Grimstad Fevik  

Lillevei 53

Prisantydning
2 490 000 kr
Omkostninger
78 120 kr
Totalpris
2 568 120 kr
Formuesverdi
1 063 001 kr
Formuesverdi sekundær
3 826 805 kr
Kommunale avgifter
17 088 kr / år
Byggeår
1960
P-rom
123 ㎡
Bruksareal
180 ㎡
Tomteareal
841 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Nyhet! Innholdsrik enebolig med 3 soverom og hage. Renoveringsobjekt.

Om eiendommen

Innhold

1. etg. Yttergang, gang, stue, kjøkken, bad, 2 soverom.
2. etg. Mellomstue, 2 soverom
Uinnredet kjeller

Standard

Yttergang : Belegg på gulv, tapet på vegger.
Inngergang og stue: Heldekningsteppe ¨på gulv, tapet på vegger. Romslig stue med god plass til sofagruppe.
Åpen peis for lun varme.
Kjøkken: Belegg på gulv, tapet på vegger. Innredning fra byggeår, med respatex benkeplate. Plass til frittstående hvitevarer samt opplegg for vaskemaskin. Kjøkken er forholdsvis romslig med plass til spisebord ved vindu.
Bad: Fliser på gulv og vegger. Innredning bestående av badekar med bobler (funksjonalitet er ukjent), wc av nyere dato, servant.
Hovedsoverom: Heldekningsteppe på gulv, tapet på vegger. God plass til dobbeltseng. Garderobeskap langs den ene veggen.
Soverom: Parkett på gulv, tapet på vegger.
Fra dette rommet er det dør ut til hagen og trapp opp til 2. etg:
2. etg:
Alle rommene i 2. etg. har heldekningstepper på gulv og tapet på vegger.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 123 kvm, Bruksareal: 180 kvm Sekundærrom: 57
Bra. pr. etasje.: 1. etg. 90 m²  - 2. etg. 33 m².
P-rom inkl: Trapperom , Vindfang , Gang , Stue , Bad , Kjøkken , Soverom , Soverom 2. 2. etg: Gang, stue, soverom
S-rom inkl.: Kjeller

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som. Grimstad kommune opplyser at det ikke foreligger noen godkjente byggetegninger i deres arkiv. Dette medfører at megler ikke kan kontrollere at bruken av rommene i boligen samsvarer med det de er godkjent som. Eventuelle pålegg/søknader som følge av ulovlige tiltak på eiendommen er kjøpers risiko og ansvar.

Byggeår og byggemåte

1960 i følge Grimstad kommune.

Oppvarming

Åpen peis i stue, varmepumpe samt vedovn. Varmekabler på bad. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Det gjøres særlig oppmerksom på at fullmektig ikke har bebodd boligen. Fullmektig har derfor ikke førstehånds kunnskap om boligen/eiendommen, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av M2 Takst AS den 18.06.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Enebolig bygget 1960. Etablert populært område, gåavstand
til strand og mange andre gode kvaliteter. Boligen ansees som renoveringsobjekt. Det meste er eldre
overflater og bygningsdeler. Levetid bygningsdeler er en statistisk variabel, og er ikke "eksakt vitenskap". Dette innebærer at levetider kan variere betydelig ut fra vedlikehold, bruk, sammensetning, og hvor værutsatt bygningsdelen er.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
Veggkonstruksjon
Det er avvik:
Det er lite eller ingen lufting bak kledning. Ved bytte av hele vegger så bør disse bygges etter dagens standard med vindtetting, lufting, isolering etc. Det er stedvis vesentlig råte. Stikker syl rett gjennom treverk som tilsier at dette er dårlig. Det må
forventes råte og avvik i bakenforliggende konstruksjoner. Kledning ligger stedvis ned til terreng som medfører fukt oppsug.
Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000
  Vinduer
Det er avvik:
Generelt eldre vinduer. Stedvis vesentlig råte i karmer. Utskiftninger påregnes. Enkelte vinduer kjeller ikke til å lukke igjen.
Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000
Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Det er ikke montert rekkverk. Lavt rekkverk, liten funksjon. Dagens forskrifter sier rekkverk skal være minimum 100 cm høyde.
Vekst mellom stein etc. Alderssltasje. Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000
Innvendig > Overflater
Det er avvik: Varierende grad av alder- og bruksslitasje. Oppsprekking i takplate stue, og i soverom like over er det vesentlige fuktskjolder treverk og løs tapet mm, dette skyldes ifølge representant eier en tidligere lekkasje. Treverk fremstod tørt
befaringsdagen, eldre fukt, men det kan være skjult fukt og dårlig treverk i området. Også løs tapet under vindu andre siden av loft.
Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000
Pipe og ildsted
Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på pipe. Eldre vedovn og oljefyr i gang. Oljefyring har opphørt og ovn anbefales byttet til mer rentbrennende ovn.
Røykhull til tidligere ovn i kjeller er ikke tettet igjen, bør utføres, tg3.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000
Rom Under Terreng
Det er avvik: Hovedsaklig grovkjeller, DVs murvegger mm. Stedvis er det påforet treverk vegger og ned mot gulv. Det er
observert vesentlig råte og dårlig treverk enkelte steder, skyldes trolig kapillærsug eller svikt drenering. Treverk og annet materialer som ligger mot vegger og gulv anbefales fjernet. Trappevanger mm må kontrolleres ytterligere. Det ble utført fuktmåling i treverk i tak, varierende fuktprosent treverk. Stedvis noe høyt slik at tiltak for bedre utlufting må etableres. Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000
Våtrom
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Fliser gulv og vegger. Ingen synlig sluk i rommet,
ukjent om dette finnes under badekar. Ingen fuktsikringsløsning lik dagens standard.
Baderoms vask, wc og badekar. Funksjon OK utfra alder. Vifte lager endel lyd.
Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000
Tekniske installasjoner > Vannledninger
Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.
Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000
Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.
Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000
Tomteforhold > Terrengforhold
Terreng faller inn mot bygning. Det er fjellgrunn som ledes inn i bolig, grunnmur står delvis på fjell. Dette vil man vanskelig kunne utbedre uten vesentlige terrenginngrep som ikke ansees forsvarlig. Mer et punkt man må leve med å kontrollere fremfor å utbedre.
AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK
Utvendig > Nedløp og beslag
Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
Pipe kun beslått overgang tak, bør helbeslås. Eldre vannbord vinduer.
Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Det er stedvis mellomrom mellom isolasjon og undertak og stedvis isolert opptil undertak noe som kan begrense lufting av konstruksjoner. Det er stedvis aldersmerker på bjelker rundt om, men ingen
vesentlige kondensmerker observert. Generelt oppsyn. Det er videre observert mindre boremel, dette tilsier en tidligere eller pågående aktivitet borebille. Lite, men ytterligere kontroll om pågående aktivitet påregnes.
Utvendig > Dører
Det er avvik: Dørene er eldre. Det må forventes trekk fra dem. Funksjon OK utfra alder, men anbefales byttet utfra
alder mm. Dør til kjeller kan fjernes da utgang er sperret.
Utvendige trapper
Det er avvik: Tidligere sig i trappen, derav synlige sprekker mm.
Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det er utfordrende å måle eksakte nivåforskjeller når det er teppe på gulvflater. Merkbar nivåforskjell på
soverom loft spesielt. Generelt mindre nivåforskjeller må forventes.
Innvendig > Innvendige trapper
Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Kun rekkverk en side, dagens forskrifter tilsier det skal være begge sider grunnet fallfare. Videre er trappen noe bratt ned til kjeller. Lavt rekkverk begge steder. Kostnadsestimat : Under 10 000
Innvendig > Innvendige dører
Det er avvik: Enkelte dører tar i karm/svill.
Kjøkken > Overflater og innredning Kjøkken
Det er avvik:
Innredningen er fra byggeår. Har en gjenværende bruksverdi dersom dette er ønskelig, men utskiftning bør vurderes.
Kjøkken > Avtrekk >
Det er avvik:
Funksjon OK men eldre.
Tekniske installasjoner > Varmesentral
Mer enn halvparten av forventet brukstid på varmesentral er oppbrukt. Det foreligger ikke service på anlegget siste 2 år.
Funksjon OK på befaringsdagen.
Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år
Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
Kostnadsestimat : Under 10 000
Tomteforhold > Drenering
Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.
Deler av bolig har grunnmur stående på fjellgrunn. I overgang fjell og grunnmur vil man aldri kunne få det
helt tett og det vil kunne komme fuktpåkjenning. Det er synlig jordmasser i området. Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter Gå til side Grunnmuren har sprekkdannelser. Noe riss/sprekker, maling flass, pussflass etc.
Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
Det er avvik:
Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Eiendommen er et dødsbo, og egenerklæringsskjema er derfor ikke utfylt.

Beliggenhet

Adkomst

Følg R420 fra Grimstad mot Fevik. Ta av til høyre mot Strandtoppen, og deretter umiddelbart til venstre igjen inn på Lillevei.

Beliggenhet

Sentralt på Fevik like ved busstopp med hyppige avganger til Grimstad og Arendal. Badeplass og flotte turområder langs Strandpromenaden ved Strand Hotell. Ikke langt fra skoler, barnehager og butikker. Flotte tur- og treningsmuligheter sommer som vinter, med kort avstand til lysløype samt nærhet til Feviktoppen med gode servicetilbud slik som dagligvarebutikker, legekontor og blomsterbutikk. Kort gangavstand til 1-10 skolen.

Tomt

Areal: 841 kvm, Eierform: Eiet tomt
Pent opparbeidet med plant og noe beplanting.
Eiendommen er ikke fysisk oppmålt, og har usikre grenser. Oppgitt areal er basert på skylddeling og matrikkelinfo. Skylddelinger kan være unøyaktige og er ikke koordinatfestet, tomtens arealet kan derfor avvike i større eller mindre grad.

Parkering

Parkering og avkjørsel må etableres.
Veilaget må konferers.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse på grunn av bygningens alder. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område og er en del av kommuneplanens arealdel/byplan. Se arealplan under arbeid med plannavn Detaljreguleringsplan for Grefstadveien 13. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vann og avløp. Privat vei.
Utgifter for brøyting og vedlikehold fordeles mellom de som bruker veien. ca 800 pr år.
Det gjøres oppmerksom på at dagens adkomst går over hjørnet til nabo i vest ( matr. 48/91) som tilhører selger.  Dette er ikke tinglyst, evt. videre formalisering må tas direkte med selger.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Ingen registrerte
Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen registrerte

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter G

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

2 490 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 62 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 490 000,-)) 78 120,- (Omkostninger totalt) 2 568 120,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 17 088 pr. år

Formuesverdi

Primær: Kr. 1 063 001,- for år 2020. Sekundær: Kr. 3 826 805,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Lillevei 53, Gnr. 49 Bnr. 68 i Grimstad kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Ingen
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 91 34 85 90.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

21-22-0132

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/21-22-0132. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler / Avd. leder Dajmi E. Birkedal, tlf. 91 34 85 90

Vederlag

Grunnpakke markedsføring (Kr.5 850) Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 2 490 000,-) (Kr.49 000) Tilrettelegging (Kr.13 150) Totalt kr. (Kr.78 485)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331

Kontakt megler

Varenummer: 3061699