Vestre Strømsbu

Løkkeveien 15

Byggeår
1966
P-rom
95 ㎡
Bruksareal
138 ㎡
Tomteareal
732 ㎡
Etasje
2
Antall soverom
3
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Innbydende og innholdsrik familiebolig - Solrike uteplasser - Dobbel garasje - Rolig og barnevennlig

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

1. etasje: Stue, kjøkken, 3 soverom, bad/vaskerom.

Underetasje er forandret i sin helhet med leilighet som ikke er omsøkt. Det er avvik mellom godkjente tegninger og dagens planløsning. Trapp mellom etasjene er fjernet. Soverom er opprinnelig godkjent som entré. Rommet er godkjent for varig opphold. Stue og kjøkken i underetasje er opprinnelig godkjent garasje og bad er ikke benevnt og må betegnes som tilleggsareal. De ombygde rommene er ikke godkjent for varig opphold. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbundet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Dobbel garasje.

Oppvarming

Elektrisk, varmepumpe.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Arendal opp Vesterveien. Ta til venstre i rundkjøring og følg veien forbi Maxis og til Strømmen. Ta til høyre i rundkjøring før Strømbrua og så første vei til høyre igjen. Følg bakken til toppen forbi Strømmen oppvekstsenter. Ta deretter til høyre inn på Løkkeveien - boligen er nå på din venstre hånd. Det vil være skiltet til fellesvisning.

Barnehage, skole og fritid

Barnehager
Strømmen barnehage (0-5 år) 0.1 km
Lille-Strømsbu barnehage (1-5 år) 0.4 km
Strømsbuåsen barnehage (0-5 år) 2 km

Skoler
Strømmen oppvekstsenter (1-7 kl.) 0.1 km
Arendal International School (Ais) (1-10 kl.) 2.7 km
Stinta skole (1-10 kl.) 3 km
Arendal videregående skole 3.3 km

Flere fine turområder i nærområdet i skog og langs sjø.
Aktivitetshall og lekeplasser på Strømmen oppvekstsenter like ved.
Flere treningssentere i nærområdet.

Offentlig kommunikasjon

Strømmen vest Linje 102, 120 0.6 km
Gårdalsbukta kai Linje 001 1.3 km
Guldsmedenga ferjekai Linje 191 1.8 km
Arendal bussterminal Totalt 24 ulike linjer 3 km
Arendal stasjon Linje R50 4.1 km

Parkering

Biloppstillingsplass på egen tomt og parkering i dobbel garasje.

Beliggenhet

Boligen ligger på toppen av Vestre Strømsbu. Vestre Strømsbu er ett etablert boligfelt med nærhet til det aller meste. Strømmen oppvekstsenter en kun noen meter bortenfor med barnehage og barneskole, her er det ballbinge og flere elementer som innbyr til mye lek og moro. Strømmen ligger midt mellom Stinta og Asdal ungdomsskole, med trygg skolevei begge veier. Fra boligen har du fine turområder i Åsbieskogen like utenfor døra. Hølen og båtturen rundt Nidelva er bare noen minutter unna. Gangavstand til Maxis handlesenter med dagligvarebutikker og apotek. Det er flere snarveier ned til Maxis og videre til Arendal Sentrum. Gode bussforbindelser.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Det er påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndelingen ut ifra dagens byggtekniske forskrift da selvstendig leilighet i underetasje vurderes å ikke tilfredsstille kravene med lyd/brann i henhold til dagens forskrifter.
Det er påvist avvik i forhold til takhøyde da det er lav takhøyde som varierer i underetasjen.

Det er avvik mellom godkjente tegninger og dagens planløsning. Trapp mellom etasjene er fjernet. Soverom er opprinnelig godkjent som entré. Rommet er godkjent for varig opphold. Stue og kjøkken i underetasje er opprinnelig godkjent garasje og bad er ikke benevnt og må betegnes som tilleggsareal. De ombygde rommene er ikke godkjent for varig opphold. Det foreligger ikke dokumentasjon på bod under trapp utendørs eller for veranda/platting og tiltakene er trolig ikke byggesøkt kommunen. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbundet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Vei, vann og avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. Det er ikke installert vannmåler i boligen. Vi gjør oppmerksom på at Arendal kommune vil pålegge alle abonnenter å installere vannmåler i løpet av de neste årene.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område, godkjent som eksisterende boligbebyggelse, og er en del av kommuneplanens arealdel/byplan.

Avvikssone støy (H290) Arendal sentrum og sentrene Saltrød, His og Nedenes er angitt som avvikssone for støy. I avvikssonene kan boligbebyggelse, barnehager og pleieinstitusjoner etableres i gul og rød sone dersom følgende tiltak er ivaretatt: Boliger skal ha minimum en fasade som vender mot stille side, jfr. tabell 3 i T-1442/16.

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, og er godkjent med kun en boenhet. Deler av boligen er i dag innredet som en egen utleiedel, endringen er ikke søkt omsøkt hos Arendal kommune. Trapp mellom etasjene er fjernet. Soverom er opprinnelig godkjent som entré. Rommet er godkjent for varig opphold. Stue og kjøkken i underetasje er opprinnelig godkjent garasje og bad er ikke benevnt og må betegnes som tilleggsareal. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Kjøper overtar risiko og ansvar for eventuelle pålegg/søknader som følger av dette. 

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

Heftelser gnr. 432, bnr. 278:
02.12.1964 - Dokumentnr: 4744 - Best. om vann/kloakkledn. Rettighetshaver: Televerket. Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v.

Heftelser bnr. 432, bnr. 287:
10.09.1965 - Dokumentnr.: 1964 - Best. om vann/kloakkledn. Rettighetshaver: Televerket. Bestemmelser om telefonledrninger/stolper/kabler/grøfter m.v.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter: Ingen rettigheter registrert.

Økonomi

Omkostninger kjøper

3 000 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
74 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 000 000,-))

91 220,- (Omkostninger totalt)

3 091 220,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Info eiendomsskatt

Eiendomsskatt pr. 2024 er kr. 3 893,-. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Nøkkelinformasjon

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: Kjøleskap, komfyr, oppvaskmaskin og oppvaskmaskin i underetasjen.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

Heftelser gnr. 432, bnr. 278:
02.12.1964 - Dokumentnr: 4744 - Best. om vann/kloakkledn. Rettighetshaver: Televerket. Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v.

Heftelser bnr. 432, bnr. 287:
10.09.1965 - Dokumentnr.: 1964 - Best. om vann/kloakkledn. Rettighetshaver: Televerket. Bestemmelser om telefonledrninger/stolper/kabler/grøfter m.v.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter: Ingen rettigheter registrert.

Info kommunale avgifter

Totalt kr. 20 569,-. Beløpet inkluderer eiendomsskatt, renovasjon og gebyr for vann- og avløp.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Pkt. 2: Er det utført arbeid på bad, vaskerom eller toalettrom:
Nytt belegg, PDF plater og innredning. Årstall 2013. Ufaglært.

Pkt. 4: Er det utført arbeid på tak, yttervegg, vindu eller annen fasade:
Nytt tak i 2018. Ufaglært.

Pkt. 8: Er det utført arbeid med drenering:
Drenert i 2004 og 2008. Ufaglært.

Pkt. 10: Er det utført arbeid på det elektriske anlegget:
Hisøy elektro satt inn sikringsskap i "utleiedelen", gikk over til 3 fas. Nytt sikringsskap, tror det var 2019 oppe med 16 amper. Skiftet litt utekontakter.

Pkt. 13: Er det utført arbeid på utvendige eller innvendige avløpsrør eller vannrør:
Kommunen byttet vannrør og fjernet en gammel septiktank i 2008.

Pkt. 16: Er det utført arbeid på varmeanlegg eller ventilasjonsanlegg:
Ny varmepumpe i 2022.

Pkt. 19: Har det vært skadedyr i boligen eller andre bygninger på eiendommen:
Noe sukkermaur/munkelus på våren.

Pkt. 23: Mangler boligen eller andre bygninger brukstillatelse eller ferdigattest for søknadspliktige tiltak:
Utleieleiligheten er ikke godkjent.

Pkt. 24: Har du bygd på eller gjort om kjeller, loft eller annet til boligrom:
Utleidel i underetasjen ble anlagt. Underetasje er forandret i sin helhet med leilighet som ikke er omsøkt. 1. etasje der trapp er tatt bort og
forandring i planløsning.
Solgt
Produktnummer: FA1F9C0D-21BD-45BF-939E-CE964538F4BE Kategori: