BRELAND/ÅSERAL

Ljoslandsvegen 1065

Prisantydning
1 650 000 kr
Omkostninger
61 550 kr
Totalpris
1 711 550 kr
Formuesverdi
161 053 kr
Byggeår
1984
Internt bruksareal (BRA‑i)
83 ㎡
Bruksareal
110 ㎡
Tomteareal
926 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Fritidseiendom

Oversikt

Velholdt og innholdsrik hytte på flott tomt med strandlinje i Brelandsvatnet | Fine uteområder, stor veranda og garasje

Om eiendommen

Oppvarming

Vedovn i stuen (2010).
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Mandal er det ca 90 km : følg fylkesvei 455 til Kyrkjebygd. Følg skilting mot Ljosland, ca 11 km fra Kyrkjebygd.
Fra Kr. sand er det ca 95 km: følg riksvei 9 mot Evje. På Hægeland ta av mot Bjelland på fylkesvei 462 og videre mot Kyrkjebygd på fylkesvei 455. Følg skilting motLjosland, ca 11 km fra Kyrkjebygd.
Fra Stavanger er det ca 210 km: følg E39 til Helleland og ta inn på fylkesvei 42 forbi Tonstad til Kvåle. Her tar du til venstre inn på fylkesvei 4040. Følg denne til du treffer på fylkesvei 455 ved Geitskaret. Sving til venstre og følg skilting mot Ljosland, ca 11km fra Kyrkjebygd.
Hytten kommer på venstre side og er merket med TIL-SALGS-plakat fra Sørmegleren.

Parkering

Parkering i garasje og på egen tomt.

Beliggenhet

Ligger idyllisk til ved Brelandsvatnet med egen strandlinje. Stor tomt med god boltreplass for lek og rekreasjon.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger løyve til oppføring av driftshytte, datert 01.06.1983.
Det foreligger melding om tiltak og tegninger for tilbygg av hytten, datert 28.09.2009.
Det foreligger godkjenning av garasje, datert 29.06.2017.

Kommunen kommenterer følgende:
Det foreligger ikke ferdigattest for fritidseiendommer bygd før 1998. Det er ikke utstedt ferdigattest for tilbygg bygd før 2010.
Det er gitt dispensasjons- tillatelse, på vilkår, til oppføring av garasje, i vedtak av 27.06.2017.

Vei, vann og avløp

Vei: avkjøring fra Ljoslandsvegen som er fylkesvei.
Vann fra Brelandsvatnet som bæres inn i hytten (drikkevann medbringes). Det er laget et system for pumping av dette vannet til dusj/vask med avløp direkte til grunnen.
Det er installert toalett, type Separett.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til LNRF-formål (utgått), og tilhører reguleringsplan Kommuneplanens arealdel for Åseral 2010-2020, datert 08.09.2011. I områder som er lagt ut til LNF er det ikke tillat med annen bygge- og anleggsvirksomhet en den som har dirkete tilknytning til landbruk eller stedbunden næring. Det kan derfor hvile begrensninger i forhold til utvikling av eiendommen, herunder bygging, rivning m.m. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om. definerer delarealer som flomsone og ras-og skredfare områder.

Eiendommen ligger i flg Kommuneplanen innenfor hensynssone flom og ras/skredfare. Tiltak som utvikling, terrengendring, bygging etc. kan kreve dispensasjon etter plan og bygningsloven.

Eiendommen ligger innenfor 100-metersbelte mot sjø/vassdrag. Kjøper må være oppmerksom på at det hviler strenge restriksjoner på eiendommener i 100-metersbeltet. All utvikling, herunder terrengendringer, bygging m.m. er søknadspliktige tiltak som krever dispensasjon etter plan og bygningsloven.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4224/6/59:
12.06.1883 - Dokumentnr: 900067 - Erklæring/avtale - KJØPEKONTRAKT TIL AVTALT PRIS M DIV BEST - RETTIGHETSHAVER: LYSLAND OLE S
GJELDER ET SKOGSTYKKE
Overført fra: Knr:4224 Gnr:6 Bnr:11 - Gjelder denne registerenheten med flere


21.08.2008 - Dokumentnr: 677514 - Registrering av grunn - Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:4224 Gnr:6 Bnr:11

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 41250,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 16500,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger (inkl. valgfrie tillegg): kr 61550,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Nøkkelinformasjon

Standard

Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Takstmann Leif Vinsjevik den 08.05.2024, og er gyldig i 1 år etter befaringsdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon:
Fritidsboligen ligger langs Brelandsvannet før Ljosland i Åseral kommune. Ligger sørvestvendt med umiddelbar nærhet til Brelandsvannet. Hytten er ny i 1982 med nytt tilbygg i 2010. Det er også etablert garasje på eiendommen i 2019. Hytten fremstår som godt ivaretatt gjennom årene.

Viktig momenter for interesserte kan være:
-Umiddelbar nærhet til Brelandsvannet.
-Nærhet til Ljosland og skitrekk.
-3 soverom.
-Nye overflater i store deler av hytten i 2010.
-Nytt taktekke i 2010.
-Egen garasje.

Fritidsbolig:
• Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse. Det foreligger kun skisse over hemsen. Det er ingen godkjente rømningsveier på hemsen.
Garasje:
• Det foreligger ikke tegninger Det foreligger ingen tegninger på garasjen men den er godkjent i kommunen.
Garasje er kun arealmålt og er ikke teknisk gjennomgått men kun kort beskrivelse av konstruksjoner. Garasje med støpt betonggulv med grunnmursoppkant mot bindingsverk i tre.
Asfaltplater som vindtetting med malt liggende trekledning. Plassbygget tretaksperr med samme utførelse utvendig som hytten. Stålport uten åpner og trevinduer

Følgende avvik har fått TG2: 
-Det anbefales gjennomgang av solcelleanlegget med fagfolk.
-Deler av eiendommen ligger i aktsomhetsområde for flom.
-Etablert våtrom er i enkel utførelse uten tettesjikt.
-Deler av krypkjeller er ikke tilgjengelig.
-Hemstrapp har ikke boligstandard.
-Det mangler luftespalte i gesimser.
-Vinduer fra 1982 har oppnådd høy alder.

Følgende avvik har fått TG3: 
-Det mangler godkjent brannslukningsapparat i hytten og røykvarsler på loftet.
Dette er en forenklet kontroll begrenset til de spørsmål som fremkommer under. Tilstandsgraden er basert på retningslinjer til disse spørsmålene i bransjestandarden NS3600. Dette kan ikke sammenlignes med en fullstendig kontroll av branntekniske forhold av offentlig myndighet, eller en vurdering av boligens branntekniske forhold eller prosjektering fra en rådgiver med spesialkompetanse. En bygningssakkyndig har verken kompetanse til å gi slik veiledning eller lov til å foreta en slik kontroll. Tilstandsgraden er vurdert ut fra den forenklede og begrensede
kontrollen. Det kan være feil og mangler om branntekniske forhold som en slik forenklet undersøkelse ikke vil avdekke. Vær derfor oppmerksom på denne risikoen, og søk videre veiledning eller rådgivning. Brannslukningsapparat fra 2011 og 1996 samt røykvarsler i hovedetasje. Kostnadsestimat: Under 10 000
 
For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: kjøleskap og komfyr

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4224/6/59:
12.06.1883 - Dokumentnr: 900067 - Erklæring/avtale - KJØPEKONTRAKT TIL AVTALT PRIS M DIV BEST - RETTIGHETSHAVER: LYSLAND OLE S
GJELDER ET SKOGSTYKKE
Overført fra: Knr:4224 Gnr:6 Bnr:11 - Gjelder denne registerenheten med flere


21.08.2008 - Dokumentnr: 677514 - Registrering av grunn - Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:4224 Gnr:6 Bnr:11

Info kommunale avgifter

Kommunale avgifter inkluderer: Standardrenovasjon er kr. 3073,- /år.

Byggemåte

Taktekke med shingel fra 2010. Overflater er ok med normal slitasje. Sperrekonstruksjon fra byggeår eller ved senere tilbygg. Alle konstruksjoner er skjult og ikke tilgjengelig for inspeksjon.
Det er ikke registrert luftespalter i gesimser for god lufting av konstruksjon. på nyere del er det registrert påforing på taksperr med synlig vindsperreduk som antyder luftesjikt men dette er ikke dokumentert. Det er ikke registrert misfarginger eller fuktmerker i innvendige overflater. Bindingsverk fra byggeår med vindtetting, utlekting, musebånd samt malt liggende trekledning. Eldre del har tverrlekt som musestopper og dette hindre god luftgjennomstrømning i konstruksjonen. Ytterkledning er jevnlig etterbehandlet gjennom årene. Det er påvist enkelte sprekker i overflater kledning. Malte trevinduer med 2 lags glass fra 1982. Malte dører ved inngang, bod og terrasse. Det er ukjent alder på hoveddør og boddør men antatt fra 2010. Terrassedører ny i 2010. Terrasser i tre med rekkverk i tre og 90 cm høyde. Overflater er nye i 2010.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Sammendrag selgers egenerklæring

Våtrom:
2. Er det utført arbeid på bad, vaskerom eller toalettrom? Ja.
2.1.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid. 2.1.2 Årstall: 2010.
2.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? Ufaglært.
2.1.7 Fortell kort hva som ble gjort av ufaglærte: Da ble hytten bygget på , det er ikke innlagt vann eller strøm. Det blir bært inn vann til bruk og det er solcelle på hytten.
Tak, yttervegg og fasade:
4. Er det utført arbeid på tak, yttervegg, vindu eller annen fasade? Ja.
4.1.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid. 4.1.2 Årstall: 2010.
4.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? Ufaglært.
4.1.7 Fortell kort hva som ble gjort av ufaglærte: 2010 ble det bygget på så det ble gjort utbedringer på store deler av hytten.
Elektrisitet:
10. Er det utført arbeid på det elektriske anlegget? Ja.
10.1.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid. 10.1.2 Årstall: 2008.
10.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? Ufaglært.
10.1.7 Fortell kort hva som ble gjort av ufaglærte: Det er sollcelle anlegg i hytten ikke 230 volt.
Rør:
13. Er det utført arbeid på utvendige eller innvendige avløpsrør eller vannrør? Ja.
13.1.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid: 13.1.2 Årstall: 2010.
13.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? Ufaglært.
13.1.7 Fortell kort hva som ble gjort av ufaglærte: Montert vannlåser og rør til vannet som jeg bærer inn til bruk i hytten. Det er også montert 12 volt pumpe med rør til innbært vann som blir brukt i hytten.
Skjevheter og sprekker:
18. Har det vært feil eller gjort endringer på ildsted eller pipe? Ja.
Beskriv feilen eller endringen: Satt inn ny ved ovn i 2010.
Sopp og skadedyr:
19 Har det vært skadedyr i boligen eller andre bygninger på eiendommen? Ja.
Hva slags skadedyr og hva var omfanget? Kan være noe mus i garasjen på eiendommen.
Planer og godkjenninger:
24. Har du bygd på eller gjort om kjeller, loft eller annet til boligrom? Ja.
25.1.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid: 25.1.2 Årstall: 2010.
25.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? Ufaglært.
25.1.7 Fortell kort hva som ble gjort av ufaglærte: Bygget en garasje ca 2019 og bygget på hytten i 2010.
25.1.8 Har du fått innvilget tillatelse fra kommunen for ombyggingen? Ja.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.
Produktnummer: 84CA0B72-0F6C-486D-A359-2BF8590BDB54