Vegårshei

Lundlia

Prisantydning
690 000 kr
Omkostninger
33 720 kr
Totalpris
723 720 kr
Tomteareal
831 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Hyttetomt

Oversikt

Om eiendommen

Flott opparbeidet hyttetomt i landlige omgivelser - utsikt til innlandsvann | Båtfeste | Bilvei helt frem |

Om eiendommen

Byggeår og byggemåte

Maksimalt tillat bebygd areal pr tomt er BYA=150kvm.
Maksimal grunnmurshøyde: 80cm
Maksimal mønehøyde: 6 meter.
Maksimal gesimshøyde: 4,2 meter
Takvinkel mell om 22 og 38 grader.

Se reguleringsplanen bestemmelser for utfyllende informasjon.

Diverse

Byggmester Olstad As har blitt varmt anbefalt av selger. Foretaket har røtter som strekker seg helt tilbake til 1985, siden den gang har Byggmester Olstad AS opparbeidet seg et godt renomme, og utfører nå arbeid over store deler av Sørlandet. Det er brødrene Ola Henrik Olstad og Stian Olstad som driver foretaket. De er opptatt av god kvalitet!
Byggmester Olstad AS er forhandler av Mesterhus, som er en landsomfattende kjede. De er fleksible, og kan kontaktes i forbindelse med oppføring av hytte.
Ta kontakt med dem på telefon 959 21 021 eller på mail ola@byggmesterolstad.no for en hyggelig prat!

Sammendrag selgers egenerklæring

Eiendommen er en tomt, og egenerklæringsskjema er derfor ikke utfylt.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Tvedestrand kjører man mot Vegårshei og Åmli. Sving til høyre inn mot Ufsvatn (7). Sving så til høyre inn på Kilsveien og til venstre inn på Lundlia. Tomten ligger så helt innerst i veien.

Beliggenhet

Tomten ligger høyt og fritt til med flott utsikt utover Ufsvatn i Vegårshei kommune - et innlandsvann med både fiske, bade og ro muligheter. Fra hytten det flere fine turstier i nærområdet. Ønsker man skiløper ved vinterstid er det alpinsenter på Myra, samt fine skiløper i området rundt Myra. Det er en grei kjøretur til både Åmli, Vegårshei og videre til Gautefall og Tvedestrand. Gautefall har eget alpinsenter, som er svært egnet for både store og små. Her er det utleie av utstyr, flere alpinbakker, og kafe for å nevne noe. Ca 25-30 minutters kjøring fra tomten har man nydelig golfbane på Nes Verk - en morro attraksjon.

Tomten ligger landlig og rolig til i omgivelsene. Beliggenheten er perfekt for deg som ønsker å trekke deg tilbake i rolige omgivelser, men samtidig ha attraksjoner og aktiviteter i området.  

Tomt

Areal: 831 kvm, Eierform: Eiet tomt Tomten er planert, og borrehull for vann kommer når tomten er solgt.

Parkering

Man må ha parkering på egen tomt.

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til fritidsbebyggelse , tilhører reguleringsplan Lundlia og Geitåsen, datert 11.01.2012. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Privat vei. Kr. 5000,- per år i vinter og veivedlikehold. Inkluderer brøyting. Vann fra egen borrehull. Borrehullet blir laget når tomten er solgt. Renseanlegg blir laget når tomtene er solgt. Disse to tomtene pluss en nabotomt vil dele på vedlikeholdet og drift av renseanlegget.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

1929/900133-1/35  Utskifting   
37-222
Overført fra: 4212-10/1
Gjelder denne registerenheten med flere

1956/568-1/35  Erklæring/avtale  
Overenskomst om slåtterett og skogstykke. A 25
Overført fra: 4212-10/1
Gjelder denne registerenheten med flere

2005/2215-4/35  Rettigheter iflg. skjøte  
rettighetshaver:Knr:4212 Gnr:10 Bnr:20  
Bestemmelse om båt/bryggeplass og badeplass.
Overført fra: 4212-10/1
Gjelder denne registerenheten med flere

2005/2300-2/35  Bestemmelse iflg. skjøte  
rettighetshaver:Knr:4212 Gnr:10 Bnr:19  
Bestemmele om vedlikehold og brøyting
Med flere bestemmelser
Overført fra: 4212-10/1
Gjelder denne registerenheten med flere

2005/2300-3/35  Best. om båt/bryggeplass  
Rettighetshaver:Knr:4212 Gnr:10 Bnr:19  
Overført fra: 4212-10/1
Gjelder denne registerenheten med flere

2005/3125-2/35  Best. om adkomstrett  
rettighetshaver:Knr:4212 Gnr:10 Bnr:14  
Overført fra: 4212-10/1
Gjelder denne registerenheten med flere

2019/1338292-1/200  Bestemmelse om båtplass/bryggeplass  
rettighetshaver:Knr:4212 Gnr:10 Bnr:29  
Overført fra: 4212-10/1
Gjelder denne registerenheten med flere


2020/2325388-1/200  Bestemmelse om båtplass/bryggeplass  
Rettighetshaver:Knr:4212 Gnr:10 Bnr:21  
Overført fra: 4212-10/1
Gjelder denne registerenheten med flere

2020/3074711-1/200  Bestemmelse om båtplass/bryggeplass  
rettighetshaver:Knr:4212 Gnr:10 Bnr:22  
Overført fra: 4212-10/1
Gjelder denne registerenheten med flere

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Eiendommen er overbeheftet. Det er en forutsetning for gjennomføring av salget at kreditoren(e) aksepterer å slette sitt pant mot nettoproveny. Dersom det blir tinglyst ytterligere pant/utlegg i eiendommen, kan handel kun gjennomføres forutsatt at disse aksepterer å slette sitt pant uten å få innfrielse av det underliggende kravet. Megler vil holde kjøper orientert om eventuell utvikling i saken. For i best mulig grad å sikre gjennomføring av handelen, er det et ønske og en fordel at overtagelse blir satt til snarest mulig.

Odel

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

690 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 17 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 690 000,-)) 33 720,- (Omkostninger totalt) 723 720,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Det er ikke kommunale avgifter på tomter i Vegårshei kommune

Eiendomsskatt

Det er ikke beregnet noe skattegrunnlag for eiendomsskatt.

Formuesverdi

Formuesverdien er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter nyberegningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (andre boliger man eier). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeter prisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, www.skatteetaten.no.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Lundlia, Gnr. 10 Bnr. 47 i Vegårshei kommune.

Boligtype

Hyttetomt

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2.200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 47 65 72 50.

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

41-21-0091

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/41-21-0091. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF / Fagansvarlig Terje Marcussen, tlf. 40 40 80 64

Vederlag

Annonsering Synlig - Utvidet pakke (Kr.5 500) Digital grunnpakke (Kr.9 000) Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 690 000,-) (Kr.49 000) Tilrettelegging (Kr.14 250) Totalt kr. (Kr.88 235)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3053541