Arendal Nord

Langsæveien 4, 2. og 4.etg.

Bruksareal
2 460 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Kontorlokale

Oversikt

Om eiendommen

Flotte nyrenoverte kontorlokaler til leie hos Vegvesenet Arendal - Rett ved Harebakken senter.

Næringsbeskrivelse

Beskrivelse

Sørmegleren næring har gleden av å formidle for Statens vegvesen flotte oppussede kontorlokaler til leie. Sentralt beliggende ved Harebakken senter. Funksjonelle kontorer i byggets 2. og 4.etg. som kan tilpasses etter behov. Tilgang til hyggelige fellesområder med bl.a treningsrom, garderober, kantine, parkeringsplass og innvendig sykkelparkering.

Oppdragsnummer

9-21-0030

Adresse med betegnelse

Langsæveien 4, 2. og 4.etg., Gnr. 38 Bnr. 137 i Arendal kommune.

Beliggenhet

Beliggenhet

Bygget til Statens vegvesen. Sentral beliggende i Arendal rett ved Harebakken handlesenter. Rett ved avkjørselen til E-18 og 5 min kjøring til Arendal sentrum. Gode bussforbindelser (expressbuss terminal ligger rett utenfor)

Næringstype

Fremleie av kontorlokaler.

Byggeår

Byggår 1986. Totalrenovert i 2017

Areal

2 etg:  1356 kvm. Fellesareal  343 kvm. Totalt 1 700 kvm.
4.etg    735 kvm. Fellesareal     25 kvm. Totalt    760 kvm.
Lokalene kan deles opp etter fremleietagers ønske.

Innhold

Innhold

Her er noen eksempler på mulig inndeling:

2.etg:
Åpent landskap med plass til inntil 30 personer

Åpent landskap med plass til inntil 20 personer.

4.etg:
Åpent landskap med plass til inntil 36 personer.

Til alle avdelingene vil det i tillegg være noen cellekontorer/små rom, konferanserom, sosiale rom med kjøkken, garderober, kopirom, kjøkken/spiseplass m.m.

Lokalene kan leies ut som de er ferdig møblert.

Forslag til møbleringsplan kan fåes v. henvendelse megler.

I tillegg kan det tilbys følgende fasiliteter i bygget som egen stor kantine, stort treningsrom, innendørs sykkelparkering med tilhørende garderober.

Standard

Nyrenoverte lokaler i 2017. Moderne og flotte kontorlokaler med høy standard.

Parkering

Parkeringsplass utenfor bygget med noen reserverte plasser.

Oppvarming

Elektrisk/Fjernvarme/Balansert vent. anlegg.

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til angitt grøntstruktur kombinert med andre angitte hovedformål, Annen veggrunn , Annet friområde,
Forretning / Kontor / Industri, Gang- / sykkelveg, Kjørevei, Privat vei tilhører reguleringsplan Langseveien 4, datert siste 29.05,2005.. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Sikkerhet

Det må påregnes å stille bankgaranti eller depositum som sikkerhet for leieforholdet. Normalt utgjør garantisummen et beløp som tilsvarer 6 måneder forpliktelser iht. leiekontrakt.

Økonomi

Antydet leiepris

Leietager vil motta tilbud på fremleie etter avtale med leietager.

Lovverk og avtalebetingelser

Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. Fravikeligheten som fremgår av lovens § 1-3 og forskriftens §1-2 er anvendt for dette oppdraget.

"As is" klausul

Eiendommen og dens tilbehør overtas "som den/det er", jfr. avhendingsloven §3-9. Avhendingsloven §3-9 fravikes slik at det kun skal kunne gjøres gjeldende at det foreligger mangler i følgende tilfelle: dersom selger har forsømt sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-7 eller dersom selger har gitt uriktig informasjon om eiendommen , jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-8. risikoen for eventuelle skjulte feil, tilligger etter dette kjøper. Avhendingsloven §4-19 (2) fravikes også, slik at den endelige reklamasjonsfristen settes til 1 år etter overtakelse.

Visning

Etter avtale med Eiendomsmegler MNEF Kjetil Lossius på tlf. 40 40 80 02

Overtagelse

Etter avtale.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF Kjetil Lossius, tlf. 40 40 80 02

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3048748