Påmeldingsvisning Ons. 22/5 kl. 16

Lianevegen 3

Byggeår
1990
Internt bruksareal (BRA‑i)
340 ㎡
Bruksareal
380 ㎡
Tomteareal
3 742 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Kvarstein - Stor enebolig med godkjent hybel, stor tomt på ca 3,7 mål. Boligen ligger i populært område.

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Boligen inneholder følgende:

Kjeller: Trapperom, Hybel: bod 2 stk, gang, bad, vindfang, soverom, stue og Kjøkken.

1 etg.: Gang, stue m/trapp, kjøkken, soverom, bad, soverom 2 og toalettrom.

Loft: Hall m/trapp, loftstue, soverom, toalettrom og soverom 2

Dobbel garasje.

Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk: Vaskerom i 1.Etasje er bygd om til soverom og soverom 2 etg. kalles kvistrom på tegninger.


Oppvarming

Vedovn/peis og elektrisk oppvarming.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Parkering

Stor gårdsplass og dobbelgarasje.

Beliggenhet

Boligen ligger i populært område, bare ca. 12 km fra Kristiansand sentrum og 5 km til Vennesla sentrum. Barnevennlige og rolige omgivelser i etablert nærområde. Eiendommen har gode lys- og solforhold sommertid. Kort vei til butikker, skole, barnehager og buss. Pent opparbeidet tomt med mange muligheter. Flotte rekreasjonsmuligheter i området med turstier og badevann i nærheten. Kort vei til Otra med fiske muligheter.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 06.05.2024 . Ferdigattesten gjelder Hybel i kjeller bruksendret. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Det foreligger ikke ferdigattest  for boligen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse.. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.
Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk: Vaskerom i 1.Etasje er bygd om til soverom og soverom 2 etg. kalles kvistrom på tegninger.

Vei, vann og avløp

Privat vei. Vei til eiendommen etablert over naboeiendommen(er). Veiretten er ikke tinglyst. Risiko og eventuelle kostnader forbundet med å formalisere avtale vedr. veirett og evt. tinglysning av denne påhviler kjøper.
Eiendommen er tilknyttet offentlig vann og avløp. 
Innbetalt beløp til velforening er med å dekke strøing og div. Kommunen brøyter.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område, godkjent som bolig, og er en del av kommuneplanens arealdel/byplan. 
Boligen ligger i gul støysone som oversiktskart viser.
Det er laget forslag til ny reguleringsplan for område. Kommunen planlegger etablere nytt attraktivt boligfelt i område og det vil da bli laget en bedre infrastruktur og veitrase som påvirker positivt.

Adgang for utleie

Boligen har utleiedel.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4223/3/19:
23.08.1922 - Dokumentnr: 800078 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4223 Gnr:3 Bnr:18


01.01.2020 - Dokumentnr: 836043 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1014 Gnr:3 Bnr:19


Kommentar konsesjon

Eiendommen er over to mål, og egenerklæring om konsesjonsfrihet må fylles ut. Kjøper må undertegne dette før megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 114 750,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 13 200,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger (inkl. valgfrie tillegg): kr 131 750,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Nøkkelinformasjon

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: Kjøleskap, komfyr og oppvaskmaskin.

Diverse

Hybel er pr dags dato utleid og foreligger med 3 mnd gjensidig oppsigelse.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Velforening

Liane Velforening

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4223/3/19:
23.08.1922 - Dokumentnr: 800078 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4223 Gnr:3 Bnr:18


01.01.2020 - Dokumentnr: 836043 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1014 Gnr:3 Bnr:19


Info kommunale avgifter

Inkluderer: Feiing, eiendomsskatt, vann og avløp. Det er montert vannmåler i boligen, avgift varierer etter forbruk.
Renovasjon kommer i tillegg. Beregnet årsbeløp for 2024 er kr. 3065,- Gebyret faktureres i forhold til antall tømminger

Byggemåte

Se tilstandsrapporten.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Sammendrag selgers egenerklæring

Er det utført arbeid på tak, yttervegg, vindu eller annen fasade? Byttet 3 vinduer i 1 etg. i 2024. Ufaglært
Byttet noen knekte takstein på taket
Har det vært feil på varmeanlegg eller ventilasjonsanlegg? Usikker på om ventilasjonsanlegget virker da det ikke er brukt på mange år.
Er det tegn på setningsskader eller sprekker i for eksempel grunnmur eller fliser? Sprekker på grunnmur garasje Litt sprekk i puss/mur under veranda på boligen.
Er det utført radonmåling? Vi kjenner ikke til årstall eller verdier men det ble satt inn en miniventilasjon og ble på nytt målt etter et halvt år og da var verdiene ok.
Er det andre forhold av betydning eller sjenanse for eiendommen eller nærområdet? Det er en reguleringsplan for nytt boligfelt i området og det vil da bli bygget ny adkomst til de nåværende boligene.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.
Solgt
Produktnummer: 9524C175-17CD-449C-979F-2A4C130624BB