GRIM

Løkkeveien 16

Prisantydning
1 990 000 kr
Omkostninger
65 620 kr
Totalpris
2 055 620 kr
Formuesverdi
447 105 kr
Formuesverdi sekundær
1 609 579 kr
Felleskostnader
2 000 kr / mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
Kommunale avgifter
8 082 kr / år
Byggeår
1938
P-rom
53 ㎡
Bruksareal
55 ㎡
Tomteareal
469 ㎡
Etasje
1
Antall soverom
1
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Om eiendommen

Stor 2-roms leilighet med sentrumsnær beliggenhet - Romslig solrik balkong - Attraktiv beliggenhet!

Om eiendommen

Innhold

Leiligheten ligger fint til i første etasje, og inneholder følgende:

Gang, kjøkken, romslig soverom , stue med plass til spisestue, solrik balkong, bad og bod.

Leiligheten disponerer også en bod i kjeller.

Standard

GANG
Romslig gang med god plass til oppbevaring i garderobeløsning. Fra gangen har man tilgang til alle rom i boligen.

STUE
Stor stue med god plass til sofagruppe med tilhørende møblement, samt spisestue. Fra stuen er det utgang til en romslig solrik balkong.
- Peisovn

KJØKKEN
Flott kjøkken med god skap- og benkeplass. Alle hvitevarer medfølger.

BAD
Flott bad med dusjkabinett, skap til oppbevaring, toalett og servant m/speil. Opplegg til vaskemaskin.

SOVEROM
Stort soverom med innebygde skap, samt god plass til dobbelseng med tilhørende møblement og garderobeløsning.

BOD
God plass til lagring.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 53 kvm, Bruksareal: 55 kvm Sekundærrom: 2 kvm.
Bra. 1. etasje.: 55 m².
P-rom inkl: Gang, Kjøkken, Soverom, Stue, Bad.
S-rom inkl.: Bod.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

1938 i følge Kristiansand kommune.

Oppvarming

Peisovn, ellers elektrisk oppvarming. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Selger informerer at han vil ta kostnadsrammen på ca. 30.000,- for oppgraderingene i 2022.

Styreleder forteller den 15.09.22:
Styret i sameie vedtok tidligere i år at vi måtte foreta en del opppussing av felles areal. Det ble foreslått en kostnad ramme på ca 30000,- per enhet i 2022. Det ble også vedtatt en kostnad på 15.000,- per enhet i 2023. Dette er engangs utgifter.

Disse utgiftene skulle brukes til følgende:
- Skifte og isolering av veggen på fremsiden. Sameiet har revet og kjørt bort den gamle kledningen selv. Det er leid inn snekker til å isolere og sette inn ny kledning.
- Skifte av felles dør og vindu i 2 etasje. Døren skal også ha en elektronisk lås.
- Rive det gamle gjerde. Og sette opp et nytt i tre.
- Rive trappen foran inngangen og støpe en ny.
- Flytte inngangspartiet fra gaten, der det er idag .Til å ligge foran inngangsdøren.
- Nivellere område foran huset. Samt støpe en betongplatting.
- Legge ned ny drenering.
- Maling av felles gang.
- Bygging av støttemur der hvor tilsiget er størst.
- Nivellering av kortsiden samt skifte kledning (2023).

Per dags dato skal snekkeren være ferdig med kledning. Skifte av dør/vindu. Samt skifte av
nedløpsrør til ca 1. November. Det ser ut som vi blir ferdig med gjerde frem til der
inngangspartiet slutter i dag. Nivelleringen av forside er et prosjekt som er pågående, men vi
håper å bli ferdig iløpet av 2022. Det er kjøpt inn materialer til støping av trapp, og maling av
felles gang.
For å holde kostnadene nede er det foretatt en del arbeid på dugnad. Det må også foretas litt dugnad i 2023.

Når disse prosjektene er foretatt vil huset være i forholdsvis god stand.

I løpet av de siste 10 årene har de da skiftet all kledning, bygget nye veranda, pusset opp kjeller og loft innvendig, samt genrell oppgradering felles uteareal.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Arild Grundetjern den 18.08.22 12:13, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Rapporten omhandler kun leiligheten innvendig, utvendig er enkelte ting kommentert for ordens skyld. Leiligheten er i stort sett i bra stand, vanlig vedlikehold bør beregnes.
Følgende hovedtrekk kan nevnes: Utvendig er dobbelkrummet betontakstein av nyere dato. Inngangsdør er i bra stand og er av type B30 (branndør). Balkongdør er fra 1996 og har normal slitasje. Vinduer er fra 2013 og er i bra stand. Liggende kledning med staff er fra byggetid, vanlig vedlikehold bør beregnes. Terrasse er i bra stand, rekkverk er iht. krav. Innvendig er dusjkabinett og elektrisk vifte på bad en god løsning mht. fukt. Hulltaking ble utført i vegg mot bad, ingen synlig eller målbar fuktighet ble registrert. Kjøkkeninnredningen er av eldre årgang og har normal slitasje. Gulvhøyder ble kontrollert enkelte steder, noe avvik ble registrert. Sikringsskap er oppgradert med automatsikringer. Røropplegget er stort sett av eldre årgang,
vanlig vedlikehold bør beregnes. Innvendig stoppekran er montert i kjellerbod. V.v.-bereder er på ca. 200 liter. Vedovn er montert i stua.

Forøvrig må hele Tilstandsrapporten leses i sin helhet.
Spørsmål angående rapporten kan rettes til takstmann/byggmester Arild Grundetjern, mobil 919 98000.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG2:
Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
- Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
Innvendig > Radon
- Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
Innvendig > Pipe og ildsted
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på pipe.
Våtrom > Overflater Gulv > Bad
- Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til
gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.
Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad
- Det er rundt sluk påvist en ikke-fagmessig utførelse av membran/tettesjikt/klemring. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på membranløsningen Membran i kombinasjon med gammelt sluk uten klemring. Membran er smurt ned på sluk. Over halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på slukløsningen.
Tekniske installasjoner > Vannledninger
- Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.
Tekniske installasjoner > Avløpsrør
- Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

3. Kjenner du til om det er/har vært tilbakeslag av avløpsvann i sluk eller lignende?
- Ja. Andre i sameiet opplevde avløpsvann i sluk ifm. full septik i 2021, men min leilighet ble ikke berørt.
4. Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp?
- Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad. Vannrør inn til bolig skiftet for 3 år siden.
5. Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller?
- Ja. Det var problemer med fukt i kjeller, men etter ny drenering har problemet løst seg.
14. 14 Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. drenering,
murerarbeid, tømrerarbeid etc)?
- Ja. Drenering ble utført av et medlem av sameie.
16. Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?
- Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad. Ble byttet kledning på sørvestlig vegg i 2020. Kledning på nordøstlig vegg byttes innen 1. november 2022. Sørvestlig vegg-vet ikke. Sørøstlig-Vaktmesteren i Voie.
24. Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private
avtaler)?
- Ja. Besluttet å refordele fellesområdet i kjeller og loft. Ikke tinglyst i skrivende stund.


Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Leiligheten befinner seg i et etablert og attraktivt boligområde ved Enrum på Grim.

Området er barnevennlig og barnerikt - og man finner flotte turområder i umiddelbar nærhet. Her nevner vi selvfølgelig flotte Ravnedalen hvor det også er kafè og en idyllisk park. Like ved er også inngangen til fantastiske turmulighet i Baneheia. Man finner også ypperlige turmuligheter i Suldalen og i Bymarka like ved. Kort avstand til butikksenter ved Grim Torv.

Fra eiendommen kan man gå til sentrum av Kristiansand

Tomt

Areal: 469 kvm, Eierform: Festet tomt, Festeavgift: 10767, Festekontrakten er uoppsigelig. Festeavgiften gjelder hele grunnen, og sendes samlet til Sameiet i Løkkeveien 16. Faktureres halvårlig etterskuddsvis.

Parkering

Gateparkering på områdets bestemmelser.

 

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 1938. Ferdigattesten gjelder på grunnen matr.nr. 16. Løkkeveien, Våningshus. Det foreligger også en ferdigattest datert 22.12.2015, som gjelder verandaer.  At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til BOLIG, tilhører reguleringsplan Plan nr. 15 Vestsiden, datert 09.03.1942, oppdatert 20.08.2020. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Plan under arbeid i nærområdet: Detaljregulering for Setesdalsveien 90. Plankontakt: Ellinor Borgi mob 47260023.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Privat vei på sørsiden av boligen.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:


1938/282-10/93  Festekontrakt - vilkår. 31.01.1938. 
ÅRLIG AVGIFT NOK 92
BESTEMMELSER OM FORKJØPSRETT
PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT
 
1938/284-1/93  Erklæring/avtale. 31.01.1938. 
Bestemmelse om felles vegg.
Overført fra: 4204-151/1222.
Gjelder denne registerenheten med flere.
 
1938/286-1/93  Erklæring/avtale. 31.01.1938. 
Bestem. vedr. forstøtningsmur.
Overført fra: 4204-151/1222.
Gjelder denne registerenheten med flere.
 
1944/990253-1/93  Elektriske kraftlinjer. 19.01.1944. 
Overført fra: 4204-151/1222.
Gjelder denne registerenheten med flere.
 
1944/990254-1/93  Elektriske kraftlinjer. 08.05.1944.
Overført fra: 4204-151/1222.
Gjelder denne registerenheten med flere.

Dokumentene fra heftelsene over ble ikke funnet i arkivet pga alder, og megler har derfor ikke innsikt i de.
 
2003/7285-9/93  Erklæring/avtale. 12.05.2003.
Denne seksjon har tilleggsdel - bygning.
Gjelder denne registerenheten med flere.


2003/7285-8/93  Resek/endring formål/brøk/tilleggsdel. 12.05.2003.
endring av formål/brøk:
snr: 5
formål: Bolig
sameiebrøk: 20/100
Bestemmelser om tilleggsdel, se under servitutter.
Gjelder seksjon nr.1,2,5 og 6
 
Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Om sameiet

Husdyrhold

Dyrehold er tillatt så lenge det ikke er til sjenanse for de andre beboerne.

Rettigheter og forpliktelser

Øvrige sameiere har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet, jf. eierseksjonsloven § 31. Pantekravet kan ikke overstige 2 G (Folketrygdens grunnbeløp). Sameiet kan vedtekstfeste ytterligere panterett for sameiet. Vedtektsfestet pant tinglyses i seksjonene. Ingen kan direkte eller indirekte erverve mer en to boligseksjoner i et boligsameie jf. eierseksjonsloven § 23. Dersom et erverv har funnet sted i strid med eierseksjonslovens regler kan Kartverket nekte overskjøting. Dersom overskjøting blir nektet, er kjøper likevel forpliktet til å gjennomføre handelen med selger, og oppgjør til selger vil finne sted tross manglende overskjøting.

Regnskap og vedtekter

Sameiet har ingen aktiv forretningsførsel, og har ikke utarbeidet regnskap, budsjett, husordensregler eller vedtekter.

Forretningsfører

Petter Drangsholt

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

1 990 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 49 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 990 000,-)) 65 620,- (Omkostninger totalt) 2 055 620,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 8 082,14 pr. år Eiendomsskatt Kr. 2.670,99,-, Feie -og tilsynsavgift (Ikke funnet) Vannabonnement og forbruk Kr. 1.768,13,-, Kloakkabonnement og forbruk Kr. 3.643,03,-.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 2.670,99,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.
 

Faste løpende kostnader

Selgers kostnader inkluderer strøm, internett, TV-abonnement, innboforsikring. Beløp kan variere ut fra forbruk og valgt abonnement. Øvrige spesifiserte kostnader, herunder kommunale avgifter og eiendomsskatt vil komme i tillegg.

Felleskostnader

Kr. 2 000,- pr.mnd.

Felleskostnader inkluderer

Innkluderer felles strøm, festeavgift, renovasjon, felles byggforsikring. Det settes av 500,- hver mnd for lage en felles buffer.

Andel fellesgjeld / Fellesformue

Formuesverdi

Primær: Kr. 447 105,- for år 2020. Sekundær: Kr. 1 609 579,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Løkkeveien 16, Gnr. 151 Bnr. 1222 Snr. 5 i Kristiansand kommune. Sameiebrøk: 20/100

Boligtype

Leilighet

Eierform

Eierseksjon

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Alle hvitevarer på kjøkken medfølger.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 95 07 27 79.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

12-22-0076

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/12-22-0076. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Marius Rønning, tlf. 98 00 90 08

Vederlag

Digital grunnpakke (Kr.6 850)
Oppgjør (Kr.9 900)
Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585)
Provisjon fastpris (forutsatt salgssum: 1 990 000,-) (Kr.45 000)
Tilrettelegging (Kr.14 500)
Totalt kr. (Kr.76 835)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3062998