Arendal Barbu / Nesheia

Langbryggen 23

Prisantydning
2 990 000 kr
Omkostninger
87 120 kr
Totalpris
3 077 120 kr
Formuesverdi
258 860 kr
Formuesverdi sekundær
931 896 kr
Felleskostnader
844 kr /
Felleskostnader inkl.
Les mer
Kommunale avgifter
12 357 kr / år
Byggeår
1956
P-rom
39 ㎡
Bruksareal
39 ㎡
Tomteareal
192 ㎡
Etasje
3
Antall soverom
1
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Om eiendommen

Byleilighet på bryggekanten midt i Arendal sentrum med spektakulær utsikt og balkong - heis i bygget!

Om eiendommen

Innhold

Arealeffektiv leilighet som inneholder: åpen stue- kjøkkenløsning med utgang til balkong, soverom, bad/ vaskerom og entre. Bod i byggets første etg.

Standard

Leiligheten ligger i 3. etg. med heis og trappeadkomst.
Boligen fremstår som lys og luftig, og har en praktisk planløsning;

Åpen stue- kjøkkenløsning med utgang til balkong. Balkongen er vendt mot syd med panorama utsikt og har god plass til sittegruppe. I stuen er det gode møbleringsmuligheter og rikelig med vinduer som slipper inn godt med naturlig lys.

Lyst og tidløst kjøkken med hvite slette fronter, laminat benkeplate og fliser mellom kjøkkenbenken og overskap. Her er det integrert oppvaskmaskin, stekeovn og koketopp. Godt med skap- og benkeplass.

På soverommet er det satt opp en lettvegg for å praktisk tilrettelegge for garderobe bak sengen. I forkant har du fin plass til en kontorløsning.

Bad/ vaskerom er flislagt med varmekabler i gulv. Her er det dusjnisje, servant med innredning, wc og opplegg til vaskemaskin. 

Innbydende entre med god plass til garderobe. Dør callingsystem.

Det er hovedsakelig parkett på gulver og malte flater på vegger.

Egen sportsbod i første etasje (gateplan), merket med bod nr. 2.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 39 kvm, Bruksareal: 39 kvm Sekundærrom: 0 kvm.
Bra. pr. etasje.: 2. etg. 39 m².
P-rom inkl: Bad/vaskerom , Stue/kjøkken , Soverom , Gang

I hovedsak er det bruken av rommene ved befaringen som avgjør om rommet defineres som P-rom eller S-rom, men i mange tilfeller må takstmannen la sitt skjønn overstyre hovedregelen. Dette betyr at rommene kan defineres som P-rom eller S-som selv om de er i strid med byggeforskriften.

Bod i 1. etasje tilstøtende til garasje.
Areal: BRA Sekundær rom: 5 m2

Arealet i denne boligen er vanskelig eller umulig å måle opp helt nøyaktig på grunn av utforming/innredning av rom/bygningskonstruksjoner. Arealet er fastsatt omtrentlig og skjønnsmessig.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

1956 i følge Arendal kommune.

Oppvarming

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Jens christian Edvardsen den 25.01.23, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Leilighetsbygg opprinnelig kontorer fra 1956, ombygd i henhold til seksjonerings tegninger 2006. Det er selve leiligheten som er undersøkt, utvendig arealer er ikke undersøkt for feil eller mangler og er derfor ikke omtalt i denne rapporten. Eldre vinduer der fukt innsig på ytterste ramme/glass ble registrert. Balkong oppført i betong/stålkonstruksjon der fuktinnsig/lekkasjer ble registrert fra balkong over. Innvendig overflater med påregnelig bruks slitasje og enkelte slitasje skader på gulver utover normal bruks slitasje. Det gjøres oppmerksom på innvendig utforet vegger på murpusset murkonstruksjon utvendig som vurderes som en risikokonstruksjon med hensyn til fare for ondenseringsskader. Bad/vaskerom har mangler på fallforhold med hensyn til eventuell lekkasjevann, hulrom under noen fliser ved dunking. Sammendrag er ikke utfyllende for rapportens innhold og må
leses i sin helhet. Se for øvrig punkter nedenfor.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG 3 Stor eller alvorlig avvik:
Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Tekkingen på balkong/terrasse har utettheter. Det er synlig fukt og lekkasje inntrengning fra balkong over.
Videre undersøkelser må utføres fra leilighet over for eventuelle tettinger.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad/vaskerom
Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under).  Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Målinger viser at det ikke er fall til sluk (motfall). Motfall og fallforhold mot hjelpesluk utenfor dusjnisje. Lokale fallforhold mot sluk i dusjnisje der bruksvann ledes til sluk. Det er anlagt oppkant i dusjnisje i
forbindelse med baderomsdører.

TG 2 Avvik som kan kreve tiltak:
Utvendig > Vinduer
Trevirket i vinduene har stedvis høyt fuktnivå. Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass. Synlig fukt innvendig på ytre glass.

Utvendig > Dører
Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.

Utvendig > Andre utvendige forhold
Det er ikke utarbeidet Tilstandsanalyserapport, vedlikeholdsplan e.l. for fellesdeler i bygget.

Innvendig > Overflater
Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Enkelte slitasjeskader på gulver der renovering må vurderes utfra den enkeltes behov og referanser. Utvendig murpusset vegger med utforet vegger innvendig, utførelsen vurderes som en
risikokonstruksjon med hensyn til kondensering uten utvendig isolering som stopper kuldebro. Videre undersøkelser innebærer inngrep i utforet vegger som ikke er en del av mandatet i rapporten.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.

Innvendig > Radon
Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "moderat til lav" aktsomhetsgrad. Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller
ikke utført med radonsperre. Kartet kan ikke benyttes til å forutsi radonkonsentrasjonen i enkeltbygninger. Den eneste
måten å få sikker kunnskap om radon i en bygning, er å gjennomføre en måling. Radon i inneluft avhenger ikke bare av geologiske forhold, men også av bygningens konstruksjon og drift, samt kvaliteten av radonforebyggende tiltak

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad/vaskerom
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen.

Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom >Bad/vaskerom
Ved andre fuktundersøkelser enn hulltaking, er det ikke påvist indikasjoner på fuktskader. Det er pga bygningsmessige hindringer ikke fysisk mulig å foreta hulltaking i vegg bak våtsone. Tilstandsgrad 2 settes utfra alder på bad/membran,
hulrom under fliser ved sluk ved dunking.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Det er ikke påvist tilfredsstillende stakemulighet på avløpsanlegg.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
Sikringsskap anlagt på soverom.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Pkt. 5: Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller:
I garasjen og i gang i kjelleren har det vært fuktmerker. I boden er det tørt.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Sentrum kan man følge Pollen og ut Langbryggen, leiligheten ligger i 3. etasje i Mørlandgåd. Man kan også kjøre fra Barbu.

Beliggenhet

Megetsentral beliggenhet i rolig strøk ved kaikanten i Arendal. Langbrygga er en blindvei uten gjennomgangstrafikk.  Panorama utsikt over Byfjorden, Hisøy, Tromøy og Galtesund.  Herfra har du tilgang til alle fasiliteter i byen.

Tomt

Areal: 192 kvm, Eierform: Fellestomt

Parkering

Ingen parkering medfølger denne leiligheten.
Flere parkeringshus i nærheten med muligheter for langtidsleie og gateparkering etter gjeldende regler.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Eiendommen mangler ferdigattest/midlertidig brukstillatelse ifølge opplysninger fra Arendal kommune. Manglende ferdigattest/brukstillatelse innebærer at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område, godkjent som Sentrumsformål, Hensynssone 570 Kulturmiljø; bevaringsverdig bebyggelse. Avvikssone støy (H290) Arendal sentrum og sentrene Saltrød, His og Nedenes er angitt som avvikssone for støy. I avvikssonene kan boligbebyggelse, barnehager og pleieinstitusjoner etableres i gul og rød sone dersom følgende tiltak er ivaretatt: Boliger skal ha minimum en fasade som vender mot stille side, jfr. tabell 3 i T-1442/16, og er en del av kommuneplanens arealdel/byplan.

Planer under arbeid:
Jaktekaia, Nedre Tyholmen - Arendal kommune. Planident: 42032022-15.
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for et hyggelig byrom som kan brukes av alle, med avklarte forhold for nyttetrafikk og uteservering. Målet er å utvikle dette til et nytt byrom der menneskene er i fokus.

Kanal Pollen-Kittelsbukt - Arendal kommune. Planident: 2014pua2.
Hensikten med reguleringen er å legge til rette for kanal med nødvendig sideareal. Tilgrensende arealer vil bli sett på med henblikk på konsekvenser for kjøretrafikk, myke trafikanter, oppstillingsplasser for drosjer og busser, miljøtiltak og oppholdsarealer.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
1950/831-1/36  Erklæring/avtale 
05.10.1950 
Overenskomst angående anbringelse av vindu og gjerde.
Overført fra: 4203-501/460
Gjelder denne registerenheten med flere

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen rettigheter funnet.

Utleie

Boliger i eierseksjonssameie kan som hovedregel fritt leies ut. Seksjonseier disponerer over egen seksjon med de begrensninger som følger av eierseksjonsloven § 24 og sameiets vedtekter.
 

Energiattest

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter E

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Om sameiet

Husdyrhold

Hold ab kjæledyr som hunder og katter må godkjennes av styret. Det er ikke tillatt å mate fugler og/eller katter fra altan eller vindu.

Regnskap og vedtekter

Vedtekter, budsjett og husordensregler må leses før budgivning.

Forretningsfører

Jan Egil Bove Hansen

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

2 990 000,- (Prisantydning) Omkostninger 8 400,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 74 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 990 000,-)) 87 120,- (Omkostninger totalt) 3 077 120,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 12 357,20 pr. år
Inkluderer vann og avløp, renovasjon og eiendomsskatt.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 4.736,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Felleskostnader

Kr. 844,- pr.

Felleskostnader inkluderer

Strøm på fellesområder, felles byggforsikring og vask av fellesområdene.

Andel fellesgjeld / Fellesformue

Ingen andel fellesgjeld/formue.

Formuesverdi

Primær: Kr. 258 860,- for år 2021. Sekundær: Kr. 931 896,- for år 2021.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Langbryggen 23, Gnr. 501 Bnr. 460 Snr. 2 i Arendal kommune. Sameiebrøk: 4/58

Boligtype

Leilighet

Eierform

Eierseksjon

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Komfyr/ stekeovn/ koketopp, oppvaksmaskin, vaskemaskin
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 45 20 63 60.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

31-23-0012

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/31-23-0012. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF / Avd. leder Helga Sverdrup Hvass, tlf. 40 40 80 25

Vederlag

Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Tilrettelegging (Kr.14 900) Provisjon (forutsatt salgssum: 2 990 000,-) (Kr.59 800) Grunnpakke markedsføring inkl. avisannonse 28.01.23 (Kr.8 900) Totalt kr. (Kr.94 085)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3067089