Asdal

Lunderød 22 B

Prisantydning
3 790 000 kr
Omkostninger
14 750 kr
Totalpris
3 804 750 kr
Byggeår
2024
P-rom
111 ㎡
Bruksareal
111 ㎡
Totalt bruksareal
111 ㎡
Etasje
2
Antall soverom
3
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Tomannsbolig

Oversikt

Prosjektert tomannsbolig i attraktivt område like ved Asdal skole - Ny bolig gir lavere strømutgifter!

Om eiendommen

Oppvarming

Det leveres komplett ildsted med peisovn og stålpipe. Peisovn er av typen Sargas 1, med forbehold om lagervare. Det leveres komplett balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning. Plasseres i bod/teknisk rom.

Beliggenhet

Parkering

Carport kan bestilles som tilvalg for kr. 150.000,-. Ellers utendørs parkering (4 plasser totalt for begge enheter).

Offentlige opplysninger

Info energiklasse

Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Prosjektet bygges etter teknisk forskrift etter plan og bygningsloven, gjeldende fra 2010 (TEK 17).

Økonomi

Omkostninger kjøper

I tillegg til kjøpesum vil det påløpe følgende kostnader ved kjøp:
Dokumentavgift: 2,5 % av andel tomteverdi (kr. 550 000,-)
Tinglysningsgebyr skjøte: kr 500,-
Tinglysningsgebyr pr. pantedokument: kr 500,-
 
Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Info eiendomsskatt

Ikke fastsatt pr. d.d.

Nøkkelinformasjon

Info kommunale avgifter

Ikke fastsatt pr. d.d. Det installeres vannmåler, så avgift vil variere etter forbruk.

TV/Internett/Bredbånd

Det leveres fiberkabel inn i bolig. Etablering og tilkoblingsgebyr fra leverandør betales av kjøper.

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43.
Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Når bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges boligene etter avhendingsloven. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Salgsoppgave og vedlegg

Meglers vederlag

Meglerprovisjon fastbeløp kr. 40.000,- pr. enhet. Oppgjørsgebyr kr. 4.375,- pr. enhet. Andre utgifter faktureres etter forbruk.

Visning

Kontakt megler

Produktnr: 08B7AF64-9561-42EF-A037-EA6CD269FABE Kategori: