Eiken

Lygnaveien 1990

Kommunale avgifter
5 627 kr / år
Byggeår
1966
P-rom
160 ㎡
Bruksareal
190 ㎡
Tomteareal
2 579 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Enebolig med garasje i underetg. Stor eiertomt med pent opparbeidet hage. Utsikt mot Lygnevannet

Om eiendommen

Innhold

1. etg.: Vindfang, gang, stue, bod, bod 2, garasje.
2. etg.: Bad, stue, kjøkken, gang, soverom, soverom 2, soverom 3.

Standard

Tilstandsrapporten konkluderer med følgende:
Bygningen har oppnådd en alder på ca. 56 år, og en del bygningsdeler har oppnådd denne alderen. Det er utført
noen opprustningstiltak etter byggeåret og bygningen fremstår som generelt som godt vedlikeholdt både utvendig
og innvendig. Likevel må det påregnes tiltak da det på befaringen ble registrert skadesymptomer og synlige skader på enkelte bygningsdeler. Det er også registrert bygningsdeler som har avvik fra gjeldende standard for tilstandsanalyse av boliger, som gir tilstandsgrad 2 eller 3, men likevel ikke krever umiddelbare tiltak.
Ut fra en totalvurdering, vurderes boligen å være i normal god stand, alder tatt i betraktning. For nærmere oversikt over registrerte avvik og vurderinger av bygningsdeler, må hele rapporten leses.

De innvendige overflatene i boligen har i grove trekk utførelse og materialbruk slik: Gulvflater: betong, belegg, teppe.
Veggflater: malte plater, synlig grunnmur overflater, panel. Himlinger: malte plater, panel.
De innvendige overflatene fremstår med normal bruksslitasje. På enkelte små områder ble det registrert enkelte merker etter mårr i himlingspanel i første etasje. Det er ikke registert symptom på aktivitet. Gulvflate i første etasje er av betonggulv lagt direkte på grunnen.

Kjøkkenet har belegg på gulv, malte plater på vegger og malte plater i himling. Kjøkkeninnredning av type; Hamran-kjøkken, som er sprøyte lakkert senere år. Avtrekk via kjøkkenventilator, som er montert over område hvor komfyr plasseres.

Badet har belegg med oppkant på gulv, våtromsplater på vegger og malte plater i tak. Det er montert dusjkabinett, gulv montert klosett og foliert baderomsinnredning med servant. Mekanisk avtrekk fra rommet via vifte i yttervegg.
Lite tilluftsmuligheter fra tilstøtende rom unntatt fra lufteventil er plassert i yttervegg annet sted i rommet. Oppvarming av badet er med panelovn på yttervegg. Gulvsluk er plassert under dusjkabinett. Ventilasjon av rommet er via mekanisk avtrekksvifte i yttervegg. Tilluftsmuligheter fra tilstøtende rom er små/begrenset. Det er montert lufteventil i yttervegg i rommet. Lufting kan også skje med vindu. Ventileringen av badet vurderes å være noe begrenset. Det er foretatt hulltaking i tilstøtende vegg mot våtsone bak dusjkabinett. Det er ikke registrert symptom på at det er oppstått skader inne i veggen.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 160 m². Bruksareal: 190 m². Sekundærrom: 30 m².
Bra. pr. etasje.: 1. etg. 91 m² - 2. etg. 99 m².
P-rom inkl: 2. etg.: bad, stue, kjøkken, gang, soverom, soverom 2, soverom 3. 1. etg.: vindfang, gang, stue.
S-rom inkl.: 1. etg.: Bod, bod 2, garasje.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

1966 i følge Hægebostad kommune.

Taktekking er av takstein av betong. Snøfangere er montert på takflater. Takrenner og nedløpsrør er av metall.
Heldekkende pipehatt over utvendig pipestokk er montert. Yttervegger er av bindingsverk med utvendig liggende trekledning. Kledningen har varierende alder og vurderes at frontvegg mot sør er skiftet senere år.
Vinduer av tre har varierende alder. Det er skiftet noen vinduer etter opprinnelig byggeår. Datostempling i nyere vinduer viser produksjonsår 2013. Vinduer i mur har enkle/koblede glass. Vinduer i yttervegger av tre har isolerglass. Opprinnelige vinduer vil ha behov for vedlikeholdstiltak. Hovedinngangsdør av tre er av nyere dato. Balkongdører av tre har isolerglass, og er skiftet senere år.

Oppvarming

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.
Strøm og ved. Varmepumpe plassert i stuen (ca. 10 år gml.) Vedovn i stue oppe og en vedovn i kjellerstuen.

Diverse

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges av oppnevnt verge. Vergen har ikke bebodd eiendommen, og har ingen kunnskap vedrørende eiendommen og eiendommens beskaffenhet, utover det som her fremgår av prospekt, rapport og offentlige opplysninger. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.

Før avtale om salg inngås, skal endelig anbefalt bud forelegges vergeenheten hos Statsforvalteren for godkjenning. Budaksept vil derfor aksepteres med forbehold om Statsforvalterens samtykke.

Det opplyses at fiberkabel er lagt frem til eiendommen. Evt. tilknytning til fiber vil være kjøpers ansvar å utføre og bekoste.

Det gjøres oppmerksom på at boligen er ryddig og rengjort før visning, og hele eiendommen selges slik som forevist.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Finn Stedjan den 21.08.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG3 - STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK
Utvendig > Utvendige trapper
Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det er ikke montert rekkverk. Det er kun montert rekkverk på en side av trappen. Det mangler rekkverk på resten av trappen. Utkraget trapperepo i topp av trappen har lang utkraging uten understøttelse. Rekkverk har høyde på 64 cm, noe som er betydelig lavere enn dagens krav til rekkverkshøyder på 90 cm.

Innvendig > Rom Under Terreng
Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. Det er påvist synlig fuktighet på mur/gulv i kjeller. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv. I rommet i første etasje som har synlige mur-overflater er det registrert salt utslag og fuktmerker i alle rommene. Dette gjelder spesielt deg områder som det er til fylte masser mot muren. Saltutslag er normalt et tegn på fuktvandring gjennom betonggulv og grunnmur og kan være et symptom på at drenering har svekkelser/skader. Ventilering/utlufting av rom i underetasje vurderes å være begrenset. Enkelte steder ble det registrert synlige fuktmerker i overgang grunnmur og betonggulv.

Tomteforhold > Terrengforhold
Eiendommen ligger i flomutsatt område iht. kommuneplan. Terreng faller inn mot bygning. Terrengforhold rundt boligen viser terrengfall inn mot grunnmurens bakside. Dette medfører tilsig av overflatevann og sigevann i grunnen som utsetter grunnmuren for økt fukt belastning. Eiendommen ligger i et område som i kommuneplanens arealdel er angitt å være flomutsatt område.

TG2 - AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK
Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Opprinnelig del av kledningen fremstår med alders tegn og værslitasje. Det er lite lufting bak opprinnelig kledning. Skiftet kledning har museband i nedre del av veggen og fremstår med normal god stand. Valgt tilstandsgrad knyttes spesielt mot opprinnelig kledning.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Lufting av takkonstruksjonen og kaldt loft er via Luftespalte Don't langs tak fot. Det ble flere steder på undertak registrert Soppsporer, noe som antas å ha årsak i kondensering i den kalde årstida. Flere steder er det registrert avføring etter mus på kaldt loft.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Det er påvist andre avvik: Rekkverk har høyde som er lavere enn dagens krav til rekkverkshøyder. Deler av rekkverket har kun halvparten av dagens krav til rekkverkshøyder og det er fare for fall med rekkverk med så lav høyde. Rekkverket har også stedvis svak sammenføyning i skjøter/hjørner på topprekke. Rekkverket har også stedvis manglende stabilitet og noe skjevheter.
Terrassebord fremstår med vær- og bruksslitasje.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Ved måling av høydeforskjeller på gulvflater i første etasje ble det registrert 18 mm høyde-forskjell gjennom hele rommet. Måling i stue i første etasje viser høyde forskjeller i hele rommet på under 10 mm. På gulvflater i andre etasje er det registrert at alle målinger av høyde forskjeller på gulvflatene er under 10 mm på utvalgte målepunkt. Det er i flere rom i andre etasje registrert knirk i gulvflater, samt svikt/lins i gulvet ved belastning.

Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Radonmålinger er ikke foretatt heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NVE Radon aktsomhetskart er definert med "usikker" aktsomhetsgrad.

Innvendig > Pipe og ildsted
Avstanden mellom ildstedet og brennbart materiale er for liten. Ved vedovn i stue i andre etasje er det registrert kortere avstand enn 30 cm fra vedovn til brennbart materiale. På brannmur i første etasje er det registrert mindre riss/sprekkdannelse i overflate. Det kan synes som om sprekkene har oppstått i overgang mellom pipe og brannmur. Det er også registrert mindre riss i murpuss på pipe i bod. Sotluke i bod har rustdannelser.

Innvendig > Innvendige trapper
Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.

Innvendig > Innvendige dører
Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører. På enkelte dører er det registrert dørblad som tar i karm ved lukking og åpning. Ellers fremstår de innvendige dørene med normal slitasje etter bruk.

Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad
Det er avvik: Det er ikke montert beslagsløsning og forsegling /fugemasse i bunn av våtromsplater på vegger. Dette er spesielt viktig å utføre i rommets våtsoner. Det er også symptom på at våtromsplater ikke er fuget i hjørnebeslag.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad
Krav til fall er ikke oppfylt og gulvet er tilnærmet flatt (har ikke motfall). Det er påvist andre avvik: Det er registrert liten høydeforskjell fra topp av slukrist type til topp av membran/gulvbelegg ved dør. Det er lite fall på gulvflaten fra dør og mot sluket. Gjennomføring av vannrør til dusjkabinett har svak og utett utførelse. Rørgjennomføringer i gulvflaten fremstår med svak/utett utførelse. Dette gjelder både under baderomsinnredning og bak dusjkabinett.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen. Badet har en alder på cirka 20 år. Belegg vurderes å ha samme alder.

Tekniske installasjoner > Vannledninger
Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon. Det er irr på rør. Det er registrert irr på rørkoblinger på kobberrør. Valgt tilstandsgrad gjelder i hovedsak eldre kobberør og registrert irr på rørkoblinger. Plastrør i boligen vurderes å være i normal god stand.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon. Opprinnelige soilrør har oppnådd høy alder og det kan ikke utelukkes at utskiftninger vil være nødvendig i årene fremover. Noen steder er det registert rustflekker på støpejernsrørene.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
Det er avvik: Varmtvannsbereder på 200 l har alder fra 1984. Berederen har oppnådd en alder på 38 år. Det er registrert rust dannelser rundt innførin av rør i berederen, samt en del irr på rørkoblinger.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
Elektrisk anlegg er fra byggeår. Det er installert en smart måler i sikringsskap senere tid. Sikringer i sikringsskap er skrusikringer. Sikringsskap er plassert på vegg mellom gang og soverom. Inntakssikringer er plassert på vegg på kaldtloft. Det er montert jordfeilbryter i skapet senere år. Denne fremstår som vippebryter.

Tomteforhold > Drenering
Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring. Vurdering basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for dreneringen er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjons-svekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon. På bakgrunn av registrerte fuktmerker og omfattende saltutslag på innvendige muroverflater i første etasje, vurderes det at dreneringen har svekkelser og skader, og at tiltak er nødvendig.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
Det er påvist sprekker i murte/pussede fasader. Det er flere steder på grunnmuren registrert sprekkdannelser som indikerer setninger i grunnen. Setningssprekker oppstår normalt de første årene etter bygging. Det er ikke kjent om det har utviklet seg sprekker i muren de senere årene. Enkelte sprekker har blitt malt over tidligere og maling er nå sprukket opp, noe som kan tyde på små bevegelser i grunnen under bygningen. Det er også registrertsprekkdannelser på innvendig side av grunnmuren. Spesielt synlig er sprekker i garasje.

Tomteforhold > Forstøtningsmurer
Det er registrert sprekker/deformasjon som gir grunn til å overvåke konstruksjonen. Det er registrert sprekkdannelser/avskallinger i støttemur mellom tilkomstvei og plenareal. Det er i samme område blottlagt armeringsjern.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger. Ledningene har alder som gjør at mer enn halvparten av forventet brukstid er overskredet.

Tomteforhold > Septiktank
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på septiktank. Septiktanken vurderes å være fra byggeår, og har oppnådd en alder på ca. 56 år.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Eiendommen selges ved verge, og egenerklæringsskjema er derfor ikke utfylt.

Beliggenhet

Adkomst

Eiendommen ligger sør for Skeie i Eiken. Kun ca. 1-2 km til butikk, bensinstasjon m.m. Adkomst fra Rv.-43 inn til eiendommen og huset er synlig fra hovedveien.

Beliggenhet

Eiendommen ligger flott plassert med utsikt mot Lygnevannet. Barnevennlig i landlig og solrikt område, kun ca. 2 km sør for butikker m.m. på Skeie.

Tomt

Areal: 2 579 kvm, Eierform: Eiet tomt
Stor eiertomt med utsikt mot Lygnevannet. Asfaltert adkomstvei og delvis grus/asfalt i tunet. Opparbeidet hage på deler av tomten i ende av bolig mot veien og på bakside. Noe naturtomt. Stor terrasse i ende av bolig mot vest og veranda på fremside.

Eiendommen er ikke fysisk oppmålt, og har usikre grenser. Selger skal derfor foreta ny oppmåling av tomten før overlevering til ny eier. Oppgitt areal er basert på matrikkelinformasjon. Iflg. skylddelingen for tomten er tomtens areal på 3 dekar. Kommunen oppgir samme areal. Skylddelinger kan være unøyaktige og er ikke koordinatfestet, tomtens areal kan derfor avvike i større eller mindre grad. Grensene som fremkommer i vedlagte kart, kan være unøyaktige.

Parkering

På egen tomt og i garasje i underetasje.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.
Det foreligger ingen godkjente tegninger fra byggeår. Kun tegning vedr. bygging av ny veranda.

Reguleringsplan

Eiendommen er i område med vedtatt kommunedelplan for Eiken. Bygning er registrert som enebolig. Viser til vedlegg med all informasjon fra kommunen.
På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Privat adkomstvei fra offentlig vei.
Vann hentes fra privat borehull. Pumpe og trykktank.
Kloakkavløp til privat septiktank m/spredegrøft. Synlige kumlokk i tunet. Ligger utenfor egen tomt, jfr. oppmerket grense på kart mottatt fra kommunen.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen: ingen.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen: ingen tinglyste.

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter F

Odel

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

2 200 000,- (Prisantydning)
Omkostninger
11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
55 000,- (Dok. avg. (forutsatt salgssum: 2 200 000,-))
70 870,- (Omkostninger totalt)

2 270 870,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 5 627 pr. år Gjelder for slamtømming (annet hvert år), renovasjon og feiing pipe. (2022)

Eiendomsskatt

Hægebostad kommune har ikke eiendomsskatt.

Formuesverdi

Primær: Kr. 421 641,- for år 2020.
Sekundær: Kr. 1 517 906,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Lygnaveien 1990, Gnr. 75 Bnr. 14 i Hægebostad kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: oppvaskmaskin.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss.

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på
tlf 40 40 80 72.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.
Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.
Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

61-22-0134

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/61-22-0134. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF Odd Terje Vatnedal, tlf. 40408072

Vederlag

Boligselgerforsikring (Kr.12 400) Digital Markedspakke Synlig (Kr.6 350) Oppgjør (Kr.7 100) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (Kr.45 000) Tilrettelegging (Kr.13 900) Totalt kr. (Kr.85 335)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331

Produksjonsdato

20.09.2022
Solgt
Varenummer: 3055292