Stridsklev

Løvetannvegen 5M

Prisantydning
1 600 000 kr
Omkostninger
8 860 kr
Andel fellesgjeld
340 607 kr
Totalpris
1 949 467 kr
Formuesverdi
490 925 kr
Felleskostnader
4 406 kr / mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
Byggeår
1980
P-rom
60 ㎡
Bruksareal
63 ㎡
Tomteareal
39 861 ㎡
Etasje
2
Antall soverom
1
Eierform
Borettslag
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Om eiendommen

Påkostet og pen rekkehusleilighet i 2 etg. Solrik og usjenert veranda.

Om eiendommen

Innhold

Vindfang, bod, stue, kjøkken, soverom og bad/vaskerom samt vestvendt veranda og utebod

Standard

Boligen holder en god standard og betydelig påkostet senere år. Boligen er oppgradert med nytt kjøkken og nye laminatgulv i og mdf-plater på vegger i stue og på soverom i 2021.

Vindfang: På gulv er det belegg, glassfiberstrie på vegger og malte plater i himling.

Bod: Faste hyller. På gulv er det belegg, plater på vegger og i himling.

Stue: På gulv er det laminat, mdf-plater på vegger og malte plater i himling.

Kjøkken: Kjøkken er pusset opp med ny hvit profilert innredning med laminat benkeplate fra 2021. Integrert kombinert kjøl/fryseskap, oppvaskmaskin, mikrobølgeovn, steketopp og stekeovn. Varmtvannsbereder på 30 liter i kjøkkenskap. På gulver det fliser, mdf-plater på vegger og malte plater i himling. 

Soverom: Fast skap. På gulv er det laminat, mdf-plater på vegger og malte tak i himling.

Bad/vaskerom: Badet er oppgradert i regi av borettslaget i 2010. Badet inneholder dusjkabinett, baderomsinnredning med heltrukken servant og speilskap, klosett samt varmtvannsbereder på 100liter. På gulv er det fliser med varmekabler, baderomsplater på vegger og malte plater i himling

Utebod: På grunnplan

Vestvendt veranda: Solrik, usjenert med fin utsikt. 

I regi av borettslaget er kledning byttet og vegger er etterisolert med 10 isolasjon, skiftet utdører og vinduer samt veranda/trapp/terrasse tatt i 2021. Baderom er modernisert i 2010.

Byggeår og byggemåte

1980 i følge Porsgrunn kommune.

Bygningen er trolig bygget med betongplate på mark og etasjeskiller samt himling/tak i andre etasje. Yttervegger består av reisverksvegger med trepanel som utvendig kledning.
Bygningen har saltak.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming med varmekabler på bad/wc.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Boligen er knyttet kabel-tv og bredbånd som er inkl. i felleskostnaden

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Realf Knutsen den 26.04.23 13:37, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG3
Utvendig > Utvendige trapper/rekkverk mangler på begge sider

TG 2
Innvendig > Overflater
Våtrom > Overflater Gulv > Bad/vaskerom/bom på fliser
Tekniske installasjoner > Vannledninger/levetid
Tekniske installasjoner > Avløpsrør/levetid

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Se vedlagt kart.
Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Leiligheten ligger i blindveg i et stille, barnevennlig og sentral beliggenhet på Stridsklev - ca. 5 km fra Porsgrunn sentrum.  Som en av Porsgrunn største bydeler nyter man godt av godt utbygget kollektivtrafikk og bussholdeplass like ved boligen, svært kort avstand til dagligvarehandelen på Kiwi, trygg skolevei til Stridsklev barne-/ungdomsskole, barnehage ca. 100 meter fra boligen, og idrettsanlegget til Stridsklev IL som tilbyr fotball, håndball og ski.

Fine turområder i nærmiljøet med bla. "Uræddløypa" og med lysløype med oppkjørte skiløyper vinterstid. I Stridsklevhallen like ved, er det idrettshall og svømmehall åpen for publikum. For øvrig kort avstand til sjøen, med bademuligheter på f.eks. Mule Varde.

Tomt

Areal: 39 861 kvm, Eierform: Fellestomt

Parkering

Oppstillingsplass på felles parkering rett utenfor boligen.

Borettslaget diposnerer 4 ladepunkter for el-bil.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 15.01.81. Ferdigattesten gjelder nybygg - hus 13 og 14. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til konsentrert småhusbebyggelse, garasje og høyspenningsanlegg, tilhører reguleringsplan Felt X innenfor Stridsklevområdet, datert 25.01.1978.

Eiendommen ligger i område som i kommuneplanen er avsatt til Boligbebyggelse - Nåværende, flomfare, fjernvei - framtidig, båndlegging etter andre lover, byggegrenser, utbyggingsvolum og funksjonskrav, og er en del av kommuneplanens arealdel/byplan datert 13.06.2019.

Eiendommen ligger i område som i kommunedelplanen - E18 Langangen - Bamble er avsatt til ukjent, og er en del av kommuneplanens arealdel/byplan datert 03.09.2015.

Det er igangsatt planleggingsarbeid på et område som inkluderer/berører eiendommen, plannavn "RV36".

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Utleie

Evt. utleie av boligen krever samtykke fra borettslagets styre. Iht. borettslagslova må man ha bodd i leiligheten minst ett av de to siste årene før man kan søke om fremleie, andelseiere har likevel rett til å overlate bruken av hele bustaden til andre i opptil 30 døgn i løpet av året. Utleie i andre tilfeller kan godtas ved særlige grunner, jf. burettlagslova § 5-6. Utleie forutsetter at leiligheten har forsvarlige radonverdier. Se også borettslagets vedtekter, og konferer megler ved spørsmål.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter F

Konsesjon

Nei

Om borettslaget

Forkjøpsrett

1.            Andelseier i borettslaget
2.            Medlemskap i boligbyggelaget
Forkjøpsretten avklares etter at bud er akseptert av selger. Etter budaksept vil megler oversende salgsinformasjon til forretningsfører. Forkjøpsretten utlyses, og megler får tilbakemelding fra forretningsfører når forkjøpsretten er avklart. Dersom forkjøpsretten blir benyttet så innebærer dette at forkjøpsrettsberettiget trer inn i avtalen som allerede foreligger mellom selger og den som har fått sitt bud akseptert. Forretningsfører er PBBL. Ved benyttelse av forkjøpsrett vil det påløpe et gebyr fra Porsgrunn Bamble Borgestad boligbyggelag på kr. 7 768,-. For mer informasjon kontakt megler.

Husdyrhold

Husordensreglene tillater ikke husdyrhold uten skriftlig tillatelse fra styret i borettslaget. Borettslagslovens § 5-11 (4) åpner for dyrehold på tross av forbud, dersom gode grunner taler for dyreholdet, og det ikke er til ulempe for de andre brukerne av eiendommen. Husdyrhold skal godkjennes av styret i borettslaget.

Rettigheter og forpliktelser

Borettslaget har legalpant for forfalte, ikke betalte felleskostnader. Det vises for øvrig til vedtekter og husordensregler. Kjøper forplikter seg til å bli / være medlem av Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggelag ved kontraktsinngåelse.

Regnskap og vedtekter

Vedtekter, regnskap, budsjett, husordensregler, årsberetning og protokoll fra siste generalforsamling må leses før budgivning.

Forsikring mot felleskostnader

Borettslaget er medlem av Borettslagenes Sikringsfond. Dette innebærer at andelseiere ikke er solidarisk ansvarlig for hverandres andel av fellesgjeld.

Styregodkjennelse

Kjøper skal godkjennes av styret. Kjøper bærer selv risikoen for godkjenning.

Forretningsfører

Boligen tilhører Stridsklev Terrasse Borettslag og Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggelag er forretningsfører.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

1 600 000,- (Prisantydning) 340 607,- (Andel av fellesgjeld) 1 940 607,- (Pris inkl. fellesgjeld) Omkostninger 5 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 480,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverk) 480,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens Kartverk) 8 860,- (Omkostninger totalt) 1 949 467,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Medlemskap i PBBL kr. 500,- og årskontingent kr. 200,- faktureres direkte fra PBBL. Ved benyttelse av forkjøpsrett, vil det påløpe et gebyr på kr. 7 643,-  fra PBBL.

Felleskostnader

Kr. 4 406,- pr.mnd.

Felleskostnadene har følgende fordeling:
Felleskostnader: kr. 1 958,-
Avdrag lån: kr. 689,-
Renter lån: kr. 1  280,-
Kabel TV: kr. 479,-

Felleskostnaden vil økte til 4864,- 1.06.2023

Felleskostnader inkluderer

Felleskostnader faktureres månedlig, og inkluderer renter og avdrag på borettslagets fellesgjeld, kommunale avgifter, bygningsforsikring, drift og vedlikehold av fellesarealer, honorar til styre og forretningsfører, samt tv og internett.

Andel fellesgjeld / Fellesformue

Andel fellesgjeld kr. 340 607 pr. 08.02.23

Lånevilkår fellesgjeld

Lånenummer: 12131312944, DNB
Annuitetslån, 4 terminer per år.
Rentesats per 08.02.2023: 4.15% pa.
Antall terminer til innfrielse: 38
Saldo per 08.02.2023: 2 997 907
Andel av saldo: 26 608
Første termin/første avdrag: 30.09.2015 ( siste termin 30.06.2032 )

Lånenummer: 12139314024, DNB
Annuitetslån, 4 terminer per år.
Rentesats per 08.02.2023: 4.15% pa.
Antall terminer til innfrielse: 108
Saldo per 08.02.2023: 34 528 567
Andel av saldo: 306 456
Første termin: 30.06.2020Første avdrag: 30.03.2021 ( siste termin 31.12.2049 )

Lånenummer: 16364694567, DNB
Annuitetslån, 4 terminer per år.
Rentesats per 08.02.2023: 4.15% pa.
Antall terminer til innfrielse: 55
Saldo per 08.02.2023: 850 004
Andel av saldo: 7 544
Første termin/første avdrag: 30.03.2022 ( siste termin 30.09.2036 )

Fradragsberettiget

Renteutgifter på andel fellesgjeld kan trekkes fra på selvangivelsen som vanlige gjeldsrenter.

Formuesverdi

Primær: Kr. 490 925,- for år 2021. Sekundær: Kr. ,- for år 2021.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Løvetannvegen 5M, Andelsnr. 3097 Orgnr. 952978365 i Porsgrunn kommune.

Boligtype

Leilighet

Eierform

Borettslag

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 95 02 19 05.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale med selger

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

81-23-0016

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/81-23-0016. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF Atle Rex Lundgren, tlf. 95 02 19 05

Vederlag

Oppdragsgiver har inngått følgende avtale med Sørmegleren Telemark AS: Fastpris kr. 35 000,-, Tilretteleggingsgebyr kr. 12 000,-  samt Markedspakke kr. 16 000,-

Sørmegleren Telemark AS org. nr.

918 067 116
Varenummer: 3068617