Farsund sentrum

Listerveien 26A og B

Prisantydning
2 350 000 kr
Omkostninger
75 750 kr
Totalpris
2 425 750 kr
Formuesverdi
538 187 kr
Formuesverdi sekundær
2 045 109 kr
Byggeår
1880
Internt bruksareal (BRA‑i)
193 ㎡
Bruksareal
193 ㎡
Tomteareal
124 ㎡
Antall soverom
4
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Tomannsbolig

Oversikt

Hel tomannsbolig med sentral beliggenhet og fin utsikt.

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Hel tomannsbolig beliggende på Vestersiden i kort avstand fra sentrum med alle servicefasiliteter.

Boligen holder en gjennomgående grei standard etter oppussing i 2004.
- 2 separate leiligheter med felles inngang.
- hver leilighet inneholder stuer, kjøkken, bad, 2 soverom (i 2 etg. benyttes ett til kontor).
- fin utsikt fra stue og kjøkken mot sjøen.
- Ikea innredning på kjøkken med enkeltstående hvitevarer som medfølger.
- gode lagringsmuligheter i underetasje og loft.
- solrik og lun uteplass i front.

Oppvarming

Elektrisk og ved.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Boligen ligger på nedsiden av Listerveien og er merket med salgsskilt fra Sørmegleren.

Skolekrets

Farsund barne- og ungdomsskole, samt Eilert Sundt vidregående skole.

Parkering

Gateparkering. Nåværende eier leier parkering på nabogrunn til kr. 10.000,- pr år med plass til 4 biler. Det er betalt leie ut året. Ny eier må etablere evt. ny leieavtale med grunneier.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i sentrum, med kort avstand til alle byens fasiliteter og busskorrespondanse.. Eiendommen ligger midt i "alt". Bakeren ligger få meter nede i nabogaten, hvor nybakte rundstykker kan kjøpes tidlig på morgenen. Gåavstand til småbåthavnen, og bryggeslengen som går til det populære badehuset med sauna, samt til byens mange fasiliteter og servicetilbud. Her kan nevnes barne- og ungdomsskole, videregående skole, barnehager, butikker, Amfi kjøpesenter, kino, lege, tannlege, parken, Varbak og Ekko.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Bygget ligger på grensen til naboeiendommen gnr 1 bnr 440.

Kommunen opplyser at det ikke foreligger noen godkjente byggetegninger i deres arkiv. Dette medfører at megler ikke kan kontrollere at bruken av rommene i boligen samsvarer med det de er godkjent som. Eventuelle pålegg/søknader som følge av ulovlige tiltak på eiendommen er kjøpers risiko og ansvar.
Kjelleren er innredet i senere tid. Det er rimelig å anta at rommene ikke fra gammelt av har vært godkjent til varig opphold. Det er ikke søkt om bruksendring av kjellerrommene.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. Pålegg; Det foreligger ikke pålegg om endring av tilknytningsforhold.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til boligbebyggelse, tilhører reguleringsplan Fv 43 - Farsund senter, datert 02.04.2013. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Adgang for utleie

Boligen er godkjent med 2 enheter og leies i dag ut.
1. etasje leies ut til kr. 6.700,- + strøm
2. etasje leies ut til kr. 7.000,- + strøm
Leieprisen er inkludert internett.

Leietaker i 1. etasje har sagt opp og flytter ut innen 1/8-24.
Det er 2 måneders oppsigelsestid.

Kjelleren er innredet med rom for beboelse, dog er det ikke søkt om til kommunen, og ansees å være en ulovlig innredet del av boligen som ikke kan benyttes til beboelse/utleie.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4206/1/439:
28.03.1977 - Dokumentnr: 926 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4206 Gnr:1 Bnr:438


01.01.2020 - Dokumentnr: 1760924 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1003 Gnr:1 Bnr:439


Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 58 750,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 13 200,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger (inkl. valgfrie tillegg): kr 75 750,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Info eiendomsskatt

EIendomsskatt er inkl i kommunale avgifter.

Nøkkelinformasjon

Standard

Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Severinsen Takst AS den 03.05.2024, og er gyldig i 1 år etter befaringsdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Følgende avvik har fått TG3 eller TG2: 
Tomannsbolig

Utvendig
Taktekking,TG2
Taktekkingen er av skifertakstein. Taket er besiktiget fra bakkenivå og kaldtloftet.
Vurdering av avvik:
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen.
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak.
- Det ble registrert fuktighet i takbord rett under pipen.
Tiltak
- Tidspunkt for utskiftning av undertak nærmer seg.
- Tidspunkt for utskiftning av taktekking nærmer seg.
- Det må påregnes å bytte taktekkingen.
Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

Nedløp og beslag,TG2
Takrenner, nedløpsrør og beslag er av plast/metall ukjent alder.
Vurdering av avvik:
- Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.
- Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag.
Tiltak
- Det bør lages system for bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.
- Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må beslag/renner/nedløp skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.
- Det anbefales å bytte tekrenner og nedløp i forbindelse med ny taktekking.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Veggkonstruksjon,TG2
Veggene i 1. etasje har tømmerkonstruksjon og bindingsverk i 2. etasje ifølge eier. Fasade/kledning har liggende bordkledning. Det er i senere år byttet kledning i gavlen mot øst.
Vurdering av avvik:
- Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.
- Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen.
Tiltak
- Råteskadet trekledning må skiftes ut.
- Det bør foretas tiltak for å bedre lufting av kledningen.
Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

Takkonstruksjon/Loft,TG2
Takkonstruksjonen har sperrekonstruksjon.
Vurdering av avvik:
- Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen.
- Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen.
- Konstruksjonene har skjevheter.
- Det ble målt fukt i takbord rett nedenfor pipen . Det er registret mår i trevirket enkelte plasser på kaldtloftet.
Tiltak
- Lufting/ventilering bør forbedres.
- Det er ikke behov for utbedringstiltak.
- Det anbefales å støtte opp i taksperrene på kaldtloftet. Det anbefales å smøre inn treverket med ett impregneringsmiddel som trenger inn i treverket. Trebekyttelsesmiddel som benyttes til bekjempelse mot treborende insekter i nytt og gammelt treverk innendørs og utendørs.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Vinduer - 2,TG2
På kaldtloftet er det etablert et eldre takvindu av metall.
Vurdering av avvik:
- Det er avvik:
- Takvinduet har behov for utbedringer/vedlikehold.
Tiltak
- Tiltak:
- Takvinduet har behov for utbedringer/vedlikehold. Eller om man demonterer takvinduet i forbindelse med ny taktekking.
Kostnadsestimat : Under 10 000

Dører,TG2
Bygningen har malt hovedytterdør. Branndører inn til leilighetene.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke.
- Hovedinngangsdør er nå justert, ifølge eier.
Tiltak
- Dører må justeres.

Utvendige trapper,TG2
Det er utvendige trapper av betong/stein.
Vurdering av avvik:
- Det er avvik:
- Det mangler håndløper. Det er registrert sprekker i trappetrinnene.
Tiltak
- Tiltak:
- Montere håndløper. Gjøre utbedringer i trappetrinnene.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Innvendig
Overflater,TG2
Innvendig er det gulv av parkett, betong, laminat og fliser. Veggene har tapet, trepanel og betong. Innvendige tak har trepanel.
Vurdering av avvik:
- Det er avvik:
- Det må påregnes oppussing av innvendige overflater. Det er enkelte småskader rundt om i boligen, som misfarge og skader på vegger, tak og gulv.
Tiltak
- Tiltak:
- Knirk og ujevnheter må forventes. I forbindelse med eierskifte bør det påregnes normal oppussing av de innvendige overflatene.

Etasjeskille/gulv mot grunn,TG3
Boligen har trebjelkelag og støpte gulv.
Vurdering av avvik:
- Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
- Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
- Det ble målt ca. 35 mm. nivåforskjell på kjøkkengulvet i kjelleren. i 1. etasje ble det målt ca. 70 mm. nivåforskjell mellom gangen og ved yttervegg ved kjøkkenet.
Tiltak
- For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Radon,TG2
Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
Vurdering av avvik:
- Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
Tiltak
- Det bør gjennomføres radonmålinger.
- Det var ikke krav til å gjøre tiltak mot radon da boligen ble oppført. Ved utleie bolig/leilighet skal det utføres radonmålinger.
Pipe og ildsted,TG3
Boligen har mursteinspipe fra byggetiden og flere ildsteder i huset. I hovedetasjen er det en nyere vedovn og åpen peis fra byggetiden. Det er også en eldre vedovn i kjellerstua.
Vurdering av avvik:
- Pipevanger er ikke synlige.
Tiltak
- Pipevanger må gjøres tilgjengelig.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Rom Under Terreng,TG2
Boligen har rom under terreng er innredet i nyere tid. Det er utforede vegger av bindingsverk. Utvendig er murene av naturstein fra byggeår og betongmur.
Vurdering av avvik:
- Det er gjennom målinger påvist høyt fuktnivå i trevegger i underetg./kjeller, det er derfor ikke foretatt hulltaking
- Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur.
- Hulltaking utført i utforet vegg i sovealkove i kjelleren. og det var tegn til avvik. (18% ) Hulltaking er ingen garanti for at det ikke er fukt eller svikt i konstruksjoner, men en indikasjon på at det fremstår normalt i området der hulltaking er utført. Det er registrert saltutsalg på synlige moroverflater på veggene i bodene og fellesgang i kjelleren. På generelt grunnlag nevnes det at vegger med påforede konstruksjoner ansees som risikokonstruksjon da det kan være skjult fukt og råte i bakenforliggende konstruksjoner. Dette fordi det kan være en fuktig murvegg/yttervegg og når man påforer innvendig så vil man ha redusert kontrollmulighet på det reisverk/treverk som er bak veggoverflater som er synlig. Man vil med andre ord ikke alltid kunne avdekke avvik uten videre kontroll bak overflater.
Tiltak
- Det påviste fuktnivå gir grunn til å overvåke konstruksjonen jevnlig for å se utvikling over tid, og eventuelt foreta tiltak for å unngå fuktskader.

Innvendige trapper,TG2
Boligen har eldre malt malt tretrapp.
Vurdering av avvik:
- Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
- Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
Tiltak
- Håndløper bør monteres, men det var ikke krav på byggetidspunktet.
Innvendige dører,TG2
Dørene har karmer og dørblad av tre.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører.
Tiltak
- Enkelte dører må justeres.
- Det bør foretas tiltak på enkelte dører.

Våtrom
1. Etasje > Bad/vaskerom
Overflater vegger og himling,TG2
Veggene har panel og fliser. Taket har panel.
Vurdering av avvik:
- Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen (ved vask, dusj, badekar, osv.), løsningen eller byggematerialet er uegnet
- Det er panel i fuktsonen i forbindelse med vasken. Uttettheter rundt vann og avløpsrør under vasken i våtsonen.
Tiltak
- Uegnede materialer må fuktbeskyttes/utskiftes.
- Tette rundt vann og avløpsrør.
1. Etasje > Bad/vaskerom
Overflater Gulv,TG2
Gulvet er flislagt det er registrert fall mot dusjhjørne og døren. Rommet har elektriske varmekabler.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist at flisfuger har riss/sprekker.
- Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.
- Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under).
- Det er ikke etablert avrenningshull i bunnskinnen til sluken i dusjhjørnet.
Tiltak
- Fuger bør skiftes ut.
- Det må etableres avrenningshull i bunnskinnen slik at lekkasjevann kan renne mot sluken.
1. Etasje > Bad/vaskerom
Sluk, membran og tettesjikt,TG2
I sluket er det synlig mansjett under klemring, øvrige deler av membranen ligger skjult bak flisene.
Vurdering av avvik:
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen.
Tiltak
- Installering av tett dusjkabinett anbefales.
- Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.

1. Etasje > Bad/vaskerom
Ventilasjon,TG2
Rommet er ventilert med mekanisk/elektrisk avtrekksvifte.
Vurdering av avvik:
- Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør.
Tiltak
- Det bør etableres tilluft til våtrommet.

Kjeller > Bad/vaskerom
Overflater vegger og himling,TG2
Veggene har panel og flis. Taket har panel.
Vurdering av avvik:
- Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen (ved vask, dusj, badekar, osv.), løsningen eller byggematerialet er uegnet
- Det er ikke fuktbeskyttet i forbindelse med vasken. Utettheter rundt vann og avløpsrør under vasken i våtsonen. Oppkant flis er limt rett på panelen.
Tiltak
- Uegnede materialer må fuktbeskyttes/utskiftes.
- Tette rundt vann og avløpsrør.
Kjeller > Bad/vaskerom
Overflater Gulv,TG2
Gulvet er flislagt badegulvet er tilnærmet flatt. Lokalt fall i forbindelsene ved slukene. Rommet har elektriske varmekabler.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist at flisfuger har riss/sprekker.
- Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under).
Tiltak
- Fuger bør skiftes ut.
- Bom i fliser skyldes at det er dårlig med lim under flisene og at flisene på et eller annet tidspunkt kan løsne. Man vil da kunne lime flisene ned igjen og fuge på nytt.
Kjeller > Bad/vaskerom

Sluk, membran og tettesjikt,TG2
Det er plastsluk og synlig vinylbelegg som tettesjikt under flisene.
Vurdering av avvik:
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen.
- Sluk har begrenset mulighet for inspeksjon og rengjøring.
Tiltak
- Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.
- Tilgang til sluk må bedres både for inspeksjon og rengjøring.

Kjeller > Bad/vaskerom
Ventilasjon,TG2
Rommet er ventilert med mekanisk/elektrisk avtrekksvifte.
Vurdering av avvik:
- Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør.
Tiltak
- Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til våtrom f.eks. luftespalte ved dør e.l.

2. Etasje > Bad/vaskerom
Overflater vegger og himling,TG2
Veggene har panel og fliser på vegger i dusjhjørne. Taket har panel.
Vurdering av avvik:
- Det er avvik:
- Det er utettheter rundt vann og avløpsrør i forbindelse med vasken.
Tiltak
- Tiltak:
- Tette rundt avløpsrør og vannrør.
2. Etasje > Bad/vaskerom

Overflater Gulv,TG2
Gulvet er flislagt. Badegulvet har fall mot døren og sluken i dushjørne. Rommet har elektriske varmekabler.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist at flisfuger har riss/sprekker.
- Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under).
- Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.
- Det er påvist sprekker i fliser.
- Det må etableres avrenningshull i bunnskinnen på dusjhjørne slik at eventuelt lekkasjevann kan renne til sluken.
Tiltak
- Fliser må skiftes.
- Det må foretas utbedring av fallforhold.
- Fuger bør skiftes ut.
- Det må påregnes å gjøre utbedringer på badet på sikt.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

2. Etasje > Bad/vaskerom
Sluk, membran og tettesjikt,TG2
I sluket er det synlig mansjett under klemring, øvrige deler av membranen ligger skjult bak flisene.
Vurdering av avvik:
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen.
Tiltak
- Installering av tett dusjkabinett anbefales.

2. Etasje > Bad/vaskerom
Sanitærutstyr og innredning,TG2
Rommet har servant, toalett, dusjvegger/hjørne og opplegg for vaskemaskin.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist riss/sprekker i utstyr på våtrommet.
Tiltak
- Påviste skader må utbedres.

2. Etasje > Bad/vaskerom
Ventilasjon,TG2
Rommet er ventilert med mekanisk/elektrisk avtrekksvifte.
Vurdering av avvik:
- Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør.
Tiltak
- Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til våtrom f.eks. luftespalte ved dør e.l.

Kjøkken
1. Etasje > Kjøkken
Overflater og innredning,TG2
Kjøkkenet i 1. etasje har malte/folierte fronter og laminert benkeplate. Innredningen er fra 2004.
Vurdering av avvik:
- Det er avvik:
- Det er registrert fuktsvelling på benkeplaten i forbindelse med vasken. Fuktmerker på skapdøren. Under vasken.
Tiltak
- Tiltak:
- Utføre vedlikehold.

2. Etasje > Kjøkken
Overflater og innredning,TG2
Kjøkkenet i 2. etasje har malte/folierte fronter og laminert benkeplate. Innredningen er fra 2004.
Vurdering av avvik:
- Det er avvik:
- Det er registrert merke i benkeplaten og fuksvelling i benkeplaten i forbindelse med vasken.
Tiltak
- Tiltak:
- Utføre vedlikehold.
Tekniske installasjoner

Vannledninger,TG2
Vannrør er av typen rør-i-rør (plast-rør) med eget fordelerskap i fellesgang i kjelleren, fra 2004. Samt noen eldre vannrør av kobber.
Vurdering av avvik:
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger.
- Det mangler tettemuffer i enden av varerør på rør-i-rør-system.
Tiltak
- Tidspunkt for utskiftning av vannledninger nærmer seg.
- Det må monteres tettemuffer i enden av varerørene.

Avløpsrør,TG2
Det er avløpsrør av plast.
Vurdering av avvik:
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger.
Tiltak
- Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

Varmtvannstank,TG2
Varmtvannstankene er på ca 115 liter og er fra 2004.
Vurdering av avvik:
- Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank.
- Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år
Tiltak
- Det er ikke behov for utbedringstiltak siden tanken fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre tanker.
- Det bør etableres tilfredsstillende avrenning eller lekkasjesikring ved varmtvannstank.

Elektrisk anlegg,TG2
Det elektriske anlegget er fra 2004 og har automatsikringer. Det ble utført kontroll av anlegget, utført av Rejlers Elsikkerhet AS, den 21.03.2024
Det er registrert løse ledninger til taklamper. Jordingen er ikke festet i kjeller..

Tomteforhold
Drenering,TG2
Boligen har ingen synlig drenering eller fuktsikring av murene. Dette må ses i sammenheng med bygningens alder.
Vurdering av avvik:
- Det mangler, eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler, utvendig fuktsikring av grunnmuren ved kjeller/underetasje.
Tiltak
- Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Bruken av underetg/kjeller vil og være avgjørende.
Grunnmur og fundamenter,TG2
Bygningen har grunnmur i natursteinsmur og betong/lecablokker.
Vurdering av avvik:
- Grunnmuren har sprekkdannelser.
Tiltak
- Lokal utbedring må utføres.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Terrengforhold,TG2
Boligen er oppført i skrånende terreng.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist dårlig fall eller flatt terreng inn mot grunnmur og dermed muligheter for større vannansamlinger.
- Det er ikke tilstrekkelig fall på terrenget bort fra bygningen.
Tiltak
- Andre tiltak:
- Jeg anbefaler å etablere fall bort fra grunnmuren alle steder rundt bygningen. Fallet ut fra bygningen skal være minimum 1:50 i en avstand på minst 3 m fra veggen. Vannet skal enten føres i tett ledning bort fra huset eller ledes vekk fra veggen på terrengoverflaten.

Utvendige vann- og avløpsledninger,TG2
Utvendige avløpsrør er av plast Det er offentlig avløp via private stikkledninger og utvendige vannledninger er av plast (PEL). og offentlig vannforsyning via private stikkledninger.
Vurdering av avvik:
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger.
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger.
Tiltak
- Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

Andre avvik:
Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde? Ja

Det er ikke godkjente rømningsvinduer i leilighetene. Kun rømning via fellesgang i 1. etasje og 2. etasje, Krav til vinduer som rømningsvei: Hvis det er mindre enn 5 meter ned til bakken kan du bruke vindu eller balkong som rømningsvei. Lysåpningen i vinduet må være minst 0,5 meter bred og minst 0,6 meter høy. Summen av bredde og høyde skal være minst 1,5 meter. Vinduet bør ikke være takvindu.
 
For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Renovert

2004

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: kjøleskap, komfyr og oppvaskmaskin.

Randonmåling

Boligen er ikke radonmålt.

Utleieenheten er ikke radonmålt. Fra 1.1.2014 er det krav i henhold til strålevernforskriften om at utleieenheter skal være radonmålt. 

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4206/1/439:
28.03.1977 - Dokumentnr: 926 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4206 Gnr:1 Bnr:438


01.01.2020 - Dokumentnr: 1760924 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1003 Gnr:1 Bnr:439


Info kommunale avgifter

Totalt kr. 17.288,-. Beløpet inkluderer renovasjon, eiendomsskatt, målerleie og gebyr for vann- og avløp. Vann- og avløpsgebyr vil variere iht. forbruk.

Matrikkelen står denne eiendommen oppført med 2 boenheter og 2 adresser. Pr i dag betales det kun for 1 boenhet. Det vil nå bli innført kommunale avgifter for begge boenhetene.
Økning av kommunale avgifter må påregnes.

Byggemåte

Taktekkingen er av skifertakstein. Taket er besiktiget fra bakkenivå og kaldtloftet. Takrenner, nedløpsrør og beslag er av plast/metall ukjent alder. Veggene i 1. etasje har tømmerkonstruksjon og bindingsverk i 2. etasje ifølge eier. Fasade/kledning har liggende bordkledning. Det er i senere år byttet kledning i gavlen mot øst. Takkonstruksjonen har sperrekonstruksjon. Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass, fra 2004. Det er etablert 2 nye vinduer på soverommene i leiligheten i 2. etasje. i 2017. Fremstår med normal slitasje. På kaldtloftet er det etablert et eldre takvindu av metall. Bygningen har malt hovedytterdør. Branndører inn til leilighetene. Det er utvendige trapper av betong/stein.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

TV/Internett/Bredbånd

Det er lagt inn fiber.

Sammendrag selgers egenerklæring

Under følger en kort oppsummering av selgers egenerklæringsskjema. For fullstendige opplysninger vises det til vedlagte egenerklæring.

2 Er det utført arbeid på bad, vaskerom eller toalettrom? Ja, Membran, utført av Malerbua, Farsund. 2004. Fortell kort hva som ble gjort av ufaglærte Støping gulv, fiselegging, vegger, maling i 2004. Rørleggerarbeid og elektro, utført av Tjørve Elektro, Rørlegger Eitland, 2004.

4 Er det utført arbeid på tak, yttervegg, vindu eller annen fasade? Ja, Skifte av alle vinduer, ytterdør kjeller, utført av Byggnester Eilef Netland, 2004.
Skifte av kledning kortvegg mot nord, ufaglært, 2004.

10 Er det utført arbeid på det elektriske anlegget? Ja, Nytt elektrisk anlegg, inkludert sikringsskap, utført av Tjørves Elektriske, 2004.

13 Er det utført arbeid på utvendige eller innvendige avløpsrør eller vannrør? Ja, Nytt røropplegg inne i huset, utført av Rørlegger Eitland, 2004.

18 Har det vært feil eller gjort endringer på ildsted eller pipe? Ja, Ikke feil, men montert 2 nye vedovner, en i hver etasje som en del av renoveringen i 2004 og 2005.

19 Har det vært skadedyr i boligen eller andre bygninger på eiendommen? Ja, Et par år er det registrert mus i boligen. Det er noen år siden.

24 Har du bygd på eller gjort om kjeller, loft eller annet til boligrom? Hvordan ble arbeidet utført? Deler av kjelleren ble gravet ut for å gi økt takhøyde. Deler av kjelleren ble innredet til leilighet. Membran, rørleggerarbeid og elektro utført av autoriserte firmaer. 25.1.8 Har du fått innvilget tillatelse fra kommunen for ombyggingen? Nei, ikke søknadspliktig.

Selger har tegnet boligselgerforsikring gjennom Gjensidige.
Produktnummer: 3BA10EE5-1C06-4AED-B0E2-5644B13D918B