VIGELAND SENTRUM

Lilleveien 1

Prisantydning
3 690 000 kr
Omkostninger
108 720 kr
Totalpris
3 798 720 kr
Formuesverdi
932 676 kr
Formuesverdi sekundær
3 357 635 kr
Kommunale avgifter
15 635 kr / år
Byggeår
1982
P-rom
217 ㎡
Bruksareal
233 ㎡
Tomteareal
707 ㎡
Antall soverom
6
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Innholdsrik enebolig m/frittstående garasje | Solrik og pent opparbeidet tomt | 6 soverom | 2 bad

Om eiendommen

Innhold

1.etasje: Vindfang, gang, bad, vaskerom, kjøkken, stue og spisestue
2.etasje: Gang, 4 soverom, bad og garderobe.
U.etasje/ kjeller: Gang, 2 soverom, 2 boder

Standard

Eiendommen ble ombygd og oppgradert i 2002 i forbindelse med at den ble omgjort fra kontorbygg til enebolig. Det meste av boligen har derfor god 2002 standard. Dette gjelder også innvendige vannledninger og el-anlegg, vedovn i stue og pipe. Alle fliser og varmekabler er fra 2002. Ellers er gulv og overflater byttet og alle innredninger byttet. De fleste vinduer, tak og kledning er fra byggeår.

På gulvet i stuen er det eikeplank, i kjelleren er det laminat. Ellers er det parkett, tepper og fliser. Veggene har tapet, fliser (på bad) og malt panel. For det meste panelte himlinger. Store deler av overflatene i loftsetasjen er malt i 2019/2020.

Kjøkkeninnreding fra Marbodal med heltre fronter og benkeplate. Integrerte hvitevarer (Stekeovn, kokeplate, oppvaskmaskin og kjøleskap)

Baderomsinnredning i 2. etg er fra Møre Bad. Innredning på begge bad er fra 2002.

Siden forrige eierskifte i 2021 er det iflg eier utført følgende oppgraderinger:

Oppført halvtak over uteplass, jacuzzi (medfølger), montert elbil-lader, gjennomgått og oppgradert el-anlegg i 2021, montert terrassemarkise, varmepumpe, oppgradert ventilasjonsanlegg, ny varmtvannsbereder, ny peisovn i stue, montert grunnvannspumpe i kjeller. Malt huset.


Annet utstyr:

Ventilasjonsanlegg med varmegjenvinner (byttet i 2021)

Terrassemarkise mot vest (ny i 2022)

Fiberkabel fra Telenor er lagt inn i huset.

Uteplass med overbygg, og Jacuzzii type Hotspring Vanguard NXT er fra sommer 22. Jacuzzien er saltvannsbasert (krever ikke kloring) og er iflg leverandør en av de minst energikrevende på markedet.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 217 kvm, Bruksareal: 233 kvm Sekundærrom: 16 kvm.
Bra. pr. etasje.: U.etg/Kjeller: 78 m²  - 1. etg. 90 m²  - 2. etg. 65  m².
P-rom inkl: 1.etasje: Vindfang, Gang, Bad, Vaskerom, Kjøkken, Stue. U.etasje: Gang, Soverom, Soverom 2. 2.etasje: Gang, Bad, Soverom, Soverom 2, Soverom 3, Soverom 4
S-rom inkl.: U.etg/Kjeller: Bod , Teknisk rom

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Garasje:
Bra: 44 m²  - S-rom: 44 m²
S-rom inkl.: Garasje , Bod , Bod 2

Garasje: Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse.
Kommentar: En garasjeport er erstattet med 2 stk. vinduer. (ikke omsøkt) Det foreligger ikke plantegninger for garasje.

Byggeår og byggemåte

1982 i følge Lindesnes kommune. Ombygd i 2002.

Oppvarming

Varmekabler på alle flislagte gulv, varmepumpe og vedfyring. Det er i tillegg ventilasjonsanlegg med varmegjenvinner (byttet i 2021). Dette er koblet på det opprinnelig kanalsystemet.

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Lindesnes Takst AS den 03.02.23, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs beskrivelse:
Bolig var tidligere kontor men er bruksendret i 2002 med stor renovering av innvendige overflater.
Nevneverdige sammendrag av avvik:
-Drenering er ukjent og det er påvist stående vann i kum i kjeller.
-Utvendige overflater er fra byggeår med unntak av enkelte vinduer i kjeller.
-Det er mangelfull lufting av utvendig kledning.
-Det er ikke fremlagt dokumentasjon på utførte membranarbeider i våtrom.
-Innvendig trapper mangler håndløper.
-Utvendige vann og avløpsledninger er fra byggeår.
-Det er knirk i gulvet på vaskerom av ukjent årsak.

Viktig momenter for interesserte kan være:
-Gode parkeringsforhold på tomten.
-Garasje.
-Eiendom med umiddelbar nærhet til alle sentrumsfasiliteter på Vigeland.
-Gode solforhold.
-6 godkjente soverom
-Fornying av alle innvendige overflater i 2002.
-Det er skiftet flere vinduer i kjeller i 2002.
-Romslig kjeller med soverom og teknisk rom.
-Jacuzzi i tunet.
-El-tilsyn foretatt i 2021.
-Ny ventilasjonssentral i 2022
-Ny VVS tank i 2022.
-Ny varmepumpe i 2022

Bsekrivelse Garasje er kun arealmålt og er ikke teknisk gjennomgått men kun kort beskrivelse av konstruksjoner. Garasje med støpt betonggulv med grunnmursoppkant mot bindingsverk i tre. Stående trekledning samt betongtakstein på taket. Garasje er bygget i samme stil som bolig og er oppført i 1983.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG3:
Innvendig > Rom Under Terreng. Det er påvist synlig fuktighet på mur/gulv i kjeller. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. Det er påvist fuktig gulv i bod og teknisk rom samt stående vann i nedsenket kum under trapp.

Tomteforhold > Drenering. Det er ut ifra observasjoner konstatert at drenering/tettesjikt har funksjonssvikt/svært begrenset effekt. Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det er påvist stående vann i dreneringskum under trapp i kjeller samt fukt på gulver i teknisk rom og bod.

TG2:
Utvendig > Veggkonstruksjon. Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Luftesjikt i nedre del av kledning er delvis sperret av tverrlekter. ytterkledning er over 40 år og har oppnådd høy alder.

Våtrom > Ventilasjon > Vaskerom. Rommet har kun naturlig ventilasjon. Det er påvist andre avvik: Det mangler direkte mekanisk avtrekk fra
vaskerommet.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

4. Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp? Ja, kun av faglært. Warmbrodt. De gamle vv beredere er byttet ut med en 300l, samt at de har montert nødpumpe i kjeller for å unngå vann i beboelsesrom.

5. Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller? Ja. vært synlig vanndam under stor flom på lavtliggende betonggulv, samt fukt i en annen bod. Frende forsikring sendte fagfolk for å sjekke om det var usynlige fuktskader, men de konkluderte med at materialene som er brukt, og utlufting er tilstrekkelig.

11. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Ja, kun av faglært.  Elektro sør og Lindesnes elektro. El bil lader er montert i garage, jacuzzi er montert med tilstrekkelig energi, og jeg hadde el firma til å gjennomgå alt
el for 2 år siden. Varmepumpe montert med lovlige kontakter ute

12. Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Ja. Elektro sør kontrollerte el anlegg januar 21

13 Har du ladeanlegg/ladeboks for elbil i dag? Ja. i garasje.

16. Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? Ja, kun av faglært. Egebø bygg. Tilbygg/halvtak for jacuzzie i enden av garage

18. Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut i kjeller eller loft eller andre deler av boligen? Ja, boligen ble først bygget i 1982 som kontor/data bygg, men ble omdisponert til privat bolig i 2002 eller 2003.

18.1 Er innredning/utbyggingen godkjent hos bygningsmyndighetene? Ja. Megler har info

23. Kjenner du til om det foreligger skaderapporter/ tilstandsvurderinger eller utførte målinger? Ja. Foreligger tilstandsrapport fra den gang jeg kjøpte boligen.

Tilleggskommentar: Nyplantet dansk bøkehekk av anleggsgartner. Normalt slitt. Litt dårlige ender på noen takrenner. Huset ble malt våren med langtidsbeskyttende maling. Vannbord ble ikke malt, da jeg fikk høydeskrekk, men en nabo som er snekker skal leie en lift og legge på blikk på vannbordene

Beliggenhet

Adkomst

Fra Spangereidveien svinger man inn Mjunebrokkveien ved Coop extra og svinger 1. avkjørsel til høyre i Lilleveien. Boligen er den siste på høyre side og er merket med til-salgs plakat fra Sørmegleren.

Beliggenhet

Eiendommen har en praktisk og god beliggenhet midt i Vigeland sentrum. Svært kort gangavstand til butikker, badestrand i elva, kulturhus, skoler, idrettsplass m.m. Boligen ligger i Lilleveien som har bom mot Rådhusveien og derfor lite gjennomgangstrafikk.

Tomt

Areal: 707 kvm, Eierform: Eiet tomt
Meget pent opparbeidet tomt med belegningsstein på størstdelen av innkjørsel og tun. Hage på sør- og vestsiden av huset. Levegger rundt deler av tomten som skjermer godt for innsyn. Uteplassen/bakgården ble opparbeidet med blant annet belegningsstein og overvannskum i 2017. Det er også plantet hekk mot vest i 2021.

Parkering

I garasje.- Ellers rikelig med parkeringsmuligheter i tunet.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Godkjent byggemelding Nybygg/ kontor/ forretning 27.04.1982
Godkjent ominnredning av 2 etasje fra kontor til leilighet godkjent 08.09.1988.
Godkjent fasadeendring med ny ytterdør 20.12.1989
Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Godkjent ombygging av bygg fra næringsbygg/ bolig til bolig. Oppføring av ny kvist, pipe og 2 nye vinduer i kjeller datert 13.05.2002. Det er godkjent bruksendring  29.01.2002.
Eiendommen mangler ferdigattest/midlertidig brukstillatelse ifølge opplysninger fra Lindesnes kommune. Manglende ferdigattest/brukstillatelse innebærer at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Bruksendring av deler av boligens kjeller til 2 soverom. Tegninger og situasjonsplan mottatt den 13.11.19, ligger til grunn for godkjenningen. Ferdigattest utstedt 09.01.2020

Byggemelding garasje godkjent 18.08.1983. Det blke også gitt en midlertidig tillatelse til å bygge om garasje til labaratorium 09.07.1986.  Det foreligger ingen ferdigattest på garasjen. En garasjeport er erstattet med 2 stk. vinduer. (ikke omsøkt)

Oppføring av 2 gjerder/ levegger mot nabo gnr 57 bnr 142 og 281 dispensasjon gitt 15.09.2016. Det foreligger ingen ferdigattest på gjerde/ levegg

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til Bolig/ forretnig Felt BF3 delareal 675 kvm og Annen veigrunn delareal 33 kvm, tilhører reguleringsplan Vigeland Sentrum, datert 15.10.2009 ID 1029108 På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Kommuneplanens arealdel, Lindesnes 2019 - 2030. Delareal 708. KP Hensynssone H910

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

Ingen heftelser følger.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Grunndata:
1982/2138-1/39  Registrering av grunn. TInglyst 17.06.1982 
Denne matrikkelenhet opprettet fra:Knr:4205 Gnr:357 Bnr:281
 
2016/321405-1/200  Arealoverføring Tinglyst 12.04.2016 
Areal overført fra:Knr:4205 Gnr:357 Bnr:281

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen rettigheter funnet.

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter E

Odel

Nei

Konsesjon

Lindesnes kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet, som megler så sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

3 690 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 92 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 690 000,-)) 108 720,- (Omkostninger totalt) 3 798 720,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 15 635 pr. år

Beløpet inkluderer feiing (kr. 530,- pr. pipeløp), målerleie (kr. 250,-), standard renovasjon (kr. 3 820,-), eiendomsskatt ( 7.077,- ) og abonnementsgebyr for vann- (kr. 1 604,-) og avløp (kr. 2 354,-). Forbruk av vann og avløp kommer i tillegg til de faste kommunale avgiftene med hhv. kr. 14,73,- pr. m3 og kr. 33,64,- pr. m3

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 7.077,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Formuesverdi

Primær: Kr. 932 676,- for år 2021. Sekundær: Kr. 3 357 635,- for år 2021.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Lilleveien 1, Gnr. 357 Bnr. 295 i Lindesnes kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Kjøleskap, komfyr og oppvaskmaskin medfølger.
Dobbel stige medfølger. Elektrisk gressklipper med ledning medfølger. Robot klipper medfølger. Evt. noen møbler slik som dobbelseng i kjeller, løs hylle på soverom i 2 etg. Ekstra maling til hus medfølger.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 95 23 89 76.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

55-23-0007

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/55-23-0007. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler / Avd. leder Audun Remesvik, tlf. 95 23 89 76

Vederlag

Digital grunnpakke (Kr.6 600) Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 3 690 000,-) (Kr.84 870) Tilrettelegging (Kr.14 500) Totalt kr. (Kr.116 455)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3068021