Arendal Bjorbekk

Lunderød 18

Prisantydning
1 950 000 kr
Omkostninger
64 620 kr
Totalpris
2 014 620 kr
Byggeår
1900
P-rom
103 ㎡
Bruksareal
143 ㎡
Tomteareal
446 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Eldre enebolig med garasje og fin beliggenhet like ved Asdal skole

Om eiendommen

Innhold

1. etasje: Gang, bad, kjøkken, stue. 2. etasje: Gang, bad, 2 soverom, loftstue(mulighet for soverom nr. 3). Kjeller: Kjellerrom med bakerovn, matbod og 2 boder.

Standard

Eldre enebolig i attraktivt område. Boligen holder enkel standard, og en del oppussing og oppgraderinger må påregnes. Hovedsakelig belegg i de fleste rom i 1. etg., furugulv i stue. I 2. etg. er det teppe i loftstue og 1 soverom, belegg på bad og 1 soverom. Kjøkken har innredning i furu utførelse og plass til kjøkkenbord. Stue har god plass til både spisebord og salong, og har utgang direkte til solrik veranda. På bad i 1. etg. er det wc, 90 cm hvit baderomsinnredning, dusjkabinett og oppl. for vaskemaskin. Bad i 2. etg. med badekar, 60 cm hvit baderomsinnredning og wc. Boligen fikk nytt tak i ca 2006 iflg. forrige eier.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 103 kvm, Bruksareal: 143 kvm, Bruttoareal: 177 kvm
Bra. pr. etasje.: Underetasje:  31m²  - 1. etg. 60m²  - Loftsetasje: 41m²
P-rom 1.etasje inkl: Stue, Bad, Gang, Kjøkken. Loftsetasje: 2 Soverom, Stue, Bad.
S-rom Underetasje inkl.: Boder (delvis ikke målbart). 1.etasje: Kott.

Garasje:
Bra: 20m² - S-rom:  20m²
S-rom inkl.: Garasje


Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

1900 i følge Arendal kommune.

Påkostning og modernisering

Eltilførsel: pr i dag er tilførselen til boligen i form av luftspenn. Denne blir lagt om til jordkabel. Dette blir gjort på selgers regning.
Det blr lagt ned trekkerør til fiberkabel fram til veggen på boligen.
Vann og avløp: Åpninga/hullet i plenen skal benyttes til å koble om vann- og avløpsledningene fra boligen. Omkoblinga og gjenfyllinga av hullet i plenen blir gjort av selger for selgers regning.

Oppvarming

Peisovn og varmepumpe i stue. Forøvrig elektrisk oppvarming. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Boligen vil få 1/8 andel i realsameie til vei og friarealer på området. Utgifter til veivedlikehold og brøyting vil bli fordelt mellom realsameierne og 2 nabohus etter en fastsatt brøk brukerne imellom. Det tas forbehold om endringer i fordelingsnøkkelen, da denne ikke er vedtatt enda.

Bolighuset er registrert i SEFRAK. Alle bygninger bygget før 1900 er SEFRAKregistrert. Bygningene i SEFRAK-registeret er ikke tillagt spesielle restriksjoner. Disse bygningene er bygget mellom 1850 og 1900, og er dermed merket med gul trekant i registeret. Dvs. dette er ikke meldepliktig bygg, og kommunen kan gi rivningstillatelse uten å gå veien om Fylkeskommunen. Det er i dette tilfellet Arendal kommune som bør ta en vurdering av verneverdien. Er det bygninger eldre enn 1850 merket med rød trekant i registeret, så må det tas en vurdering i hht. Kulturminneloven.

SEFRAK-registeret er først og fremst et generelt kulturhistorisk register som særlig har verdi som kildemateriale for den lokale historien.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Jens Christian Edvardsen den 02.05.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon: Eldre enebolig fra 1900 tallet med frittstående garasje.
Boligen fremstår med behov for renovering av
bygningselementer utfra skader, mangler, alder.
Det er utført oppgraving i forbindelse med fradeling av
tomter og fuktsikring er anlagt men ikke ferdigstilt på
befaringsdagen.
Rom under terreng med betong såle, fukt i konstruksjonen
ble registrert som relateres til kapillært oppsug fra grunn.
Eldre taktekking/takkonstruksjon uten lufting, snøfangere og
større skjevheter i konstruksjonen pga. underdimensjonert
åstakkonstruksjon.
Utvendig lekte kledning uten lufting og stedvis råteskader.
Vinduer med råteskader/insektskader og kondens skader,
eldre enkle metall vinduer i kjeller.
Kjellerdør med behov for utbytting.
Etasjes skille med skjevheter utover standardens krav til
godkjente måle avvik, synlig spor etter borrebille aktivitet.
Våtrom i boligen vurdere å trenge renovering i sin helhet,
utbytting av det tekniske anlegget med elektrisk, vann og
avløp vil være påregnelig.
Boligen fremstår under ventilert og forbedret ventilering
anbefales.
Eldre brannslukningsapparat med behov for service eller
utbytting.
Forstøtningsmur anlagt i nyere tid med manglende rekkverk.
Garasje med behov for vedlikehold og reparasjoner. Garasjen
er flyttet fra et annet område.


Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:

TG3:
Utvendig > Taktekking:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på taktekkingen.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på undertak.
Det er ingen lufting i konstruksjonen.
Større skjevheter i konstruksjonen ble registrert som
vurderes underdimensjonert takkonstruksjon og
oppretting med forsterkninger må påregnes.

Utvendig > Nedløp og beslag:
Utvendige beslag har utettheter.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på renner/nedløp/beslag.
Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier.
Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket,
men det var ikke krav om dette på
byggemeldingstidspunktet.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft:
Det er fra loft/kryploft påvist indikasjoner på at det er
punktering av dampsperre, som medfører svekket
effekt av dampsperrefunksjonen.
Konstruksjonene har omfattende skjevheter.
Det er ingen lufting i konstruksjonen.
Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen.
Det er påvist avvik rundt gjennomføringer i takflaten.
Registrert aktivitet etter borrebiller.
Befaring fra bakkenivå, synlig noe råte på pynte
sperrer utfra gavler.
Noe isolering er utført som vurderes utført som en
risikokonstruksjon med hensyn til kondensskader.

Utvendig > Vinduer:
Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer.
Det er påvist tegn på innvendig kondensering av
enkelte glass.
Karmene i vinduer er værslitte utvendig og det er
sprekker i trevirket.
Det er påvist vinduer med fukt/råteskader.

Utvendig > Dører:
Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer.
Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og
dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå.
Karmene i dører er værslitte utvendig og det er
sprekker i trevirket.
Det er påvist dør(er) med fukt/råteskader.
Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under
balkonger:
Det er ikke montert rekkverk.
Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler.
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til
rekkverkshøyder.
Oppbyggingen av terrasse/balkong øker faren for
skjulte skader i konstruksjonene.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn:
Målt høydeforskjell på over 30mm gjennom hele
rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i
standardens krav til godkjente måleavvik.
Målt høydeforskjell på over 20mm innenfor en lengde
på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i
standardens krav til godkjente måleavvik.
Knirk stedvis i gulver ble registrert.
Synlig borrebille aktivitet i bjelkelag mot underetasje

Innvendig > Rom Under Terreng:
Det er påvist synlige fukt/råteskader i treverk i
underetg./kjeller, hulltaking er derfor ikke nødvendig
Det er påvist synlig fuktighet på mur/gulv i kjeller.
Det er påvist indikasjoner på noe
fuktgjennomtrenging inn i kjellermur.
Det er påvist indikasjoner på noe
fuktgjennomtrenging i kjellergulv.

Innvendig > Innvendige dører:
Enkelte av innvendige dører har betydelige skader.

Våtrom > Generell > Bad:
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk
etter dagens krav.
Knirk i gulv ble registrert.
Ved nivellering ble det registrert motfall, motfall på
15 mm og ved eventuell lekkasje vil vann kunne ut i
tilstøtende rom fra terskel på dør.
Synlig sprekk i belegg ved dør.

Våtrom > Generell > Bad:
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk
etter dagens krav.
Skrudd skrue ned i belegg, ikke tett utførelse.
Synlig merker etter fuktskader i himling som
relateres til bruk av dusj ved badekar og manglende
våtsoner rundt badekar.
Tilnærmet flatt gulv med noe motfall og fallforhold
mot sluk.
Det er ikke anlagt mekanisk ventilasjon, ventilering
eller luftespalte på dør.

Tekniske installasjoner > Ventilasjon:
Ingen ventilering utover åpning av vindu.
Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere
rom i boligen.

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold:
Røykvarslere fungerende på befaringsdagen i 1. etasje og loftsetasje.
Brannslukningsapparat fra 1992, over 10 år.

Tomteforhold > Forstøtningsmurer:
Det mangler rekkverk/annen sikring på
forstøtningsmuren(e) utifra dagens krav.

Tomteforhold > Terrengforhold:
Terreng faller inn mot bygning.
Lysbrønner til både kjellervindu og kjeller dør
mangler fallforhold vekk fra grunnmur der tiltak med
terreng anbefales utført.

TG2:
Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning
mot grunnmur.
Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen.
Boligen er fra 1900 tallet og vindtetting vil være
mangelfull med kuldebroer.

Utvendig > Dører - 2:
Karmene i dører er værslitte utvendig og det er
sprekker i trevirket.
Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer.

Utvendig > Utvendige trapper:
Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til
rekkverk i trapper.
Betongtrapp har mindre sprekker/skader
Rekkverk er ikke barnesikkert i henhold til dagens krav
for avstand mellom spiler.

Innvendig > Overflater:
Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan
forvente.
Bruksslitasje, borrebille/husbukk skader i furugulver
stue.
Det var sigarett lukt i boligen på befaringsdagen.
Renovering må vurderes individuelt med hensyn til
den enkeltes behov.

Innvendig > Radon:
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller
ikke utført med radonsperre.
Kartet kan ikke benyttes til å forutsi
radonkonsentrasjonen i enkeltbygninger. Den eneste
måten å få sikker kunnskap om radon i en bygning, er
å gjennomføre en måling. Radon i inneluft avhenger
ikke bare av geologiske forhold, men også av
bygningens konstruksjon og drift, samt kvaliteten av
radonforebyggende tiltak

Innvendig > Pipe og ildsted:
Det er påvist at pipe har sprekker og riss.
Pipevanger er ikke synlige.
Alle 4 sider på mursteinspipe må avdekkes.
Videre må sprekker i murpuss og løs puss forbedres.

Innvendig > Innvendige trapper:
Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav
til rekkverk i trapper.

Innvendig > Innvendige dører - 2:
Det er påvist at enkelte dører er feilmontert/tar i karm
e.l.

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken:
Det er påvist skader/fuktskjolder i kjøkkengulv.
Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninredning
utover normal slitasjegrad.

Tekniske installasjoner > Vannledninger:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på innvendige vannledninger.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på innvendige avløpsledninger.
Eier opplyser om drypp som kan relateres til
kondensering i underetasje.
Utbytting ved eventuelt renovering av våtrom i
boligen vil være påregnelig.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank:
Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år
Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller
annen kompenserende løsning fra varmtvannstank.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg:
Sikringsskap i stue loftsetasje med automatsikringer.
Det er ikke fremlagt dokumentasjon på anlegget.
Eier har ikke bebodd bygningen og har ikke inngående kjennskap til
anlegget, spørsmål til eier er ikke fylt ut.

Tomteforhold > Byggegrunn:
Det er registrert symptomer på setninger i grunnen i
form av sprekker i grunnmur.

Tomteforhold > Drenering:
Utvendig tetting/fuktsikring av grunnmuren er
avsluttet under utvendig terreng.
Det er påvist andre avvik:
Det er utifra observasjoner påvist indikasjoner på at
drenering/tettesjikt har begrenset effekt.
Manglende avslutninger med klemlist, ikke innfelt.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter:
Grunnmuren har sprekkdannelser.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Arendal kjør mot Rykene/Asdal. Ta av inn til høyre til Asdal skole. Eiendommen ligger på høyre hånd like før skolen, inn en liten stikkvei.

Beliggenhet

Eiendommen har en attraktiv og solrik beliggenhet like ved Asdal skole og Lunderød idrettsplass. Meget barnevennlig område med trygg og kort skolevei. Nærmeste dagligvarebutikk er Kiwi Bjorbekk ca 1,2, km unna. Kort vei til Stoa handelsområde, og ca 6 km til Arendal sentrum. Området er under utbygging, og det er planlagt 6 eneboliger og 1 vertikaldelt tomannsbolig i området rundt boligen.

Tomt

Areal: 446 kvm, Eierform: Eiet tomt Gruslagt gårdstun og jordbeslått plen. Det skal bebygges 6 eneboliger og 1 tomannsboligi området rundt boligen.

Parkering

Garasje, samt parkering på egen grunn.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til 1111 - Boligbeb. - frittliggende småhusbebyggelse, tilhører reguleringsplan Lunderød 18, datert 30.09.2021. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

Erklæring tinglyst 31.01.1946 med dagboknr. 75. ERKLÆRING/AVTALE
Vedr. regulering av Lilleelv. GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE

Erklæring tinglyst 20.08.1963 med dagboknr. 2561. SKJØNN. GJELDER DENNE
MATRIKKELENHETEN MED FLERE.

Erklæring tinglyst 08.06.1978 med dagboknr. 4373. BESTEMMELSE OM VEG.
Rettighetshaver: 0906 / 438 / 53

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter G
Selger har ikke fremlagt energiattest for eiendommen. Det må derfor tas høyde for at eiendommen har energimerke G.

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

1 950 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 48 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 950 000,-)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 64 620,- (Omkostninger totalt) 2 014 620,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 4028,- pr. år for denne eiendommen.

Formuesverdi

Primær: Kr. ,- for år 2020. Sekundær: Kr. ,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Lunderød 18, Gnr. 438 Bnr. 10 i Arendal kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen:
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 40 40 80 21.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Boligen er ledig for overtagelse

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

31-22-0139

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/31-22-0139. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF Tor Jan Endresen, tlf. 40 40 80 21

Vederlag

Grunnpakke markedsføring inkl. avisannonse 21.05.22 (Kr.8 900) Oppgjør (Kr.7 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 1 950 000,-) (Kr.45 000) Tilrettelegging (Kr.13 900) Totalt kr. (Kr.76 285)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3058395