Grimstad By

Lillesandsveien 1

Felleskostnader
2 313 kr / mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
Kommunale avgifter
13 116 kr / år
Byggeår
1991
P-rom
57 ㎡
Bruksareal
57 ㎡
Tomteareal
1 079 ㎡
Etasje
2
Antall soverom
2
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Om eiendommen

BUD MOTTATT ! Bo sentralt med gangavstand til alt. Lys og hyggelig leilighet med parkering i kjeller.

Om eiendommen

Innhold

Adkomst fra 2. etasje og følgende planløsning:

2. Etasje:
P-rom: Gang, bad og 2 soverom
1. Etasje:
P-rom: Bad, vaskerom, stue og kjøkken.

Standard

Adkomst fra skjermet bakgård.

Romslig entré med adkomst til 2 soverom med takvindu.
Det ene soverommet har adkomst til toalett.

Trapp ned til romslig stue og seperat kjøkken.
Flislagt bad med god plass til vaskemaskin og tørketrommel.

Arealer med beskrivelse

Bra/P-rom 57 kvm

Bod/er med adkomst fra fellesareal er ikke medtatt i areal.

Byggeår og byggemåte

1991 i følge Grimstad kommune.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Eier har skiftet inngangsdør uten uten godkjenning av styret og evetuelle vedlikehold av denne døren er eiers eget ansvar.

Hver etasje holder sine fellesarealer rene i form av feiing/vask en gang hver 14. dag.  Dette organiseres innbyrdes i hver etasje.
Garasjeanleggets øvre plan samt rundt søppelkassene i midtre plan skal feies en gang pr. måned.  Dette går på rundgang for hver etasje.
Heisen skal vaskes innvendig en gang pr. uke.  Dette organiseres innbyrdes mellom leilighetene.
Gjennom 2022 har det vært gjennomført en rekke planlagt vedlikehold, men vi har i tillegg skiftet endel vinduer i bygget, dette har medført en merkost på ca 100 000. Sameiet har buffer for å kunne ta hånd om slikt. Men det er viktig at vi ikke spiser opp de oppsparte midlene uten å planlegge for å gjenopprette denne bufferen. 
Neste år 2023, så er det også mye som må utføres som ikke er hensiktsmessig å utsette.
 - Det må skiftes kledning på to av endeveggene, samt alt annet knyttet til dette.
 - Endel malerarbeide må utføres, blant annet må mange av vinduene males utvendig.
 Det er beregnet at dette vil koste sameiet ca 250000,-  Dette er langt mer enn normalbudsjettet.
I 2024 er det planlagt å vaske og male resten av bygningsmassen, og dette vil med dagens priser beløpe seg til et sted mellom 150 og 180 000.
Med merkostnader i 2022 og 2023 ser styret det som en utfordring å sørge for å ha nødvendige midler på bufferkonto.
Styret har diskutert mange løsninger på dette og anser det som svært uheldig å dekke kostnader med ekstraordinære innbetalinger. Styret har dermed besluttet å øke felleskostnadene for 2023.
Under forutsetning av at det ikke dukker opp noe uforutsett så har styret besluttet følgende plan for økning av fellesutgiftene i 2023 og 2024.
1. Fellesutgiftene økes med 10% med virkning fra 010123.
2. Fellesutgiftene økes ytterligere 10% fra 010124.
Disse to punktene vil utgjøre ca 85000,- som vil dekke ovennevnte underskudd samt at det dekker inn prisstigning på forsikring og Teliaavtalen.
Styret er fast bestemt på at det er nødvendig at sameiet så langt det er mulig har en økonomisk sikkerhet på 300 000 på konto til enhver tid. Dette er lærdom etter vannskaden vi hadde for kort tid siden. Da måtte sameiet dekke store  kostnader i påvente av andre instansers avgjørelser.

Tilstandsrapport

Følgende avvik er kommentert av takstmann:

Taktekking,TG2
Tekking av undertak er ukjent.Kvalitet på sammenføyninger og overlapp på undertekking er ikke mulig å vurdere uten vesentlig demontering av yttertekking, dette er ikke utført. Yttertekking av betongstein. Ingen åpenbare lekkasjesymptomer avdekket ved besiktigelse på innvendige overflater. Normalt vedlikehold og utskifting av slitte, knekte stein må forventes.
Vurdering av avvik:
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen.
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak.

Tiltak
- Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tekkingen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.
- Vedlikehold kan forekomme.


Vinduer,TG2
Trevinduer med isolerglass. Vinduer med glass av eldre dato har risiko for punktering. Normalt vedlikehold og smøring/justering av hengsler, beslag og rammer må påregnes.
Vurdering av avvik:
- Det er avvik:
- Et vindu fra 2022, ellers byggeår. Trekk vil kunne oppleves fra vinduer.
- Tiltak:
- Videre moderniseinrg påregnes fremtid.

 
Takvindu ,TG2
Trevindu med isolerglass.
Vurdering av avvik:
- Det er avvik:
- Lakkflass/fuktskjolder i karmer, ikke unormalt på takvinduer. Jevnlig oppsyn av takvinduer, utv beslag mm anbefales på generelt grunnlag, da takvinduer er vesentlig mer utsatt for vær og vind enn vanlige vinduer, og er utsatt punkt for lekkasjer mm.

Tiltak
- Tiltak:
- Oppsyn. Vedlikehold/maling vurderes.


Etasjeskille/gulv mot grunn,TG2
Etasjeskille i betong ifølge eier.
Vurdering av avvik:
- Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
- Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.

Tiltak
- For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.Våtrom


1 etasje > Vaskerom  Generell,TG3
Ikke bygget som fullverdig våtrom.
Vurdering av avvik:
- Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
- Våtrom før 1997 får en slik vurdering grunnet enklere krav i byggeforskrifter før 1997. Sådan kan rommet ha en OK bruksverdi men får en dårlig karakter pga alder. Rommet er trolig bygget som bod og det er derav ingen sluk i rommet. Det er en drensspalte under dør som vil lede vann ut mot bad, men ikke synlig membran der, ukjent løsning, og ikke optimalt. Rommet vil fungere fint i det daglige men ved evt lekkasje så kan man ikke gå god for løsning. Ingen lufteventil i rommet.

Tiltak
- Andre tiltak:
- Vaskemaskin anbefales flyttet til baderommet og sluse under dør tettes.

Overflater Gulv,TG3
Fliser på gulv.
Vurdering av avvik:
- Målinger viser at det ikke er fall til sluk (motfall).
- Det er feil fall i rommet, fall fra kabinett mot dør. Fungerer siden det er dusjkabinett men ved evt lekkasje så er ikke dette optimal løsning. Feil fall gir tg3 i NorskStandard.

Tiltak
- Andre tiltak:
- Ideelt sett renovere rommet med nyere membranløsning, riktig fall mm.

Sluk, membran og tettesjikt,TG3
Sluk kontrollert.
Vurdering av avvik:
- Det kan ikke konstateres synlig bruk av membran/tettesjikt på våtrommet.
- Sluk kontrollert, ikke mulig å se membranløsning. I spalte under dør mot vaskerom så er det synlig betonggulv, ingen synlig membranløsning. Dette tilsier at om det finnes ellers i rommet så ansees den ikke som slik ønskes og tett.

Tiltak
- Andre tiltak:
- Ideelt sett modernisere rommet til dagens løsninger med membranløsning. Dette må selv vurderes om økonomisk rasjonelt som enkelt tiltak siden rommet fungerer ved bruk av dusjkabinett.


Overflater Gulv,TG2
Belegg på gulv.
Vurdering av avvik:
- Krav til fall (høydeforskjell) er ikke oppfylt, men det er fall til sluk.
- Det er noe lokalt fall mot sluk i rommet, men grunnet åpen løsning så vil vannsprut forekomme utenfor dusjsone. Det er en oppkant dørsvill som vil fungere smo lekkasjesirking mot andre rom. Det kan med fordel vurderes dusjvegg liknende,

Tiltak
- Andre tiltak:
- Oppsyn ved bruk.


Sluk, membran og tettesjikt,TG2
Belegg som membranløsning.
Vurdering av avvik:
- Vurdering basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for membran/tettesjikt er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.

Tiltak
- Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Ved renovering, påse at alle forhold med tettesjiktet, våtsone, sluk, røranlegg mv. dokumenteres.


Ventilasjon,TG2
Det mangler spalte i dør som skal gi tilluft til rommet, kan med fordel etableres for optimal luftsirkulasjon. Mekanisk avtrekksvifte (vifte).
Vurdering av avvik:
- Det mangler styrt tilluftsventilering.

Tiltak
- Andre tiltak:
- Tilluft under dør anbefales.


Tekniske installasjoner


Vannledninger,TG2
Vannrør av kobber. Normal levetid for vannrør av kobber er 25 - 75 år. Stoppekran plassert i vaskerom
Vurdering av avvik:
- Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.

Tiltak
- Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.


Avløpsrør,TG2
Avløpsrør av plast. Normal levetid for avløpsrør av plast er 25 - 75 år.
Vurdering av avvik:
- Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.

Tiltak
- Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.


Varmtvannstank,TG2
Varntvabnnsbereder fra 2000. Estimert levetid er 15-25 år. Volum 198 liter.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år
- Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift.
- I nye leiligheter og eneboliger skal man i henhold til nye forskrifter fasttilkoble alle varmtvannsberedere, dvs ikke koble via stikkontakt. Krav fra 2014.

Tiltak
- Det er ikke behov for utbedringstiltak siden tanken fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre tanker.
- Bytte el tilkobling når bereder byttes.

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Storgaten følger man Nygata i retning Bema-bygget. Ta avtil venstre vedAutoRep og ta deretter til venstre igjen.

Beliggenhet

Attraktivt beliggende, supersentralt i Grimstad.  Alle byens fasiliteter i umiddelbar nærhet. Gangavstand til alt Grimstad har å by på, som blant annet kulturhus med kino, bibliotek, kafeer, forretninger, idrettsanlegg, svømmehall, fine friområder og ikke minst sjøen og båthavna. Grei gang og sykkelavstand til Universitetet.

Tomt

Areal: 1 079 kvm, Eierform: Fellestomt
Felles tomt.

Parkering

Oppmerket parkeringsplass. Henviser til å lese vedlagte vedtekter for parkering

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest for eiendommen, men midlertidig brukstillatelse datert 13.04.1992. Brukstillatelsen gjelder nybygg, gjenstående arbeid: se vedlagt brukstillatelse.  At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til Annen veggrunn , Gangveg, Områder for boliger m/tilhørende anlegg, tilhører reguleringsplan Vardeheia parkeringshus, GRIMSTAD SENTRUM, datert 27.10.2008,11.11.1991.
Se arealplan under arbeid med plannavn Torskeholmen, Grimstad sentrum - O4 og F3
På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
3 x Bestemmelse om bebyggelse. Tinglyst i 1934, 1952 og 1974

Bestemmelse om garasje/parkering tinglyst i 1977.

Erklæring/avtale. Tinglyst: 28.05.1990
Rettigheter og forpliktelser som er stiftet ved festeavtale(r) skal fortsatt bestå.

1991/3893-2/37 Pantsettelseserklæring til sameiet. Tinglyst: 14.08.1991
BELØP: NOK 5.000

Forbehold vedr eldre servitutter at de eksisterer og er lesbare,

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen registrerte.

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter E

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Om sameiet

Husdyrhold

Hunder og katter er tillatt.  Dette under forutsetning av at lufting skjer med ettersyn av eieren. Hunder skal holdes i bånd utvendig, og det må påses at katter ikke løper fritt rundt i bygget og fellesområder.  Avføring i fellesområder og nærområde må fjernes omgående!

Regnskap og vedtekter

Vedtekter og informasjon fra forretningsfører må leses før budgiving

Forretningsfører

Jorunn Groos

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

2 100 000,- (Prisantydning) Omkostninger 8 400,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 51 250,- (Dokumentavgift) 63 620,- (Omkostninger totalt) 2 163 620,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 13 116 pr. år

Felleskostnader

Kr. 2 313,- pr.mnd.

Felleskostnader inkluderer

Heis, lys i fellesrom, forsikring av bygg, mindre reperasjoner.
Felleskostnadder kr. 2.314 pr. mnd er tatt hensyn til  at felleskostnadder stiger stiger med 10 % fra 01.01.2023.
Felleskostnadder betales pr. kvartall kr. 6.941,- Beregnet etter 10 % stigning i 01.01.2023.
Fellesutgiftene økes ytterligere 10% fra 01.01.24

Dersom  leilighten eies av et firma, er felleskostnadder kr. 27.774 pr. år Beregnet etter 10 % stigning i 01.01.2023.

Siden styret satt budsjettet for 2023 så har det dukket opp en del kostnader som de jobber Det kan komme krav om ekstrainnbetaling for inndekning av disse kostnadene.
 
Kostnadene dreier seg om:
 
*Kostnader til utskifting av div vinduer.
*Kostnader vedr sak som ser ut som den skal til forliksrådet vedr manglende betaling av fellesutgifter
*Kostnader vedr sak som ser ut som den skal til tingretten vedr bråk i sameiet
 
Kostnader i forbindelse med dette vil eventuelt bli fordelt etter eierbrøken. Vi vil informere om dette så langt vi kan på årsmøte i april.
 

Andel fellesgjeld / Fellesformue

Ingen fellesgjeld.

Formuesverdi

Primær: Kr. 410 056,- for år 2020. Sekundær: Kr. 1 476 201,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Lillesandsveien 1, Gnr. 200 Bnr. 973 Snr. 6 og Gnr. 200 Bnr. 973 Snr. 1 i Grimstad kommune. Sameiebrøk:

Boligtype

Leilighet

Eierform

Eierseksjon

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Kjøleskap, komfyr, oppvaskmaskin
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 40 40 80 31.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

21-22-0223

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/21-22-0223. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Camilla Stenberg Rimestad, tlf. 40 40 80 31

Vederlag

Eierskiftegebyr trekkes i oppgjør - SELGER (Kr.1 673)
Grunnpakke markedsføring (Kr.5.850)
Oppgjør (Kr.9 900)
Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585)
Provisjon (forutsatt salgssum: 2 100 000,-) (Kr.39 000)
Tilrettelegging (Kr.10 150)
 

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3065088