Kristiansand - Søgne

Lundeveien 97-103

Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Om eiendommen

Lunde park - Vakre og solrike leiligheter - Hageparseller på taket - midt på Lunde

Informasjon om eiendommen

Innhold

Bygget består av 22 leiligheter i 2-5 etasje. Næringslokaler i 1. etasje. Leilighetene har varierende størrelser, utsikt, uteplasser. Samtlige med tilgang til heis og parkeringskjeller. Det er ingen restriksjoner i forhold til utleie av den enkelte boenhet.

Standard

Det er lagt en flott eikeparkett, hvitmalte vegger og flotte fliser. Alle er utstyrt med moderne kjøkken, med ventilasjon som skaper et godt og luftig inneklima.

Se romskjema i salgsprospektet for mer detaljert informasjon.

Byggeår og byggemåte

2018

Oppvarming

Leilighetene har gulvvarme i bad, gang og vaskerom. Hver enkelt leilighet har balansert ventilasjon med varme gjenvinner.

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Lunde Park står ferdig, og er blitt et frodig og vakkert bomiljø på Lunde i Søgne. Vakker beliggenhet nær Lundeelva, med flott arkitektur og masse muligheter til en rolig og samtidig sosial tilværelse.

Tomt

Eierform: Fellestomt
Gangstier og felles områder med fast belegg i kombinasjoner av betong og stein.

Parkering

Hver leilighet må kjøpe 1 parkeringsplass, til kr. 195.000,-. Leilighetskjøper får da bruksrett til 1 parkeringsplass i parkeringskjelleren. Parkeringsplassen kommer i tillegg til leilighetsprisen. Det medfølger 1 sportsbod (minimum 5 m2) per leilighet.

Forretningsfører

View Ledger AS

Prisantydning og omkostninger

Ved kjøp av ny bolig skal det betales dokumentavgift på 2,5% av tomteverdi. Dokumentavgift blir fordelt pr. kvm. BRA og vil derfor variere pr. bolig. Dokumentavgift utgjør ca. 12.500,- pr. leilighet. Tinglysningsgebyr for skjøte utgjør kr. 1.548,-. Tinglysningsgebyr for eventuelle pant-obligasjoner utgjør p.t. kr. 2.137,-. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter.                                                                            

Felleskostnader

Kr.,- pr..

Andel fellesgjeld / Fellesformue

Formuesverdi

Ligningsverdien er p.t. ikke fastsatt. Ligningsverdien fastsettes av Ligningskontoret etter nyberegningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (andre boliger som eies).
Ligningsverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeter prisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil ligningsverdien utgjøre 40% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, http://www.skatteetaten.no

Adresse med betegnelse

Lundeveien 97-103, Gnr. 471 Bnr. 116 i Kristiansand kommune. Sameiebrøk:

Boligtype

Leilighet

Eierform

Eierseksjon

Oppdragsnummer

10-18-9026

Budgivning

Leilighetene selges til fast pris. Bindende avtale inngås hos megler.

Visning

Overtagelse

Leilighetene er nærmest ferdigstilt og kan overtas omgående. Nærmere avtale må gjøres med selger.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Hvitvasking

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll,og må derfor b.l.a. fremlegge gyldig legitimasjon. Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontakter eller bankremisse. Megler plikter iht. hvitvaskingsloven 20. juni 2003 å innberette mistenkelige pengeoverføringer.

Lovverk

Leiligheter hvor bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges etter avhendingslovens normalregler. En eventuell mangels vurdering foretas etter avhendingslovens alminnelige regler, jfr. paragraf 3-7 og 3-8. Dersom kjøper ikke er å anse som forbruker i henhold til avhendingslovens 1-2(3) gjøres det oppmerksom på at boligen selges som den er, jfr. Avhendingslovens paragraf 3-9.

Dersom arbeider gjenstår i leiligheten selges boligen i henhold til bestemmelsene i lov om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad med mer (Bustadsoppføringslova) av 13.juni 1997, nr 43. Dette gjelder ikke leiligheter som selges til selskaper, organisasjoner eller kjøpere som ikke skal bruke boligen selv.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 09200, for et uforpliktende tilbud.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Rita Ommundsen

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331

Salgsoppgave og vedlegg

Denne salgsoppgaveteksten, med tilhørende boligsalgsrapport og egenerklæring fra selger, må gjennomgås før budgivning. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.
Varenummer: 3027699