Lindesnes

Lussevikveien 172

Prisantydning
4 200 000 kr
Omkostninger
125 300 kr
Totalpris
4 325 300 kr
Byggeår
2002
Internt bruksareal (BRA‑i)
149 ㎡
Bruksareal
156 ㎡
Tomteareal
727 ㎡
Etasje
2
Antall soverom
6
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Fritidseiendom

Oversikt

-Velholdt og svært innholdsrik fritidsbolig -Tilhørende båtplass -Flott utsikt mot sjøen

Om eiendommen

Oppvarming

Det er montert peisovn i stuen. Nyere varmepumpe i stuen. Varmekabler i de fleste gulv i hovedetasjen.

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene

Beliggenhet

Adkomst

Avkjørsel fra E39 i rundkjøring med fyrtårn, følg skilt til Vigeland: Følg RV460/Spangereidveien sørover fra Vigeland i 6,5 km og sving venstre inn på Åviksveien. Kjør ca 2,5 km og velg slak høyre inn på Svenneviksbakken. Følg veien 1,3 km og sving venstre inn på Lussevikveien. Følg veien helt ned til småbåthavna og ta deretter veien til høyre helt til endes.

Parkering

Godt med plass til parkering på egen tomt. Det er også plass til parkering av båthenger på egen grunn.

Beliggenhet

Eiendommen har en flott beliggenhet like ved sjøen i Lussevika. Lussevik ligger gode 20 km vest for Mandal og ca 10 km øst for Spangereid. Flott utsikt til sjøen, Svinør og skjærgården like utenfor. Båtplassen som ligger ca 200 meter fra eiendommen, gjør at man har umiddelbar tilgang til alle de flotte stedene i skjærgården like utenfor hyttefeltet. Nede ved småbåthavna er det også opparbeidet en liten sandstrand for de minste barne.
Avstanden vestover til Stavanger er ca 2,5 timer og østover til Kristiansand ca 1 time.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 06.09.2002. Ferdigattesten gjelder fritidsbolig. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.
Den utvendige boden er per idag ikke godkjent og registrert av kommunen. Dette var noe selger ikke var klar over og selger har den 05.06.24 sendt inn søknad på godkjennelse av denne boden. Selger fikk opplyst at kommunen anslo søknaden som kurant, og behandlingstiden ble anslått til et par uker. Kjøper kan om ønskelig legge inn forbehold i budet om at boden godkjennes av kommunen.

Vei, vann og avløp

Vann og avløp er tilknyttet offentlig ordning.
Vei: Privat vei.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til fritidsbebyggelse, og tilhører reguleringsplan for Svennevikheia-Lussevika, datert 10.12.2009. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om. Det er reguleringsplanforslag som viser fritidsbebyggelse på gnr. 135/ bnr. 115.

Adgang for utleie

Hytten har en løpende utleieavtele med Novasol med god anledning til egenbruk. Avtalen kan sies opp med virkning fra sesongen 2026. Det er booket inn noen uker utleie for 2025.

I 2023 hadde hytten en leieinntekt (utbetalt til selger) på ca kr 170.000,-. Anslått leieinntekt for 2024 er kr 180.000,-

Kontakt megler for mer detaljerte opplysninger om denne leieavtalen og eventuelle muligheter til å stoppe/fristille hytten for utleie.

Tinglyste heftelser og rettigheter

EIENDOMMENS RETTIGHETER

1999/2309-3/39 04.06.1999 RETTIGHETER IFLG. SKJØTE
Rettighet hefter i: KNR: 4205 GNR: 435 BNR: 94
Bestemmelse om båt/bryggeplass.

Sevitutter:

1999/2309-2/39 04.06.1999 BESTEMMELSE IFLG. SKJØTE
Panterett til Lussevika/Svennevikheia velforening
med kr 10.000

OMNUMMERERING VED KOMMUNEENDRING
Tidligere:
KNR: 1029 GNR: 135 BNR: 105


GRUNNDATA
1998/1366-1/39 20.04.1998 REGISTRERING AV GRUNN
Denne matrikkelenhet utskilt fra: KNR: 4205 GNR: 435
BNR: 94

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 105.000 ,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 16 500,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger (inkl. valgfrie tillegg): kr 125.300,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Nøkkelinformasjon

Bebyggelse

Bebyggelsen i området består av frittliggende fritidsboliger. I denne sjønære/nederste delen av hyttefeltet, er de fleste hyttene oppført på 2000 tallet.

Standard

Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Mangler data den 29.04.2024, og er gyldig i 1 år etter befaringsdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon:
Generell beskrivelse av boligen:
Fritidsbolig beliggende i etablert hyttefelt i Lussevika, Lindesnes med fin utsikt utover skjærgården. Området tilbyr umiddelbar nærhet til turområder og sjø b.l.a. Fritidsboligen er oppført i 2002 og er funnet godt vedlikeholdt. Overflatene i boligen er hovedsakelig fra byggeår bortsett fra bad i 1 etasjen samt en del tak/vegger som er fra 2018 etter en tidligere lekkasje fra badet på loft. De eldste overflatene har noe mindre mindre slitasje som må forventes ut ifra alder, og man vil stedvis måtte påregne noe moderniseringer/vedlikehold. Det er registrert enkelte konstruksjoner som er gitt TG 2 og TG 3, da dette blant annet er forhold hvor utførelse avviker fra standardens krav (NS3600), og ikke nødvendigvis har skader eller feil som tilsier at umiddelbare tiltak er nødvendig. Samtidig er det enkelte av forholdene som blant annet påvirker sikkerhet i bruk og vannskadesikkerhet, og hvor det anbefales at tiltak utføres. Deler av
avvikene er enkelt beskrevet nedenfor og blir ytterlige kommentert i rapport.
 
Følgende avvik har fått TG3: 
- Det mangler snøfangere etter krav på taket.
TG3 er gitt etter krav da det ikke er etablert snøfangere på taket.
Anbefalte tiltak:
Snøfanger må etter krav anbefales etablert over oppholdsplasser/gangveier for god personsikkerhet hvor taket er over 27 grader.
Utbedringskostnader: 10 000 - 50 000.

- Vaskerommet og bad loftsetasjen med avvik etter krav. Fungerer for øvrig fint til bruken.
Vaskerommet:
Rommet er ikke ventilert og tilfredsstiller ikke krav til våtrom selv om det er lite damp i rommet pr dags dato. Manglende ventilering kan medføre til en økt og uønsket fuktbelastning i rommet og dårlig inneklima.
Anbefalte tiltak ventilasjon:
Etter krav anbefales det å etablere mekanisk avtrekk. Det anbefales å etablere tilluft for å tilrettelegge for bedre luftutskifting.
Vurder behovet:
Utbedringskostnader ventilasjon: Under 10 000ommet og bad loftsetasjen med avvik etter krav. Fungerer for øvrig fint til bruken.
Bad loftsetasjen:
Badet fungerer fint til bruken med bruk av dusjkabinett men har avvik ut ifra krav. TG3 er gitt da det er brukt panel i våtsoner som ikke vil tåle fritt vann. Badets overflater må derav påregnes skiftet ved dusj direkte på gulv/vegger. Det er og grunnet panel manglende sprutsikker plate bak vask samt rørgjennomføringer og ikke tilfredsstillende utført. Eier opplyser om belegg som tettesjikt/membran på gulv, belegget har oppnådd over halvparten av levetiden for øvrig.
Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk:
Badet fungerer med dagens tilstand, men på grunn av påviste forhold må dusjkabinettet brukes videre for å unngå ytterligere fuktbelastning fra fritt vann på gulv og vegger i påvente av en oppgradering. TG3 er kun gitt etter krav for å synliggjøre kostnader for en total renovering, selv om badet funger fint pr dags dato. Vurder selv når behovet er melder seg. Utbedringskostnader membran, tettesjikt og sluk: 150 000 - 300 000

- Utvendig bod mangler takrenner/nedløp b.l.a.
Boden mangler nedløp, beslag og renner. Boddøren er en del slitt. TG3 er gitt da det mangler nedløp/renner.
Anbefalte tiltak:
Nedløp, beslag og renner må etableres. Boddøren vil trenge vedlikehold.

Følgende avvik har fått TG2:
- Grunnmur med mindre avvik.
- Balkongrekkverk er utført etter datidens krav.
Lussevikveien 172, 4521 Lindesnes 11 av 32
- Vinduer /dører er funnet i bra stand, har noen mindre normale avvik da de er ubehandlet fra fabrikk.
- Kledningen er funne i bra stand og er godt vedlikeholdt, mindre avvik mot krav grunnet manglende lufting.
- Loft, takkonstruksjon, tekking og renner/nedløp med avvik etter alder og krav.
- Etasjeskillet har noe mindre knirk i loftsetasjen.
- Kjøkken og trapp med avvik etter krav.
- EL-anlegget, fordelerskap rør i rør samt vvs bereder med avvik.
- Bad 1 etasjen har noen mindre avvik mot krav.
- Overflater inv. har stedvis noe avvik samt badstuen med avvik.

Øvrige viktige opplysninger for deg som kjøper kan være:
- Romslig fritidsbolig med flott beliggenhet i enden av gaten/vei.
- Oppvarming med peis, varmekabler samt varmepumpe.
- 2 bad, vaskerom og badstue. 6 Soverom.
- Båtplass medfølger.
 
For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Renovert

2018

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: Alle hvitevarer på kjøkkenet medfølger.

Diverse

Selger opplyser at eiendommen går på utleie via Novasol. Ny eier kan/må overta denne forpliktelsen (inkl. leieinntektene). Kontakt megler for mer informasjon om dette. Selger opplyser at de har har hatt leieinntekter (utbetalt til dem) i 2023 ca kr 170.000,-. Kontakt megler for mer informasjon om dette.

Denne eiendommen er en del av Lussevika hyttefelt og det etablert en velforening for feltet hvor hytte-eierene plikter å være medlem.
Drifting av fellesanlegg, vei, privat del av vann og avløp, blir organisert av at hver hytte betaler kr 2500,- per år i velforeningskontingent.

Med hytten følger tinglyst rett til en båtplass med 2,5 meters bredde (lysåpning) i havnen like nedenfor. Båtplassen ligger på bnr 94 og er merket med 172.

Alle båtplasseiere plikter å være medlem av Lussevka Båtlag. Årlig avgift pt er kr 1650,- per år, dette dekker forsikring av bryggeanlegget.

Velforeningen i feltet har en egen nettside hvor man blant annet finner vedtekter, oversikt over dugnader m.m.

http://www.lussevika.com/svennevikheia_lussevika_velforening.html

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Velforening

Det er pliktig medlemskap i velforeningen.

Servitutter

EIENDOMMENS RETTIGHETER

1999/2309-3/39 04.06.1999 RETTIGHETER IFLG. SKJØTE
Rettighet hefter i: KNR: 4205 GNR: 435 BNR: 94
Bestemmelse om båt/bryggeplass.

Sevitutter:

1999/2309-2/39 04.06.1999 BESTEMMELSE IFLG. SKJØTE
Panterett til Lussevika/Svennevikheia velforening
med kr 10.000

OMNUMMERERING VED KOMMUNEENDRING
Tidligere:
KNR: 1029 GNR: 135 BNR: 105


GRUNNDATA
1998/1366-1/39 20.04.1998 REGISTRERING AV GRUNN
Denne matrikkelenhet utskilt fra: KNR: 4205 GNR: 435
BNR: 94

Info kommunale avgifter

Beløpet dekker faste gebyrer: Vann (1869,-) Avløp (2778,-), Vannmålerleie (250,-) og standard hytterenovasjon/MAREN (2090,-). I tillegg kommer forbruk vann/avløp iflg. måler med hhv kr 17,16 m3 og kr 39,70 m3.

Byggemåte

Bolig oppført på støpt såle med støpt ringmur. Reisverk i trekonstruksjon med liggende kledning. Taket er utformet som saltak med betongtakstein. Isoleringen er utført etter datidens standard. Innvendige overflater med fliser og gulvbord. Panelte vegg og tak flater. Takhøyden 1 etg. er ca. 2.28m, loftsetasjen ca. 2,21m.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

TV/Internett/Bredbånd

Det er lagt inn fiber i boligen.

Sammendrag selgers egenerklæring

Våtrom:
10. Har det vært feil på bad, vaskerom eller toalettrom? Ja
11. Beskriv feilen og omfanget: Lekkasje 6 år siden-- fikset som forsikringssak
12. Er det utført arbeid på bad, vaskerom eller toalettrom? Ja - se pkt. 11

Tak, yttervegg og fasade:
14. Har det lekket vann utenfra og inn, eller er det sett andre tegn til fukt? Ja
15. Hvis ja, beskriv feilen og omfanget: Ref Pkt 11
16. Er det utført arbeid på tak, yttervegg, vindu eller annen fasade? Ja
17. Hvis ja, fortell om arbeidene som ble utført: Skiftet ytterdør terrasse

Elektrisitet:
26. Er det utført arbeid på det elektriske anlegget? Ja
27. Ref. pkt. 11
Produktnummer: 35827E90-9669-46AB-891A-B5FB84B29BA3