Maberg

Mabergveien 27

Prisantydning
2 450 000 kr
Omkostninger
81 550 kr
Totalpris
2 531 550 kr
Formuesverdi
587 847 kr
Formuesverdi sekundær
2 233 818 kr
Byggeår
1992
Internt bruksareal (BRA‑i)
189 ㎡
Bruksareal
189 ㎡
Tomteareal
953 ㎡
Antall soverom
2
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Landlig beliggende enebolig med garasje på solrik tomt.

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Landlig beliggende enebolig med enkeltstående garasje på fin tomt.

Boligen holder en gjennomgående normal standard hovedsakelig fra byggeår.
- Lys og trivelig stue med godt lysinnslipp
- Avgrenset kjøkken med original profilert innredning og enkeltstående hvitevarer (medfølger).
- 2 bad med standard fra byggeår, fordelt med ett i hver etasje.
- 2 soverom
- Kjeller med kjellerstue og god lagringsplass.
- vedovn og varmepumpe.

Oppvarming

Elektrisk og ved. Varmepumpe (eldre type) og vedovn i stue, samt kjellerstue.

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Vanse kjør veien utover mot Ore. Etter ca. 2 km. ta inn til høyre, deretter til venstre. Kjør ca. 400 m innover på denne veien. Boligen ligger da på høyre side, merket med til salgs skilt fra Sørmegleren.

Skolekrets

Vanse barne- og ungdomsskole.

Parkering

På egen eiendom og i garasje med automatisk portåpner.

Beliggenhet

Eiendommen har en fin beliggenhet på Maberg, ca. 5 km fra Penne og Jøllestø og ca. 2 km fra Vanse sentrum. Området rundt eiendommen er landlig og har en særpreget natur. Fra eiendommen kan man se havet og utover det flotte Listalandskapet.
Eiendommen ligger i et område med mye historie og flere spennende fornminner. Vest-Lista har mange populære turløyper til bl.a. Lista fyr, Snekkestø og Nordberg Fort, samt sykkelmuligheter.
Eiendommen ligger meget solrikt til med sol store deler av dagen.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 17.12.1992. Ferdigattesten gjelder nybygg bolig. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Det foreligger søknad og vedtak på byggetillatelse for garasje, datert 28.06.1993.
Bygg/Garasje ligger på grensen til naboeiendommene gnr. 99 bnr. 128, og gnr. 99 bnr. 9.

Det foreligger ikke ferdigattest  for garasjen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd.

Fremlagte tegninger fra Farsund kommune stemmer med dagens bruk. Det gjøres oppmerksom på at flere av rommene i kjelleren ikke er benevnt med bruksegenskap, og det må dermed antas at rommene ikke er godkjent til rom for varig opphold. Kjellerstuen er benevnt. Kjellerstuen er delt inn i 2 rom med en lettvegg.
Det er avvik mellom godkjente tegninger/ferdigattest og dagens bebyggelse. Det er satt inn dør ut på hovedsoverommet, vindu på bad er større og vindu på vaskerom mindre. Endringen(e) er ikke omsøkt.
Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbundet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vann og avløp. Offentlig vei til innkjørsel.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område, godkjent som spredt boligbebyggelse, og er en del av kommuneplanens arealdel/byplan; Farsund-Lista 2018-2028. 

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4206/99/33:
17.12.1992 - Dokumentnr: 3844 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4206 Gnr:99 Bnr:1

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 61 250,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 16 500,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger (inkl. valgfrie tillegg): kr 81 550,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Info eiendomsskatt

EIendomsskatt er inkl i kommunale avgifter.

Nøkkelinformasjon

Standard

Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av John Terje Knutsen den 18.06.2024, og er gyldig i 1 år etter befaringsdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon:
Boligen på Mabergveien består av kjeller og hovedetasje og ble oppført i 1991/2. I sin helhet fremstår boligen slik den var da den ble bygget og
det er ikke gjort større endringer enn lagt laminat. Flere konstruksjoner har passert forventet levetid, som bad og vaskerom, og man må påregne oppgradering og renovering. Kjøkkenvifte er defekt og må skiftes. Enkelte dører og vinduer må man påregne lokale utbedringer eller utskiftning. I bod i kjeller er det registrert fuktskader, her må man påregne åpning av konstruksjoner for å kunne avdekke omfanget. Dette kan ha en sammenheng med utett grunnmurplast under terrasse. Viser for øvrig til rapportens enkelte punkter som må nøye gjennomgås.
 
Følgende avvik har fått TG3 eller TG2: 

Taktekking,TG2
Taktekkingen er av betongtakstein. Taket er besiktiget fra bakkenivå.
Vurdering av avvik:
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen.
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak.
Tiltak
- Tidspunkt for utskiftning av undertak nærmer seg.
- Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tekkingen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.
- Tidspunkt for utskiftning av taktekking nærmer seg.
Kostnadsestimat : Ingen umiddelbar kostnad

Nedløp og beslag,TG3
Renner, nedløp og bordtakbeslag er av plast.
Vurdering av avvik:
- Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
- Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, noe som var krav på byggemeldingstidspunktet.
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag.
- Byggeforskrift 1985: Kap. 45 Tak, takrenner og nedfallsrør. "Hvor det er fare for at snøras og isras kan medføre skade, skal taket ha snøfanger e.l."
Tiltak
- Det må monteres snøfangere for å oppfylle byggeårets krav.
- Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må beslag/renner/nedløp skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Vinduer,TG2
Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass og trevinduer med koblet glass.
Vurdering av avvik:
- Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket.
Tiltak
- Det må foretas lokal utbedring.
Kostnadsestimat : Under 10 000

Dører,TG3
Bygningen har malt hovedytterdør og malt balkongdør i tre.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist dør(er) med fukt/råteskader.
- Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå.
- Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.
Tiltak
- Døren(e) står foran utskiftning.
- Det må foretas lokal utbedring.

Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000
Balkonger, terrasser og rom under balkonger,TG2
Understøttet terrasse i tre
Vurdering av avvik:
- Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
- Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler.
Tiltak
- Lokal utbedring/utskiftning bør utføres.
- Andre tiltak:
- Dekket er modent for utskiftning.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Platting i tre,TG2
Vurdering av avvik:
- Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler.
Tiltak
- Lokal utbedring/utskiftning bør utføres.
Kostnadsestimat : Under 10 000

Utvendige trapper,TG2
Utvendig støp trapp til hovedinngang.
Vurdering av avvik:
- Det er avvik:
- Det er ikke hådløper på vegg.
Tiltak
- Tiltak:
- Håndløper på vegg må monteres.
Kostnadsestimat : Under 10 000

Utvendige trapp kjeller,TG2
Støpt trapp til kjeller
Vurdering av avvik:
- Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
- Det er avvik:
- Det er ikke håndløper på vegg
Tiltak
- Tiltak:
- Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyder opp til dagens krav.
- Håndløper på vegg må monteres
Kostnadsestimat : Under 10 000

Innvendig
Overflater,TG3
Innvendig er det gulv av parkett, laminat , betong, teppe og fliser. Veggene har tapet,trepanel,malte plater og betong. Innvendige tak har himlingsplater.
Vurdering av avvik:
- Det er stedvis påvist synlige skader på overflater.
Tiltak
- Andre tiltak:
- Overflater må utbedres eller skiftes.
- Listverk må monteres.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Etasjeskille/gulv mot grunn,TG2
Etasjeskiller er av trebjelkelag. Støpt gulv i kjeller
Vurdering av avvik:
- Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
Tiltak
- For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.
Kostnadsestimat : Ingen umiddelbar kostnad

Radon,TG2
Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
Vurdering av avvik:
- Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
Tiltak
- Det bør gjennomføres radonmålinger.
Kostnadsestimat : Under 10 000

Rom Under Terreng,TG2
Hulltaking er foretatt og det er påvist avvik i konstruksjonen.
Vurdering av avvik:
- Det er gjennom hulltaking påvist høyt fuktnivå inne i trekonstruksjonen i hulltakingen, men ikke påvist fuktskader i dette området. Høy luftfuktighet kan over tid føre til muggvekst eller sverting av materialer. Samtidig kan materialer og konstruksjoner bli ødelagt.
- Det er gjennom målinger påvist høyt fuktnivå i trevegger i underetg./kjeller, det er derfor ikke foretatt hulltaking
Tiltak
- Det påviste fuktnivå gir grunn til å overvåke konstruksjonen jevnlig for å se utvikling over tid, og eventuelt foreta tiltak for å unngå fuktskader.
- Ytterligere undersøkelser må foretas for å få kartlagt tilstanden og omfanget på eventuelle skader.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Innvendige trapper,TG2
Boligen har malt tretrapp.
Vurdering av avvik:
- Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
- Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
Tiltak
- Håndløper må monteres på vegg for å tilfredsstille krav på byggetidspunktet.
Kostnadsestimat : Under 10 000

Innvendige dører,TG2
Innvendig har boligen furu fyllingsdører og malte fyllingsdører.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører.
Tiltak
- Det bør foretas tiltak på enkelte dører.
- Enkelte dører må justeres.
Kostnadsestimat : Under 10 000

Våtrom
Kjeller > Bad
Generell,TG3
Rapporten baserer seg på kravene i NS3600 hvor bad eldre enn 1997, eller som har store avvik, automatisk faller inn under en kategori hvor det fastsettes en fastsatt tilstandsgrad TG3. Bakgrunnen for dette er en sammensetning av alder på produkter og generell oppbygging som ikke vil imøtekomme dagens krav til våtrom. Dette vil i noen tilfeller ikke nødvendigvis si at våtrommet ikke kan brukes, men at man må kunne påregne oppgradering i nær fremtid.
Vurdering av avvik:
- Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
Tiltak
- Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres.
Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

Etasje > Bad
Generell,TG3
Rapporten baserer seg på kravene i NS3600 hvor bad eldre enn 1997, eller som har store avvik, automatisk faller inn under en kategori hvor det fastsettes en fastsatt tilstandsgrad TG3. Bakgrunnen for dette er en sammensetning av alder på produkter og generell oppbygging som ikke vil imøtekomme dagens krav til våtrom. Dette vil i noen tilfeller ikke nødvendigvis si at våtrommet ikke kan brukes, men at man må kunne påregne oppgradering i nær fremtid.
Vurdering av avvik:
- Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
Tiltak
- Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres.
Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

Kjeller > Grovkjeller / bod
Generell,TG3
Rapporten baserer seg på kravene i NS3600 hvor bad eldre enn 1997, eller som har store avvik, automatisk faller inn under en kategori hvor det fastsettes en fastsatt tilstandsgrad TG3. Bakgrunnen for dette er en sammensetning av alder på produkter og generell oppbygging som ikke vil imøtekomme dagens krav til våtrom. Dette vil i noen tilfeller ikke nødvendigvis si at våtrommet ikke kan brukes, men at man må kunne påregne oppgradering i nær fremtid.
Vurdering av avvik:
- Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
Tiltak
- Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres.
Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

Etasje > Vaskerom
Generell,TG3
Rapporten baserer seg på kravene i NS3600 hvor bad eldre enn 1997, eller som har store avvik, automatisk faller inn under en kategori hvor det fastsettes en fastsatt tilstandsgrad TG3. Bakgrunnen for dette er en sammensetning av alder på produkter og generell oppbygging som ikke vil imøtekomme dagens krav til våtrom. Dette vil i noen tilfeller ikke nødvendigvis si at våtrommet ikke kan brukes, men at man må kunne påregne oppgradering i nær fremtid.
Vurdering av avvik:
- Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
Tiltak
- Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres.
Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

Kjøkken
Etasje > Kjøkken
Overflater og innredning,TG2
Kjøkkenet har innredning med profilerte fronter. Benkeplaten er av laminat. Det er kjøleskap, fryseskap, oppvaskmaskin og stekeovn.
Vurdering av avvik:
- Det er avvik:
- Film på fronter løsner
Tiltak
- Tiltak:
- Lokal utbedring, lime film, eventuelt lime på ny.
Kostnadsestimat : Under 10 000

Etasje > Kjøkken
Avtrekk,TG3
Det er kjøkkenventilator med avtrekk ut.
Vurdering av avvik:
- Det er registrert avvik med avtrekk.
- Avtrekk fungerer ikke.
Tiltak
- Ventilatoren må skiftes.
Kostnadsestimat : Under 10 000

Spesialrom
Kjeller > Toalettrom
Overflater og konstruksjon,TG3
Toalettrom med fliser på gulv, malte plater på vegg og himling kledd med plater. Rommet er utstyrt med gulvstående toalett og servant.
Vurdering av avvik:
- Toalettrom har ingen ventilering fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.
- Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.
Tiltak
- Mekanisk avtrekk bør etableres på toalettrom.
Kostnadsestimat : Under 10 000

Tekniske installasjoner
Vannledninger,TG2
Innvendige vannledninger er av kobber.
Vurdering av avvik:
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger.
Tiltak
- Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.
- I forbindelse med oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør.

Avløpsrør,TG2
Det er avløpsrør av plast.
Vurdering av avvik:
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger.
Tiltak
- Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.
- I forbindelse med oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør.
Kostnadsestimat : Ingen umiddelbar kostnad

Varmesentral,TG2
Boligen har installert varmepumpe.
Vurdering av avvik:
- Mer enn halvparten av forventet brukstid på varmesentral er oppbrukt.
Tiltak
- Det er ikke behov for utbedringstiltak siden varmesentralen fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

Varmtvannstank,TG2
Boligen har installert en varmtvannstank på ca 200 liter. Tanken er fra 1992
Vurdering av avvik:
- Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år
Tiltak
- Det er ikke behov for utbedringstiltak siden tanken fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre tanker.
Kostnadsestimat : Ingen umiddelbar kostnad

Elektrisk anlegg,TG3
Det elektriske anlegget er fra byggeår. Sikringsskapet er lokalisert i gang. Anlegget har automatsikringer og jordfeilbryper. Ny strømmåler er montert i 2017.
Kommentar:Det er registrert enkelte kontakter som er løse.
Kostnadsestimat : Under 10 000

Branntekniske forhold,TG3
Boligen har røykvarsler, en er ute av drift. Brannslukningsapparat er eldre enn 10 år
Kostnadsestimat : Under 10 000

Tomteforhold
Drenering,TG2
Dreneringen er fra 1992.
Vurdering av avvik:
- Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.
- Det er avvik:
- Grunnmurplast ligger flere plasser under terreng. Klemlist mangler på grunnmurplast
Tiltak
- Tiltak:
- Grunnmurplast må graves frem og det må etableres klemlist. Dette er for å unngå at vann trenger bak og inn i konstruksjon.
Kostnadsestimat : Under 10 000

Terrengforhold,TG2
Boligen ligger i skrånet terreng.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist dårlig fall eller flatt terreng inn mot grunnmur og dermed muligheter for større vannansamlinger.
Tiltak
- Det bør foretas terrengjusteringer.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Utvendige vann- og avløpsledninger,TG2
Utvendige avløpsrør er av plast og er fra 1992. Det er offentlig avløp via private stikkledninger Utvendige vannledninger er av plast (PEL) og er fra 1992. Det er offentlig vannforsyning via private stikkledninger.
Vurdering av avvik:
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger.
Tiltak
- Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.
Kostnadsestimat : Ingen umiddelbar kostnad
 
For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger boligen: Kjøleskap/kombiskap, fryseskap/ -boks, komfyr/stekeovn/koketopp og oppvaskmaskin. Vaskemaskin og tørketrommel.

Diverse

Det gjøres oppmerksom på at boligen er rengjort før visning, og  at den ikke vil bli ytterligere rengjort før overtagelse.

Beiteområdet som eiendommen grenser har strømførende gjerdet. Tidligere eier har gitt tillatelse til at det kan tas strøm fra garasjen. Det vil bli opp til ny eier om avtalen evt. skal videreføres.

Randonmåling

Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4206/99/33:
17.12.1992 - Dokumentnr: 3844 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4206 Gnr:99 Bnr:1

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Info kommunale avgifter

Totalt kr. 14.147,-. Beløpet inkluderer renovasjon, eiendomsskatt, målerleie og gebyr for vann- og avløp. Vann- og avløpsgebyr vil variere iht. forbruk, feie og tilsynsavgift.

Byggemåte

Taktekkingen er av betongtakstein. Taket er besiktiget fra bakkenivå. Renner, nedløp og bordtakbeslag er av plast. Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra
byggeår. Fasade/kledning har liggende bordkledning. Takkonstruksjonen har W-takstoler i tre med undertak av sutak. Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass og trevinduer med koblet glass. Bygningen har malt hovedytterdør og malt balkongdør i tre. Understøttet terrasse i tre Utvendig støp trapp til hovedinngang. Støpt trapp til kjeller.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

TV/Internett/Bredbånd

Det er ligger fiber i veien. Det er ikke lagt fiber inn.

Sammendrag selgers egenerklæring

Eiendommen selges med fullmakt. Fullmaktshaver har ikke bebodd eiendommen og har derfor ikke spesifikk kunnskap om den. Det kan derfor være feil og
mangler ved eiendommen som det ikke er spesifikt opplyst om. Kjøper oppfordres derfor til å foreta en særlig grundig undersøkelse av eiendommen, gjerne
med bistand av teknisk sakkyndig.

Boligen selges med boligselgerforsikring.
Produktnummer: 15E029E3-E9A3-4F71-8E36-BE89BBAE4744