Saltrød

Liatunet 12

Prisantydning
495 000 kr
Omkostninger
9 200 kr
Andel fellesgjeld
119 571 kr
Andel fellesformue
58 203 kr
Totalpris
623 771 kr
Formuesverdi
433 863 kr
Formuesverdi sekundær
1 648 679 kr
Felleskostnader
6 476 kr/mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
Byggeår
1990
Internt bruksareal (BRA‑i)
62 ㎡
Bruksareal
64 ㎡
Tomteareal
8 368 ㎡
Etasje
2
Antall soverom
2
Eierform
Andel
Eiendomstype
Andelsleilighet

Oversikt

Praktisk og lettstelt andelsleilighet sentralt beliggende. 2 soverom

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Praktisk og meget lettstelt leilighet. Leiligheten går over to plan og inneholder:
Felles inngangsparti som deles med nabo. 1. etg.: Gang, stue med åpen kjøkkenløsning, bad/vaskerom og soverom. 2. etg.: Åpen hems mot stuedel. Soverom.


Felles inngangsparti som deles med nabo.
1. etg.: Gang med belegg på gulv, malte flater på vegg. Skap. Stue med åpen kjøkkenløsning med belegg på gulv, malte flater på vegg. Eldre kjøkkeninnredning. Trapp opp til 2 etasje, dør ut til terrasse. (Oppvaskmaskin, kjøleskap samt komfyr medfølger). Bad med belegg på gulv, tapet på vegg. Wc, vask og dusj. Opplegg til vaskemaskin. Soverom med belegg på gulv, malte flater på vegg. Skap. Sikringsskap.
2. etg.: Åpen hems mot stuedel. Tregulv, malte flater på vegg. Takvindu. Kott. Soverom med tregulv, malte flater på vegg. Kott. Skap.
Privat bod i fellesgang.

Oppvarming

Elektrisk

Beliggenhet

Adkomst

Fra Arendal sentrum, følg Kystveien (RV 410) mot Eydehavn. Etter Saltrødsenter på din høyre hånd tar du første vei inn til venstre ved skilt Liaveien. Følg veien til endes. Kjør til sykehjemmet og parkert ved sykehjemmet. Boligen ligger rett frem, under "broen". Velkommen til Lia borettslag!

Parkering

Ingen parkeringsplass følger boligen. Biler henvises til felles parkeringsplass utenfor Liatunet. Personer som på grunn av handikap må ha bilen inn i området må søke styret om en slik tillatelse.

Beliggenhet

Hyggelig beliggenhet i et trivelig bomiljø ved Saltrød bo og omsorgssenter.
I nærområdet finner man dagligvarebutikk, apotek samt fastfood restaurant. Meget gode bussforbindelser til Arendal sentrum. Flotte turområder i nærområdet. Sjønært.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse på grunn av bygningens alder. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Det foreligger byggetillatelse datert 27.04.1989.

Vei, vann og avløp

Tilknyttet offentlig vann og avløp.
Utgifter til vedlikehold og brøyting må påberegnes.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til annet friområde, friluftsområde (på land), gangvei, kjørevei, område for offentlig bebyggelse (stat, fylkeskommune, kommune), område for boliger m/tilhørende anlegg og park, tilhører reguleringsplan Wrolsmyr, Mørfjær, Lia, Lia alderssenter, datert 24.09.1982, 17.06.1983, 30.05.1989. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Det foreligger planer under arbeid:
Mørfjærlia, Saltrød. Planid: 09062015-6
Formålet med omreguleringen er å få regulert området for nye private boenheter. Samtidig vil det ses på muligheten til å etablere båtplasser evt. oppholds/ badeareal ved Mørfjærkilen.

Saltrød bydelssenter. Planid: 09062015-4
Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av variert bebyggelse i form av boliger, forretninger, kontorer og tjenesteyting. Bakgrunnen for ny oppstartsmelding er for å utrede muligheten for å kunne bygge et kommunalt omsorgssenter ved kollen i området.

Adgang for utleie

Evt. utleie av boligen krever samtykke fra borettslagets styre. Iht. borettslagslova må man ha bodd i leiligheten minst ett av de to siste årene før man kan søke om fremleie, andelseiere har likevel rett til å overlate bruken av hele bustaden til andre i opptil 30 døgn i løpet av året. Utleie i andre tilfeller kan godtas ved særlige grunner, jf. burettlagslova § 5-6. Utleie forutsetter at leiligheten har forsvarlige radonverdier. Se også borettslagets vedtekter, og konferer megler ved spørsmål.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4203/44/590:
05.10.1989 - Dokumentnr: 10100 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4203 Gnr:44 Bnr:578


01.01.2020 - Dokumentnr: 466578 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0906 Gnr:44 Bnr:590


Økonomi

Omkostninger kjøper

Tinglysning av hjemmelsovergang: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 5 400,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger: (inkl. valgfrie tillegg) kr 9.200,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Nøkkelinformasjon

Standard

Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Jens Christian Edvardsen den 30.01.2024, og er gyldig i 1 år etter befaringsdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon:
Rekkehus beliggende på Saltrød. Det gjøres oppmerksom på bygningen er tilstands vurdert og forhold som er boligbyggelagets vedlikeholdsplikter er også beskrevet i henhold til NS3600. Utvendig stående og liggende kledning, det ble registrert manglende museband. Manglende snøfangere på taktekking. Våtrom vurderes å trenge renovering i sin helhet pga. skader, utettheter på gulv og generell alder/bruks slitasje.
Innvendige overflater generelt preget av slitasje og bruk, eventuell renovering av overflater må vurderes individuelt og etter den enkeltes behov. Sammendrag er ikke utfyllende for rapportens innhold og må
leses i sin helhet.
 
Følgende avvik har fått TG3 eller TG2: 
Taktekking,TG2
Sementtakstein. (Ifølge vedtektene fremlagt er dette en del av boligbyggelagets ansvar)
Vurdering av avvik:
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak.
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen.
Tiltak
- Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tekkingen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.

Nedløp og beslag,TG3
Metall takrenner og nedløp. (Ifølge vedtektene fremlagt er dette en del av boligbyggelagets ansvar)
Vurdering av avvik:
- Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, noe som var krav på byggemeldingstidspunktet.
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag.
Tiltak
- Det må monteres snøfangere for å oppfylle byggeårets krav.
- Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må beslag/renner/nedløp skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Veggkonstruksjon,TG2
Bindingsverkskonstruksjon fra byggeår. Liggende/stående bordkledning. (Ifølge vedtektene fremlagt er dette en del av boligbyggelagets ansvar)
Vurdering av avvik:
- Det er ingen lusing/musebånd i nedre kant av konstruksjon.
Tiltak
- Musebånd/lusing må etableres.

Vinduer,TG2
Malte trevinduer med 2-lags glass. Vedlikhold av vinduer er en del av andelseiers vedlikholdsplikt. Utbytting av eventuelt vinduer er Ifølge vedtektene fremlagt en del av boligbyggelagets ansvar
Vurdering av avvik:
- Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte vindusglass.
- Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket.
Tiltak

Dører,TG2
Ytterdør, pvc balkongdør (Ifølge vedtektene fremlagt er dette en del av boligbyggelagets ansvar)
Vurdering av avvik:
- Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer.
- Manglende terskelbeslag på balkongdør.
Tiltak
- Det bør gjøres tiltak for å lukke avviket.

Balkonger, terrasser og rom under balkonger,TG2
Terrasse utført i treverk (Ifølge vedtektene fremlagt er dette en del av boligbyggelagets ansvar)
Vurdering av avvik:
- Det er ikke montert beslag mellom yttervegg og balkong/terrasse.
Tiltak
- Beslag må skiftes ut/monteres.

Andre utvendige forhold,TG2
Vedtekter fra Arendal boligbyggelag (sist endret 2.mars 2021)
Vurdering av avvik:
- Det er ikke utarbeidet Tilstandsanalyserapport, vedlikeholdsplan e.l. for fellesdeler i bygget.
- Det er fremlagt Vedtekter fra Arendal Boligbyggelag og punkt 5-1 er andelseiernes vedlikholdsplikt. 5-2 Borettslagets vedlikholdsplikt. Det anbefales å sette seg inn i vedtektene.
Tiltak
- For å lukke avviket ihht NS 3600.2018 må det utarbeides en Tilstandsanalyserapport/vedlikeholdsplan for fellesdeler i bygget. Da dette er opp til borettslag/sameie å rekvirere er kostnadsestimat ikke satt.

Innvendig
Overflater,TG2
Belegg på gulver, plate på vegg, trepanel i himling.
Vurdering av avvik:
- Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente.
- Det er ikke utført større oppgraderinger med overflater. Overflatebehandlinger pga. slitasje etter bruk, opphengsskader etc må påregnes.
Tiltak
- Overflater må utbedres eller skiftes.
- Grad av renovering må vurderes individuelt og etter den enkeltes behov.

Radon,TG2
Det er ikke foretatt radonmåling og bygget er heller ikke dokumentert utført med radonsperre Vedtekter sier ikke noe om radonmåling og ukjent for undertegnede hvem som har ansvar for eventuell radonmåling
Vurdering av avvik:
- Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "moderat til lav" aktsomhetsgrad
- Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
- Kartet kan ikke benyttes til å forutsi radonkonsentrasjonen i enkeltbygninger. Den eneste måten å få sikker kunnskap om radon i en bygning, er å gjennomføre en måling. Radon i inneluft avhenger ikke bare av geologiske forhold, men også av bygningens konstruksjon og drift, samt kvaliteten av radonforebyggende tiltak
Tiltak
- Det bør gjennomføres radonmålinger.
- Ved eventuelle forhøyede verdier må det eventuelt utføres sikring mot radon.

Innvendige trapper,TG2
Lakket tretrapp
Vurdering av avvik:
- Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
Tiltak
- Rekkverkshøyde må endres for å tilfredsstille krav på byggemeldingstidspunktet.

Innvendige dører,TG2
Lakket fyllingsdører.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører.
- Ved funksjonstest går enkelte innerdører i karm.
Tiltak
- Enkelte dører må justeres.

Våtrom
1. etasje > Bad/vaskerom
Generell,TG3
Bad/vaskeorm med belegg på gulv Tapet/belegg på vegger, panel i himling. Utstyr: dusjnisje, toalett, vask med innredning, opplegg for vaskemaskin. "Rommet er bygget etter forskriftskrav før 1997 og gis dermed automatisk tilstandsgrad 3 basert på alder og forventet levetid. Rommet må påregnes renovert. Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) har i sin veiledning av 26.9.2022 skrevet: Bygningsdeler på bad og vaskerom må i tillegg til å få tilstandsgrad opp mot kravene som gjaldt da de ble bygget, også kontrolleres mot dagens krav, på bakgrunn av at bruken av slike rom har endret seg vesentlig opp gjennom årene. Et baderom uten membran på gulv og del av vegg kan blant annet ikke brukes til dusjing direkte på gulv, men må ha dusjkabinett som fører dusjvannet direkte til sluket. Dette er forhold som en kjøper må få vite. Det vurderes ikke uvanlig at et eldre bad på dette grunnlagt kan få en høy tilstandsgrad, selv om det ikke er observert fukt eller svikt i bygningsdelene. Det vil da være opp til kjøper å oppgradere badet eller annet våtrom for å kunne bruke rommet annerledes
Vurdering av avvik:
- Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
- Skader på belegg, utettheter. Manglende våtsoner på vegger Eldre teknisk anlegg.
Tiltak
- Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres.
Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

Kjøkken
1. etasje > Stue/kjøkken
Overflater og innredning,TG2
Kjøkken med glatte fronter, laminat benkplate.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad.
Tiltak
- Det må påregnes lokal utbedring/utskiftning.

1. etasje > Stue/kjøkken
Avtrekk,TG2
Avtrekk via mekanisk avtrekksanlegg i boenheten
Vurdering av avvik:
- Det er avvik:
- Ulyd fra kjøkkenventilator.
Tiltak
- Tiltak:
- Service på anlegget.
Tekniske installasjoner

Vannledninger,TG2
Kobberrør synlig i boligen
Vurdering av avvik:
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger.
Tiltak
- I forbindelse med oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør.

Avløpsrør,TG2
Avløpsrør av plast
Vurdering av avvik:
- Det er ikke påvist tilfredsstillende stakemulighet på avløpsanlegg.
Tiltak
- Andre tiltak:
- Ved eventuell behov for staking av avløpsanlegg ved tetting vil normalt sluk kunne brukes til formålet.

Ventilasjon,TG2
Naturlig ventilering via lufteventiler vinduer. Boliger fra det aktuelle byggeåret vurderes utfra dagens forskrifter å være under ventilerte. Aktiv bruk av mekanisk ventilasjon på våtrom og kjøkken ved bruk anbefales slik at varm fuktig luft transporteres ut av bygningen.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.
Tiltak
- Det bør etableres veggventiler/vindusventiler i alle oppholdsrom som ikke har det.
- Boliger fra det aktuelle byggeåret vurderes utfra dagens forskrifter å være under ventilerte. Anbefales å anlegge vegg ventiler i tillegg til lufte spalter på vinduer i rom med bruks belastning for tilfredsstillende ventilering. Aktiv bruk av mekanisk ventilasjon på våtrom og kjøkken ved bruk anbefales slik at varm fuktig luft transporteres ut av bygningen.

Varmtvannstank,TG2
120 liters varmtvannstank Det er anlagt vannstoppfunksjon under kjøkkenbenk.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år
Tiltak
- Det er ikke behov for utbedringstiltak siden tanken fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre tanker.

Elektrisk anlegg,TG2
Sikringsskap med automatsikringer Dette er en forenklet kontroll begrenset til de spørsmål og undersøkelser som forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) § 2-18 inneholder. Dette kan ikke sammenlignes med en kontroll utført av offentlig myndighet (Det lokale eltilsyn) eller registrert elektrovirksomhet, og en bygningssakkyndig har verken kompetanse eller lov til å foreta en slik kontroll. Tilstandsgraden er vurdert ut fra den forenklede og begrensede kontrollen som forskriften inneholder. El-anlegget kan ha feil og mangler som en slik forenklet undersøkelse ikke vil avdekke. Vær derfor oppmerksom på denne risikoen, og søk videre veiledning eller få en fullstendig kontroll utført av registrert elektrovirksomhet. Salg via fullmektig og spørsmål til eier er derfor ikke fylt ut.
21.Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik i eltilsynsrapport (dvs en el-tilsynsrapport uten avvik)?
Nei
Kommentar:
8.Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? Sjekk samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av varmtvannsbereder, jamfør eget punkt under varmtvannstank
Nei
Kommentar:
10.Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig festet?
Nei
Kommentar:
14.Er det tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap ikke er tette, så langt dette er mulig å sjekke uten å fjerne kapslinger?
Nei
Kommentar:
15.Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall sikringer?
Ja
Kommentar:
16.Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll?
Ja
Kommentar:Det er ikke fremlagt dokumentasjon på anlegget. Undertegnede har ikke elektrofaglig kompetanse og tilstandsvurdering beror på dokumentasjon og visuell undersøkelse av tilfeldig komponenter i boligen. Anbefaler gjennomgang på det elektriske anlegget med en utvidet el-kontroll før bruk.

Tomteforhold
Drenering,TG2
Det var mye snø på befaringsdagen og ukjent drenerende tiltak på tomen
Vurdering av avvik:
- Det er ukjent type/alder/løsning på drenering og tettesjikt på grunnmur.
Tiltak
- Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser.

Utvendige vann- og avløpsledninger,TG2
I henhold til offentlige dokumenter fremlagt er boligen tilkoblet offentlig vann og avløp via private stikkledninger.
Vurdering av avvik:
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger.
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger.
Tiltak
- Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

Rekkehus
Byggetegninger, brannceller og krav for rom til varig opphold
Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk
Rommene er ikke definert med navn på tegninger, definert i arealene med synlige innredning på plantegninger

Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggteknisk forskrift? Nei
Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år? Nei
Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde? Ja

Ikke rømningsvindu/vei fra loftsetasje.
Rekkehus
Standard : Normal standard utfra alder/konstruksjon
Vedlikehold : Videre vedlikehold, oppgraderinger vil være påregnelig.
 
For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: Kjøleskap, komfyr, oppvaskmaskin samt vaskemaskin på bad medfølger,

Diverse

Eiendommen selges på grunnlag av salgsfullmakt. Det gjøres særlig oppmerksom på at fullmektig ikke har bebodd boligen. Fullmektig har derfor ikke førstehånds kunnskap om boligen/eiendommen, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.

Leiligheten tilhører Saltrød bo og omsorgssenter.
Kjøper må være over 60 år samt vært bosatt i Arendal de 2 siste årene, men er mulig og søke om fritak.
Bare personer som er andelseiere i boligbyggelaget kan være andelseiere i borettslaget. Se vedtekter.
(Ingen fysiske personer kan eie mer enn en andel)

Dersom andel skifter eier, har andelseiere i borettslaget og dernest de øvrige andelseiere i boligbyggelaget forkjøpsrett.

Vedtekter samt ordensregler skal leses før budgivning

I følge ekstraordinær generalforsamling den 15.01.24 er det planer om renovering av Lia borettslag. I følge ABBL vil det ikke bli ytterligere økning av fellesutgiftene i 2024. Dette er tatt hensyn til låneopptaket med økningen fra januar 2024. Kr. 6.476,- pr. mnd. For å dekke lånekostnaden kan det komme en økning i 2025 (ca kr. 550,-)

Det gjøres oppmerksom på at boligen er rengjort før visning, og  vil ikke bli ytterligere rengjort før overtagelse.

Legalpant

Borettslaget har legalpant for forfalte, ikke betalte felleskostnader. Det vises for øvrig til vedtekter og husordensregler. For andelsboliger er det borettslaget som er hjemmelshaver til selve eiendommen. Andelseierne har hjemmel til en andel i borettslaget og borett knyttet til denne.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Vedlegg salgsoppgave

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/31240007. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4203/44/590:
05.10.1989 - Dokumentnr: 10100 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4203 Gnr:44 Bnr:578


01.01.2020 - Dokumentnr: 466578 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0906 Gnr:44 Bnr:590


Info kommunale avgifter

Alt av kommunale avgifter inklusivt eiendomsskatt faktureres borettslaget direkte.

Polisenummer

SP0002020936

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Sammendrag selgers egenerklæring

Det gjøres særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd boligen. Selger har derfor ikke førstehånds kunnskap om boligen/eiendommen, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.
Produktnummer: 9A5C3ABD-8AB8-4345-A2CA-2AA4104EC952 Kategori: