Lauen øvre

Laukrokveien 601

Prisantydning
2 150 000 kr
Omkostninger
70 220 kr
Totalpris
2 220 220 kr
Formuesverdi
341 760 kr
Formuesverdi sekundær
1 230 336 kr
Kommunale avgifter
6 758 kr / år
Byggeår
1977
P-rom
165 ㎡
Bruksareal
206 ㎡
Tomteareal
3 635 ㎡
Antall soverom
4
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Enebolig med to plan og frittl. dobbel garasje. Rolig og landlig område.

Om eiendommen

Innhold

1. etg.: Vindfang, Gang, Trapperom, Stue, Kjøkken, Bad, Soverom 1, Soverom 2, garderobe.
Kjeller: Gang m/trapp, Stue, Toalettrom, Soverom 1, Soverom 2, Gang 2, Vaskerom, Bod, Kjølerom, Bod 2, Bod 3.

Standard

Enebolig oppført i 1977, bestående av innredet kjeller og 1. etg. Boligen holder en normal standard, og fremstår
hovedsakelig med normal bruksslitasje sett i forhold til alder. Det bør for øvrig nevnes at drenering, bad og vaskerom står foran en nødvendig oppgradering.

GARASJE
Bygning oppført i 1993, bestående av garasjerom i 1. etg. Bygningen holder en til dels enkel standard, og har etterslep på utvendig vedlikehold, bl.a. med stedvis råteskade i kledning og vinduer.

Innvendig er det gulv av laminat, furu, teppe, belegg og betong. Veggene har tapet, trepanel, malte plater, ubehandlet plater og synlig grunnmur. Innvendige tak har malte plater, umalte plater, trepanel og himlingsplater.

Bad 1. etg.:
Veggene har baderomsplater. Taket har himlingsplater. Gulvet er flislagt. Rommet har elektriske varmekabler.
Rommet har innredning med nedfelt servant, samt toalett, hjørneboblekar og dusjnisje med dør/vegger. Det er mekanisk avtrekk, hvor avtrekksvifte styres fra kjøkkenventilator.

Vaskerom kjeller:
Veggene har panel. Taket har panel. Gulvet er av ubehandlet betong. Rommet har elektriske varmekabler. Rommet har vaskekum i plast, dusjkabinett og opplegg for vaskemaskin. Det er naturlig ventilering.

Kjøkkenet (Hamran bøk) har innredning med glatte fronter. Benkeplaten er av laminat. Det er kjøleskap, oppvaskmaskin, komfyr og micro. Det er i tillegg et plassbygget høyskap. Hvitevarer er utskiftet en gang etter 2014 (ukjent årstall). Det er kjøkkenventilator med avtrekk ut.

Toalettrom har belegg på gulv, våtromstapet på vegger og malte himlingsplater. Det er innredning med nedfelt servant, samt toalett. Rommet har naturlig ventilering.

Ved takstmannens befaring ble det oppdaget fukt i himling på toalettrom i kjeller. Eier sjekket dette videre og fagfolk har utbedret feil ved vannrør og det er montert opp nye takplater i rommet. Dette ble utbedret etter at tilstandsrapport ble laget.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 165 kvm, Bruksareal: 206 kvm Sekundærrom: 41 kvm.
Bra. pr. etasje.: Kjeller 99 m²  - 1. etg. 107 m².
P-rom inkl: 1. etg.: Vindfang, Gang, Trapperom, Stue, Kjøkken, Bad, Soverom 1, Soverom 2. Kjeller: Gang m/trapp, Stue, Toalettrom, Soverom 1, Soverom 2, Gang 2, Vaskerom.
S-rom inkl.: Garderobe i 1. etg. Kjeller: Bod, Kjølerom, Bod 2, Bod 3.

Garasje:
Bra: 52 m² - P-rom: 0 m² - S-rom: 52 m²
S-rom inkl.: garasjerom

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

I enkelte oppholdsrom er dagslysflate mindre enn dagens krav på 10 % av rommets bruksareal.

Det er avvik mellom godkjente tegninger og dagens planløsning. I kjeller er bl.a. to soverom og stue innredet og bruksendret senere tid. Rommene er byggemeldt som boder/disp.rom. De ombygde rommene er ikke godkjent til varig opphold/beboelse. Vinduer er for små og ikke godkjent som rømningsvei. I hovedetasje viser mottatte plantegninger 4 soverom, i dag er det 2 soverom og det tredje soverommet brukes til garderobe.
Eventuelt ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Byggeår og byggemåte

1977 i følge Hægebostad kommune. Garasje oppført i 1993.

Taktekkingen er av betongtakstein. Takkonstruksjonen har W-takstoler i tre.
Takrenner i lakkert metall, med nedløpsvann ført til drenskummer. Gavltakstein over vindskier i tre.
Heldekkende pipebeslag over tak. Stigetrinn til pipe. Luftehatt på tak. Beslag utvendig under ytterdører.
Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeår. Fasade har hovedsakelig stående bordkledning.
Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass. Enkelt glass i et vindu i kjellerstue. Bygningen har malt hovedytterdør i tre, malt kjellerdør i tre, malt balkongdør i tre og skyvebalkongdør i malt tre.
Veranda i tre (fra 2020/2021), med ubehandlet terrassebord samt malt rekkverk i tre (rekkverk ble ikke skiftet i 2020/21). Betongtrapp ved hovedinngang. Tretrapper til veranda. Betongtrapp til kjeller.

Oppvarming

Strøm og ved. God vedovn i hovedstue. 2 stk varmepumper; en i stue og en i kjeller. Varmekabel på bad i hovedetg.

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Takst Sør AS den 20.04.23, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen og garasje, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Følgende avvik har fått TG3:

Utvendig > Nedløp og beslag - 2
Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, noe som var krav på byggemeldingstidspunktet. Det er påvist andre avvik: Det er påvist råteskadet vindskier.

Utvendig > Utvendige trapper
Det er påvist andre avvik: Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det er ikke montert rekkverk. Det er påvist hull i side på trappevange. Uvisst om dette hullet har en funksjon.

Utvendig > Utvendige trapper - 3
Betongtrapp har mindre sprekker/skader Det er ikke montert rekkverk.

Innvendig > Radon
Dokumentasjon av radonmålinger viser verdier over anbefalte grenseverdier. Iflg. eier viser måleresultat ca. 250 bq/m³ i 1. etg. og 290 bq/m³ i kjeller.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Vaskerom
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på slukløsningen. Det er ikke membran/tettesjikt på våtrommet.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad
Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Det er påvist at flisfuger har riss/sprekker. Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre
enn 25 mm. Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under). Det er tegn på sopp, råte eller skadedyr. Det er påvist utvasket fuger mellom gulvfliser i dusjnisje. Det er påvist svertesopp ved fuger i dusj.

Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Toalettrom
Toalettrom mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Det er påvist skade som følge av angrep av fukt/råte. Det er påvist andre avvik: Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1. Det er påvist fuktskade i tak, og her registrert høye fuktvariasjoner på himlingsplater. Det er påvist hull i veggplate bak dør. Det er påvist dels umalt gulvbelegg (under innredning). Det er registrert generelt høyt fuktinnhold i betonggulv mot grunn. Det er registrert høye fuktvariasjoner på vegg mot grunnmur, i område under innredning.

Tekniske installasjoner > Vannledninger - 2
Stoppekran er påvist, men den fungerer ikke tilfredsstillende.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
Sikringsskap med skrusikringer og 1 stk. jordfeilbryter. Elektriske varmekabler på vaskerom i kjeller og på bad i 1. etg. Downlights utvendig i gesims.

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold
Brannslukkingsapparat. Røykvarslere i begge etasjer.

Tomteforhold > Terrengforhold
Terreng faller inn mot bygning. Tomten er snødekt og derfor ikke nærmere vurdert. Det synes å være terrengfall mot bygning på underside av veranda på sørvestfasade.

KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT
Tomteforhold > Forstøtningsmurer
Forstøtningsmurer er snødekt og derfor ikke nærmere vurdert.

Følgende avvik har fått TG2:

Utvendig > Taktekking
Taktekkingen har mose og slitasje på grunn av elde. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak.

Utvendig > Nedløp og beslag
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. Det er påvist andre avvik: Det er stedvis påvist noe slitasje på takrenner.

Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er påvist andre avvik: Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Det er ikke montert beslag mellom kledning og betongtrapp ved hovedinngang, hvor kledning er ført nesten helt ned til betongplatting. Dette gir økt risiko for fuktopptrekk i kledningsbord. Det er stedvis påvist større åpninger ved musetetting bak kledning. Det er montert katteluke i yttervegg inntil hovedinngangsdør. Ettermontering av musebånd fremstår stedvis mangelfull.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Det er registrert symptom på aktivitet fra skadedyr. Det er påvist avvik rundt gjennomføringer i takflaten. Yttertaket har nedbøying. Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen. Det er påvist andre avvik: På kryploft ble det avdekket store mengder museavføring, hovedsakelig inntil pipe. Det ble også avdekket fuktskjoldet papir på isolasjon, som kan skyldes avføring fra skadedyr/mus. Det ble påvist skade på isolasjon rundt kanaler på kryploft, som trolig er påført av skadedyr/mus. Det er påvist misfarget takbord rundt gjennomføring av pipe og lufterør i yttertaket. Det er påvist fuktskjolder samt registrert noe høye fuktvariasjoner på taksperre og takbord (et sted som ikke er ved rørgjennomføring). Det er påvist store ansamlinger av fluer som overvintrer på kryploftet, hovedsakelig mot taksperrer. Det er montert ventil i gavl, men det er begrenset størrelse på åpning i papp bak ventil.

Utvendig > Vinduer
Det er påvist andre avvik: Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte vindusglass. Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne. Det er påvist punktert vindusglass på bad i 1. etg. Det er stedvis malingflasset innvendige vinduskarmer. Det er påvist skadet vinduslås/hempe i kjeller.

Utvendig > Dører - 2
Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og
dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Skyvebalkongdør i stue lukker ikke tett mellom fastfelt og skyvefelt, og har noe slitasje i nedre del. Det er påvist råteskade i vannbord over skyvebalkongdør.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Det er påvist andre avvik: Det er ikke montert beslag mellom yttervegg og balkong/terrasse. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Rekkverk er malingslitt. Det er påvist glipe/åpning mellom drager og provisoriske murblokker som er montert under bæredrager. Iflg. eier er disse blokkene kun montert som en ekstra sikkerhet for understøttelse om det skulle bli liggende store mengder snø på veranda.

Utvendig > Utvendige trapper - 2
Det er påvist andre avvik: Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. En trapp til veranda bærer noe preg av slitasje.

Innvendig > Overflater - 2
Det er påvist skader på overflater. Det er påvist heksesot/støvkondens på overflater. Det er sprekker i stuehimling inntil brannmur, og her synlige skjevheter i himling langs bærevegg mellom stue og kjøkken. Det er stedvis synlige spiker/skruer i malt slett himling, samt stedvis ufagmessig sparkling av malte himlinger. Det er bulkete teppe, samt hull i teppe i garderoberom. Det er dels løsnet tapet på vegg samt skjoldet maling av gulvbelegg på et soverom i kjeller. Det er malingsøl på gulvteppe i et soverom i kjeller. Det er synlig/utildekket isopor på innside av
grunnmur i en kjellerbod. Det er stedvis sprekker i tapet ved døråpninger.

Innvendig > Gulv mot grunn
Det er påvist andre avvik: Det ble registrert generelt høyt fuktinnhold i betonggulv mot grunn, noe som kan skyldes
manglende dampsperre mot grunn, evt. ha sammenheng med sviktende drenering. Eier opplyser at han enkelte plasser merker svikt på gulv i kjellergang. Info: Gulv på grunn som ikke har dampsperre, vil normalt ha høy fuktighet som følge av fukttransport fra grunnen. Det bør derfor ikke monteres damptette belegninger på slike gulv, da dette kan føre til kondensering under belegningen.

Innvendig > Pipe og ildsted
Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300 mm fra sotluke/feieluke. Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe.

Innvendig > Rom Under Terreng - 2
Det er gjennom hulltaking påvist høyt fuktnivå inne i trekonstruksjonen i hulltakingen, men ikke påvist fuktskader i dette området. Høy luftfuktighet kan over tid føre til muggvekst eller sverting av materialer. Samtidig kan materialer og konstruksjoner bli ødelagte.

Innvendig > Innvendige trapper
Det er påvist andre avvik: Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til
rekkverk i trapper. Det er skade på lås til nedfellbar stige mot kryploft.

Innvendig > Innvendige dører - 2
Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører. Det er ikke montert dørblad i karm mellom enkelte rom i kjeller. Det er påvist mindre skader på enkelte dørblad i kjeller. Dør på bad tar i mot badekarfront.

Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Vaskerom
Det er påvist andre avvik: Vannkran ved vaskekum var svært vanskelig/hard å åpne/stenge.

Våtrom > Ventilasjon > Vaskerom
Rommet har kun naturlig ventilasjon. Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør.

Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad
Det er tegn på fuktskader nederst på våtromsplater. Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen (ved vask, dusj, badekar, osv.), løsningen eller byggematerialet er uegnet. Det er påvist andre avvik:
Våtromsplater er ikke montert fagmessig. Det er påvist mangelfull fuging i bunn av veggplater, bl.a. ved våtsone i dusj. Det ble registrert høye fuktvariasjoner på nedre del av veggplater i dusjnisje. Det er påvist dels løsnet- samt misfarget himlingsplater i dusjnisje.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad
Det er påvist mangelfull/feil utførelse rundt rørgjennomføringer e.l. som gir fare for fukt i konstruksjonen i våtsone. Det er usikkert om rørgjennomføringene er riktig utført. Det er rundt sluk påvist en ikke-fagmessig utførelse av
membran/tettesjikt/klemring. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen. Det ble registrert membran smurt over toppen av klemring i sluk, men det kunne ikke registreres om membran var montert bak klemring. Det er påvist skade i himling på toalettrom i kjeller, like under bad i 1. etg., som muligens kan ses i sammenheng med utett gulv på bad i 1. etg. Risiko for skjult skade.

Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad
Det er påvist andre avvik: Det er dårlig avrenning fra avløp ved servant i baderomsinnredning.

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
Kjøkkeninnredningen er av eldre dato, og den mangler bruksfunksjoner/løsninger som er forventbart på et kjøkken. Det er påvist andre avvik: Det er påvist slark i enkelte hengsler på skapfronter, samt et lite knatt i kant på benkeplate. Det mangler skapfront på skap over kjøleskap. Plassbygget høyskap på kjøkken fremstår med ufagmessig utførelse.

Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Kjølerom
Det er påvist andre avvik: Kjølerommet var lagret helt fullt ved befaring, hvorpå det ikke kunne utføres en fullgod kontroll av rommet.

Tekniske installasjoner > Vannledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Det er irr på rør.

Tekniske installasjoner > Vannledninger - 3
Det er påvist at eventuelt lekkasjevann fra rør i rør system ikke ledes til sluk eller annen kompenserende løsning.
Det er påvist andre avvik: Det er påvist misfarget vannledninger av plast, noe som kan tyde på dårlig vannkvalitet.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger.

Tekniske installasjoner > Andre VVS-installasjoner
Mer enn halvparten av forventet brukstid på VVSinstallasjoner er oppbrukt.

Tekniske installasjoner > Varmesentral - 2
Mer enn halvparten av forventet brukstid på varmesentral er oppbrukt.

Tomteforhold > Drenering
Det er ut ifra observasjoner påvist indikasjoner på at drenering/tettesjikt har begrenset effekt. Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det mangler eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler utvendig fuktsikring av grunnmuren - ved kjeller/underetasje. Det er registrert grunnmursplast kun rundt del av grunnmur. Det ble i enkelte rom mot oppfylt terreng påvist saltutslag på innside av grunnmur, samt registrert høye fuktvariasjoner på nedre del av grunnmur.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
Det er registrert skråriss som er symptom på setninger.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. Det er påvist andre avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger. Det er dokumentert at vannkvaliteten på brønnvannet er utilfredsstillende. Analyseresultater fra vannprøve tatt i 2019 viser at enkelte resultater er utenfor
anbefalte verdier.

Tomteforhold > Septiktank
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på septiktank.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Spm. 1: Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader? Ja. Beskrivelse: Dusj i hoved etasje har sprekker mellom fliser, skal være membran under, bør utbedres. Bad i kjeller har merker i taket, da dette står under bad i hoved etasje. kan være anntydnig til fukt skader som har oppstått.

Spm. 5: Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller? Ja. Beskrivelse: vinteren 2020 mener jeg, da kom det inn overvann på fryse rom, vaskerom og bod ved siden av vaskerom. trakk seg i gjennom leca, siden det var minus grader i 5 uker og plutselig væromslag på en dag og mye regn. fjernet innebygd badstu da, som var bygd av forrige eier, for å tørke opp rommet grundig.

Spm. 6: Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade? Ja. Beskrivelse: i garasjen, venstre side ved vindu, 1 tak stein som var sprekt i 2022, oppdaget vann i vindukarmen, takstein blei byttet ut ganske fort. var en mønetakstein.

Spm. 8: Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende? Ja. Beskrivelse: Sprekke i mur ved kjellertrapp på ringmuren, men ikke noe alvorlig. Ny betong mur rundt hagen, Slamming på ny mur har flasset i framkant, synlig, men ikke alvorlig. Gulv i kjeller innvendig, litt mykt under, gulvet kan jynge litt enkelte plasser, rett ved trappen.

Spm. 9: Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende? Ja. Beskrivelse: kryploft. aldri sett selv, men har fjernet for flaggermus lort tidligere.

Spm. 14: Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. drenering, murerarbeid, tømrerarbeid etc)? Ja. Beskrivelse: Drenering er uvisst, men jeg har selv laget tunet med mer fall, da jeg fikk i vann i kjelleren i 2020 støpte nye forstøtning mur rundt hager i ca 2019, da den gamle leca muren var skjev og ødelagt.

Spm. 16: Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad. Beskrivelse: Bytter terasse bord på hele terassen, rett den opp i vater i 2020 og 2021 byttet kledning ved endevegg mot sør. kjellertrapp vegg 2015, mosefjerning på tak i 2021, nye stuevindu 2021, 3 store vinduer. isolert, osb plater i garasje 2015 2016 Inngangsdør, kjellerdør og garasjedør ble byttet i 2019.

Spm. 21: Er det foretatt radonmåling? Ja. Beskrivelse: Målt i 20
Spm. 21.1: Radonmåling, År 2020, Verdi 250-290.

Spm. 24: Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)? Ja. Beskrivelse: Felles brønn med nabo, ca 100-150m fra huset mot sør. Naboen hadde PR prøve av fellesbrønnen i ca 2020, prøven var ok. Ble oppdaget litt brunt vann i 2021, som ble rettet oppi, pga mye overvann og innsig rundt brønnen. Må påregnes vedlikehold på felles brønn kanskje I 2023/24. Bygge opp med nye betongringer og høyde den opp ca. 1 meter, pga fall innover. Pris kostnad ca 15-20.000kr avhengig av hvor mye som må rehabiliteres, Dette må gjøres av nye eier. (deler av vegen til huset tilhøre annen grunneier og må søkes om bruksrett.)

Tilleggskommentar: Spotter under gesims på begge sider av huset, er koblet opp av elektriker, men er ikke dokumentert.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Birkeland i Hægebostad kjør opp på vestheia, til Lauen og videre. Eiendommen ligger på høyre side av veien.
Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Eiendom med stor selveiertomt, landlig beliggende i et rolig område.

Tomt

Areal: 3 635 kvm, Eierform: Eiet tomt
Eiendommen er opprinnelig fradelt med skylddelings-forretning i 1975 og areal oppgis til ca. 500 kvm. Skyld-delinger kan være unøyaktige. I 2012 ble tomten utvidet og sammenslått med bnr. 14. Iflg. matrikkelbrev/-kart mottatt av kommunen er nå eiendommens totale areal på 3.634,9 kvm.

Stor eiertomt som er tilnærmet flat rundt huset, noe skrånende terreng. Stor terrasse på to sider av bolig. Fine murer og opparbeidet hage. Stort gruset tun for parkering.

Parkering

På egen tomt og i stor garasje.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 26.10.1977. Ferdigattesten gjelder boligbygg. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Det foreligger ikke ferdigattest for garasjen, oppført i 1993. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger for garasje/redskapshus, men det er avvik fra disse. Det er avvik fra størrelse på bygning, (oppført garasje er mindre enn omsøkt bygning - søkt som redskapshus).

Reguleringsplan

Eiendommen er iflg. kommuneplanens arealdel beliggende i Landbruk-, Natur-, og Friluftsområde, i sone der; spreidd bustadbebyggelse og ervervsbebyggelse er tillete.

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet privat vei, avløp og vann. Eiendommen har septiktank/ slamavskiller. Det foreligger utslippstillatelse. Vann til boligen kommer fra brønn som er felles med nabo. Se selgers kommentar om brønn i egenerklæringen.
Veirett og vannrett er tinglyst.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen: ingen

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:  Bestemmelse om veg, tinglyst 09.03.1976 med dagbok.nr.: 792. Kopi av dokument er vedlagt.

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel.

Radonmåling

Det ble i 2020 foretatt radonmåling og dokumentasjon viser verdier over 200 bq. Iflg. eier viser måleresultat ca. 250 bq/m³ i 1. etg. og 290 bq/m³ i kjeller. Det må foretas tiltak for å redusere radonverdiene.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter F

Odel

Nei

Konsesjon

Eiendommen er over to mål, og egenerklæring om konsesjonsfrihet må fylles ut. Kjøper må undertegne dette før megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

2 150 000,- (Prisantydning)
Omkostninger
12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
53 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 150 000,-))

70 220,- (Omkostninger totalt)

2 220 220,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 6 758 pr. år Gjelder for 2023; renovasjon, slamtømming hvert år og feiing pipe.

Eiendomsskatt

Hægebostad kommune har ikke eiendomsskatt pr. nå.

Formuesverdi

Primær: Kr. 341 760,- for år 2021.
Sekundær: Kr. 1 230 336,- for år 2021.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Laukrokveien 601, Gnr. 39 Bnr. 9 i Hægebostad kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: fryseboks, komfyr, oppvaskmaskin.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på
tlf 40 40 80 72.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter nærmere avtale. Leieavtale er oppsagt av eier. Eiendom ledig fra 1. august 2023.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

61-23-0030

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/61-23-0030. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF Odd Terje Vatnedal, tlf. 40 40 80 72

Vederlag

Digital Markedspakke Synlig (Kr.7 450) Oppgjørs-og visningshonorar (Kr.11 500) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 2 150 000,-) (Kr.45 000) Tilrettelegging (Kr.14 900) Totalt kr. (Kr.79 435)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331

Produksjonsdato

10.05.2023
Varenummer: 3069306