Hægebostad

Lygnaveien 984

Prisantydning
2 990 000 kr
Omkostninger
75 920 kr
Totalpris
3 065 920 kr
Bruksareal
408 ㎡
Tomteareal
930 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Næringsbygg

Oversikt

Om eiendommen

Kombinasjonsbygg Birkeland/Hægebostad-Stor 5 roms leilighet i 2.etg.og næringslokaler i 1.etg med mulighet for bolig.

Næringsbeskrivelse

Beskrivelse

Sørmegleren næring har gleden av å presentere for salg en kombinasjonseiendom med sentral beliggenhet i Hægebostad. Det gamle bankbygget består av påbygd banklokale i 1 etg. og en romslig pent oppusset leilighet  i 2.etg. med blant annet 2 nye bad (vaskerom) og 4 soverom. Kjeller med boder og toaletter til banklokalet. Velkommen til visning.

Oppdragsnummer

9-21-0053

Adresse med betegnelse

Lygnaveien 984, Gnr. 25 Bnr. 44 i Hægebostad kommune.

Selger

Lyngdal offshore & marine as

Beliggenhet

Beliggenhet

Eiendommen ligger på Birkeland i Hægebostad kommune, vis a vis kommunehuset. Eiendommen har meget god profilering mot riksvei 43. Butikk m.m rett over gaten.

Næringstype

Bolig- og Næringsbygg.

Eierform

Selveier.

Byggeår

Opprinnelig byggeår er ukjent, antatt ca. 1955, men eiendommen er påbygget og ombygget i 1975. Nytt inngangsparti påbygget i 21012

Bygninger og byggemåte

Se tilstandsrapport.

Areal

Totalt bruttoareal for bygget (BTA): 449 m2
Totalt bruksareal for bygget (BRA): 408 m2

Arealoversikt av bruksareal (BRA) pr. etasje:

-               Kjeller: 68 m2
-               1. etasje: 189 m2
-               2. etasje: 151 m2

Romoversikt:

Kjeller:

-               Trapperom, gang, kott u/trapp, WC x 2, bod, bod, bod

1. etasje:

-               Vindfang, banklokale, kontor, kontor, spiserom, kontor, hvelv, kontor, bod, gang, trapperom, gang, garasjerom, trapperom

2. etasje:

-               Trapperom, gang, vaskerom, bad, Wc, soverom, soverom, soverom, kjøkken, stue, soverom

NB: Garasje er medtatt i samlet arealmåling for bygget.

Arealberegning: Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige etter NS 3940. Arealene gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted.

Innhold

Innhold

1.etasje: Vindfang, ekspedisjon, stort kontor, 2 kontorer, spiserom, kontor/arkiv, hvelv, minibank-rom.
garasje og bakgang.
2.etasje inneholder leilighet: Entre m/ utgang til terrasse, stue, kjøkken, 4 soverom, bad, wc, vaskerom.
Bortsetningsloft.
Det er kjeller under den eldste delen av bygningen. Kjelleren inneholder: Gang, 2 toaletter, arkiv og boder.

Standard

Se tilstandsrapport.

Diverse

Det finnes ikke plantegninger av 2.etg. kommunens arkiver. Eier har vært i kontakt med kommunen  vedr. omregulering av 1.etg næring til bolig/leilighet. Kommunen er positive,  men det må søkes om omregulering, Eier har flere opplysninger.

Parkering

Parkeringsplass på kommunal grunn med grense til denne eiendomme og garasje i tilknytning til leiligheten.

Oppvarming

Varmekabler i gulv i ekspedisjonslokale i banken. Varmepumpe i banklokalet med kjøling. Ny peis med innsats, varmekabler i vaskerom og bad i leilighet, Elektrisk oppvarming forøvrig.

Vilkår og betingelser

Tomt

Areal: 930 kvm, Eierform: Eiet tomtTomten er opparbeidet med plen og adkomstareal til både foran bank og vei inn til garasje og leiligheten på den ene siden av huset.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Mangler ferdigattest/midlertidig brukstillatelse av ukjent årsak ifølge opplysninger fra Hægebostad kommune.

Reguleringsplan

Eiendommen tilhører reguleringsplan kommunedelplan for Tingvatn - Snartemo. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig  vann.
Er pr dags dato registrert med følgende kommunale avgifter i kommunens avgiftssystem: Boligrenonvasjon, vannavgift (vannmåler), slamavgift og feiing.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

Dagbok nr. 1972/3294-1/40  Jordskifte tinglyst 5.12.1972.
Gjelder denne registerenheten med flere
 
Dagbok nr. 1975/772-1/40  Bestemmelse om veg tinglyst 02.04.1975 
rettighetshaver:Knr:4226 Gnr:26 Bnr:4  
Overført fra gnr 26 bnr. 23.
 
Dagbok nr. 1975/772-2/40  Bestemmelse om bebyggelse tinglyst 02.04.1975 
Overført fra gnr 26 bnr. 23

Dagbok nr. 1975/772-3/40  Bestemmelse om gjerde tinglyst 02.04.1975 
Med flere bestemmelser
Overført fra gnr 26 bnr. 23.
 
Dagbok nr. 2000/4098-1/40  Jordskifte tinglyst 01.12.2000 
Marnar jordskifterett sak nr. 38/1995 og Agder jordskifteoverrett sak nr. 1/1999.
Gjelder denne registerenheten med flere
 
Ingen rettigheter funnet.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Leieforhold

Sparebanken sør. Årlig leie kr. 109.365,-- pr. år.  Kontrakten er på oppsigelse og banken flytter ut 31.01.2022 så lokalene vil være ledig etter dette.
2.etg: Årlig leie boligdel: kr. 78.000,- pr. år. Nåværende leietager flytter ut 01.08.2021 og ny  leietager er på plass umiddelbart etter dette til samme leiepris.

Energiattest

Selger har ikke fremlagt energiattest for eiendommen. Det må derfor tas høyde for at eiendommen har energimerke G.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

Prisantydning kr. 2.990.000,-
Omkostninger.
2,5% i tillegg av kjøpesummen i dokumentavgift.
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)

Finn.no: Visningstekst

VIKTIG INFORMASJON ANGÅENDE KORONAVIRUS! I Sørmegleren ønsker vi trygge visninger og minst mulig smitterisiko. For å hindre spredning av koronaviruset gjennomføres visninger individuelt etter avtale med megler. Kontakt megler på telefon, SMS eller mail for å avtale tidspunkt. Er du i risikogruppe eller faller innenfor Helsedirektorates krav om karantene, gi oss beskjed før vi avtaler visningstidspunkt. Pga. smittesporing må alle visningsdeltakere registrere seg når de kommer på visning. Vi anbefaler at salgsoppgaven lastes ned digitalt. Se til enhver tid oppdatert informasjon om tiltak på sormegleren.no/koronatiltak.

Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper har ansvar for å etterspørre opplysninger som ikke er tilgjengelig i salgsoppgaven.

Lovverk og avtalebetingelser

Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. Fravikeligheten som fremgår av lovens § 1-3 og forskriftens §1-2 er anvendt for dette oppdraget. Det forutsettes at kjøper gjør handelen som ledd i næringsvirksomhet. Dersom budgiver handler som forbruker må dette skriftlig meddeles megler senest ved budgivning. Ved salg til næringsdrivende overtas eiendommen og dens tilbehør "som den/det er", jfr. avhendingsloven §3-9(2). Avhendingsloven §3-9 fravikes slik at det kun skal kunne gjøres gjeldende at det foreligger mangler i følgende tilfelle: Dersom selger har forsømt sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-7 eller dersom selger har gitt uriktig informasjon om eiendommen, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-8 Risikoen for eventuelle skjulte feil, tilligger etter dette kjøper. Videre fravikes avhendingsloven § 3-3 (2), og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Avhendingsloven §4-19 (2

Selger kjenner ikke til at det er at det er forurensning i tomtegrunnen mv. Kjøper skal, dersom forurensning i ettertid skulle bli oppdaget, bære det fulle ansvar for all forurensning som eksisterer på eiendommen, med unntak av forurensing forårsaket av selger. Det gjøres oppmerksom på regler om avskrivning av faste tekniske installasjoner i avskrivbare bygninger. Partene har selv ansvar for å sette seg inn i regelverket og konsekvensene av dette. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene. Pro & Contra Partene må selv foreta avregning av kommunale avgifter, felleskostnader, samt eventuelle leieinntekter, festeinntekter/avgifter og liknende i forbindelse med oppgjøret. Megler foretar ikke noe pro & contra pr overtakelsesdato.

Visning

Etter avtale med Eiendomsmegler MNEF Kjetil Lossius på tlf. 40 40 80 02

Oppgjør

Så fremt ikke annet avtales, gjennomføres oppgjør gjennom Sørmeglerens oppgjørsavdeling.

Overtagelse

Etter avtale.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Finansiering

Kontakt megler som formidler gode finansieringstilbud fra vår samarbeidspartner Sparebanken Sør.

Salgsoppgave og vedlegg

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF Kjetil Lossius, tlf. 40 40 80 02

Salgsoppgave og vedlegg

Før innleggelse av bud må følgende vedlegg gjennomgås:
- Kommunale opplysninger
- Reguleringsplaner, ferdigattest m.m.
- Grunnbok med eventuelle servitutter og heftelser
- Eventuelt andre vedlegg

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3050188