Kragerø

Løkkebakken 12A

Prisantydning
29 500 000 kr
Totalpris
29 500 000 kr
Tomteareal
3 618 ㎡
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Kontor

Oversikt

Sentralt plassert næringseiendom til salgs - god kontantstrøm

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Større næringseiendom beliggende i Kragerø sentrum. Komplekset går over totalt tre plan og består av kontorer relatert til helserelatert virksomhet samt større del som består av treningssenter. Næringseiendom over to plan med bruksformål kontor. Eiendommen har konstruksjon av betong, og er bygget ut til nye formål og boliger over tid.

Beliggenhet

Parkering

God parkeringsdekning rundt bygget med bl.a eget parkeringsdekke med overbygde P-plasser. Løkkebakken disponerer både parkeringsplasser bak bygget/rundt bygget og i parkeringskjeller

Offentlige opplysninger

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

3814/39/192/1:
05.02.1976 - Dokumentnr: 470 - Bestemmelse om bebyggelse
Overført fra: Knr:3814 Gnr:39 Bnr:192
Gjelder denne registerenheten med flere


18.03.1997 - Dokumentnr: 689 - Bestemmelse iflg. skjøte
Rett for Telenor AS til telekabler med vedlikeholdsplikt
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:3814 Gnr:39 Bnr:192
Gjelder denne registerenheten med flere


03.11.1999 - Dokumentnr: 3043 - Leie av næringslokale
Leietid: 10 år
Fra dato: 15/09-1999
Leie: NOK 32 000 pr. mnd
Rettighetshaver: Family Fitness AS
Org.nr: 977 466 407
Bestemmelser om regulering av leien
Kan ikke framleies uten samtykke av
hjemmelshaver/utleier
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:3814 Gnr:39 Bnr:192
Gjelder denne registerenheten med flere


19.10.2004 - Dokumentnr: 3143 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om garasje/parkering
bestemmelser om rømningsvei
Overført fra: Knr:3814 Gnr:39 Bnr:192
Gjelder denne registerenheten med flere


25.02.2005 - Dokumentnr: 597 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:3814 Gnr:39 Bnr:233 Snr:1
Rettighetshaver: Knr:3814 Gnr:39 Bnr:233 Snr:2
Rettighetshaver: Knr:3814 Gnr:39 Bnr:233 Snr:3
Rettighetshaver: Knr:3814 Gnr:39 Bnr:233 Snr:4
Rettighetshaver: Knr:3814 Gnr:39 Bnr:233 Snr:5
Rettighetshaver: Knr:3814 Gnr:39 Bnr:233 Snr:6
Rettighetshaver: Knr:3814 Gnr:39 Bnr:233 Snr:7
Bestemmelse om veg
Bestemmelse om garasje/parkering
Overført fra: Knr:3814 Gnr:39 Bnr:192
Gjelder denne registerenheten med flere


15.03.2010 - Dokumentnr: 194700 - Leieavtale
Leietid: 10 år
Fra dato: 25/09-2008
Leie: NOK 42 993 pr. mnd
Rettighetshaver: Family Fitness AS
Org.nr: 977 466 407
Bestemmelser om vedlikehold.
Kan ikke framleies uten samtykke av hjemmelshaver/utleier
Bestemmelser om regulering av leien
Bestemmelse om parkering
Bestemmelser om forlengelse
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:3814 Gnr:39 Bnr:192
Gjelder denne registerenheten med flere
Gjelder dokument: Leieavtale 2010/194700-1/200
Beløp: NOK 1 000 000
Panthaver: Skagerrak Sparebank
Org.nr: 937 891 245


14.05.2012 - Dokumentnr: 375432 - Bruksrett
Rettighetshaver: Knr:3814 Gnr:39 Bnr:233 Snr:1
Rettighetshaver: Knr:3814 Gnr:39 Bnr:233 Snr:2
Rettighetshaver: Knr:3814 Gnr:39 Bnr:233 Snr:3
Rettighetshaver: Knr:3814 Gnr:39 Bnr:233 Snr:4
Rettighetshaver: Knr:3814 Gnr:39 Bnr:233 Snr:5
Rettighetshaver: Knr:3814 Gnr:39 Bnr:233 Snr:6
Rettighetshaver: Knr:3814 Gnr:39 Bnr:233 Snr:7
Rettighetshaver: Knr:3814 Gnr:39 Bnr:233 Snr:8
Rett til å benytte fellesarealer for adkomst
Overført fra: Knr:3814 Gnr:39 Bnr:192
Gjelder denne registerenheten med flere


16.10.2012 - Dokumentnr: 859758 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 1
Formål: Næring
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 1410/3075


Økonomi

Omkostninger kjøper

Salg AS, ingen dokumentavgift

Nøkkelinformasjon

Standard

Eiendommen holder normalt god utleiestandard, med noe behov for vedlikehold.

Diverse

Det foreligger en takstrapport fra 2022 på eiendommen i datarom/vedleggshefte. Kontakt megler for mer informasjon. Det ligger til salgs en seksjon i 3 etasje i LB 12 A på 242 BTA som opprinnelig var endel av Løkkebakken Eiendom. En kjøper har dermed mulighet til å få kontroll over all næring i bygget.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

3814/39/192/1:
05.02.1976 - Dokumentnr: 470 - Bestemmelse om bebyggelse
Overført fra: Knr:3814 Gnr:39 Bnr:192
Gjelder denne registerenheten med flere


18.03.1997 - Dokumentnr: 689 - Bestemmelse iflg. skjøte
Rett for Telenor AS til telekabler med vedlikeholdsplikt
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:3814 Gnr:39 Bnr:192
Gjelder denne registerenheten med flere


03.11.1999 - Dokumentnr: 3043 - Leie av næringslokale
Leietid: 10 år
Fra dato: 15/09-1999
Leie: NOK 32 000 pr. mnd
Rettighetshaver: Family Fitness AS
Org.nr: 977 466 407
Bestemmelser om regulering av leien
Kan ikke framleies uten samtykke av
hjemmelshaver/utleier
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:3814 Gnr:39 Bnr:192
Gjelder denne registerenheten med flere


19.10.2004 - Dokumentnr: 3143 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om garasje/parkering
bestemmelser om rømningsvei
Overført fra: Knr:3814 Gnr:39 Bnr:192
Gjelder denne registerenheten med flere


25.02.2005 - Dokumentnr: 597 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:3814 Gnr:39 Bnr:233 Snr:1
Rettighetshaver: Knr:3814 Gnr:39 Bnr:233 Snr:2
Rettighetshaver: Knr:3814 Gnr:39 Bnr:233 Snr:3
Rettighetshaver: Knr:3814 Gnr:39 Bnr:233 Snr:4
Rettighetshaver: Knr:3814 Gnr:39 Bnr:233 Snr:5
Rettighetshaver: Knr:3814 Gnr:39 Bnr:233 Snr:6
Rettighetshaver: Knr:3814 Gnr:39 Bnr:233 Snr:7
Bestemmelse om veg
Bestemmelse om garasje/parkering
Overført fra: Knr:3814 Gnr:39 Bnr:192
Gjelder denne registerenheten med flere


15.03.2010 - Dokumentnr: 194700 - Leieavtale
Leietid: 10 år
Fra dato: 25/09-2008
Leie: NOK 42 993 pr. mnd
Rettighetshaver: Family Fitness AS
Org.nr: 977 466 407
Bestemmelser om vedlikehold.
Kan ikke framleies uten samtykke av hjemmelshaver/utleier
Bestemmelser om regulering av leien
Bestemmelse om parkering
Bestemmelser om forlengelse
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:3814 Gnr:39 Bnr:192
Gjelder denne registerenheten med flere
Gjelder dokument: Leieavtale 2010/194700-1/200
Beløp: NOK 1 000 000
Panthaver: Skagerrak Sparebank
Org.nr: 937 891 245


14.05.2012 - Dokumentnr: 375432 - Bruksrett
Rettighetshaver: Knr:3814 Gnr:39 Bnr:233 Snr:1
Rettighetshaver: Knr:3814 Gnr:39 Bnr:233 Snr:2
Rettighetshaver: Knr:3814 Gnr:39 Bnr:233 Snr:3
Rettighetshaver: Knr:3814 Gnr:39 Bnr:233 Snr:4
Rettighetshaver: Knr:3814 Gnr:39 Bnr:233 Snr:5
Rettighetshaver: Knr:3814 Gnr:39 Bnr:233 Snr:6
Rettighetshaver: Knr:3814 Gnr:39 Bnr:233 Snr:7
Rettighetshaver: Knr:3814 Gnr:39 Bnr:233 Snr:8
Rett til å benytte fellesarealer for adkomst
Overført fra: Knr:3814 Gnr:39 Bnr:192
Gjelder denne registerenheten med flere


16.10.2012 - Dokumentnr: 859758 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 1
Formål: Næring
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 1410/3075


Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. Fravikeligheten som fremgår av lovens § 1-3 og forskriftens §1-2 er anvendt for dette oppdraget.
Det forutsettes at kjøper gjør handelen som ledd i næringsvirksomhet. Dersom budgiver handler som forbruker må dette skriftlig meddeles megler senest ved budgivning.

Ved salg til næringsdrivende overtas eiendommen og dens tilbehør "som den/det er", jfr. avhendingsloven §3-9(2). Avhendingsloven §3-9 fravikes slik at det kun skal kunne gjøres gjeldende at det foreligger mangler i følgende tilfelle:
Dersom selger har forsømt sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-7 eller dersom selger har gitt uriktig informasjon om eiendommen, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-8
Risikoen for eventuelle skjulte feil, tilligger etter dette kjøper.

Videre fravikes avhendingsloven § 3-3 (2), og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8.
Avhendingsloven §4-19 (2) fravikes også, slik at den endelige reklamasjonsfristen settes til 1 år etter overtakelse.

Selger kjenner ikke til at det er at det er forurensning i tomtegrunnen mv. Kjøper skal, dersom forurensning i ettertid skulle bli oppdaget, bære det fulle ansvar for all forurensning som eksisterer på eiendommen, med unntak av forurensing forårsaket av selger. Det gjøres oppmerksom på regler om avskrivning av faste tekniske installasjoner i avskrivbare bygninger. Partene har selv ansvar for å sette seg inn i regelverket og konsekvensene av dette. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene.

Pro & Contra
Partene må selv foreta avregning av kommunale avgifter, felleskostnader, samt eventuelle leieinntekter, festeinntekter/avgifter og liknende i forbindelse med oppgjøret. Megler foretar ikke noe pro & contra pr. overtakelsesdato

Budgivning

Informasjon i dette prospekt, samt annen informasjon fremlagt i forbindelse med salget, forutsettes gjennomgått og kontrollert av kjøper før bindende bud gis. Videre forutsettes det at eiendommen er besiktiget av kjøper og at kjøper rekvirerer teknisk bistand dersom han finner det formålstjenlig.

Dette forhindrer ikke at megler i en avsluttende fase vil kunne velge å gjennomføre en lukket budrunde. Det tas forbehold om å kreve sikkerhetsstillelse for det bud som blir antatt. Potensielle kjøpere inviteres herved å gi bud i tråd med dette prospekt og de forutsetninger som legges til grunn. Selger forbeholder seg retten til å akseptere eller forkaste ethvert bud.

Alle opplysninger i salgsprospektet er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige uten å forringe den generelle standarden. Det tas også forbehold om feil i prospekt. Kontakt megler for mer informasjon.

Det anbefales at bygget gjennomgås med byggeteknisk fagperson før evt. budgivning.

Tilbud på lånefinansiering

Kontakt megler som formidler gode finansieringstilbud fra vår samarbeidspartner Sparebanken Sør.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Visning

Produktnr: 5D22F9E7-17E6-41A9-A34C-A1BDDAFC78A5 Kategori: