Søgne / Lunde

Lundeveien 26

Kommunale avgifter
13 279 kr / år
Byggeår
1853
P-rom
133 ㎡
Bruksareal
139 ㎡
Tomteareal
27 151 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Pen og oppgradert enebolig med attraktiv og sentral beliggenhet | Stor tomt | Solrikt og barnevennlig | Hagestue

Om eiendommen

Innhold

Boligen går over 3 plan med følgende innhold:

Kjeller: Grovkjeller med diverse bodrom. Utvendig adkomst.

1. etg.: Entrè/gang, bad, soverom og stue/kjøkken.

2. etg.: Gang, hobbyrom og soverom.

Isolert hagestue med varmekabler i gulvet og strømtilførsel.

Standard

Innholdsrik og sentralt beliggende enebolig på Lunde. Boligen er trolig fra midten av 1800-tallet i laftet tømmer, og ble omgjort samt ormregulert til menighetshus/forsamlingslokale på 1980-tallet. Dagens eier bruksendret bolighuset til enebolig igjen i 2019.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 133 kvm, Bruksareal: 139 kvm Sekundærrom: 6 kvm.
Bra. pr. etasje.: - 1. etg. 91m² - 2. etg. 48m².
P-rom inkl:
1. etg.: Stue/kjøkken , Soverom , Gang , Bad/vaskerom , Trapperom
2. etg.: Soverom , Gang , Hobbyrom

S-rom inkl.:
2. etg.: Bod
Kjeller: Bod , Bod 2, Bod 3

Uthus/Anneks/ ol.:
Bra: 16m²

Kjeller er ikke måleverdig grunnet lav romhøyde.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

1853 i følge Kristiansand kommune.

Boligen er trolig fra midten av 1800-tallet i laftet tømmer, og ble omgjort samt ormregulert til menighetshus/forsamlingslokale på 1980-tallet. Dagens eier bruksendret bolighuset til enebolig igjen i 2019.

Oppvarming

Varmepumpe og vedovn i stuen. Vedovn i 2. etg. Varmekabler på bad. Varmekabler i gulvet i hagestue. Forøvrig elektrisk oppvarming.

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

SEFRAK: Bygningen er Sefrak-registrert på grunn av bygningenes alder. I forbindelse med restaurering/ombygging vil fylkets kulturminnevern ha uttalelsesrett. De ønsker generelt at gamle bygninger blir bevart, og stiller krav til materialvalg og utforming. SEFRAK er først og fremst et generelt kulturhistorisk register som kanskje særlig har verdi som kildemateriale for lokal historie. Men det blir også benyttet av forvaltningen som et utgangspunkt for å finne ut hvor det kan være verneverdig bebyggelse. Det at en bygning er registrert i SEFRAK gir den ikke automatisk noen vernestatus. Oppføring i registeret innebærer heller ikke i seg selv spesielle restriksjoner for hva som kan gjøres med et hus. Det finnes mye tilgjengelig informasjon på www.riksantikvaren.no.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Odd-Einar Grefstad den 31.08.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Enebolig over 3 plan med ukjent alder. Boligen har tidligere vært et forsamlingslokale og nyttes nå som bolig. Yttervegger i kjeller er av mur. Det er krypekjeller under deler av boligen. Resten av boligen er konstruert i tre og taket har saltakutforming tekket med betongstein. Boligen fremstår generelt i normal stand i forhold til alder. Baderom er renovert i 2018. Takstein er fra 2018. Enkelte bygningsdeler har slitasje og avvik, dette er nærmere beskrevet i rapporten.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG3:
Utvendig > Veggkonstruksjon
Innvendig > Innvendige trapper

TG2:
Utvendig > Nedløp og beslag
Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Utvendig > Vinduer - 2
Innvendig > Krypkjeller
Innvendig > Innvendige dører
Tekniske installasjoner > Vannledninger - 2
Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Pkt. 2: Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?
Ja
Beskrivelse: Renovert hele badet.

Pkt. 2.1: Redegjør for årstallet og hva som ble gjort:
Beskrivelse: 2018 - Nytt røropplegg, støpt gulv, nytt el-opplegg - vegger og tak.

Pkt. 2.2: Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet?
Ja
Beskrivelse: Ny sluk og nytt belegg

 Pkt. 2.3: Hvem er arbeidet utført av? Eventuelt firmanavn og navn på håndverker opplyses.
Beskrivelse: Malco

Pkt. 2.4: Er arbeidet, eller deler av arbeidet, utført av ufaglært eller ved egeninnsats/dugnad?
Ja
Beskrivelse: Isolert og kledd innv. vegger av eier.

Pkt. 2.5: Er forholdet byggemeldt? Nei

Pkt. 4.2 Hvem er arbeidet utført av? Eventuelt firmanavn og navn på håndverker opplyses.
Beskrivelse: Rørl.mester Einar Pettersen A/S - Søgne

Pkt. 10.1: Har det vært utført arbeid på taktekking/takrenner/beslag? Hvis ja; beskriv hvilke tiltak som er utført.
Ja
Beskrivelse: Skiftet noen lekter og lagt nye takstein.

Pkt. 10.2: Hvem er arbeidet utført av? Eventuelt firmanavn og navn på håndverker opplyses.
Beskrivelse: Huseier.

Pkt. 11: Kjenner du til om det er/har vært utført arbeider på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
Ja
Beskrivelse: Nye automatsikringer + skap - Bad - Kjøkken. Varmepumpe - el-bil lader - Peisovn

Pky. 11.1: Hvem er arbeidet utført av? Eventuelt firmanavn og navn på håndverker opplyses.
Beskrivelse: AB Elektrisk - Ovnsmontøren - Montøren A/S

Pkt. 14: Har du ladeanlegg/ladeboks for elbil i dag?
Ja
Kommentar: Utført av AB Elektrisk

Pkt. 19: Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut kjeller eller loft eller andre deler av boligen? Hvis nei, gå videre til punkt 20.
Ja
Beskrivelse: Satt opp 2 vegger i hver ende i uinnredet loft.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Se kart i Finn-annonsen.

Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Beliggende sentralt i Søgne, ca. 1 km. fra både Tangvall og Lunde. Nær skole, barnehage, kirke, dagligvare, bensinstasjon, apotek, slakter og handlesenter forøvrig. Flotte turområder i nærområdet.

Tomt

Areal: 27 151 kvm, Eierform: Eiet tomt

Stor tomt på ca 27 mål, hvorav store deler av tomten går på nord-øst siden av boligen. Romslig og flott hage, solrik terrasse samt isolert hagestue med innlagt strøm. Rikelig med parkeringsmuligheter.

Parkering

Rikelig med biloppstillingsplasser på eiendommen.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 13.02.2019. Ferdigattesten gjelder bruksendring. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Boligen er trolig fra siste kvartal på 1800-tallet, og ble omgjort samt eiendommen omregulert til menighetshus/forsamlingslokale på 1980-tallet. Dagens eier bruksendret bolighuset tilbake til enebolig i 2019.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til almennytigge formål - forsamlingslokale, tilhører reguleringsbesmmelser reguleringsplanen for Lunde, revidert sist 08.11.10. Reguleringen innebærer at det kan hvile begrensninger i forhold til utvikling av eiendommen, herunder bygging m.m. Eventuelle søknader vil kreve dispensasjon fra reguleringsplanen.

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. Privat adkomst.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Dagboknr.: 2406 - Best. om vann/kloakkledn. Tinglyst: 29.02.1980

Dagboknr.: 7697 - Jordskifte. Tinglyst: 26.05.1989
Grensegangssak. Gjelder denne registerenheten med flere.

Dagboknr.: 841 - Målebrev. Tinglyst: 20.01.1999
Fradeling av veigrunn til gnr. 202 bnr. 6,som er reg. i GAB, fra bl.a. d.e. Gjelder denne registerenheten med flere.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen rettigheter funnet.

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Energiattest

Selger har ikke fremlagt energiattest for eiendommen. Det må derfor tas høyde for at eiendommen har energimerke G.

Konsesjon

Eiendommen er over to mål, og egenerklæring om konsesjonsfrihet må fylles ut. Kjøper må undertegne dette før megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

2 990 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 71 250,- (Dokumentavgift) 87 120,- (Omkostninger totalt) 3 077 120,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 13 279,26 pr. år
Eiendommen har vannmåler. Vann- og avløpsgebyr vil variere iht. forbruk.

Renovasjon kommer i tillegg. Renovasjonsgebyr er for 2022 beregnet til kr. 2 910,-. Gebyret faktureres forhold til antall tømminger.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 3.608,85,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Faste løpende kostnader

Kostnader til bla strøm, internett, TV-abonnement, bygg- og innboforsikring m.m kommer i tillegg og kan variere ut fra forbruk og valgt abonnement. Øvrige spesifiserte kostnader, herunder kommunale avgifter og eiendomsskatt vil komme i tillegg.

Formuesverdi

Formuesverdi lar seg ikke innhente på eiendommen. Konferer megler.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Lundeveien 26, Gnr. 471 Bnr. 234 i Kristiansand kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen:

Integrerte hvitevarer samt microbølgeovn medfølger.
 
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 90 05 81 49.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

14-22-0048

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/14-22-0048. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF Kristoffer Lauvsland, tlf. 90 05 81 49

Vederlag

Eierskifteforsikring (Kr.15 789) Digital grunnpakke (Kr.6 850) Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (Kr.52 725) Tilrettelegging (Kr.15 900) Totalt kr. (Kr.101 749)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3061014