Eiken

Langebakk 31

Prisantydning
1 750 000 kr
Omkostninger
57 450 kr
Totalpris
1 807 450 kr
Formuesverdi
485 267 kr
Formuesverdi sekundær
1 844 014 kr
Felleskostnader
670 kr/mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
Byggeår
2007
Internt bruksareal (BRA‑i)
82 ㎡
Bruksareal
87 ㎡
Tomteareal
3 933 ㎡
Etasje
2
Antall soverom
2
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Pen leilighet med 2 soverom, sentralt i Eiken. Heis i bygget.

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

2. etg.: Vindfang, Soverom, Soverom 2, Bod, Bad/vaskerom, Stue/kjøkken og Utvendig bod. Stor terrasse.

Oppvarming

Strøm og ved. Varmepumpe og god vedovn i stuen. Varmekabler i flislagt gulv på bad.

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Fra offentlig vei.

Barnehage, skole og fritid

Ca. 4 km til Eiken skole

Skolekrets

Eiken skole, ca. 4 km.

Offentlig kommunikasjon

Bussforbindelse langs hovedveien - gangavstand.

Parkering

Felles biloppstillingsplass i begge ender av bygget.

Beliggenhet

Leiligheten ligger på toppen av Coop Prix bygget i Eiken. Flere butikker og bensinstasjon like ved. Solrikt område. Stor terrasse med utgang fra stue.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 05.06.2009. Ferdigattesten gjelder for hele bygget (forretningsbygg m/5 leiligheter).
At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. Vannmåler er montert.

Reguleringsplan

Bygninger er registrert som Forretningsbygg m/leiligheter. Denne leilighet er godkjent for 1 boenhet.
Eiendommen ligger innenfor område med vedtatt kommunedelplan for Eiken.

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Tinglyste heftelser og rettigheter

2006/133013-2/200 10.02.2006 BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.
RETTIGHETSHAVER: KNR: 4226 GNR: 74 BNR: 86. GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE. Overført fra: KNR: 4226 GNR: 74 BNR: 144

2007/919457-1/200 12.11.2007 SEKSJONERING
Opprettet seksjoner: SNR: 3. - Formål: Bolig - Tilleggsdel: Bygning.
Sameiebrøk: 82/1202

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum: kr 43 750,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 9 900,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger: (inkl. valgfrie tillegg) kr 57 450,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Nøkkelinformasjon

Standard

Normal standard på leiligheten ut ifra alder/konstruksjon - jamfør beskrivelse under konstruksjoner.
Innvendig er det gulv av parkett. Veggene har malte plater. Innvendige tak har malte plater. Etasjeskillet er av betongdekke. Boligen har elementpipe og vedovn. Innvendige dører har karmer og dørblad av tre.

Kjøkkenet har slette fronter og laminert benkeplate, innredningen er fra byggeåret. Det er avtrekk via balansert anlegg.

Bad/vaskerom har flislagte vegger og malte plater i taket. Det er fliser på gulv og elektriske varmekabler i gulvet. Det er plastsluk og smøremembran med ukjent utførelse. Rommet har innredning med nedfelt servant, toalett, dusjkabinett og opplegg for vaskemaskin. Rommet er ventilert med avtrekksventil koblet til ventilasjonsanlegg.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Severinsen Takst AS den 29.04.2024, og er gyldig i 1 år etter befaringsdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Følgende avvik har fått TG3 eller TG2: 

Utvendig - Dører, TG2
Leiligheten har malt hovedytterdør og skyvebalkongdør i malt tre. Utvendig boddør er i malt tre.

Vurdering av avvik:
- Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå.
- Pakningen i skyvedør er skadet og utvendig boddør har sprekker i treverket.

Tiltak
- Dører må justeres.
- Reparasjoner og vedlikehold må påregnes.

Balkonger, terrasser og rom under balkonger, TG2
Leiligheten har balkong av mur/betong. Det er lagt stein-heller på dekket og rekkverk er av tre og metall. Rekkverket er ca. 0,90 meter.

Vurdering av avvik:
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på tettesjikt/membran.
- Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
- Enkelte steinheller er skadet.
Tiltak
- Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyde opp til dagens forskriftskrav.
- Utskifting av skadede steinheller kan vurderes. Avløp må sjekkes og rengjøres jevnlig.

Andre utvendige forhold, TG2
I hht NS 3600:2018 Tabell A.3 Omfang av undersøkelser og kriterier for tilstandsgrad av fellesdeler i boligbygg større enn småhus - innvendig og utvendige forhold. Skal det gjøres en forenklet vurdering om byggets generelle tilstand, dersom det ikke foreligger/fremvises utskrift av dette før eller under befaring vil punktet få TG2 og kjøper bør innhente siste årsmelding og vedlikeholdsplan fra sameiet/borettslaget.

Vurdering av avvik:
- Det er ikke utarbeidet Tilstandsanalyserapport, vedlikeholdsplan e.l. for fellesdeler i bygget.

Tiltak
- For å lukke avviket ihht NS 3600.2018 må det utarbeides en Tilstandsanalyserapport/vedlikeholdsplan for fellesdeler i bygget. Da dette er opp til borettslag/sameie å rekvirere er kostnadsestimat ikke satt.

Innvendig - Radon, TG2
Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Vurdering av avvik:
- Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
- Det var ikke krav om radonsperre på byggemeldingstidspunktet.
Tiltak
- Det bør gjennomføres radonmålinger.

Våtrom - 2. etasje > Bad/vaskerom - Overflater Gulv, TG2
Det er fliser på gulv og elektriske varmekabler i gulvet. Gulvet har fall mot sluket. Det er målt ca 20 mm høydeforskjell fra gulv ved dørterskel til topp slukrist.

Vurdering av avvik:
- Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.
- Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under).
- Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.
- Det er hul lyd i enkelte fliser ved døren. Årsaken kan være at limet ikke har vært tykt nok eller at flisen ikke er arbeidet godt nok ned i limet.

Tiltak
- Våtrommet fungerer med dette avviket.

2. etasje > Bad/vaskerom - Sluk, membran og tettesjikt, TG2
Det er plastsluk og smøremembran med ukjent utførelse. I sluket er det synlig mansjett under klemring, øvrige deler av membranen ligger skjult bak flisene.

Vurdering av avvik:
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen.
Tiltak
- Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.

2. etasje > Bad/vaskerom - Sanitærutstyr og innredning, TG2
Rommet har innredning med nedfelt servant, toalett, dusjkabinett og opplegg for vaskemaskin.

Vurdering av avvik:
- Det er påvist skader på innredning.
- Det er fuktsvellinger i skapinnredning og sprekk i deksel til dusjkabinett.
Tiltak
- Andre tiltak:
- Utbedring/utskifting kan vurderes.

Tekniske installasjoner - Varmtvannstank, TG2
Varmtvannstanken har et volum på ca. 120 liter, er produsert i 2007 og er plassert i hjørneskap i kjøkken. Det anbefales å montere fuktsensor med stengeventil på bereder som er plassert i rom uten sluk.

Vurdering av avvik:
- Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift.
- Varmtvannstank er 17 år og nærmer seg forventet levetid.
Tiltak
- Det bør etableres tilfredsstillende el-tilkobling etter gjeldende forskrift.
- Det er ikke behov for utbedringstiltak siden tanken fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre tanker. Det er anbefalt å bytte berederen når den har rundet 20 år.

Byggetegninger, brannceller og krav for rom til varig opphold:

- Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk.
- Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggteknisk forskrift? Nei
- Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år? Nei
- Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde? Nei
 
For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: Komfyr/koketopp, oppvaskmaskin. Vaskemaskin på bad.

Diverse

Det gjøres oppmerksom på at boligen er ryddig og rengjort før visning, og at den selges slik som forevist.

Legalpant

Øvrige sameiere har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet, jf. eierseksjonsloven § 31. Pantekravet kan ikke overstige 2 G (Folketrygdens grunnbeløp). Sameiet kan vedtektsfeste ytterligere panterett for sameiet. Vedtektsfestet pant kan tinglyses i seksjonene. 

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Servitutter

2006/133013-2/200 10.02.2006 BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.
RETTIGHETSHAVER: KNR: 4226 GNR: 74 BNR: 86. GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE. Overført fra: KNR: 4226 GNR: 74 BNR: 144

2007/919457-1/200 12.11.2007 SEKSJONERING
Opprettet seksjoner: SNR: 3. - Formål: Bolig - Tilleggsdel: Bygning.
Sameiebrøk: 82/1202

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Info kommunale avgifter

Oppgitt beløp gjelder for faste avgifter vedr. offentlig renovasjon, vann- og avløp, og avg. pipe. Forbruksavgift for vann og avløp kommer i tillegg med kr 77,70 pr kubikk.

Byggemåte

Leiligheten har malte trevinduer med 2-lags glass. Leiligheten har malt hovedytterdør og skyvebalkongdør i malt tre. Utvendig boddør er i malt tre. Leiligheten har balkong av mur/betong. Det er lagt stein-heller på dekket og rekkverk er av tre og metall. Rekkverket er ca. 0,90 meter.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

TV/Internett/Bredbånd

Altifiber/altibox

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Visning

fredag 19. juli
kl. 16:30-17:00
Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!
Produktnummer: C4D3C6BE-0EE5-4B4C-80CC-B4BF2986487D