Farsund

Langøy - Kollaviga

Prisantydning
895 000 kr
Omkostninger
37 840 kr
Totalpris
932 840 kr
Formuesverdi
135 882 kr
Tomteareal
1 443 ㎡
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Fritidstomt

Oversikt

Solrik hyttetomt med flott utsikt og sjøbu.

Beliggenhet

Adkomst

Tomta ligger på motsatt side av Viga i Spind. Adkomst med båt. Til hver hytte er det ca. 4 meter brygge med rett til å legge ut utrigger.

Fra brygga er det stiadkomst opp til hytta.

Beliggenhet

Fint beliggende tomt i Kollaviga på nordøstsiden av Langøy, ca. 10 minutter fra Farsund sentrum med en skjærgårdsjeep. Kollaviga er et lite område av øya bestående av 8 tomter, hvor 5 er bebygd. Området rundt består av fin natur og fine turmuligheter. På øya strekker det seg en vei fra østsiden til vestsiden, som er en populær løype å gå. Øya er spekket med mange fine utsiktspunkter, fiskemuligheter, fine badeplasser og mulighet for plukking av bær/sopp.

Offentlige opplysninger

Vei, vann og avløp

Eiendommen er ikke tilkoblet vann og kloakk.

Rett til å anlegge brønn på friluftsområde.

Det er strøm i nærheten.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til fritidsbebyggelse, tilhører reguleringsplan Langøy gnr. 213, bnr. 1-5 og 7, datert 30/06-94. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Reguleringsbestemmelser og kart ligger ved i prospekt.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Heftelser som følger eiendommen: Ingen

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen: Ingen

Økonomi

Omkostninger kjøper

895 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
11 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
22 370,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 895 000,-))

37 840,- (Omkostninger totalt)

932 840,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Info eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt i Farsund kommune. Pr. 2021 er skattesatsen 3 promille av skattetakst.

Nøkkelinformasjon

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: FYLL INN

Diverse

Det er etablert en velforening og vedtekter foreligger. Årlig velavgift for vedlikehold av felles anlegg er pr. 2022 på kr. 1000,-

Nye eiere må påregne seg en kostnad for å kjøpe seg inn i felles bryggeanlegg.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Servitutter

Heftelser som følger eiendommen: Ingen

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen: Ingen

Info kommunale avgifter

Da eiendommen ikke er bebygd er ikke de kommunale avgiftene fastsatt.

Ny eier må belage seg på kommunale avgifter som:

- hytterenovasjon (grunngebyr - 772,50 + containerbasert avfallsordning - 1587,50,-) , feieavgift (491,-) og eiendomsskatt (ikke fastsatt)

Pr. 2021 er årlig avgift oppgitt i parantes.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern
Produktnummer: 17F5ED65-C9AC-4064-987D-540767EDFFC0 Kategori: