Standard

Trenger oppussing.

Diverse

Sameiet har overtatt/kjøpt tilleggs tomt fra Fagerholt Næringsbygg AS med tilhørende dokumentert utgifter til ny reguleringsplan på totalt  kr 3 044 000.- hvorav denne seksjonen v. EMA Klima As sin andel ar 4.02 % ( aksjeandel i FN) ved fremtidig salg av tomt/planer av fellesområder/tomt.
Deretter vil alle sameiere fordeles etter sameiebrøk i MBV7 hvorav EMA Klima AS har 222/6742 i sameiet for overskytende.

Parkering

Fri parkering på oppmerkede plasser.

Oppvarming

Elektrisk.

Vilkår og betingelser

Tomt

Areal: 8 986 kvm, Eierform: Fellestomt

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Foreligger ikke.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til næring, tilhører reguleringsplan Bleget - Fagerholt, felt 3, datert 01.10.2013. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Off.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

1983/6432-1/93  Erklæring/avtale  - 11.05.1983 
 Bestemmelse om tilfluktsrom
Overført fra: 4204-37/301
Gjelder denne registerenheten med flere.

1983/10583-1/93  Bestemmelse om veg. 12.08.1983 
Bestemmelse om vann/kloakkledning.

1983/11727-1/93  Elektriske kraftlinjer  - 05.09.1983 
 Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
Gjelder denne registerenheten med flere

2017/1410701-1/200  Bestemmelse om bebyggelse  - 15.12.2017 21:00 
rettighetshaver:Knr:1001 Gnr:37 Bnr:298  
rettighetshaver:Knr:1001 Gnr:37 Bnr:417  
rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:37 Bnr:297  
Tillatt å bygge nærmere tomtegrensen
Gjelder denne registerenheten med flere

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommer:

2017/1410701-2/200  Bestemmelse om bebyggelse  
15.12.2017 21:00 
 rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:37 Bnr:301 Snr:9 med fler

Leieforhold

Ingen leieforhold. Lokalene er tømt og kan overtas omgående. Lokalene er ryddet og vil ikke bli ytterligere rengjort før overtagelse.

Energiattest

Ikke fortatt.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

1 590 000,- (Prisantydning) Omkostninger 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 39 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 590 000,-)) 40 920,- (Omkostninger totalt) 1 630 920,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 8 183 pr. år

Felleskostnader

Kr. 11 090,- pr.kvartal.

Felleskostnader inkluderer

Inkludert driftsutgifter + avsetning til fremtidig skifte av tak i flg.eier.

Budgivning

Informasjon i dette prospekt, samt annen informasjon fremlagt i forbindelse med salget, forutsettes gjennomgått og kontrollert av kjøper før bindende bud gis. Videre forutsettes det at eiendommen er besiktiget av kjøper og at kjøper rekvirerer teknisk bistand dersom han finner det formålstjenlig. Dette forhindrer ikke at megler i en avsluttende fase vil kunne velge å gjennomføre en lukket budrunde. Det tas forbehold om å kreve sikkerhetsstillelse for det bud som blir antatt. Potensielle kjøpere inviteres herved å gi bud i tråd med dette prospekt og de forutsetninger som legges til grunn. Selger forbeholder seg retten til å akseptere eller forkaste ethvert bud. Alle opplysninger i salgsprospektet er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige uten å forringe den generelle standarden. Det tas også forbehold om feil i prospekt. Kontakt megler for mer informasjon. Det anbefales at bygget gjennomgås med byggeteknisk fagperson før evt. budgivning.

Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper har ansvar for å etterspørre opplysninger som ikke er tilgjengelig i salgsoppgaven.

Lovverk og avtalebetingelser

Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. Fravikeligheten som fremgår av lovens § 1-3 og forskriftens §1-2 er anvendt for dette oppdraget. Det forutsettes at kjøper gjør handelen som ledd i næringsvirksomhet. Dersom budgiver handler som forbruker må dette skriftlig meddeles megler senest ved budgivning. Ved salg til næringsdrivende overtas eiendommen og dens tilbehør "som den/det er", jfr. avhendingsloven §3-9(2). Avhendingsloven §3-9 fravikes slik at det kun skal kunne gjøres gjeldende at det foreligger mangler i følgende tilfelle: Dersom selger har forsømt sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-7 eller dersom selger har gitt uriktig informasjon om eiendommen, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-8 Risikoen for eventuelle skjulte feil, tilligger etter dette kjøper. Videre fravikes avhendingsloven § 3-3 (2), og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Avhendingsloven §4-19 (2

Selger kjenner ikke til at det er at det er forurensning i tomtegrunnen mv. Kjøper skal, dersom forurensning i ettertid skulle bli oppdaget, bære det fulle ansvar for all forurensning som eksisterer på eiendommen, med unntak av forurensing forårsaket av selger. Det gjøres oppmerksom på regler om avskrivning av faste tekniske installasjoner i avskrivbare bygninger. Partene har selv ansvar for å sette seg inn i regelverket og konsekvensene av dette. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene. Pro & Contra Partene må selv foreta avregning av kommunale avgifter, felleskostnader, samt eventuelle leieinntekter, festeinntekter/avgifter og liknende i forbindelse med oppgjøret. Megler foretar ikke noe pro & contra pr overtakelsesdato.

Visning

Etter avtale med Eiendomsmegler MNEF Kjetil Lossius på tlf. 40 40 80 02

Oppgjør

Så fremt ikke annet avtales, gjennomføres oppgjør gjennom Sørmeglerens oppgjørsavdeling.

Overtagelse

Etter avtale.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Finansiering

Kontakt megler som formidler gode finansieringstilbud fra vår samarbeidspartner Sparebanken Sør.

Salgsoppgave og vedlegg

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF Kjetil Lossius, tlf. 40 40 80 02

Salgsoppgave og vedlegg

Før innleggelse av bud må følgende vedlegg gjennomgås:
- Kommunale opplysninger
- Reguleringsplaner, ferdigattest m.m.
- Grunnbok med eventuelle servitutter og heftelser
- Eventuelt andre vedlegg

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3052112