Porsgrunn -Borgeåsen,Breidablikk,Hovenga,Osebakken

Ligata 22C

Prisantydning
1 590 000 kr
Omkostninger
51 620 kr
Andel fellesformue
16 851 kr
Totalpris
1 641 620 kr
Formuesverdi
450 484 kr
Formuesverdi sekundær
1 621 741 kr
Felleskostnader
1 000 kr / mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
Kommunale avgifter
13 272 kr / år
Byggeår
1800
P-rom
53 ㎡
Bruksareal
53 ㎡
Tomteareal
Ikke oppgitt
Etasje
1
Antall soverom
1
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Om eiendommen

Pen og trivelig leiligheten med sentral beliggenhet i Porsgrunn. Kort vei til alle nødvendige fasiliteter.

Om eiendommen

Innhold

Leiligheten inneholder følgende:
1.etg: Entrè, wc/vaskerom, stue og kjøkken.
2.etg: Trappegang, bad og soverom.

I tillegg følger utvendig bod og bodrom i kjeller til sameiet med.

Standard

Leiligheten fremstår som moderne med tidsriktige farger og med pent bad og kjøkken. Boligen ligger i et populært boområde.

1.ETG:
ENTRÈ
Lys og romslig entrè med god plass til å henge og sette fra seg yttertøy. Laminat på gulv, malte vegger og lysmalt himling. Her finner du det elektriske anlegget og felles brannsentral for sameiet.

WC/VASKEROM
Praktisk wc/vaskerom med fliser på gulv, malte vegger og lysmalt himling. Servant med underskap, klosett og opplegg til vaskemaskin og tørketrommel. Enkel adkomst fra entrè og stue.

STUE
Romslig stue med delvis åpen stue- og kjøkkenløsning. Her er det god plass til sofagruppe, tv-seksjon og øvrig ønsket møblement. Pen peisovn gir rikelig med varme. Her er det laminat på gulv, malte vegger og lysmalt himling.

KJØKKEN
Pent kjøkken med hvite fronter. Her er det godt med benkeplass. Gode oppbevaringsmuligheter i over- og underskap.På kjøkkenet er det integrert kjøleskap og ovn, samt oppvaskemaskin.

2.ETG:
TRAPPEGANG
Gang med praktisk skyvedørsgarderobe med speil. Her har du en bod som blir brukt som en sovealkove for gjester.

BAD
Delikat bad med tidsriktige fliser. Fliser på gulv og varme i gulv, fliser på vegger og lysmalt himling. Badet er utstyr meget pen servant med underskap, speil med lys, klosett og med dusjnisje.

SOVEROM 1
Pent soverom med laminat på gulv, lysmalte vegger og himling. Her er det god plass til en dobbelseng.

Arealer med beskrivelse

P-ROM: 53 kvm
BRA: 53 kvm

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de nødvendigvis opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

1800 i følge Porsgrunn kommune.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming og peisovn.Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Styreleder:
- Therese Myrvang Limi
Tlf: 47 29 45 04

Styreleder opplyser at det ikke er pr. i dag (13.02.2022) vedtatt påkostninger som vil føre til høyere fellesutgifter i fremtiden.

Ifølge styreleder er felles brannsentral plassert i leiligheten. Det kan være behov for andre boenheter å ha tilgang til denne.

Felleskostander pr. mnd: 1.000,-
- Huseierforsikring, ytre felles vedlikehold og utgifter til forretningsfører.

Dyrehold krever styregodkjenning.

Det er innlagt fiber fra 2 leverandører i følge eier.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av den , og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:

TG3
Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Innvendig > Pipe og ildsted
Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Vaskerom/wc
Våtrom > Ventilasjon > Vaskerom / wc

TG 2
Utvendig > Taktekking
Utvendig > Veggkonstruksjon
Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Utvendig > Dører
Innvendig > Radon
Innvendig > Rom Under Terreng
Innvendig > Krypkjeller
Innvendig > Innvendige trapper
Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad/vaskerom / wc
Våtrom > Overflater Gulv > Bad/vaskerom/wc
Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt >Bad/vaskerom / wc
Våtrom > Overflater vegger og himling > Vaskerom / wc
Våtrom > Overflater Gulv > Vaskerom / wc
Tekniske installasjoner > Ventilasjon
Tomteforhold > Drenering
Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Porsgrunn: Følg Hovengagata, og ta til venstre i rundkjøringen. Ta deretter første vei til høyre og følg veien rett frem. Du vil nå få leiligeheten på venstre hånd. Det vil bli satt opp visningskilt ved fellesvisninger.

Beliggenhet

Leiligheten har en meget sentral beliggenhet på Osebakken i Porsgrunn. Fra leiligheten er det kort gangavstand til sentrum og alle dens fasiliteter. Kort vei til Osebro for en god matbit eller Ælevespeilet for kulturelle innslag. Kort vei til skoler og barnehage. Idrettsanlegg som fotballbaner, svømmehall og tennishall finner du på Kjølnes like ved. Ca. 1.8 km til Høgskolen i Sørøst-Norge.

Tomt

Eierform: Eiet tomt
Tomteareal er 2 057 m2 på eiet tomt.

Parkering

Felles biloppstinnlingsplass. Ellers parkering etter områdets bestemmelser.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 03.07.2015. Ferdigattesten gjelder bruksendring, samt etablering av 4 leiligheter. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til boliger og bevaringsområde, tilhører reguleringsplan Del av Osebakken avgrenset av Storgata, Ligata og jernbanen, datert 08.06.2000.

Eiendommen ligger i område som i kommuneplanen/kommunedelplanen er avsatt til Boligbebyggelse - Nåværende, Bevaring kulturmiljø, Rød sone iht. T-1442, Gul sone iht. T-1442, byggegrenser, utbyggingsvolum og funksjonskrav og er en del av kommuneplanens arealdel/byplan datert 13.06.2019.

Kulturminnevernsplan. Det gjøres videre oppmerksom på at eiendommen er en del av kommunenes kulturminnevernplan. Planen har som hensikt å gi tydelige rammer for bevaring av kulturmiljøer, kulturlandskap og verneverdige bygg i Porsgrunn kommune, gjennom virkemidler i plan- og bygningsloven. Eiendommen er registrert som et D-objekt. Kontakt megler for mer informasjon.

Sefrakregistrert: JA
Alle utvendige endringer må avklares med kommunen.

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
1878/990047-1/101  Erklæring/avtale  
Tinglyst: 15.10.1878 
Undertakst for jernbanen
Overført fra: 3806-200/1642
Gjelder denne registerenheten med flere

1918/902150-1/101  Erklæring/avtale
Tinglyst: 22.10.1918 
Ekspropriasjonsforr./konduktørforr. vedrørende NSB
Overført fra: 3806-200/1642
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1924/900389-2/101  Bestemmelse iflg. skjøte
Tinglyst 14.10.1924 
Rettighetshaver:Knr:3806 Gnr:200 Bnr:1644  
Rett til reparasjoner
Overført fra: 3806-200/1642
Gjelder denne registerenheten med flere

2015/673206-2/200  Seksjonering  
Tinglyst: 23.07.2015 
Opprettet seksjoner:
Snr: 2
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 62/879

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Utleie

Boliger i eierseksjonssameie kan som hovedregel fritt leies ut. Seksjonseier disponerer over egen seksjon med de begrensninger som følger av eierseksjonsloven § 24 og sameiets vedtekter.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G

Om sameiet

Husdyrhold

Det er ikke tillatt å holde husdyr uten styrets forhåndsgodkjenning. Godkjenning er avhengig av at gode grunner taler for dyrehold og at dyreholdet ikke er til ulempe for de øvrige brukerne av eiendommen.

Rettigheter og forpliktelser

Øvrige sameiere har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet, jf. eierseksjonsloven § 31. Pantekravet kan ikke overstige 2 G (Folketrygdens grunnbeløp). Sameiet kan vedtekstfeste ytterligere panterett for sameiet. Vedtektsfestet pant tinglyses i seksjonene. Ingen kan direkte eller indirekte erverve mer en to boligseksjoner i et boligsameie jf. eierseksjonsloven § 23. Dersom et erverv har funnet sted i strid med eierseksjonslovens regler kan Kartverket nekte overskjøting. Dersom overskjøting blir nektet, er kjøper likevel forpliktet til å gjennomføre handelen med selger, og oppgjør til selger vil finne sted tross manglende overskjøting.

Regnskap og vedtekter

Sameiets vedtekter må leses før budgivning.

Forretningsfører

Boligen tilhører Sameiet Ligata Porsgrunn og Therese Myrvang Limi er forretningsfører.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

1 590 000,- (Prisantydning) Omkostninger 7 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 39 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 590 000,-)) 51 620,- (Omkostninger totalt) 1 641 620,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 13 272 pr. år

Felleskostnader

Kr. 1 000,- pr.mnd.

Felleskostnader inkluderer

Husforsikring, ytre felles vedlikehold og utgifter til forretningsfører.

Andel fellesgjeld / Fellesformue

pr. 13.02.22
Andel fellesformue kr. 16 851 pr. 13.02.22

Formuesverdi

Primær: Kr. 450 484,- for år 2020. Sekundær: Kr. 1 621 741,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Ligata 22C, Gnr. 200 Bnr. 1642 Snr. 2 i Porsgrunn kommune. Sameiebrøk: 62/879

Boligtype

Leilighet

Eierform

Eierseksjon

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 90 55 36 65.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren holder trygge visninger, derfor ønsker vi å vite på forhånd om du kommer, og ber alle interessenter melde seg på via VISNINGSPÅMELDING. Frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning.

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

82-22-0027

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/82-22-0027. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Richard Løyning Arntsen, tlf. 90 55 36 65

Vederlag

Oppdragsgiver har inngått følgende avtale med Sørmegleren Telemark AS: Fastpris kr. 37 500,-, Tilretteleggingsgebyr kr. 12 000,-  samt Markedspakke kr. 16 000,-

Sørmegleren Telemark AS org. nr.

918 067 116
Varenummer: 3057673