Lyngdal

Lillekvelland 137

Prisantydning
2 150 000 kr
Omkostninger
69 620 kr
Totalpris
2 219 620 kr
Formuesverdi
1 356 439 kr
Kommunale avgifter
2 386 kr / år
P-rom
59 ㎡
Bruksareal
59 ㎡
Tomteareal
1 819 ㎡
Antall soverom
1
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Fritidseiendom

Oversikt

Om eiendommen

Idyllisk beliggende innlandshytte med stort anneks og garasje.

Om eiendommen

Standard

Sjarmerende og omfattende renovert fritidsbolig med gjennomgående normal eldre standard. Gulvene er belagt med fliser og malte tregulv og veggene består av tømmervegger og malte overflater. Boligen er pent innredet, der rommene står i harmoni med hverandre.

Lys og trivelig stue med åpen kjøkkenløsning. Hvit innredning med profilerte fronter. Integrert koketopp/stekeovn og enkeltstående kjøleskap i mindre størrelse, disse medfølger handelen. Sentralt plassert i rommet er en grue i murt naturstein med åpent ildsted med benkeplass rundt . Stuen har også vedovn og varmepumpe. Utgang til veranda med sol til ca. kl. 20.30 midtsommers.

Bad med fliser på gulvet og vegger bekledd med malt panel og bevart tømmer, innredet med baderomsinnredning, toalett og dusjkabinett.

På loftet er det innredet med 1 soverom og vid gang.

I tillegg har eiendommen et anneks som er oppført i 2013 og består av stue, kjøkken, soverom, bad og hems.

Frittstående garasje og gapahuk.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 59 kvm, Bruksareal: 59 kvm Sekundærrom: 0 kvm.
Bra. pr. etasje.: 1. etg. 42m² - loft 17 m².
P-rom inkl: Stue/kjøkken, bad, gang og soverom.

Arealberegning er basert på egen oppmåling på stedet.
Areal som opptas av grue er medregnet i areal (utgjør ca. 2 m2). Bygningen har en del skjevheter, hvorpå oppgitt areal kan avvike noe fra faktisk areal.
Det er lav takhøyde i 1. etg., og noe variabel pga. skjevheter i gulv/bjelkelag. Takhøyde under gulvbjelker ble målt til ca. 1,88 m, mens det mellom bjelker ble målt takhøyde på ca. 2,00 m. Avstand mellom bjelker ble målt til over 0,6 m, hvorpå etasjen har måleverdig areal selv om det er under 1,90 m under bjelkelag.

Anneks:
Bra: 48 m² - P-rom: 48 m² - S-rom: 0 m²
P-rom inkl.: Stue, kjøkken, gang, bad, soverom og hems.

Arealberegning er basert på egen oppmåling på stedet. Hems har ikke måleverdig areal pga. lav takhøyde.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

Eier anslår at bygning ble oppført på midten av 1800-tallet (ukjent nøyaktig årstall).
Ihht. tilstandsrapport: Takkonstruksjonen har sperrekonstruksjon. Taktekkingen er av betongtakstein. Taket er besiktiget fra bakkenivå. Takrenner i plast, dels av lakkert metall (over inngangsparti). Vindskier og vannbord på tak, i malerbehandlet tre.
Veggene har tømmerkonstruksjon. Fasade har liggende bordkledning. Det ble ved kontrollpunkt registrert musetetting bak kledning.
Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass. Variabel alder på vinduer. Bygningen har malt hovedytterdør og malt balkongdør i tre.
Veranda oppført i tre, med malerbehandlet terrassebord og rekkverk.

Påkostning og modernisering

Bygningen fikk ny takkonstruksjon i ca. 2005. Boligen ble senere omfattende renovert i 2012, bl.a. med nytt våtrom og ny kledning. Det er i tillegg utskiftet ytterdører, vinduer og kjøkkeninnredning i senere tid. Det er nylig montert ny strøminstallasjon i bygning.

Oppvarming

Elektrisk. Vedovn og varmepumpe i stue/kjøkken.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

SEFRAK: Bygningen er Sefrak-registrert på grunn av bygningenes alder. I forbindelse med restaurering/ombygging vil fylkets kulturminnevern ha uttalelsesrett. De ønsker generelt at gamle bygninger blir bevart, og stiller krav til materialvalg og utforming. SEFRAK er først og fremst et generelt kulturhistorisk register som kanskje særlig har verdi som kildemateriale for lokal historie. Men det blir også benyttet av forvaltningen som et utgangspunkt for å finne ut hvor det kan være verneverdig bebyggelse. Det at en bygning er registrert i SEFRAK gir den ikke automatisk noen vernestatus. Oppføring i registeret innebærer heller ikke i seg selv spesielle restriksjoner for hva som kan gjøres med et hus. Det finnes mye tilgjengelig informasjon på www.riksantikvaren.no.

ID 1032 5 7
Våningshus, Lillekvelland
Tidfesting: 1875-1899

ID 1032 5 9
Låve, Lillekvelland
Tidfesting: 1900-1924
Merk at denne er ombygget til anneks, ferdigattest foreligger.

Det er bestilt fiber fra Telenor til eiendommen, selger opplyser om at det vil ta ca. 9 måneder før dette blir lagt inn. Kostnader belastes kjøper.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Takst Sør AS den 24.11.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:

FRITIDSBOLIG

TG3 STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK:
Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det ble registrert store skjevheter i etasjeskille mot loft, hvor skjevhet på gulv i loftsrom ble målt til ca. 13 cm.

Innvendig > Gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Gulv i 1. etg. oppleves egentlig ikke som skjevt, selv om det stedvis er noe ujevnheter som medfører angitt tilstandsgrad.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad
Det er ikke membran/tettesjikt på våtrommet. Det er rundt sluk påvist en ikke-fagmessig utførelse av membran/tettesjikt/klemring.

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold
Brannslukkingsapparat. Røykvarsler.

Tomteforhold > Terrengforhold
Terreng faller inn mot bygning.

TGIU KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT:
Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg.

TG2 AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK:
Utvendig > Taktekking
Taktekkingen har mose og slitasje på grunn av elde.

Utvendig > Nedløp og beslag
Det er påvist andre avvik: Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Takrenner har punktvise lekkasjer. Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. Feil fall på takrenne, hvor vann blir stående i motsatt ende av tappestykke.

Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er påvist andre avvik: Bordkledning går stedvis nesten helt ned i terreng. Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Det er påvist begynnende råteskade i kledning som er montert nært/helt ned mot terreng. Stort hull i kledningsbord rundt gjennomføring av rør til varmepumpe, hvor det kun er tettet med byggskum innenfor kledning. Risiko for at mus/skadedyr her kan ta seg inn. Risiko for skjult skade. Noe store gliper mellom kledningsbord ved innerhjørne på bakside av bygning. Risiko for skader i skjulte konstruksjoner, basert på bygningens alder.

Utvendig > Vinduer
Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Begge loftsvinduer tar i mot karm.

Utvendig > Dører
Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke. Balkongdør i stue/kjøkken tar i mot karm.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Det er påvist andre avvik: Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Til dels svak fundamentering (enkelte løse stolper under veranda). Merkbar luns/svikt ved gange over verandadekke. Enkelte svekket terrassebord.

Innvendig > Overflater - 2
Det er påvist andre avvik: Det er registrert spor etter mårr i tregulv på loft. Det ble ikke registrert tegn til aktive mårr ved befaring.

Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "høy" aktsomhetsgrad.

Innvendig > Pipe og ildsted
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på pipe. Det er påvist sprekker og/eller riss i pipe. Det er registrert sprekker innvendig i pipe.

Innvendig > Innvendige trapper
Trappen er nokså bratt og lite egnet for trapp mellom boligrom. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det er liten frihøyde i trappeløp Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.

Innvendig > Innvendige dører
Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører. Dør til bad tar i mot karm.

Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad
Det er uegnede materialer i våtsoner Det er registrert mårrhull i tømmervegg.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad
Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk. Det er påvist andre avvik: Det er ikke registrert membran under gulvfliser, hvorpå en evt. vannlekkasje vil kunne føre til at deler av vann ikke vil renne til sluk.

Våtrom > Ventilasjon > Bad
Rommet har kun naturlig ventilasjon.

Kjøkken > Overflater og innredning > Stue/kjøkken
Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad. Det er registrert små skader på benkeplate, samt stedvis svellet skrog og sideplate.

Tekniske installasjoner > Vannledninger
Det er påvist andre avvik: Det er påvist ufagmessig utførelse av vannledninger. Det er ikke montert rørskap, og heller ikke lekkasjesikring i rommet. Vannledninger er montert inntil en laftet tømmervegg, som ikke har en vanntett overflate (kun lakkbehandlet).

Tekniske installasjoner > Varmesentral
Det er påvist andre avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid på varmesentral er oppbrukt. Skade på isolering (musespist) rundt rør til varmepumpe, ved utedel.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
El.-anlegg med kombivern (automatsikring m/jordfeilbryter pr. kurs).

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
Grunnmuren har sprekkdannelser. Det meste av grunnmur er skjult under terreng, men det ble registrert enkelte mindre sprekker i ringmur på underside av veranda. Iflg. eier har ikke denne del av grunnmur bærefunksjon lengre, etter at det ble støpt nytt gulv og ny ringmur på innside av steinmur.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
Det foreligger ingen dokumentasjon på vannkvaliteten på brønnvannet.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.
Anneks er basert på en forenklet rapportering, og ikke iht. NS3600. Se tilstandsrapport for utfyllende informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Selger bemerker følgende:
Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?
Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad. Eirik madsgård, våtroms sertifikat, faglært tømrer.

Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet?
Nei.

Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp?
Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad. Tratec har kontrolert rør.

Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr i boligen som rotter, mus, maur eller lignende?
Ja, mus.

Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
Ja, kun av faglært. Nytt elektrisk anlegg, arbeid utført av Røysgård Store.

Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)?
Ja.

Kjenner du til manglende brukstillatelse eller ferdigattest?
Sendt inn ferdigattest på anneks.

Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private
avtaler)?
Parkeringsdisputt foreligger på eiendommen, tinglyst.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Adkomst fra E39 til Vatlandsveien (ca. 4 km fra Pitstop på Kvinesheia i retning Lyngdal), følg veien ca. 750 m og ta til venstre inn på Vintlandsveien. Følg veien i ca. 4,5 km og ta til venstre i kryss. Følg veien i ca. 1,3 km, anneks og hytte er merket med salgsskilt fra Sørmegleren.

Beliggenhet

Fin beliggenhet i naturskjønne omgivelser med mange turmuligheter i området.
Det er ca. 20 minutters kjøring til sentrum av Lyngdal med en rekke fasiliteter, butikker, restauranter, kulturhus m.m, til Handelsparken er det enda kortere. Til Sørlandsbadet tar det ca. 25 min. med bil.
1 time og 20 min. til Kristiandsand og 2,5 time til Stavanger med bil, med ny vei forventes det kortere reisetid.

Tomt

Areal: 1 819 kvm, Eierform: Eiet tomt
Eiendommen er ikke fysisk oppmålt, og har usikre grenser. Oppgitt areal er basert på målebrev og matrikkelinfo, tomtens arealet kan derfor avvike i større eller mindre grad og dette må kjøper akseptere.
Det er etablert en jordkjeller på tomt ved anneks i den vestlige enden, denne er ikke registrert i matrikkel som kulturminne.

Parkering

I garasje og på egen tomt.
Naboeiendom har tinglyst rett til 2 parkeringsplasser på motsatt side av vei fra hytten.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest for fritidsbolig og garasje. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det innebærer at byggverkene lovlig kan brukes uten at det foreligger ferdigattest. Dette betyr derimot ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige (bla. er oppføring, påbygging og tilbygging meldepliktig).

Det foreligger ferdigattest datert 26.10.2022, ferdigattesten gjelder anneks. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Tegninger foreligger ikke på fritidsbolig og garasje, og megler har dermed begrenset mulighet for å sammenligne dagens utforming med opprinnelige tegninger.
Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger på anneks, men de stemmer ikke med dagens bruk. Det er inntegnet to soverom i 1. etg., mens disse er bygget som et større soverom.  Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et område avsatt til nåværende fritidsbebyggelse ihht. Kommuneplan for Lyngdal 2014 - 2025 arealdel, datert 03.09.2015. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet privat vei. Pliktig meldemsskap i veilag med 1 andel (2,63 % av utgifter) ihht. vedtekter for Lillekvelleland veilag, gjelder veien fra krysset på Vintland og fram til oppmålt grense for gnr. 147 bnr. 2 rett nedenfor anneks. Avgiften for 2022 er 500,- pr. andel. Det betales 2.000,- pr. år pr. 2022 for brøyting av samme vei. Selger opplyser om at veien fra nedenfor anneks og opp i tunet også skal over i privat eie, vedlikeholdskostnader må påregnes.

Privat vann fra borehull på naboeiendom, retten er tinglyst. Nabo har tinglyst rett til vederlagsfri påkobling. Kostnader ifm. drift deles mellom partene og betales etter behov.

Utslippstillatelse og ferdigattest for etablert minirenseanlegg foreligger, datert 05.01.2021.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
2009/469426-1/200 tingl. 29.06.009 BESTEMMELSE OM PARKERING.
Naboeiendom har rett til 2 parkeringsplasser.

2015/533376-1/200 tingl. 15.06.2015 RETTSBOK.
Gjelder grensejustering, vei- og vannrett.

2022/1210195-1/200 BESTEMMELSE OM VANNRETT.
Nabo har rett til å koble seg på borevann.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
2011/866069-1/200 tingl. 24.10.2011 BESTEMMELSE OM VEG.
Veirett.

Utleie

Eiendommen er registrert som en enhet og kan i sin helhet leies ut.

Energiattest

Selger har ikke fremlagt energiattest for eiendommen. Det må derfor tas høyde for at eiendommen har energimerke G.

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

2 150 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 53 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 150 000,-)) 69 620,- (Omkostninger totalt) 2 219 620,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 2 386 pr. år pr. 2022.
Gjelder renovasjon.
Da minirenseanlegg er av nyere dato har det ikke vært tømming i kommunal regi pr. d.d. Dette vil faktureres og inngår i kommunale avgifter. I 2022 er avgiften kr. 3.450,- i henhold til kommunale satser.

Eiendomsskatt

Det betales ikke eiendomsskatt i Lyngdal pr. 2022.

Formuesverdi

Sekundær: Kr. 1 356 439,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Lillekvelland 137, Gnr. 147 Bnr. 34 i Lyngdal kommune.

Boligtype

Fritidseiendom

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Alle på kjøkken i eldre hus og anneks.
Alle møbler medfølger, untatt bord og 4 stoler i anneks. Stige utendør og trestige i eldre hus medfølger ikke.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf
91 87 15 52.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 10.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

61-22-0180

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/61-22-0180. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF / Avdelingsleder Anita Cecilie Gabrielsen, tlf. 40 40 80 73

Vederlag

Digital Markedspakke Synlig (Kr.3 490) Oppgjør (Kr.7 100) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 2 150 000,-) (Kr.45 000) Tilrettelegging (Kr.13 900) Totalt kr. (Kr.70 075)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3065390