Birkenes - Birkeland

Lille Tømmerås 20

Prisantydning
3 990 000 kr
Omkostninger
116 220 kr
Totalpris
4 106 220 kr
Formuesverdi
608 724 kr
Formuesverdi sekundær
2 191 405 kr
Kommunale avgifter
18 910 kr / år
Byggeår
2004
P-rom
233 ㎡
Bruksareal
246 ㎡
Tomteareal
615 ㎡
Antall soverom
4
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

NY PRIS! Smakfull og innholdsrik enebolig - 4 soverom og 3 bad - Dobbel garasje m/ elbillader - Påbygd i 2016!

Om eiendommen

Standard

UTVENDIG
Luftet saltakkonstruksjon tekket med betongtakstein. Takrenner, nedløpsrør og beslag er av stål fra byggeår og påbyggsår.
Nedløpsvann føres videre til rørløsninger under bakken. Isolert bindingsverkskonstruksjon kledd med liggende bordkledning.
Malte trevinduer med 2-lags glass fra byggeår og påbyggsår. Ny hovedytterdør, ellers ytterdører fra byggeår og påbyggsår.
Terrasse med terrassebord og rekke av tre.

INNVENDIG
Hovedsakelig laminat på gulv, parkett og flis i enkelte rom. Malte vegg- og takoverflater. Malt panel i tak i loftsetasje. Tre- og lettdører som
innvendige dører, malt tretrapp fra byggeår. Boligen har ikke tilkoblet vedovn/ildsted.

VÅTROM
- Bad i loftsetasje fra 2003 med flis på gulv og vegger, takpanel i himling. Innredning med nedfelt servant, toalett og badekar/boblekarmed håndholdt dusj.
- Vaskerom oppført i 2016 med vinylbelegg på gulv, malte panelveggplater på vegger og panel i tak. Opplegg for vaskemaskin, og veggbokserfor fremtidig utslagsvask.
- Bad ved nordlig soverom oppført i 2016 har vinylbelegg på gulv, våtromsplater på vegger og panel på innvendig tak. Innredning mednedfelt servant, veggmontert toalett og dusjnisje med garnityr.
- Bad v/entré fra byggeår 2003, pusset opp i 2021. Rommet har vinylbelegg på gulv, våtromsplater på vegger og malt gips på innvendig tak. Innredning med kompositt e.l. plate og servant, veggmontert toalett og dusjnisje.

KJØKKEN
Kjøkkeninnredning med profilerte fronter og laminert benkeplate. Fastmonterte hvitevarer er: Oppvaskmaskin, komfyr, micro og induksjonstopp. Kjøleskap er tilkoblet vann og medfølger salget. Kjøkkenventilator med avtrekk ut.

TEKNISKE INSTALLASJONER
Boligen har vannrør av plast (rør-i-rør) fordelt ut fra to Vannfordelerskap. Avløpsrør av plast. Røropplegget er fra byggeår og 2016. Generell
luftutskifting i boligen skjer ved naturlig ventilasjon fra enkelte ventiler, ellers ved at vinduer åpnes. Ca. 200 liters varmtvannstank fra 2003 plassert i rom med sluk.

KONKLUSJON TILSTAND - ENEBOLIG
Boligen er oppført i henhold til vanlig byggeskikk og standard for byggeperioden og fremstår i god teknisk stand.
Det ble generelt ikke oppdaget større tilstandssvekkelser ved boligen utover den forventede slitasjen på grunnlag av alder, utenom
enkelte punkter som fremkommer i rapporten. Oppsummering av avvik som defineres som TG2 vises på side 7 og 8 i rapporten.
Det er ingen forhold som vurderes som TG3.
Hele rapporten må leses.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 233 kvm, Bruksareal: 246 kvm Sekundærrom: 13 kvm.
Bra. pr. etasje.: 1. etg. 149m²  - loft etg.  97m².
P-rom inkl: Entré, Bad v/entré, Soverom, Stue/kjøkken, Gang, Soverom 2, Bad ved nordlig soverom, Vaskerom, Stue , Stue 2, Bad i loftsetasje,
Soverom , Soverom 2
S-rom inkl.: Bod, Utvendig bod, Kott

KONTROLL AV TEGNINGER:
Det er foretatt gjennomgang av godkjente tegninger og byggesak fra kommunen sendt via megler: Bruken av rom på befaringsdagen stemmer
ikke helt overens med godkjente tegninger fra kommunenes byggesaksarkiv.
- Rominndelingen på loft er noe ulik byggemeldte tegninger. enkelte lettvegger som er tegnet inn, mangler. Det er tegnet inn to soverom mer
enn hva som var tilfelle på befaringsdagen.

Garasje:
Bra: 53m² - S-rom: 53m²
S-rom inkl.: Garasje, Bod/uinnredet rom

KONTROLL AV TEGNINGER:
Det er foretatt gjennomgang eiendommens godkjente tegninger og byggesak fra kommunen sendt via megler: Bruken av rom på
befaringsdagen stemmer overens med godkjente tegninger fra kommunenes byggesaksarkiv da bygningen er tegnet som en garasje med loft,
men det gjøres oppmerksom på at innhentede tegninger fra kommunen ikke viser rombenevnelse, høyde mål av andreetasje og
takvinkel/mønehøyde.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

2004 i følge Birkenes kommune.
Orginalt byggår for boligen var 2004. Boligen ble bygget på i 2016.

Oppvarming

Elektriske varmekabler på badene samt i gangen. Det er installert varmepumpe i stuen.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Boligen har sentralstøvsuger.
Det er montert tilpasset myggnetting på alle soveromsvinduene.
Kjøleskapet er direkte tilkoblet vanntilførsel.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Ruben Lossius den 10.05.22 15:18, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
- Utvendig > Nedløp og beslag
Det er avvik:
- Det mangler snøfangere på taket.

Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er avvik:
- Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur på eldre bygningsdel.
- Noe etterslep på vedlikehold av kledning og belistning på sydvendt gavlvegg.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Det er avvik:
- Noe av terrassebordene ved inngangsparti var noe myke, noe svikt. Denne terrassen er også lagt tett mot asfalt/grunn som utgjør risiko for å forkorte levetiden.

Innvendig > Overflater
Det er avvik:
- Det ble registret noe stedvis skrapemerker på listverk og karmer etter husdyr, samt noe bruksmerker i parkett i loftsetasjen.
- En av dørene i loftsetasjen er fjernet. Plater på vegg mangler.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Det er avvik:
Målt lokal høydeforskjell på 2 m. lengde var i loftsstuemellom 10mm og 20 mm. Dette er avvik som kvalifiserer til tilstandsgrad 2 og gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.

Innvendig > Radon
Det er avvik:
Det er ikke foretatt radonmålinger. Det er ikke fremvist dokumentasjon at bygget er utført med radonsperre.

Innvendig > Innvendige dører
Det er avvik:
- Enkelte dører henger i karm/svill, har noe skrapemerker.
- Noe slark i enkelte håndtak.

Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad ved nordlig soverom
Gå til side
Det er avvik:
- Det manglet fugemasse mellom veggplate og bunnskinne i dusjnisje på befaringsdagen. Dette har forårsaket noe svelling på nederste del av plater.
- Det mangler også fugemasse ved rørgjennomføringer under vask.

Våtrom > Overflater vegger og himling > Vaskerom
Det er avvik:
- Det er ikke mottatt dokumentasjon på at plater er behandlet med fuktbestandig maling.
- Rørgjennomføringer, og åpning mellom vannskap og veggplate er ikke fuget.

Våtrom > Ventilasjon > Vaskerom
Våtrommet mangler styrt tilluftsventilering.

Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad i loftsetasje
Det er avvik:
- Trepanel og listverk i himling ved dus/badekar er ikke ikke fuktbestandig materiale.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad i loftsetasje
Det er avvik:
- Fallforhold fra dørsvill mot sluk er ikke tilstrekkelig til å regnes som lekkasjesikker.
- Fuge ved dør er ikke elastisk/tett. Ukjent løsning bak list ved dør.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad i loftsetasje
- Sluk har begrenset mulighet for inspeksjon og rengjøring.

Tekniske installasjoner > Vannledninger
Det er avvik:
- Fordelerskap i gang er tilsynelatende feilmontert. Henger noe løst ut fra vegg.

Tomteforhold > Forstøtningsmurer
Det er avvik:
- Sikkerhetsavvik. Det mangler gjerde/rekkverk på mur.

Tekniske installasjoner > Ventilasjon
Det er avvik:
- Enkelte oppholdsrom mangler ventiler.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.
> Baderom i 1. etasje pusset opp av faglært.
> Nytt gulv (belegg) lagt inn samt slukforlenger i dusj.
> Noen milde skjevheter noen plasser i gulv i stue/loftstue.
> Satt inn flere sikringer og overspenningsvern samt billader i 2016, gjort av faglært.
> Det er montert Easee home ladeboks
> Huster er bygd på i 2016 og godkjent hos Birkenes kommune.

Beliggenhet

Adkomst

Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Eiendommen har en flott beliggenhet i et etablert boligområde like ved Birkeland sentrum.
Eiendommen ligger høyt og fritt på usjenert, solrik tomt. Det er gangavstand til fine turområder, skoler, barnehager, idrettsplass og sentrum

Tomt

Areal: 615 kvm, Eierform: Eiet tomt

Parkering

Parkering på egen tomt eller i dobbeltgarasje.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 01.03.2004. Ferdigattesten gjelder Nybygg - Enebolig. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Det foreligger ferdigattest datert 05.05.2016. Ferdigattesten gjelder "Nybygg - Tilbygg til eksisterende bolig". At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Det foreligger ikke ferdigattest for garasje.
Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til "Boliger", tilhører reguleringsplan "Lille Tømmeråsen", datert 10.07.1986. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Offentlig vann og avløp. Privateid stikkvei, eierskap definert av andel i realsameie.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

2003/7682-2/37  Bestemmelse iflg. skjøte - 08.12.2003 
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
Bestemmelse om adkomt til lekeplass
Bestemmelse om vedlikehold av felles vei
- Gir Birkenes kommune rett til å føre ledninger for vann, kloakk, strøm osv over tomten og vedlikeholde disse.
- Det gis rett til å bruke veier i feltet som adkomst til lekeplassen.
- Ansvar for å vedlikeholde felles vei.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter C

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

3 990 000,- (Prisantydning) Omkostninger 99 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 990 000,-)) 12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 116 220,- (Omkostninger totalt) 4 106 220,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 18 909,58 pr. år Avløp: 6 401,00 kr Eiendomsskatt: 5 860,06 kr Feiing: 185,00 kr Vann: 6 463,52 kr I tillegg kommer renovasjon fra Libir på: 4454 kr

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 5 860,06,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Formuesverdi

Primær: Kr. 608 724,- for år 2020. Sekundær: Kr. 2 191 405,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Lille Tømmerås 20, Gnr. 88 Bnr. 693 og Gnr. 88 Bnr. 789 i Birkenes kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen:
Kjøleskap, komfyr, mikrobølgeovn, induksjonstopp og ventilator.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 94 88 47 70.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

65-22-0059

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/65-22-0059. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Runar Høygilt, tlf. 94 88 47 70

Vederlag

Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 3 990 000,-) (Kr.59 850) Tilrettelegging (Kr.18 000) Totalt kr. (Kr.88 335)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3059729