SØGNE - LEIRE

Leireveien 86

Prisantydning
2 090 000 kr
Omkostninger
68 720 kr
Totalpris
2 158 720 kr
Formuesverdi
711 232 kr
Formuesverdi sekundær
2 560 435 kr
Kommunale avgifter
9 805 kr / år
Byggeår
1930
P-rom
140 ㎡
Bruksareal
212 ㎡
Tomteareal
707 ㎡
Antall soverom
4
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Sjarmerende enebolig m hybel i sørlandsstil. Sentral beliggenhet nær Lunde. Leieinntekter hybel 6300 kr/mnd + strøm

Om eiendommen

Innhold

Leireheia 86 er en prisgunstig enebolig med hybel beliggende på Leire i Søgne sentralt nær Lunde.

Boligen er en innholdsrik bolig over tre plan. Eiendommen er tidligere tomannsbolig per i dag omsøkt til enebolig med hybel.

1. etasje: Gang, kjøkken, bad/vaskerom, stue, spisestue og 2 soverom
2. etasje: Gang, bad, kjøkken, stue og 2 soverom

I tillegg er det grovkjeller på 68 kvm og bod i 2. etasje.

Kristiansand kommune opplyser at det ikke foreligger noen godkjente byggetegninger i deres arkiv. Dette medfører at megler ikke kan kontrollere at bruken av rommene i boligen samsvarer med det de er godkjent som. Eventuelle pålegg/søknader som følge av ulovlige tiltak på eiendommen er kjøpers risiko og ansvar.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 140 kvm, Bruksareal: 212 kvm Sekundærrom: 72 kvm.
Bra. pr. etasje.: Etasje: 87 m²  - Loft: 58 m²  - Kjeller: 67 m².
Etasje - P-rom inkl.: Entrè, stue, kjøkken, trapperom, bad/vaskerom, soverom, soverom 2.
Loft - P-rom inkl.:  Bad, gang, kjøkken, stue, soverom, soverom 2.
Loft - S-rom inkl.: Bod.
Kjeller - S-rom inkl.: Bod, bod 2, bod 3, bod 4.

Det foreligger ikke tegninger.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

1930 i følge Kristiansand kommune.

Oppvarming

Oppvarming med strøm og vedfyring.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Kuturminne i følge matrikkelrapport fra kommune:
Lokalitetsnr. 173325 - Kulturminne art: Dyrkingsspor- Vernetype: Automatisk fredet - Kategori: Arkeologisk lokalitet. På www.kulturminnesok.no finnes mer informasjon om kulturminner og hvor man skal henvende seg for å få flere opplysninger om de registrerte kuturminnene. Kulturminner kan innebære begrensinger i forhold til utvikling av eiendommen, herunder terrengendringer, bygging m.m.

Det gjøres særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd boligen. Selger har derfor ikke førstehånds kunnskap om boligen/eiendommen, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Sven Bentsen den 27.06.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Horisontal delt tomannsbolig oppført i 1930. Boligen er konstruert i tre og murte yttervegger i kjeller. Taket har saltak utforming og er tekket med betongstein. Boligen fremstår med noe slitasje og flere bygningsdeler har behov for vedlikehold eller utskiftning. Våtrom er en del av boligen som har behov for modernisering. Dette er nærmere beskrevet i rapporten.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG3:
Våtrom > Generell > Bad/vaskerom:
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

Våtrom > Generell > Bad:
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold:
Brannvarslere mangler eller fungerer ikke. Det er ikke funnet noe form for slukkeutstyr.

TG2:
Utvendig > Veggkonstruksjon:
Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Det er avvik: Stedvis manglende musesikring.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft:
Det er påvist fuktskjolder i undertak/takkonstruksjon. Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Det er lite isolasjon og stedvis manglende isolasjon i tak.

Utvendig > Vinduer:
Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke.

Utvendig > Dører:
Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger:
Konstruksjonene har skjevheter. Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn:
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.

Innvendig > Radon:
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig > Pipe og ildsted:
Det er påvist sprekker i ildfast stein inne i ovnen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på pipe. Pipevanger er ikke synlige.

Innvendig > Rom Under Terreng:
Kjeller har begrenset ventilering/luftgjennomstrømning. Det er avvik: Det er registrert forhøyede fuktverdier i treverk som er i kontakt med betong.

Innvendig > Innvendige trapper:
Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.

Innvendig > Innvendige dører:
Det er avvik: Enkelte dører tar i terskel/karm.

Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner > Bad:
Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen.

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken:
Det er påvist at overflater har noe skader.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.
Det gjøres særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd boligen. Selger har derfor ikke førstehånds kunnskap om boligen/eiendommen, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.

Beliggenhet

Adkomst

Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Landlig og sentralt beliggende nær Lunde med stor tomt. Sykkelsti til Lunde som ligger kort avstand fra eiendommen. Der er det blant annet barneskole, ungdomsskole og daglivarehandel. I området er det flotte tur og bademuligheter med kort vei til sjøen. Videre er det ca 2,5 km til Søgne sentrum Tangvall med offentlige service og handelsfasiliterer. Fra eiendommen er det ca ett kvarters kjøring til Kristiansand sentrum.

Tomt

Areal: 707 kvm, Eierform: Eiet tomt

Parkering

Biloppstillingsplasser på eiendommen.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Foreligger ingen byggesaksdokumenter fra opprinnelig byggetid i kommunens arkiv.

Ferdigattest foreligger ikke pga. alder - gjelder tiltak omsøkt før 1998. Tiltak (oppføring, påbygging og tilbygging er meldepliktig.) omsøkt før 1. januar 1998 kan det ikke utstedes ferdigattest for jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det innebærer at byggverkene lovlig kan brukes uten at det foreligger ferdigattest. Dette betyr derimot ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige.

Kristiansand kommune opplyser at det ikke foreligger noen godkjente byggetegninger i deres arkiv. Dette medfører at megler ikke kan kontrollere at bruken av rommene i boligen samsvarer med det de er godkjent som. Eventuelle pålegg/søknader som følge av ulovlige tiltak på eiendommen er kjøpers risiko og ansvar.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område, godkjent som boligbebyggelse og er en del av kommuneplan og kommundedelplan

- Kommunaplan for Søgne 2018-2030 Arealdelen
- Kommunedelplan for sykkel Søgne
- Hensynssone: H370-Høyspenningsanlegg, inkl. høyspentkabler

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Kulturminnevernsplan. Det gjøres videre oppmerksom på at eiendommen er en del av kommunenes kulturminnevernplan. Planen har som hensikt å gi tydelige rammer for bevaring av kulturmiljøer, kulturlandskap og verneverdige bygg i Kristiansand kommune, gjennom virkemidler i plan- og bygningsloven. Eiendommen er registrert som et FYLLINN-objekt. Kontakt megler for mer informasjon.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet privat vei og avløp.
Privat vei. Vei til eiendommen etabelert over naboeiendommer gnr 429/34 og 429/7  . Veiretten er ikke tinglyst.
Tilknyttet offentlig vann  Eiendommen har vannmåler.
Privat avløpsledninger som er tilknyttet offentlig avløpsledning. Slamavskiller og offentlig tilsyn av privat avløpsanlegg.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

- Dagboknr.: 503265- Jordskifte Tinglyst:  19.12.1953  Gjelder denne registerenheten med flere
- Dagboknr:: 5757- Bestemmelse om veg Tinglyst  16.06.1970  Rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:429 Bnr:61 Gjelder denne registerenheten med flere
- Dagboknr.: 1482- Jordskifte Tinglyst  31.01.1989  Grensegangssak. Gjelder denne registerenheten med flere
- Dagboknr.: 17937- Erklæring/ avtale Tinglyst   22.08.2006  Rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:429 Bnr:92 Snr:1   Rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:429 Bnr:92 Snr:2   Bestemmelse om veg. Gjelder denne registerenheten med flere
- Dagboknr.: 19753- Erklæring/ avtale Tinglyst   13.09.2006. Rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:429 Bnr:93   Rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:429 Bnr:95  
Bestemmelse om veg. Gjelder denne registerenheten med flere
- Dagboknr.: 683579- Jordskifte Tinglyst   29.08.2007  Jordskifte. Saknr 1000-2006-0024 Leire. Gjelder denne registerenheten med flere
Følgende heftelse er rekrivert ikke mottatt enda
- Dagboknr. :  584355-1/200  Bestemmelse om veg. Tinglyst 01.06.2022. Kan ikke slettes uten samtykke fra:KRISTIANSAND KOMMUNE  Org.nr: 820852982. Rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:429 Bnr:150  
- Dagboknr.: 584355-2/200  Bestemmelse om vann/kloakk. Tinglyst 01.06.2022. Kan ikke slettes uten samtykke fra:KRISTIANSAND KOMMUNE   Org.nr: 820852982. Rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:429 Bnr:150 584355-2/200  Bestemmelse om vann/kloakk  


Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
 Ingen rettigheter funnet.

Utleie

Boligen leies ut i dag.
- 1. etasje står ledig for kjøper.
- 2. etasje er leid ut for 6300,- kroner per mnd.
Strøm / TV / Internett kommer i tillegg.
Det skal iht vedtak være dør/ tilkomst mellom etasjene.
Per i dag er det ikke etablert.

Energiattest

Selger har ikke fremlagt energiattest for eiendommen. Det må derfor tas høyde for at eiendommen har energimerke G.

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

2 090 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 52 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 090 000,-)) 68 720,- (Omkostninger totalt) 2 158 720,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 9 805 pr. år Pr 2022

Beløpet inkluderer eiendomsskatt, feie- og tilsynsavgift, abonnementsgebyr vann og slamtømming, forbruk vann og vannmålergebyr, slamavskiller og tilsynsgebyr privat avløpsanlegg.
Renovasjon kommer i tillegg. Renovasjonsgebyr beregnet for 2023 kr. 2.736 ,-. Gebyret faktureres forhold til antall tømminger.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 4.165,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Faste løpende kostnader

Kostnader til bla. strøm, internett, TV-abonnement, bygg- og innboforsikring etc. kommer i tillegg. Beløp kan variere ut fra forbruk og valgt abonnement.

Formuesverdi

Primær: Kr. 711 232,- for år 2020. Sekundær: Kr. 2 560 435,- for år 2020

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Leireveien 86, Gnr. 429 Bnr. 23 i Kristiansand kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen:
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2.200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 90 02 00 59.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

14-23-0008

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/14-23-0008. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Jon Andreas Røsstad, tlf. 90 02 00 59

Vederlag

Provisjon (Kr.45 000) Fornyelse/oppkjøp annonse på Finn.no x 2 juni og august 2022- overført fra 14-20-044 (Kr.4 400) Panterett med urådighet - Statens Kartverk. Overført fra 14-20-0044 (Kr.585) Tilrettelegging- Digital grunnpakke overført fra 14-20-0044 (Kr.6 850) Digital grunnpakke (Kr.6 850) Oppgjør (Kr.10 900) Tilrettelegging (Kr.16 900) Totalt kr. (Kr.91 485)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3068092