Åseral

Løyningsknodden 5

Prisantydning
1 390 000 kr
Omkostninger
51 220 kr
Totalpris
1 441 220 kr
Formuesverdi
292 732 kr
Kommunale avgifter
8 907 kr / år
Byggeår
1979
P-rom
67 ㎡
Bruksareal
73 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Hytte

Oversikt

Om eiendommen

Bortelid - Koselig hytte med flott utsikt og sentral beliggenhet - Innlagt vann og kloakk

Om eiendommen

Innhold

Vindfang, gang, stue/kjøkken, bad, bod og 3 soverom. 2 utvendige boder.

Standard

Koselig påbygd møblert hytte med innlagt vann/avløp og følgende innhold: Vindfang med garderobeplass. Romslig stue med peisovn og spiseplass. Delvis åpen kjøkkenløsnong med eldre innredning. Komfyr og kjøleskap. Gang med garderobeskap og bod. Bad med wc, innredning og dusjkabinett. 3 soverom med til sammen 8 sengeplasser. 1 utvendig bod ved inngangspartiet (bod og tidligere do-rom) samt 1 bod på baksiden. Stor terrasse.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 67 kvm, Bruksareal: 73 kvm Sekundærrom: 6 kvm.
P-rom inkl.: Bad, soverom, soverom 2, soverom 3, gang, vindfang, stue/kjøkken.
S-rom inkl.: Bod, utv. bod.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Det er avvik mellom godkjente tegninger og dagens planløsning. Gang inn til tilbygg er bygget på opprinnelig godkjent soverom. Det ombygde rommet er godkjent for varig opphold. Det foreligger ingen plantegninger av soverom og bad i tilbygg, men det foreligger godkjenning på tilbygg fra kommunen som tilsier at rommene skal være soverom og vaskerom.

Byggeår og byggemåte

1979 i følge Åseral kommune.

Påkostning og modernisering

Varmekabler i rør under hytta (selger har gjort selv). I vindu skiftet 2021. Ny pipehatt (2018) .Varmtvannsbereder og klosett skiftet 2016 og 2017.

Oppvarming

Fastmonterte ovner(strøm) og Jøtul peis/ved. Varmekabler i vannrør (under hytta, gjort selv) ikke i gulvet.

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Selger opplyser at antatt strømforbruk pr. år er ca. 5 179 kWh og ca. kr. 10 900,-.

Parabol. Ikke internett.

Selger opplyser at på vestvendt terrasse er det sol fra rundt kl. 11.30 til 18.00 september. 1 time lengre sommerstid. 1 time kortere midtvinter.

Selger opplyser at ca. 2 års "normalt" forbruk med ved følger med hytta. Vedboden er fylt helt opp, i tillegg er det lagret ved under hytta som må kløyves.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av M2 Takst AS den 06.09.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Hytte bygget 1979. Etablert område, like ved skiløyper,butikk, alpinsenter mm. Usjenert beliggenhet, innholdsrik eldre hytte.

Noe moderniseringer med innlagt vann/avløp/enklere bad, ellers hovedsaklig eldre bygningsdeler og konstruksjoner.

Det må gjøres oppmerksom på at hytten har en enklere byggeskikk enn hva man kan forvente ut fra dagens byggeskikk.

Hytta er vurdert utfra byggeår og hva er normal bruks og alders-slitasje. Det kan derfor være bygningsmessige avvik som ikke er nevnt i rapport da det er normalt utfra alder og tidens tann.

Levetid bygningsdeler er en statistisk variabel, og er ikke "eksakt vitenskap". Dette innebærer at levetider kan variere betydelig ut fra vedlikehold, bruk, sammensetning, og hvor værutsatt bygningsdelen er.

Spørsmål vedrørende rapporten kan stilles i kontortid mellom 8-16 på hverdager, til tlf 454 77 777, eller e-post: post@m2takst.no.
Forøvrig må hele rapporten leses og deretter bruke god tid på visning. Lykke til!

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG3:
Utvendig > Taktekking:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Opplevdes relativt sprø og kan lett rives opp om ønskelig.

Utvendig > Nedløp og beslag:
Det er avvik: Ingen takrenner, anbefales etablert og lede overvann bort fra hytta. Tg3. Vannbord og vindski av tre, generelt eldre.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger:
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Rekkverk 83 cm, dagens krav etiopier 100. Mangler deler av rekkverk (trolig for snømåking) tg3. Skjevhet/sig i dekke. Eldre terrassebord.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn:
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Stikkmåling utført. Fra stuebord og inn mot gang ved bad er det målt avvik på ca 50mm. Dette henger trolig sammen med tidligere sig i fundamenter mm.

Innvendig > Pipe og ildsted:
Det er avvik: Eldre vedovn stue, ubrennbar flate foran er OK. Anbefales byttet til rentbrennende ovn. Oljefyr kjøkken. Oljefyring opphørte 2020 og ovn bør
demonteres. Tg3.

Våtrom > Bad generelt > Bad:
Det er avvik: Rommet har ikke fuktsikre løsninger lik dagens standard og får dermed en tg3. Ved evt lekkasje så er det risiko for skade i konstruksjoner. Bruk av kabinett gjør at det er liten fuktpåkjenning ved daglig bruk. Innredning, dusjkabinett og wc. Ingen lufteventil i rommet, tg3. Vifte ut av vegg anbefales sammen med tilluft under døren.

TG2:
Utvendig > Veggkonstruksjon:
Det er avvik: Kledning er fra byggeår. Fremstår hovedsaklig normal utfra alder. Ingen museband montert under kledning,

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft:
Det er avvik: Det er mindre luftespalte utvendig gesims. På limtrebjelker inne er det synlig noe fuktrenn merker, dette tyder på kondens skapes ved oppvarming av hytta og at lufting er noe svak. Kan med fordel utføres ytterligere undersøkelser opp under gesims utvendig for å vurdere. Ikke unormal byggeskikk. Generelt enklere byggeskikk, snømåking for å redusere snølaster mm må forventes vinterstid.

Utvendig > Vinduer:
Det er avvik: Nyere vindu (trolig 200 tallet) på et av soverom og bad, et fra 2021 i stue, ellers bygggeår. Malingflass sprosser. Trekk vil kunne oppleves på eldre vinduer.

Utvendig > Dører:
Det er avvik: Bod dør tar i karm, redusert lukkefunksjon. Sprik mellom karm og dørblad og værslitasje trepanel. Ingen tettelister på dørene, trekk kan oppleves.

Innvendig > Innvendige dører:
Det er avvik: Dørene ble funksjonstestet for heng i karm og svill, enkelte henger i karm.

Kjøkken > Avtrekk > Stue/kjøkken:
Kjøkken har ventilator med omluft (kullfilter).

Tekniske installasjoner > Vannledninger:
Det er avvik: Fordelerstamme rør i rør ønskes plassert i fordelerskap med kontrollert drenering til rom med sluk. Fordelerstamme på veggen, ved evt lekkasje så er ikke hensikten til rør i rør ivaretatt. Eier opplyste at vannrør har fryst til litt av og til men at det er forsøkt utbedret. INgen avvik etter 2017.
Varmekable ri rør.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank:
Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg:
Sikrigskap plassert i bod og har automatsikringer. Kursoversikt OK.

Tomteforhold > Byggegrunn:
Det er avvik: Les punkt fundamenter.

Tomteforhold > Terrengforhold:
Det er avvik: Bak hytta er det skrånende terreng som medfører økt påkjenning overvann. Dette ledes under hytta og trolig videre i terreng. Endel mose mm bak som holder på fuktighet.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?
- Ja, kun av faglært. Beskrivelse Skiftet varmtvannsbereder, klosett. Arbeid utført av Johnny Hagen.

Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade?
- Ja, Lekkasje innvendig tak rundt pipe. Utbedret med ny pipehatt 2018.

Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende?
- Ja, Eldre hytte/byggeskikk, noe sig. Se tilstandsrapport.

Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr i boligen som rotter, mus, maur eller lignende?
- Ja. Noe muselort i utebod. Ikke skadedyr i hytten.

Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. drenering, murerarbeid, tømrerarbeid etc)?
- Ja, 1 eller 2 ekstra pilarer (leca) satt opp.

Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?
- Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad. Beskrivelse Ny pipehatt 2018. Arbeid utført av Svein Rosseland.

Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)?
- Ja, Varmekabler i vannrør under hytta (ikke i gulv). Privat sameiet Vann og kloakk.

Tilleggskommentar:
- Eldre hytte som er arvet. Ingen dokumentasjon på installering av elanlegg/strøm (1990) eller når tilbygg/våtrom ble bygget i forbindelse med tilkobling til vann og kloakk (2006).

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Kristiansand kjør RV 9 mot Evje. Ved rundkjøring ved Esso-stasjonen på Hornnes ta av til høyre mot Bortelid. Når du er kommet til butikken på Bortelid ta til høyre inn ved Røde Kors-hytten og følg veien rett frem og hold til høyre i neste kryss. Følg veien til endes og parker her. Gå så litt tilbake og følg sti opp til venstre og hytten ligger på venstre side og er merket med Sørmegleren til-salgs plakat. Fellesvisning vil bli skiltet.

Beliggenhet

Sentral beliggenhet med flott utsikt utover fjellheimen og alpinbakken. Gode solforhold. Umiddelbar nærhet til oppkjørte skiløyper og nydelig turterreng, Bortelidtjønna med sandstrand og butikk. Kort vei til alpinanlegget.  Det kan også nevnes blant annet flotte bade- og fiskeplasser, frisbeegolf bane, minigolf, sykkelløype, bensinpumper og el-bil ladere like i nærheten. Bortelid ligger ca. 650 moh. og er et av Agders mest snøsikre områder 99 km. fra Kristiansand, 110 km. fra Mandal, 127 km. fra Arendal og 237 km. fra Stavanger.

Tomt

Eierform: Punktfestetomt

Det gjøres oppmerksom på at eiendommen er punktfestet. Grunneier er Alexander Skeibrok. Årlig festeavgift er pr. 2022 kr. 6 782,-. Festeavgiften ble sist regulert i 2020 og indeksreguleres hvert tiende år iht. festekontrakten. Iht. festekontrakten punkt 1 kan festeren kreve festet forlenget for 20 år av gangen så lenge hytta er i god stand. Festekontrakten utløp 31.12.2009, men ble forlenget med 20 nye år 30.11.2009. Det gjøres oppmerksom på at grunneier skal godkjenne overdragelsen. Se vedlagte festekontrakt og forlengelse av festekontrakt.

Parkering

Parkering på parkering ca. 300 meter fra hytten.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse på grunn av alder. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Det foreligger byggetillatelse til oppføring av hytte, datert 02.10.1979.
Det foreligger godkjenning for tilbygg hytte, datert 01.04.2004. Gjelder et tilbygg på 3 kvm til bod og et tilbygg på 12 kvm til utviding av soverom/vaskerom.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til fritidsbebyggelse, tilhører reguleringsplan for Bortelid, datert 27.11.1997. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Selger opplser at nabohytten, Løyningsknodden 3, gnr. 9 bnr. 3 fnr. 89 ble omregulert fra fritid til fast bosted i 2019/2020.

Vei / Vann / Avløp

Adkomst over grunneiers eiendom med vedlikeholdsplikt. Tilknyttet offentlig vann- og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Dagboknr.: 767-3/39 - Erklæring/Avtale. Tinglyst: 05.03.1979
Med flere bestemmelser. Gjelder feste.

Dagboknr.: 767-4/39  - Festekontrakt - Vilkår. Tinglyst: 05.03.1979
festetid: 30 år, årlig avgift NOK 500
Bestemmelse om forlengelse
Leien kan reguleres
Kontrakten kan ikke overdras/utleies uten samtykke fra hjemmelshaver/utleier
Gjelder feste
Gjelder denne registerenheten med flere

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen rettigheter funnet.

Utleie

Hytten kan kun leies ut i inntil 4 uker pr. kalenderår, ref. festekontrakt.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

1 390 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 34 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 390 000,-)) 51 220,- (Omkostninger totalt) 1 441 220,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 8 907 pr. år
Beløpet inkluderer abonnementsgebyr vann og avløp, målerleie, feieavgift og renovasjon. I tillegg kommer forbruksavgift vann kr. 19,44,- pr m3 og avløpr kr. 53,29,- pr m3.

Eiendommen har vannmåler. Vann- og avløpsgebyr vil variere iht. forbruk.

Faste løpende kostnader

Fjellparkavgift, løypepreparering og aktivitetstilbud på Bortelid kr. 1 518,-
Brøyteavgift, parkering på gamle fellesparkeringer kr. 2 558,-

Formuesverdi

Kr.  292 732,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Løyningsknodden 5, Gnr. 9 Bnr. 3 Fnr. 87 i Åseral kommune.

Boligtype

Hytte

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Kjøleskap/kombiskap, komfyr/stekeovn/koketopp.
Selger ønsker å selge hytten med det meste av løsøre og inventar. Unntak: enkelte bilder (få) og noe kjøkkenutstyr (boller, mugger, tallerkner), samt enkelte pyntegjenstander. Våpen (ikke funksjonelle, men er hengt opp som pynt) kan/må diskuteres.
Verktøy vedkløyve, snøskuffe og spader, utemøbler, kantklipper, hageslange, dyner kan medfølge dersom kjøper ønsker. Samme gjelder tepper, elektriske ovner som ikke er fastmontert, sodastreamer, moccamaster, gryter, vegglamper, støvsuger, TV (som ikke er fastmontert).
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 95 00 00 00.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

13-22-0102

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/13-22-0102. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Geir Flaa Johansen, tlf. 95 00 00 00

Vederlag

Gebyr overføring av festekontrakt (Kr.500) Fornyelse/oppkjøp annonse på Finn.no (Kr.2 200) Digital grunnpakke (Kr.2 990) Oppgjør (Kr.10 990) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 1 390 000,-) (Kr.50 000) Tilrettelegging (Kr.14 000) Totalt kr. (Kr.81 265)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3063252