Grimstad By

Lauvstøveien 37

Prisantydning
2 290 000 kr
Omkostninger
73 120 kr
Totalpris
2 363 120 kr
Formuesverdi
643 824 kr
Formuesverdi sekundær
2 317 765 kr
Kommunale avgifter
15 579 kr / år
Byggeår
1957
P-rom
98 ㎡
Bruksareal
124 ㎡
Tomteareal
262 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

NY PRIS! Enebolig i populært og sentralt boligfelt i Grimstad sentrum.

Om eiendommen

Innhold

Kjeller: S-rom inneholder: bad og stue/kjøkken.
1 etasje: P-rom inneholder: Trapperom, gang, bad/vaskerom, stue, kjøkken og 2 soverom. S-rom er bod på 2 kvm.
2 etasje: P-rom inneholder: Trapperom, bad, stue, kjøkken og soverom.
Det foreligger ikke tegninger av boligen i kommunens arkiver.

Arealer med beskrivelse

Kjeller: P-rom/BRA: 0/24 kvm. S-rom er 24 kvm og er bad og stue/kjøkken.
1 etasje: P-rom/BRA: 57/59 kvm. S-rom er 2 kvm og er bod.
2 etasje: P-rom/BRA: 41/41 kvm.
Et av rom og deler av gulvareal oppe er ikke måleverdig grunnet lav takhøyde. Takhøyde kjeller ca 1,96m. Er ikke tilfredsstillende ihht krav for
varig opphold.

Byggeår og byggemåte

1957 i følge Grimstad kommune.

Oppvarming

Vedovn og elektrisk.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Det gjøres oppmerksom på at boligen er ryddig og rengjort før visning, og  at den ikke vil bli ytterligere ryddet og rengjort før overtagelse.
Det vil bli fjernet en feltseng i boligen.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av M2 Takst AS den 03.05.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:

Følgende avvik har fått TG3:
Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er avvik:
Det er stedvis vesentlig råte i trekledning, hovedsaklig baksiden. Ser ut til å være noe mindre lufting bak kledning, dette kan medføre noe økt fuktbelastning og redusert levetid kledning.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Det er avvik:
Det er vanskelig tilgang for kontroll takkonstruksjon. Lu, enke i tak men ingen stige, enklere tilgang anbefales.
Det er lite lufting av konstruksjoner, dette ansees som normal eldre byggeskikk.
Det har vært brann i boligen fra gammelt av. Enkelte bjelker er forsterket noe, andre er nedsotet men fremstår som OK treverk, mens enkelte også har godt med forkulling. Disse bjelkene med forkulling har en redusert bæreevne/styrke. Eier har opplyst at brannen var for ca 25 år siden, sådan har det stått mange år uten svikt i konstruksjon, men kan ikke gå god for løsningen. Tg3.
Generelt bør det forventes noe skjevheter i konstruksjoner som er normalt. Videre er det risiko for aktivitet borebille mm.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Utvendig > Vinduer
Det er avvik:
Stedvis knekte låsehasper på eldre vinduer. Enkelte eldre vinduer med enkel glass er ikke til å lukke helt igjen da de tar i karm. Sprekk i glass i trapperom. Enkelte viduer er tg3, ellers tg1/tg2 avhengig av alder mm.
Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Det er ikke montert rekkverk.
Ingen gjerde eller rekkverk der betongheller. Tegn til noe sig i grunn ytterst, noe skjeve stener mm. Mye vekst mellom heller.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på over 30mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 20mm innenfor en lengde på 2 m. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det er kun utført stikkmålinger av nivåforskjeller og det er stedvis vesentlig nivåforskjell. Mindre nivåforskjeller ansees normalt utfra alder og byggeskikk. Nivåforskjeller er stedvis godt merkbare og det er stedvis knirk gulvflater.

Våtrom > Generell > Bad
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

Våtrom > Generell > Bad/vaskerom
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

Våtrom > Generell > Bad
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
Det er avvik:
Sprekk i fliser på benkeplate. Mangler en front under vask. Skjevhet i enkelte fronter. Vifte har rust og ujevn plastikk på deksel ved bryter, mulig varme.
Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

Kjøkken > Overflater og innredning > Stue/kjøkken
Det er avvik:
Eldre, skjevhet fronter mm. Vifte ikke funksjonstestet grunnet ikke strøm i kjelleretasje befaringsdagen.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

TG2:
Utvendig > Nedløp og beslag
Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.

Utvendig > Dører
Det er avvik:
Inngangsdør tar i svill/karm. Kjellerdør, noe aldersslitasje/oppsprekning treverk nedre del.

Innvendig > Overflater
Det er avvik:
Det er stedvis slitasjemerker og bruksmerker. Stedvis fuktsvelling laminatgulv i skjøter.

Innvendig > Pipe og ildsted
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på pipe.
Noe sotavrenning observert. Sotavrenning kan skyldes flere forhold. Fyres det med for liten trekk, eller det er for dårlig trekk i skorsteinen, begynner røykgassene å kondensere før de kommer ut av skorsteinen. Denne kondensen blander seg med sot, og vil på et tidspunkt trekke ut gjennom skorsteinsvangene. Dersom fuger/stein er dårlige, vil slike gjennomslag naturligvis skje raskere, men også på skorsteiner med "gode" fuger kan man få tilfeller av dette.

Noe sotavrenning observert. Sotavrenning kan skyldes flere forhold. Fyres det med for liten trekk, eller det er for dårlig trekk i skorsteinen, begynner røykgassene å kondensere før de kommer ut av skorsteinen. Denne kondensen blander seg med sot, og vil på et tidspunkt trekke ut gjennom skorsteinsvangene. Dersom fuger/stein er dårlige, vil slike gjennomslag naturligvis skje raskere, men også på skorsteiner med "gode" fuger kan man få tilfeller av dette.

Innvendig > Rom Under Terreng
Det er avvik:
Det er stedvis jordslag og tegn til fuktig klima i kjeller.
Spesiell risiko er det med oppforede gulv i kjellerrom hvor det kan merkes kjølt fukt i gulvkonstruksjoner. Det er vesentlig råte i svill inn til bad som følge.

Innvendig > Krypkjeller
Det er avvik:
Krypkjeller ansees generelt som risiko med tanke på fukt, råte, muggsopp mm.
Det er utført observasjon i krypkjeller. Eldre trekonstruksjon, alderstegn på treverk. Tegn til aktivitet borebille synlig på avløpsrør. Om dette er eldre aktivtet eller nyere aktivitet er ikke mulig for undertegnede å stadfeste, bør undersøkes ytterligere.
Det ble utført fuktmåling med pigger i tilfeldig sted, normalt utslag.

Innvendig > Innvendige trapper
Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.

Innvendig > Innvendige dører
Det er avvik:
Dørene er av varierende årgang. de ble testet for heng i karm og dørsvill. Eldre dører har skjevheter i dørblad kontra karm mm og fungerer generelt dårlig.

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
Det er avvik:
Det er endel rust/merker på skinner under vask. Foliert benkeplate og over vifte, noe enklere utførsel. Ellers mer normal bruks- og aldersslitasje.

Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken
Det er avvik:
Mellom vifte og foring over så kommer det endel luft/trekk når viften står på, dette betyr mest sannsynlig at det er en utett kobling mellom vifte og vifterør.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift.
Biltema bereder, muligens noe enklere kvalitet og kortere levetid.m I nye leiligheter og eneboliger skal man i henhold til nye forskrifter fasttilkoble alle varmtvannsberedere, dvs ikke koble via stikkontakt. Krav fra 2014.
Også en eldre bereder som har oppnådd estimert levetid.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
Sikringskap plassert i gang oppe og er eldre skrusikringer og ledningsnett. Anlegget bør gåes over og moderniseres.
Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

Tomteforhold > Drenering
Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring. Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.
Boligens grunnmur står stedvis på fjellgrunn. Fullverdig utbedring av drenering vil nok være utfordrende å få til. Må sees i sammenheng med punkt rom under terreng og terrengforhold.

Tomteforhold > Forstøtningsmur og utv trapp
Det er avvik:
Det er sprekk i forstøtningsmurer og i trapp/nedre trinn.

Tomteforhold > Terrengforhold
Det er avvik:
Det er fall mot boligen på skråning bak og inn i krypkjeller.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
Det er avvik:
Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.
Selger informerer:
Bad -Pusset opp 1987-1989, det ble brukt smøremembran, arbeidet er utført på egen innsats av selger.
Fukt i kjeller.
Spekker i gammel steinmur, skjeve gulv inne.
Små svarte sukkermaur på kjøkken.
Nytt tak ca 1992- arbeidet er utført på egen innsats av selger.
Nytt elektrisk ca 1992 Tidligere Agder el.
Tømmerarbeid og murerarbeid er gjort på egen innsats av selger.
Boligen er delt i 2 stk leiligheter + hybel i kjeller.
Kjenner du til om det er innredet/bygget ut kjeller eller andre deler av boligen?
Innredet kjeller, endret planløsning 1 og 2 etg.
Det var en brann i kjøkkenvifte i ca 1991- Taket ble pusset opp i ettertid.

Beliggenhet

Adkomst

Fra rundkjøringen ved Meny, ta inn i Lauvstø. Følg Skonnertveien ca. 200 meter og ta til høyre inn i Midtskips og ta etter ca. 130 meter til høyre inn i Lauvstøveien.
Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Beliggende i Lauvstø, nær Grimstad sentrum og med gangavstand til dagligvareforretning og alle fasiliteter i sentrum. Også gangavstand til barneskoler, ungdomskole, vidregående skole og Universitetet. Boligen ligger i blindvei.

Tomt

Areal: 262 kvm, Eierform: Eiet tomt
Eiendommen er ikke fysisk oppmålt, og har usikre grenser. Oppgitt areal er basert på skylddeling og matrikkelinfo. Skylddelinger kan være unøyaktige og er ikke koordinatfestet, tomtens arealet kan derfor avvike i større eller mindre grad.

Parkering

Parkering på egen tomt

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse på grunn av alder. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til Områder for boliger m/tilhørende anlegg, tilhører reguleringsplan LAUVSTØ, datert 19.10.1977. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Arealplaner under arbeid: Detaljregulering Soloddveien, Torskeholmen, Ytre Odden NT4.1, Smørsund - Vesterled 15

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vann og avløp.
Privat vei

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen: ingen

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen: ingen

Grunndata:

1920/900029-1/37  Registrering av grunn. 18.05.1920 
Denne matrikkelenhet opprettet fra:Knr:0904 Gnr:200 Bnr:46
 
2020/972662-1/200  Omnummerering ved kommuneendring. 01.01.2020 00:00 

Utleie

Boligen er innredet med tre kjøkken og 3 bad, men er kun registrert som en boenhet i matrikkel.

Energiattest

Selger har ikke fremlagt energiattest for eiendommen. Det må derfor tas høyde for at eiendommen har energimerke G.

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

2 290 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 57 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 290 000,-)) 73 120,- (Omkostninger totalt) 2 363 120,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 15 579 pr. år

Formuesverdi

Primær: Kr. 643 824,- for år 2020. Sekundær: Kr. 2 317 765,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Lauvstøveien 37, Gnr. 200 Bnr. 881 i Grimstad kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen:
Det gjøres oppmerksom på at boligen er ryddig og rengjort før visning, og  at den ikke vil bli ytterligere ryddet og rengjort før overtagelse.
Det vil bli fjernet en feltseng i boligen.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 45 89 49 72.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

21-22-0058

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/21-22-0058. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Ørjan Mathisen, tlf. 45 89 49 72

Vederlag

Grunnpakke markedsføring (Kr.5 850) Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (Kr.60 000) Tilrettelegging (Kr.13 150) Totalt kr. (Kr.89 485)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3057741