Kristiansand-Voie/Vågsbygd

Lumberveien 27 - Utleie nytt prosjektert bygg.

Eierform
Selveier
Eiendomstype
Næringsbygg

Oversikt

Om eiendommen

Lumber/Vågsbygd - Utleie av kontorer i nytt ikonisk næringsbygg oppført i tre - 50% allerede utleid.

Næringsbeskrivelse

Beskrivelse

Sørmegleren næring har gleden av å presentere et meget spennende kontorbygg som er under oppføring på Lumber næringspark ca. 4 km. vest fra Kristiansand sentrum. Lumber næringspark regionens største næringsparker, med et variert tilbud av utleiearealer innen kontor, forretning, lettindustri og lager. I dette trebygget blir det både kontorer, forretninger og lager med en meget miljøvennlig profil. Velkommen til visning.

Oppdragsnummer

9-21-0114

Utleieobjekt

Lumberveien 27 - Utleie nytt prosjektert bygg., Gnr. 14 Bnr. 1992 i Kristiansand kommune.

Utleier

Lumber teknopark as
Alle opplysninger i prospektet er godkjent av utleier.

Beliggenhet

Beliggenhet

Lumber ligger sentralt i Vågsbygd, kun fire km fra Kristiansand sentrum. Med firefelts vei nesten til tomtegrensen, kjører man på 5 min. Buss Metro betjener området gjennom busstopp i Lumber-krysset. Området har også god tilgjengelighet for gående og syklende, gjennom et godt utbygd nettverk av gang- og sykkelveier.

Utleietype

Kontorlokaler/Butikk - Lumber Teknopark Bygg 4. - Byggetrinn 2

Næringstype

Kontorer, forretninger og lager

Byggeår

Bygging er påbegynt. Planlagt ferdigstillelse Mars 2023.

Bygninger og byggemåte

Bygget skal oppføres i tre. Det blir et framtidsrettet og miljøvennlige kontor- og forretningsbygg på ca. 4.000 kvm. fordelt på seks etasjer. 470 kvm. med forretningslokaler på bakkeplan og kontorlokaler i øvrige etasjer. Som leietaker i dette bygget, får du en flott utsikt mot Bragdøya og Steinsundet.

Areal

Fra 470 kvm. og oppover.

Innhold

Innhold

Lumber Teknopark tilbyr fleksible og fremtidsrettede lokaler, med gjennomtenkt arbeidsplass-arkitektur og nøye utvalgte materialer. Bygget vil dele kantine, parkeringskjeller og heis/trapp med Elkem-bygget. Det planlegges et flott garderobeanlegg i underetasjen.

Leietakere i byggetrinn 2 har store muligheter for å skreddersy lokalene til sitt behov. Hver etasje utgjør ca. 650 kvm. og kan fordeles på én eller flere leietakere.  Vi tilbyr tilrettelagte løsninger for virksomheter som ønsker å kombinere kontorfunksjoner med verksted og lager.

Forretningslokalene i første etasje får Montérs nye byggevareforretning som nærmeste nabo, og god eksponering mot felles parkeringsplass. Området har en gjennomtenkt logistikkløsning, med god adkomst for store kjøretøy og varelevering i bakkant av bygget.

Se lumber no på hva som ledig i bygget.

Diverse

Se ellers hjemmesiden lumber.no for mer info.

Parkering

Parkeringskjeller

Oppvarming

Vannbåren varme

Vilkår og betingelser

Leiekontrakt

Det vil bli brukt standard meglerkontrakter som fås ved henvendelse megler.

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Tilhører reguleringsplan Lumber, datert 18.01.2021. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Sikkerhet

Det må påregnes å stille bankgaranti eller depositum som sikkerhet for leieforholdet. Normalt utgjør garantisummen et beløp som tilsvarer 6 måneder forpliktelser iht. leiekontrakt.

Energiattest

Byggene til Lumber Teknopark blir BREEAM-sertifisert. BREEAM er verdens ledende system for sertifisering av bærekraftige bygg, se https://byggalliansen.no. En BREEAM-sertifisering innebærer at man skal dokumentere konkrete prestasjoner innen kategorier som energibruk, helse og innemiljø, materialbruk etc .  Bedre for miljø og klima, og bedre for byggets brukere.

Økonomi

Visning

Etter avtale med Eiendomsmegler MNEF Kjetil Lossius på tlf. 40 40 80 02

Overtagelse

Etter avtale.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Salgsoppgave og vedlegg

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF Kjetil Lossius, tlf. 40 40 80 02

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3054592