Arendal Bjorbekk

Lunderød 18, bolig 1A

Prisantydning
3 890 000 kr
Omkostninger
14 920 kr
Totalpris
3 904 920 kr
Byggeår
2022
Bruksareal
144 ㎡
Tomteareal
831 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Prosjekterte boliger i attraktivt område like ved Lunderød skole

Om eiendommen

Beskrivelse av prosjektet

Prosjektet Lunderød 18 består av 5 romslige eneboliger med moderne arkitektur, solrike tomter og umiddelbar nærhet til skole, barnehage og idrettsplass. Eneboligene kan leveres med 2 alternative planløsninger, beskrevet som alternativ 1 og 2. Det er også planlagt bebyggelse av 1 vertikaldelt tomannsbolig på feltet. Boligene har en fin og arealeffektiv planløsning, og leveres i normal god nybyggstandard.

Innhold

Innhold eneboliger tomt alternativ 1: 1. etg.: vindfang, bad/vaskerom, trappegang, kjøkken, stue (mulighet for soverom i del av stuen) og bod. Garasje og utvendig bod. 2. etg.: hall, bad, 2 soverom, loftstue (mulighet for ekstra soverom i del av loftstuen).

Innhold eneboliger altenativ 2: 1. etg.: gang, 3 soverom, bad/vaskerom og stue. 2. etg.: stue, kjøkken, trappegang, bad og soverom.

Innold tomannsboliger: 1. etg.: gang, bod, bad, soverom, stue med åpen kjøkkenløsning. 2. etg.: gang, bad, 3 soverom og bod/teknisk rom.

Standard

Boligene leveres nøkkelferdig med gjennomgående god standard i.h.t. gjeldende leveransebeskrivelse og romskjema som ligger inntatt i prospektet.

Innvendige gulv leveres med 3-stavs eikeparkett, med unntak av entrè og baderom som får fliser. Innvendige vegger leveres som ferdigmalte panelplater i valgfri farge i hht. sortiment. Innvendige tak leveres med malt gips.

Kjøkkeninnredning fra Strai kjøkken leveres i hvit utførelse med takhøye skap til en verdi av kr. 75.000,- Dersom kjøkken trekkes ut, vil det bli fratrukket en sum på kr. 50.000,-.

Baderommene leveres med flislagte gulv m/ varmekabler, og våtromsplater på vegger. Vegghengt toalett, dusjkabinett 90x90 cm tilpasser hjørne, og 100 cm baderomsinnredning med skuffer, helstøpt servantplate og speil med lyslist.

Elektrisk anlegg leveres i.h.t. NEK 400 med rikelig med el-punkter og varmekabler i entrè og på baderommene.
Utelamper ved ytterdør og balkongdør, og innvendige taklamper i alle rom.

Se forøvrig leveransebeskrivelse og romskjema for utfyllende informasjon.

Ferdigstillelse

Avtales i forbindelse med kjøp. Det må beregnes ca 8 mnd byggetid fra oppstart på eneboliger.

Oppvarming

Stålpipe med peisovn i stue. Varmekabler i alle rom med flislagt gulv. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Forsikring

Boligene vil være fullverdiforsikret under selgers entrepenørforsikring frem til overtakelse. Forsikringen gjelder også materialer som er tilført boligen. jf. bustadoppføringslova § 13 siste ledd. Kjøper er forpliktet til å tegne egen innbo- og løsøreforsikring fra overtakelse

Beliggenhet

Adkomst

Fra Arendal kjør mot Rykene/Asdal. Ta av inn til høyre til Asdal skole. Eiendommen som skal bygges ut ligger på høyre hånd, like før skolen, inn en liten stikkvei.

Beliggenhet

Utbyggingsområdet har en attraktiv og solrik beliggenhet like ved Asdal skole og Lunderød idrettsplass. Her er det et meget barnevennlig område med trygg og kort skolevei. Her er også nok av boltreplass for barna på skoleområdet og på idrettsplassen, samt på lekeplassen som vil komme i forbindelse med utbyggingen.
Nærmeste dagligvarebutikk finner du på  Bjorbekk ca 1,2, km unna. Det er også kort vei til Stoa med sitt store utvalg av butikker, og ca 6 km til Arendal sentrum. Det er planlagt av 6 eneboliger og 1 vertikaldelt tomannsbolig på området.

Tomt

Areal: 831 kvm, Eierform: Eiet tomt Tomtene leveres ferdig grovplanert, inkludert pukk til ringmur og inngraving av vann og avløpsledninger.

Parkering

Eneboligene leveres med garasje i tilknytning til boligen. Forøvrig parkering på egen grunn.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det skal foreligge midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at en slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Det forutsettes i så fall at det foreligger midlertidig brukstillatelse. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse, kan kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til 1111 - Boligbeb. - frittliggende småhusbebyggelse, tilhører reguleringsplan Lunderød 18, datert 30.09.2021. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vann og avløp. Veien inn på feltet er privat, og utgifter til brøyting og vedlikehold av veien fordeles i hht. fordelingsnøkkel inntatt i vedtekter for veilaget.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

Dagboknr. 1946/75-1/36 tinglyst 31.01.1946. Erklæring/avtale. Vedr. regulering av Lilleelv. Overført fra: 4203-438/10
Gjelder denne registerenheten med flere

Dagboknr. 1963/2561-1/36 tinglyst 20.08.1963. Skjønn. Overført fra: 4203-438/10. Gjelder denne registerenheten med flere

Dagboknr. 1978/4373-2/36 tinglyst 08.06.1978. Bestemmelse om veg, rettighetshaver:Knr:4203 Gnr:438 Bnr:53.Overført fra: 4203-438/10.

Gjelder denne registerenheten med flere

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:


Rettigheter på 4203 - 438/88. Rettigheter i eiendomsrett:

Dagboknr.2022/391907-1/200 tinglyst 08.04.2022. Bestemmelse om adkomstrett

Dagboknr. 2022/391907-2/200 tinglyst 08.04.2022. Bestemmelse om fiber-, data- og telekabel

Dagboknr. 2022/391907-3/200 tinglyst 08.04.2022. Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler

Dagboknr. 2022/391907-4/200 tinglyst 08.04.2022. Bestemmelse om vann/kloakk


Rettigheter på 4203-438/82

Rettigheter i eiendomsrett

Dagboknr. 2022/391907-5/200 tinglyst 08.04.2022. Bestemmelse om vann/kloakk


Rettigheter på 4203-438/83

Rettigheter i eiendomsrett

Dagboknr. 2022/391907-6/200 tinglyst 08.04.2022. Bestemmelse om vann/kloakk


Rettigheter på 4203-438/84

Rettigheter i eiendomsrett

Dagboknr. 2022/391907-7/200 tinglyst 08.04.2022. Bestemmelse om vann/kloakk

Utleie

Boligene har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Energiattest

Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Prosjektet bygges etter teknisk forskrift etter plan og bygningsloven, gjeldende fra 2010 (TEK 10).
Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten ved å garantere for energi- og oppvarmingskarakter, og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Normalt påregnes i energiklasse B, man kan dog ende opp med lavere energiklasse uten at dette anses som en mangel.

Odel

Nei

Konsesjon

Eiendommen overdras som en ubebygd tomt før byggestart, og derfor må egenerklæring om konsesjonsfrihet fylles ut. Kjøper må undertegne dette før megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte på tomten kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger


Tomannsbolig tomt 1B: Kr. 3.890.000,-
Tomannsbolig tomt 1B: Kr. 3.890.000,-
Enebolig tomt 2: Kr. 4.990.000,-
Enebolig tomt 3: Kr. 4.990.000,-
Enebolig tomt 4: Kr. 4.990.000,-
Enebolig tomt 5: Kr. 5.190.000,-
Enebolig tomt 6: Kr. 5.190.000,-


Omkostninger:

Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg til kjøpesummen betale følgende omkostninger:
Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi på tinglysingstidspunktet for den enkelte bolig.

Tomteverdi pr. juni 2022 utgjør (råtomt).

Tomteverdi tomt 1A: kr. 550.000,- Beregnet dokumentavgift kr. 13.750,-
Tomteverdi tomt 1B: kr. 550.000,- Beregnet dokumentavgift kr. 13.750,-
Tomteverdi tomt 2: kr. 1.300.000,- Beregnet dokumentavgift kr. 32.500,-
Tomteverdi tomt 3: kr. 1.300.000,- Beregnet dokumentavgift kr. 32.500,-
Tomteverdi tomt 4: kr. 1.100.000,- Beregnet dokumentavgift kr. 27.500,-
Tomteverdi tomt 5: kr. 1.300.000,- Beregnet dokumentavgift kr. 32.500,-
Tomteverdi tomt 6: kr. 1.300.000,- Beregnet dokumentavgift kr. 32.500,-

Det tas forbehold om endring i gebyrer, tomteverdien og dokumentavgift på tinglysingstidspunktet.

I tillegg tilkommer:
Tinglysingsgebyr for skjøte kr. 585,-
Tinglysingsgebyr og attestgebyr for hvert pantedokument kr. 585,-
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Betalingsbetingelser

Akonto 1 Oppgjør for tomt innbetales ca 14 dager etter underskrift kontrakt
Akonto 2 60% av kjøpesum fratrukket tomteverdi og 10% til overtakelse innbetales ved tett bygg
Akonto 3 30% av kjøpesum fratrukket tomteverdi og 10% til overtakelse innbetales ved bygg klart for malerarbeid
Akonto 4 Resterende 10% av kontraktssum innbetales innen overtakelse

Offentlige avgifter

Ikke fastsatt pr.d.d.
Arendal kommune har vedtatt at alle nybygg skal ha vannmåler. Montering av vannmåler gjøres av rørlegger.
Vannmålerleie kr. 210,- pr. år
Abbonnementsgebyr vann kr. 1256,- pr. år
Abbonementsgebyr avløp kr. 2375,- pr. år
Forbruksgebyr vann kr. 13,70 pr. m3
Forbruksgebyr avløp kr. 20,50 pr. m3
Standard renovasjonsgebyr 140 liter restavfall kr.
4434,69 pr. år.
Alle priser iflg. Arendal kommunes hjemmeside juni 2022

Eiendomsskatt

Ikke fastsatt. For informasjon ang. eiendomsskatt i Arendal, henvises til Arendal kommune

Formuesverdi

Formuesverdien er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter nyberegningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (andre boliger som eies). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeter prisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, http://www.skatteetaten.no

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Lunderød 18, Gnr. 438 Bnr. 82 og Gnr. 438 Bnr. 83 og Gnr. 438 Bnr. 84 og Gnr. 438 Bnr. 85 og Gnr. 438 Bnr. 86 og Gnr. 438 Bnr. 87 og Gnr. 438 Bnr. 88 i Arendal kommune.

Boligtype

Enebolig/tomannsbolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Garantier

Boligene selges ihht. Lov om Bustadoppføring, og selger plikter å stille garanti på 3 % av kjøpesummen i byggetiden og 5 % av kjøpesummen i 5 år etter overlevering av leilighetene til kjøper. Eventuell overføring av innbetalt forskuddsbeløp fra megler til selger er avhengig av at selger har stilt garanti ihht. bustadoppføringslovas § 47.

Kjøpekontrakter

Sørmeglerens standard kjøpekontrakt vil bli benyttet  ved salget.

Tilvalg / Endringer

Selger vil - før innredningsarbeidene starter - innkalle til endringsmøte, hvor priser og frister for beslutning vil fremkomme. Det er ikke anledning til å flytte på ventilasjonsanlegg, el-skap eller avløp og vanntilførsel. Adgang til tilvalg/endringer er begrenset til 15 % av kjøpesummen, og endringer og tilvalg vil medføre kostnader for kjøper/påslag fra utbygger. Alle tilvalg avtales direkte mellom utførende entreprenører og kjøper, slik at avtaler og fakturering gjøres direkte. Selger tar ingen påslag ved slike endringer.

Selgers rett til endringer

Selger har rett til å foreta endringer i prosjektet som ikke vesentlig forringer prosjektets kvalitet eller standard, herunder arkitektoniske endringer, materialvalg, mindre endringer i konstruksjonen, rørgjennomføringer og/eller tomtetilpasninger. Slike endringer er ikke å anse som mangler ved ytelsen. Det samme gjelder de endringer som må gjøres som følge av kommunens byggesaksbehandling og krav i ramme- og igangsettingstillatelser, samt andre offentlige tillatelser. Selger skal så langt det er praktisk mulig, informere Kjøper om slike endringer.

Forbehold om realisering

Selger tar følgende forbehold for realisering av prosjektet: Byggesøknad for hver enkelt bolig må godkjennes av kommunen.

Visning

.Etter avtale

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Avtales med selger i forbindelse med kjøp

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.
Boligene selges til fastpris. Benytt vedlagte skjema «Kjøpetilbud til fastpris». Alle kjøpetilbud må inngis skriftlig sammen med legitimasjon. Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker.

Lovverk

Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der Kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Når bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges boligene etter avhendingsloven. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

31-22-0231

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/31-22-0231. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Tor Jan Endresen, tlf. 40 40 80 21

Vederlag

Provisjon (forutsatt salgssum: 3 890 000,-) (Kr.40 000) Totalt kr. (Kr.40 000)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3061750