Birkenes - Birkeland

Limoen 20

Kommunale avgifter
21 440 kr / år
Byggeår
2012
P-rom
123 ㎡
Bruksareal
123 ㎡
Tomteareal
660 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Visning avlyst! Innbydende enebolig med attraktiv beliggenhet innerst i blindvei. Dobbelgarasje.

Om eiendommen

Innhold

En innholdsrik enebolig som går over to plan.
1.etg: Entré, hall m/trapp, toalettrom, vaskerom, stue og kjøkken.
Loftsetasje: Trapperom, loftstue, tre soverom og bad.

Standard

Utvendig:
Taktekking med takstein fra byggetiden. Hunton Undertak. Det er et forenklet undertak som kombinerer undertak og vindsperre. Undertaksplatene kan brukes i kalde og isolerte takkonstruksjoner. Stigtrinn til pipen er montert. Det er ikke montert snøfangere på taket. (Men eiere har snøfangere. De er bare ikke montert). Taknedløp og renner i metall. De går i lukket rør i bakken. Liggende kledning. Det er synlige museband ved lufting i bunnen av kledningen. Ok vedlikeholdt. Takkonstruksjon fra byggetiden. Diffusjonsåpen Hunton undertaksplate oppå bjelker. Det er synlige luftespalter i takkonstruksjonen ute. Takkonstruksjonen er lukket inne i himlingen. Vinduer fra byggetiden. 3-lags glass. Dører i tre fra byggetiden. Terrasseplatting. Terrassebord i tre. Liten utvendig trapp av stein. Det er ikke montert rekkverk til trappen.

Innvendig:
Boligen var bebodd og møblert på befaringsdagen. Alle flater var ikke tilgjengelig for inspeksjon. Innvendige flater er vanlig vedlikeholdt. Litt knirk i gulv noen få plasser. Ellers ok. Etasjeskillere av tre. Mur mot bakken. Etasjeskiller har ikke vesentlige retningsavvik. Ut i fra byggetiden skal radonsperre ligge inne i gulvet. Tidligere eier opplyser om at det ble lagt radonsperre ved byggetiden. Peisovn. Det er montert plate foran feieluken. Trapper i tre. Rekkverk i tre. Håndløper på veggen. Innvendige dører ok.

Våtrom:
Vaskerom 1.etg: Vaskerom fra byggetiden. Ferdigattest foreligger. Malte veggplater. De er ikke fuktsikret. Innvendige vegger er ikke fuktsikret. Veggplater og himling er i ok stand. Det ble målt med laser i fra gulvet ved døren til topp slukrist. 35 mm fall. Ok. Belegget er også klemt oppimot dørsvillen. Belegg klemt i sluket. Innredning og sanitærutstyr. Ok vedlikeholdt. Vann rant ok ut i fra vasken. Det trakk i fra ventil til ventilasjon.
Det er boret hull i motstående rom til våtrom. Målt med fuktmåler og pigger inne i veggen. Det var mindre enn 6 V%. Tørt.

Bad Loftsetasjen:
Bad i fra byggetiden. Ferdigattest foreligger. Fliser på vegger. Veggfliser og himling er i ok stand. Det ble målt med laser i fra gulvet ved døren til
topp slukrist. Ikke tilstrekkelig fall mot sluket. Gulvet faller vekk i fra sluket. Fuger bak dusjen av silikon er litt utette i overgang gulv/vegg. De bør fuges tette. Ved inspeksjon i sluket er det vanskelig å se hvordan det er gjort med fuktsikring. Ferdigattest foreligger. Innredning og sanitærutstyr. Ok vedlikeholdt. Vann rant ok ut i fra vasken. Det er ikke laget spalte for synliggjøring av lekkasje/kondens fra innebygget sisterne. Dette ble krav i TEK 10, men var også med i Tek 97 som at lekkasjer skal kunne synliggjøres. Det trakk i fra ventil til ventilasjon. Det er boret hull i motstående rom til våtrom.
Målt med fuktmåler og pigger inne i veggen. Det var mindre enn 6 V%. Tørt.

Kjøkken:
Kjøkkeninnredningen er i ok stand. Eier opplyser om at hvitevarer er i ok stand. Testet kjøkkenviften. Den trakk luften ut.

Spesialrom:
Toalettrom. Ok vedlikeholdt.

Tekniske installasjoner:
Stoppekran på vaskerommet. Ingen synlige lekkasjer på befaringsdagen. "Rør i rør" med skap for inspeksjon/vedlikehold. Rør ut av veggen for
lekkasjevann/kondens. Avløpsrør i plast. Videre rør er skjult i vegg/gulv. Lufteventil av anlegg over taket. Staking av avløpsrør i sluket. Det ser ut til å være lagt opp til å stake avløpsrør igjennom sluket eller i avløp fra toalett. Det er ikke synlig stakeluke fra avløpsrør. Balansert ventilasjon. Lufteventiler er plassert i himlinger. Ventiler trekker og blåser ut luft. Vvbereder på 200 liter fra 2012. Elektrisk anlegg fra byggetiden. Elektrisk kontroll
anbefales. Det er røykvarsler og nyere brannslukkerapparat i boligen.

Tomteforhold:
Byggegrunnen kunne ikke sjekkes. Grunnmur av elementer. Ingen unormale skjevheter eller større sprekker på synlig grunnmur med indikasjon på
setninger ble registrert. Forstøtningsmurer. Så ok ut. Stablestein. Rekkverk i tre i hagen. 90 cm høyt. Litt lavt iht. datidens krav. Åpninger i rekkverk er ca 30 mm, de skulle vært 20 mm. Flater tomt bak og foran boligen. Boligen er bygget i terrenget. Flater tomt rundt boligen. Men det er ikke laget fall vekk i fra grunnmuren. Det er ikke kjeller på boligen. Synlige deler så ok ut. Informasjon er fra eier.

Arealer med beskrivelse

Bra: 123kvm. Bra pr. etasje: 1.etg: 75kvm. Loftsetasje: 48kvm.
P-rom: 123kvm.

P-rom inneholder: 1.etg: Entré, hall m/trapp, toalettrom, vaskerom, stue og kjøkken.
Loftsetasje: Trapperom, loftstue, tre soverom og bad.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de nødvendigvis opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

2012 i følge Birkenes kommune.

Oppvarming

Elektrisitet og vedovn.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Henrik Løvdal den 12.05.23 09:43, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG3: Utvendig > Utvendige trapper
Det er ikke montert rekkverkt. Kostnadsestimat: Under 10.000,-.

TG2: Utvendig > Nedløp og beslag
Det er avvik: Snøfanger er ikke montert.

TG2: Våtrom > Overflater vegger og himling > Vaskerom
Det er uegnede materialer i våtsoner. Veggplater er ikke fuktbestandige (Våtromsplater).

TG2: Våtrom  > OVerflater gulv > Bad
Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk. Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til
gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.

TG2: Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad
Det er avvik: Rommet er et våtrom hvor det ved etablering var krav om "uavhengig kontroll", men det foreligger ingen dokumentasjon på at det er utført "uavhengig kontroll". Eneste dokumentasjon på at uavhengig kontroll skal være gjennomført er i ferdigattest hvor det fremgår at kontrollansvarlige for utførelsen har sørget for sluttkontroll og avsluttende gjennomgang av kontrolldokumentasjon for det ferdige tiltaket. Gjennom dette har den kontrollansvarlige bekreftet ovenfor kommunen at kontroll er foretatt med tilfredsstillende resultat i samsvar med tillatelser og krav gitt i medhold av plan- og bygningsloven.

TG2: Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad
Det er ikke påvist tilfredsstillende løsning for å synliggjøre lekkasje fra innebygget sisterne.

TG2: Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
Elektrisk anlegg fra byggetiden. Elektrisk kontroll anbefales.

TG2: Tomteforhold > Forstøtningsmurer
Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller?
Ja. Fukt på garageloft pga vanndamp. Opplysning fra tidligere eier.

Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende?
Ja. Litt knirk i gulv på loft ved pipe og i stue kjøkken. Små setningsskader.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Limoen ligger like sør for Birkeland sentrum, med gang- sykkelsti til skole og sentrum. I boligfeltet finner man en stor barnehage og mange lekeplasser i umiddelbar nærhet. Ikke minst finner man naturen og flotte turområder like utenfor døren. Boligen ligger i enden av en blindvei.
Velkommen til et flott sted å bo.

Tomt

Areal: 660 kvm, Eierform: Eiet tomt

Parkering

Dobbelgarasje samt biloppstillingsplass på tomt.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 20.04.2012. Ferdigattesten gjelder "Limoen 20 Bolig og garasje". At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til "Boligbebyggelse", tilhører reguleringsplan "Natveitåsen nord", datert 12.03.2008. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Eiendommen grenser til friområde. Det kan derfor hvile begrensninger i forhold til utvikling av eiendommen, herunder bygging m.m.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet vann og avløp. Tilknyttet privat vei.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Ingen heftelser følger.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen rettigheter funnet.

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter B

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

3 950 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 100 000,- (Dokumentavgift) 116 470,- (Omkostninger totalt) 4 066 470,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 21 440 pr. år Kommunale avgifter inkluderer: Vann, avløp, eiendomsskatt og feiing. I tillegg kommer renovasjonsgebyr fra Libir på kr. 4.718,-.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 7401,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Formuesverdi

Primær: Kr. 838 258,- for år 2021. Sekundær: Kr. 3 017 728,- for år 2021.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Limoen 20, Gnr. 87 Bnr. 240 i Birkenes kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Kjøleskap/kombiskap, komfyr/stekeovn/koketopp og oppvaskmaskin.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 99 15 90 73.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

65-23-0056

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/65-23-0056. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Avd. leder / Eiendomsmegler Ørjan Aas Nielsen, tlf. 99 15 90 73

Vederlag

Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Tilrettelegging (Kr.18 900) Provisjon (Kr.52 000) Eierskifteforsikring (Kr.22 160) Totalt kr. (Kr.103 545)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Solgt

Kontakt megler

Varenummer: 3065141