Grimstad

Lillesandsveien 42

Prisantydning
6 500 000 kr
Tomteareal
2 379 ㎡
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Næringstomt

Oversikt

Grimstad - Tomt med sentral beliggenhet - ca. 2.4 mål.

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Garasje i rekke (ca. 10 stk) og lager.

Beliggenhet

Beliggenhet

Meget sentral beliggenhet i Grimstad like ved Teknologiparken og kort vei til Grimstad sentrum. Ca. 3 minutt kjøring til E18.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Reguleringsplan

Eiendommen er i kommuneplanen avsatt til næring, tilhører reguleringsplan Lillesandsveien , datert 18.06.2014. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4202/1/296:
03.12.1996 - Dokumentnr: 6799 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighetshaver: Telenor as
Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v.


28.11.1996 - Dokumentnr: 6692 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4202 Gnr:1 Bnr:262


01.01.2020 - Dokumentnr: 625801 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0904 Gnr:1 Bnr:296


17.08.2010 - Dokumentnr: 609146 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:4202 Gnr:1 Bnr:262


Nøkkelinformasjon

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4202/1/296:
03.12.1996 - Dokumentnr: 6799 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighetshaver: Telenor as
Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v.


28.11.1996 - Dokumentnr: 6692 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4202 Gnr:1 Bnr:262


01.01.2020 - Dokumentnr: 625801 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0904 Gnr:1 Bnr:296


17.08.2010 - Dokumentnr: 609146 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:4202 Gnr:1 Bnr:262


Info kommunale avgifter

Av dette er eiendomsskatt på kr. 378,-

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern
Produktnummer: 4A383787-55BC-4EEC-A39F-3CCD3409D226 Kategori: