Grimstad

Løkkestredet 4

Prisantydning
2 850 000 kr
Totalpris
2 850 000 kr
Felleskostnader
2 100 kr/mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Forretning/butikk

Oversikt

Grimstad sentrum - Næringsseksjon på gateplan for butikk/servering. Tidligere bakeri.

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

1.etg: Butikklokaler, bod (butikk)m anretning, lager med egen inngang.
2.etg. Kjeller med boder OG WC. . (Lavt under taket).

Oppvarming

Elektrisk

Beliggenhet

Parkering

Flere parkeringshus i Grimstad sentrum.

Beliggenhet

Meget sentral beliggenhet i Grimstad sentrum med alle typer butikker og serveringssteder i umiddelbar nærhet. Kort vei til den hyggelige havnen og sjøen.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse  for eiendommen. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Vei, vann og avløp

Off,

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til Næring , tilhører reguleringsplan Grimstad sentrum. Område for bevaring av bygninger. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4202/200/1005/1:
13.11.1835 - Dokumentnr: 900025 - Festekontrakt - vilkår
Gjelder feste
FESTE- / GRUNNAVGIFT OPPGITT I ANNET EN NORSKE KRONER
Overført fra: Knr:4202 Gnr:200 Bnr:1005 F
Gjelder denne registerenheten med flere


13.11.1835 - Dokumentnr: 900025 - Festekontrakt - vilkår
FESTE- / GRUNNAVGIFT OPPGITT I ANNET EN NORSKE KRONER
Gjelder denne registerenheten med flere


13.11.1835 - Dokumentnr: 901129 - Erklæring/avtale
Årlig grunnleie 2 spd.
Overført fra: Knr:4202 Gnr:200 Bnr:1005
Gjelder denne registerenheten med flere


31.12.1968 - Dokumentnr: 3652 - Bestemmelse om bebyggelse
Overført fra: Knr:4202 Gnr:200 Bnr:1005
Gjelder denne registerenheten med flere


07.10.2008 - Dokumentnr: 811005 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 1
Formål: Næring
Sameiebrøk: 21/49
Rettet etter tinglysingsloven § 18 den 21.10.2008, BRN, e.f. Korrigert føring av seksjonering til å omfatte gnr. 200 bnr. 1005 i Grimstad i hht. det dokumentbeskrevne i stedet for feilaktig ført på gnr. 200 bnr. 1002 i Grimstad.


Nøkkelinformasjon

Standard

Lokalene trenger oppussing/modernisering. Se eller tilstandsvurdering utført av takstmann Erik Sørensen.

Diverse

Næringsseksjonen er en del av et sameie med 1 næringsseksjon til og 5 leiligheter.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4202/200/1005/1:
13.11.1835 - Dokumentnr: 900025 - Festekontrakt - vilkår
Gjelder feste
FESTE- / GRUNNAVGIFT OPPGITT I ANNET EN NORSKE KRONER
Overført fra: Knr:4202 Gnr:200 Bnr:1005 F
Gjelder denne registerenheten med flere


13.11.1835 - Dokumentnr: 900025 - Festekontrakt - vilkår
FESTE- / GRUNNAVGIFT OPPGITT I ANNET EN NORSKE KRONER
Gjelder denne registerenheten med flere


13.11.1835 - Dokumentnr: 901129 - Erklæring/avtale
Årlig grunnleie 2 spd.
Overført fra: Knr:4202 Gnr:200 Bnr:1005
Gjelder denne registerenheten med flere


31.12.1968 - Dokumentnr: 3652 - Bestemmelse om bebyggelse
Overført fra: Knr:4202 Gnr:200 Bnr:1005
Gjelder denne registerenheten med flere


07.10.2008 - Dokumentnr: 811005 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 1
Formål: Næring
Sameiebrøk: 21/49
Rettet etter tinglysingsloven § 18 den 21.10.2008, BRN, e.f. Korrigert føring av seksjonering til å omfatte gnr. 200 bnr. 1005 i Grimstad i hht. det dokumentbeskrevne i stedet for feilaktig ført på gnr. 200 bnr. 1002 i Grimstad.


Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern
Produktnummer: 4C4E5932-2084-4CD7-85EA-5920BA7D3E4A Kategori: