Naglestad

Lonebakkveien 62

Prisantydning
1 190 000 kr
Omkostninger
45 620 kr
Totalpris
1 235 620 kr
Formuesverdi
222 992 kr
Kommunale avgifter
3 072 kr / år
Byggeår
1978
P-rom
56 ㎡
Bruksareal
58 ㎡
Tomteareal
801 ㎡
Antall soverom
2
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Hytte

Oversikt

Om eiendommen

Hytte i naturskjønne omgivelser med innlagt strøm og bilvei frem til eiendommen.

Om eiendommen

Standard

Fritidsbolig med normal standard sett i forhold til byggeår. Gulv er av furu og veggene er bekledd med trepanel malt i lyse fargetoner.

Stue med flere møbleringsmuligheter og utgang til stor terrasse. Gode vindusflater slipper inn godt med dagslys og utsikten til naturen kan nytes fra flere hold. Stuen har en vedovn som gir varme på kalde dager.

Kjøkkeninnredning fra Ikea med enkeltstående gasskomfyr og kjøleskap, disse medfølger handelen.

Toalettrom har furugulv og malt panel på veggene, og er utstyrt med komposteringstoalett, servant og dusjkabinett med manuell pumpe (fotpumpe).

Det er 2 soverom i hytten.

Frittstående bod med lagringsmuligheter.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 56 kvm, Bruksareal: 58 kvm Sekundærrom: 2 kvm.
Bra. pr. etasje.: 1. etg. 58 m².
P-rom inkl: Entrè, stue/kjøkken, toalettrom og 2 soverom.
S-rom inkl.: Bod.

Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk. Se under "ferdigattest" for utfyllende informasjon.
Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

1978 i følge Hægebostad kommune.
Ihht. tilstandsrapport: Taktekkingen er av stål/aluminiumsplater. Taket er besiktiget fra bakkenivå. Renner, nedløp og takbordbeslag i lakkert aluminium. Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeår. Fasade/kledning har liggende bordkledning.
Enkelte partier har stående kledning. Takkonstruksjonen har sperrekonstruksjon hvilende på drager i møne. Undertak av rupanel / bord. Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass fra byggeår. Vinduer på toalettrom er fra 1994. Bygningen har malt hovedytterdør og malt balkongdør i tre. Balkongdør er fra 2018 Understøttet terrasse i tre med spilerekkverk i tre.

Oppvarming

Elektrisk. Vedovn i stue/kjøkken.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.

Tilstandsrapporten er utarbeidet av John Terje Knutsen den 13.12.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:

TG3 STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK:
Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Det er påvist andre avvik: Det er ikke montert rekkverk. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Det er ikke montert rekkverk på trapp på terrasse. Liggende spiler eller lignende som gjør det enkelt for barn å klatre, må unngås dersom ikke rekkverket utformes slik at det blir umulig å klatre over, for eksempel med et kraftig overheng eller tildekking på innsiden.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Det er avvik: Det er brudd og defekter i stubbegolv mor terreng, isolasjon er eksponert flere plasser.

Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Toalettrom
Toalettrom mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Toalettrom har ingen ventilering fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1. Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.

TGIU KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT
Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg.

TG2 AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK:
Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er ingen lusing/musebånd i nedre kant av konstruksjon. Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Det er benyttet hønsenetting som musebånd. Åpningen er for store for det er fare for at smågnagere kan komme inn.

Utvendig > Dører
Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Balkongdør har ikke utvendig belistning. Løsning for vindtetting på dør er ukjent.

Innvendig > Pipe og ildsted
Det er avvik: Ildfast plate under ildsted er noe mindre enn kravet på 30 cm. Det er målt 27 cm.

TG2 AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK
Utvendig > Nedløp og beslag
Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket,
men det var ikke krav om dette på
byggemeldingstidspunktet.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Selger har bemerket følgende:

Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?
Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad. Bygget terrasse på egeninnsats.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Birkeland, ta til høyre ved avkjørsel til Naglestad og følg veien i ca. 7 km (hold til høyre der veien deler seg). Når en passerer skitrekket, kjør så ca. 700 m og ta inn på Mydlandsveien. Følg veien ca. 950 m og ta så til venstre inn på Loneveien, deretter første til høyre inn på Lonebakkveien. Følg veien innover i feltet, hytten er merket med til salgsskilt fra Sørmegleren.

Beliggenhet

Solrikt beliggende eiendom i naturskjønne omgivelser. Det er mange turmuligheter i området og kort avstand til lysløype, alpinanlegg og badevann.
Det er ca. 1 mil til Birkeland med butikk, bensinstasjon og skole.
Hytten ligger ca. 1 time og 20 min. fra Kristiandsand og 2,5 time fra Stavanger med bil, med ny vei forventes kortere reisetid.

Tomt

Areal: 801 kvm, Eierform: Eiet tomt
Tomten består i hovedsak av fjell i lett kupert terreng og er opparbeidet med terrasse og plen.
Eiendommen er ikke fysisk oppmålt, og har usikre grenser. Oppgitt areal er basert på målebrev og matrikkelinfo, tomtens arealet kan derfor avvike i større eller mindre grad og dette må kjøper akseptere.

Parkering

Parkering på egen tomt og rett til parkering for 2 biler på opparbeidet parkeringsplass like ved.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det innebærer at byggverkene lovlig kan brukes uten at det foreligger ferdigattest. Dette betyr derimot ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige (bla. er oppføring, påbygging og tilbygging meldepliktig).

Det er avvik mellom godkjente tegninger og dagens planløsning. Tegninger viser 3 soverom, mens dagens planløsning kun har to soverom. Toalettrom og bod har byttet plass, bod som nå er innredet som toalettrom er utvidet og det er ikke tegninger på dette tilbygget. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper

Reguleringsplan

Eiendommen ligger innnenfor et område med stadfestet reguleringsplan for Naglestad og disposisjonsrett for hytter. Kopi av disposisjonsplan og overordnet plan for håndtering av avløpsvann kan fås ved henvendelse til megler. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Felles privat vei helt frem til hytten, det betales 1.500,- pr. år pr. sesongen 2020/2021 for brøyting. Vedlikeholdskostnader ifm. med vei må også påregnes, dette betales ved behov ifølge eier.
Det er ikke innlagt vann, vann til hyttevegg fra brønn som deles med 2 naboeiendommer, retten er ikke tinglyst. Det er etablert borehull på egen tomt i 2022 for tilgang til vann. Vanntilførsel gjennom yttervegg krever utslippstillatelse fra kommunen. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuelle pålegg eller søknader til kommunen påhviler kjøper.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen: Ingen.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
2002/2781-3/40  tingl. 06.08.2002 Bestemmelse iflg. skjøte  
Gjelder rett til parkering, rett til bruk av gangsti og vannposter. Vedlikeholdsplikt av gangsti og vannposter sammen med resten av feltet.

2010/968372-1/200 tingl. 08.12.2010 Bestemmelse om veg  
Gjelder veirett.

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Energiattest

Selger har ikke fremlagt energiattest for eiendommen. Det må derfor tas høyde for at eiendommen har energimerke G.

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

1 190 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 29 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 190 000,-)) 45 620,- (Omkostninger totalt) 1 235 620,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 3 072 pr. år pr. 2022.
Gjelder renovasjon. Eventuell feieavgift kommer i tillegg med kr. 423,- pr. 2022.

Eiendomsskatt

Det betales ikke eiendomsskatt i Hægebostad kommune pr. 2022.

Faste løpende kostnader

Pliktig medlemskap i velforening, kr. 500,- pr år. pr. 2022. Dette inkluderer vedlikehold av gapahuk, sti og bod. Vedtekter er vedlagt i prospektet.

Formuesverdi

Sekundær: Kr. 222 992,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Lonebakkveien 62, Gnr. 9 Bnr. 21 i Hægebostad kommune.

Boligtype

Hytte

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Kjøleskap og gasskomfyr.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf
91 87 15 52.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 16.00 dagen før visning. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

61-22-0198

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/61-22-0198. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF / Avdelingsleder Anita Cecilie Gabrielsen, tlf. 40 40 80 73

Vederlag

Digital Markedspakke Synlig (Kr.3 490) Oppgjør (Kr.7 100) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 1 190 000,-) (Kr.45 000) Tilrettelegging (Kr.13 900) Totalt kr. (Kr.70 075)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3066272