Farsund

Listerveien 3 og 5

Prisantydning
4 700 000 kr
Omkostninger
118 670 kr
Totalpris
4 818 670 kr
Kommunale avgifter
66 788 kr /
P-rom
727 ㎡
Bruksareal
852 ㎡
Tomteareal
583 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Næringsbygg

Oversikt

Om eiendommen

2 BOLIG OG NÆRINGSBYGG MIDT I FARSUND SENTRUM TIL SALGS. MULIGHET FOR KJØP AV SEPERATE BYGG.

Næringsbeskrivelse

Oppdragsnummer

9-18-0017

Salgsobjekt

Listerveien 3 og 5, Gnr. 1 Bnr. 415 og Gnr. 1 Bnr. 417 i Farsund kommune.

Beskrivelse av selskapet

Eiendommen selges gjennom selskapet Listerveien 3 og 5 AS, org.nr. 998 230 969
Antydet eiendomsverdi: Kr. 4.700.000.-
Selskapet er et singel purposeselskap hvor eiendommene utgjør selskapets hovedaktivum. Selskapet har ingen ansatte. Nærmere informasjon om selskapet fåes ved henvendelse til megler.

Eiendommene er idag utleid på vanlige oppsigelige kontrakter.

Selskapet kan deles opp (fisjoneres) dersom det kun er ønskelig å kjøpe en av byggene.

Selger

Sveindom AS

Beliggenhet

Beliggenhet

Eiendommen ligger midt i sentrum med alle sentrumsfasiliteter i umiddelbar nærhet.

Næringstype

Kombinert eiendom.

Eierform

Eiet

Byggeår

Tidlig 1900-tallet.

Innhold

Innhold

Listerveien 3 har bruttoareal (BRA) på ca. 459 m2 og inneholder:
1.etg: Butikk/kontorlokale som inneholde: Butikklokale, kontor,kjøkken, møterom, toalett boder.
2.etg.: Gang, stue, kjøkken, 3 soverom, dusjbad, wc. veranda.
3.etg.: Gang, stue, kjøkken,spiskammers, 3 soverom, dusjbad m/wc.

Stort loft .

Bakgårdsbygning har bruttoareal (BRA)  på ca. 161 m2 og inneholder:
1.etg.: Garasje, vaskerom.
2.etg.: Leilighet som inneholder: Stue, kjøkken, 2 soverom, dusjbad m/wc.
Hybel som inneholder: Stue m/ kjøkkenavdeling, sovealkove, dusjbad m/wc.
Hybel som inneholder: Stue m/ kjøkkenavdeling, soverom, dusjbad m/wc.

Listerveien 5 har bruttoareal (BRA) på ca. 232 m2 og inneholder:
1.etg :
Leilighet 1 inneholder: Entre, stue, kjøkken, soverom, dusjbad m/wc, bod.
Leilighet 2 inneholder: Gang, stue, kjøkken, 2 soverom, dusjbad m/wc, bod.

2.etg.:
Leilighet 1 inneholder: Gang, stue, kjøkken, soverom, dusjbad m/wc, bod.
Leilighet 2 inneholder: Entre, stue, kjøkken,2 soverom, dusjbad m/wc, bod

Stort loft.

Standard

Eiendommene holder en normal standard til sin bruk, men trenger vedlikehold og modernisering

Diverse

Kjøper kav overta lånet til selskapet, dog skal lånetaker/kjøper godkjennes av lånegiver.
Låneavtalen kan fås ved henvendelse til megler.

Parkering

Bakgård

Oppvarming

Elektrisk

Vilkår og betingelser

Regnskap, vedtekter

Regnskap for 2019 foreligger.

Tomt

Listerveien 3. Eiertomt med tomteareal ca. 298 m2.
Listerveien 5. Eiertomt med tomteareal ca. 285 m2

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest for disse byggene.

Det foreligger ikke fullstendige byggeteninger i kommunens arkiv. I matrikkelen står det at gnr/bnr 1/417 er registrert med fire boenheter, gnr/bnr 1/415 er registrert med fem boenheter. Matrikkelen inneholder ikke nødvendigvis bygge-godkjente enheter.
Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Det ble i 2003 søkt om endring på fasade og endring av antall enheter vedr. Listerveien 3. Tiltaket skulle vært ferdigstilt med ferdigattest. Ferdigattest er ikke søkt.

Reguleringsplan

Listerveien 3 er i reguleringsplan for Farsund by regulert til kombinert formål byggeområde forretning/kontor og spesialområde bevaringsverdig bebyggelse.

Listerveien 5 er i reguleringsplan for Farsund by regulert til kombinert formål bolig/forretning - BF5.

Eiendommen ligger innenfor bevaringsverdig område.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og kloakk.
Det er installert måler på vann og avløp.

Kommunale avgifter for 2020:
Listerveien 3: 42.888,-
LIsterveien 5: 23.900,-
Oversikten ligger ved i prospektet.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Erklæring/avtale Tinglyst  25.03.2002
Gnr:1 Bnr:415 Bestemmelse om adkomstrett

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.

Det gjøres oppmerksom på at grunnboken nå er endret, slik at det ikke lenger er mulig for kjøpers bank å forutsette 1. prioritet pant der hvor det er tinglyste servitutter, eller andre heftelser, som ikke skal slettes for selgers regning.

Leieforhold

Det meste av  eiendommene er pr. 08/12-20 utleid.
3 leiligheter står tomme.
Samlet årlig leieinntekt er i dag oppgitt til  kr. 410.400,-
Ved full utleie er årlig leie ca. kr. 556.800.- iflg selger.
Alle leieavtalene er skrifltig og har 2 mnd. oppsigelse.

Økonomi

Eiendomsverdi

4 700 000,- (Prisantydning) Omkostninger 117 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 700 000,-)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 118 670,- (Omkostninger totalt) 4 818 670,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Offentlige avgifter

Kr. 66 788

Budgivning

Informasjon i dette prospekt, samt annen informasjon fremlagt i forbindelse med salget, forutsettes gjennomgått og kontrollert av kjøper før bindende bud gis. Videre forutsettes det at eiendommen er besiktiget av kjøper og at kjøper rekvireres teknisk bistand dersom han finner det formålstjenlig.

Interessentene må legge inn bud på aksjene basert på eiendomsverdien. Budene må avgis skriftlig til meglers kontor. Potensielle kjøpere inviteres herved til  å inngi av bud i tråd med dette prospekt og de forutsetninger som legges til grunn. Selger forbeholder seg retten til å akseptere eller forkaste ethvert bud.

Alle opplysninger i salgsprospektet er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige uten å forringe den generelle standarden. Det tas også forbehold om feil i prospekt. Kontakt megler for mer informasjon.

Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper har ansvar for å etterspørre opplysninger som ikke er tilgjengelig i salgsoppgaven.

Lovverk og avtalebetingelser

Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. Fravikeligheten som fremgår av lovens § 1-3 og forskriftens §1-2 er anvendt for dette oppdraget. Det forutsettes at kjøper gjør handelen som ledd i næringsvirksomhet. Dersom budgiver handler som forbruker må dette skriftlig meddeles megler senest ved budgivning. Ved salg til næringsdrivende overtas eiendommen og dens tilbehør "som den/det er", jfr. avhendingsloven §3-9(2). Avhendingsloven §3-9 fravikes slik at det kun skal kunne gjøres gjeldende at det foreligger mangler i følgende tilfelle: Dersom selger har forsømt sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-7 eller dersom selger har gitt uriktig informasjon om eiendommen, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-8 Risikoen for eventuelle skjulte feil, tilligger etter dette kjøper. Videre fravikes avhendingsloven § 3-3 (2), og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Avhendingsloven §4-19 (2

Selger kjenner ikke til at det er at det er forurensning i tomtegrunnen mv. Kjøper skal, dersom forurensning i ettertid skulle bli oppdaget, bære det fulle ansvar for all forurensning som eksisterer på eiendommen, med unntak av forurensing forårsaket av selger. Det gjøres oppmerksom på regler om avskrivning av faste tekniske installasjoner i avskrivbare bygninger. Partene har selv ansvar for å sette seg inn i regelverket og konsekvensene av dette. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene. Pro & Contra Partene må selv foreta avregning av kommunale avgifter, felleskostnader, samt eventuelle leieinntekter, festeinntekter/avgifter og liknende i forbindelse med oppgjøret. Megler foretar ikke noe pro & contra pr overtakelsesdato.

Visning

Etter avtale med John Christian Webb på tlf. 93 84 33 29

Oppgjør

Så fremt ikke annet avtales, gjennomføres oppgjør gjennom Sørmeglerens oppgjørsavdeling.

Overtagelse

Overtagelse etter avtale

Hvitvasking

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll,og må derfor b.l.a. fremlegge gyldig legitimasjon. Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontakter eller bankremisse. Megler plikter iht. hvitvaskingsloven 20. juni 2003 å innberette mistenkelige pengeoverføringer.

Finansiering

Kontakt megler som formidler gode finansieringstilbud fra vår samarbeidspartner Sparebanken Sør.

Salgsoppgave og vedlegg

Ansvarlig megler

John Christian Webb

Salgsoppgave og vedlegg

Før innleggelse må komplett prospekt gjennomgås.

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3023209