Kristiansand-Voie/Vågsbygd

Lumberveien 21 1.etg - Butikklokale til leie.

Byggeår
2020
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Forretning

Oversikt

Om eiendommen

Lumber/Vågsbygd - Nytt butikklokale på 280 kvm.til leie.

Næringsbeskrivelse

Beskrivelse

Sørmegleren næring har gleden av å presentere for leie et romslig butikklokale på ca. 230 kvm. i Lumber næringspark ca. 4 km. vest fra Kristiansand sentrum. Lumber næringspark regionens største næringsparker, med et variert tilbud av utleiearealer innen kontor, forretning, lettindustri og lager. Lokalene kan overtas umiddelbart om ønskelig.

Oppdragsnummer

9-21-0094

Utleieobjekt

Lumberveien 21 1.etg - Butikklokale til leie., Gnr. 14 Bnr. 1992 i Kristiansand kommune.

Utleier

Lumber teknopark as
Alle opplysninger i prospektet er godkjent av utleier.

Beliggenhet

Beliggenhet

Lumber ligger sentralt i Vågsbygd, kun fire km fra Kristiansand sentrum. Med firefelts vei nesten til tomtegrensen, kjører man på 5 min. Buss Metro betjener området gjennom busstopp i Lumber-krysset. Området har også god tilgjengelighet for gående og syklende, gjennom et godt utbygd nettverk av gang- og sykkelveier.

Utleietype

Butikklokale.

Byggeår

2020 i følge Kristiansand kommune.

Areal

Eksklusivt areal 281,1 kvm fordelt slik:
- Butikkareal 180,7 kvm.
- Varemottak/lager 30,1 kvm.
- Garderobe/WC/Pauserom 21,0 kvm.
- Vindfang 10.7 kvm.

Innhold

Innhold

1.etg:
Vindfang, butikk, varemottak/lager med kjøreport.
Pauserom med kjøkken,  2 garderober/dusj, wc og bøttekott.

Standard

Alt inventar er helt nytt og ikke tatt i bruk. Høyde 4.3 meter i butikken og lageret.

Diverse

Se ellers hjemmesiden lumber.no for mer info om området.

Parkering

Godt med parkeringsplasser utenfor bygget. Mulig også for ansatte å leie plasser.

Oppvarming

Vannbåren varme.

Vilkår og betingelser

Leiekontrakt

Det vil bli brukt standard meglerkontrakter som fås ved henvendelse megler.

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Tilhører reguleringsplan Lumber, datert 18.01.2021. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Opplysninger vedrørende leieforhold / økonomi

En forholdsmessig del av byggets fellesutgifter kommer i tillegg til leien. Fellesutgiftene fordeles etter
areal. Felleskostnadene faktureres akonto sammen med husleien og avregnes når regnskap for
felleskostnader foreligger. Leietaker har rett til innsyn i regnskapet. Årlige fellesutgifter for dette lokalet
er estimert til kr. 250,- pr. kvm.

Sikkerhet

Det må påregnes å stille bankgaranti eller depositum som sikkerhet for leieforholdet. Normalt utgjør garantisummen et beløp som tilsvarer 6 måneder forpliktelser iht. leiekontrakt.

Energiattest

Byggene til Lumber Teknopark blir BREEAM-sertifisert. BREEAM er verdens ledende system for sertifisering av bærekraftige bygg, se https://byggalliansen.no. En BREEAM-sertifisering innebærer at man skal dokumentere konkrete prestasjoner innen kategorier som energibruk, helse og innemiljø, materialbruk etc .  Bedre for miljø og klima, og bedre for byggets brukere.

Økonomi

Antydet leiepris

Be om pristilbud hos megler.

Lovverk og avtalebetingelser

Det gjøres oppmerksom på at eiendomsmeglingsloven § 6-7 om meglers opplysningsplikt er fraveket i
nærværende prospekt jf. eiendomsmeglingsloven § 1-4, tredje ledd med tilhørende forskrift. Videre
gjøres det oppmerksom på at utleier står fritt til å bestemme leietaker og har videre rett til å akseptere
eller forkaste ethvert bud.

Visning

Etter avtale med Eiendomsmegler MNEF Kjetil Lossius på tlf. 40 40 80 02

Overtagelse

Omgående om ønskelig.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Salgsoppgave og vedlegg

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF Kjetil Lossius, tlf. 40 40 80 02

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3055232