Landlig, naturlig, sentralt.

Langangsveien 222

Prisantydning
1 490 000 kr
Omkostninger
53 120 kr
Totalpris
1 543 120 kr
Formuesverdi
373 525 kr
Formuesverdi sekundær
1 344 690 kr
Kommunale avgifter
9 766 kr / år
Byggeår
1949
P-rom
89 ㎡
Bruksareal
130 ㎡
Tomteareal
1 394 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Enebolig i flotte, landlige omgivelser med pent opparbeidet hage. Oppussing må påberegnes.

Om eiendommen

Innhold

Eiendommen består av bolig over 3 etasjer og frittstående uthus.

Boligen inneholder:
Kjeller/underetasje:
Gang, bod 1, bod 2, bod 3 og kryperom.
Hovedetasje:
Entré/Vindfang, bad/vaskerom, trappegang, kjøkken, stue og trapperom.
Loftsetasje:
Trappegang, soverom 1, soverom 2, kontor/soverom og trapperom.

Uthus inneholder 3 boder

Standard

Boligen har romslig gang/inngangsparti, det er god plass til å henge fra seg yttertøy og oppbevaring av eventuelle vinterklær. Det er varmekabler i gulvet, med parkettgulv, tapet på veggene og himmlingen er i panel utført i lys farge.

Inngangen til badet er i gangen. Badet har varmekabler, vaskemaskin, toalett, dusj og servant. Badet er av enkel standard.

Videre kommer vi inn på kjøkkenet. Her er det over- og underskaper i lys utførelse for god skapplass, det er enkeltstående komfyr, møblement med stoler og spisebord. Det er plass til de hvitvarene man skulle trenge, kjøkkenet har romslig størrelse med store vinduer for god naturlig belysning.

Stuen er stor og romslig med tre store vinduer for belysning. Det er god plass til møblement. Eier har benyttet den ene delen av stuen til sofahjørne, og andre delen som lesekrok. Stuen er utført med furu gulv, malte plater på vegg i lys utførelse.

I loftetasjen er det tre soverom, men det ene har blitt benyttet som kontor og laget et skap for oppbevaring.

Det er stor terrasse oppe i loftetasjen med gode solforhold og god plass til sittegruppe for hygge.

Kjelleren har stor oppebevaringsplass med flere boder.

Boligen holder generelt enkel standard og har gjennomgående vedlikeholdsetterslep og behov for modernisering. Se tilstandsrapport for utdypende info om standard.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 89 kvm, Bruksareal: 130 kvm Sekundærrom: 41 kvm.
Bra. pr. etasje.: Kjeller 39 m²  - 1. etg. 54 m²  - 2. etg. 37 m².

P-rom inkl:
Hovedetasje: Entré/Vindfang, bad/vaskerom, trappegang, kjøkken og stue.
Lofsetasje: Trappegang, soverom 1, soverom 2, kontor/ soverom.

S-rom inkl.:
Kjeller/underetasje: Gang, bod 1, bod 2, bod 3 og kryperom.
Hovedetasje: Trapperom.
Loftetasje: Kott

Uthus:
Bra: 14 m² - S-rom: 14 m²
S-rom inkl.: Bod 1, bod 2 og bod 3.

Tvedestrand kommune opplyser at det ikke foreligger noen godkjente byggetegninger i deres arkiv. Dette medfører at megler ikke kan kontrollere at bruken av rommene i boligen samsvarer med det de er godkjent som. Eventuelle pålegg/søknader som følge av ulovlige tiltak på eiendommen er kjøpers risiko og ansvar.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

Eiendommen er etablert i 1949 og antagelig oppført like etter dette. Takstmann har oppgitt byggeår til 1950.

Utvendig byggemåte:
Tektekking:
- Bærende undertak av trepanel med undertakstekking av trefiberplater/sutak. Yttertaket er tekket med betongtakstein. Taktekkingen er av nyere dato. Tidspunkt for omlegging er ikke kjent.
Nedløp og beslag:
- Renner og nedløp i plast. Pipebeslag av plastbelagt stål.
Veggkonstruksjon:
- Ytterkonstruksjonen er oppført i bindingsverk av tre. Teknisk utførelse er ikke vurdert da det krever inngrep i konstruksjonen. Datidens byggemåte medfører påregnelige utettheter i vindsperresjiktet. Utvendige overflater er utført med stående malt tømmermannskledning av nyere dato og liggende malt dobbeltfalset kledning.
Takkonstruksjon/loft:
- Taket er en plassbygget rehabilitert saltakskonstruksjon, delvis utført med tildekkede skråtak mot innredede rom.
Vinduer:
- Trevinduer i malt utførelse med to lag glass. Kontrollerte glassfelt er produksjonsmerket 1980 og 1982. Nyere trevinduer i stue, hovedetasje.
Kjellervinduer:
- Enkle trevinduer i malt utførelse.
Dører:
- Tre/trefiberdør i malt utførelse.
Terrassedør:
- Tredør i malt utførelse, produksjonsmerket 2000.
Kjellerdør:
- Enkel tredør i malt utførelse.
Balkonger, terrasser og rom under balkonger:
- Takterrasse med tregulv/terrassegulv, over den tilbygde delen.
- Hellelagt uteareal.
Utvendige trapper:
- Utvendig betongtrapper i tilknytning til hovedinngang og kjellernedgang.

Oppvarming

Jøtul ovn i stue, panelovn på soverom og varmekabler på bad og gang.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Eiendommen er fullverdiforsikret i Sparebank 1 med polisenummer: 12323047.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Espen Martinsen den 25.09.22 15:37, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:

TG3 - Store eller alvorlige avvik:
Utvendig > Kjellervinduer
- Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass. Det er påvist vinduer med fukt/råteskader.
Utvendig > Utvendige trapper
- Det er ikke montert rekkverk. Kjellertrappen mangler rekkverk. Overflateslitasje / alders slitasje i tilknytning til betongoverflater og konstruksjoner.
Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
-Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Betonggulver fra den aktuelle tidsperioden er erfaringsmessig utført uten fuktsperre mot grunnen.
Innvendig > Kjellertrapp
- Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Det er ikke montert rekkverk.
Våtrom > Overflater Gulv > Bad/vaskerom
- Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Målinger viser at det ikke er fall til sluk (motfall). Det ble registrert motfall på gulv i dusjsonen, med påfølgende vannansamling ved dusj/gulvprofilen.
Tomteforhold > Terrengforhold
- Terreng faller inn mot bygning. Trappenedgang til kjellerinngang medfører økt risiko overvannsbelastnin ved eventuell tilstopping av drensløsningen.

TG2 - Avvik som kan kreve tiltak:
Utvendig > Taktekking
- Det er avvik: Noe lav opplekting mellom undertak og yttertaket medfører redusert utlufting. Det ble registrert uttørkede fuktmerker i deler undertakets innvendige side.
Utvendig > Nedløp og beslag
- Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Synlig solfalming i tilknytning til plastrenner. Det mangler takrenne på den østlige siden. Gjenværende takrenner er utsatt for vektbelastningen ved snøras fra taket.
Utvendig > Veggkonstruksjon
- Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Utvendige overflater har synlig slitasje/vedlikeholdsetterslep og rehabiliteringsbehov. Det ble registrert vridninger i tilknytning til enkelte vindusvassheller. Nyere tømmermanskledning er montert utenpå den opprinnelige ytterkledningen. Delvis ufagmessig utførelse, hovedsakelig i tilknytning til skjøter mot takterrasse over hovedinngang.
Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
- Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen. Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Isolerte og/eller tildekkede skråtak kan være tidvis utsatt for dampgjennomgang fra tilstøtende rom og betegnes derfor som risikokonstruksjon. Ingen synlige tegn til skader eller fuktproblematikk. Manglende dampsperresjikt mot innredede rom. Lufting er begrenset til endeveggene. Det ble registrert fuktskjolder ved pipegjennomføringen.
Utvendig > Vinduer
- Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Aldringssvekkelser for tettepakninger og isolerglasser. Behov for overflatevedlikehold, som følge av slitasje.
Utvendig > Dører
- Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Utvendig overflateslitasje og påbegynt svelling i tilknytning til veggfoten.
Utvendig > Terrassedør
- Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke. Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Døren fremstår med synlig slitasje og det mangler utvendig terskelbeslag.
Utvendig > Kjellerdør
- Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke. Synlig slitasje og rehabilitering / vedlikeholdsbehov.
Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på tettesjikt/membran. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Oppbyggingen av terrasse/balkong øker faren for skjulte skader i konstruksjonene. Balkong/terrasse ligger over innredede boligrom, usikker konstruksjon. Konstruksjonsutforming gir økt fare for skader. Synlig slitasje og rehabiliteringsbehov. Det ble registrert skjevheter i rekke.
Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
- Det er avvik: Vedlikeholdsetterslep.
Innvendig > Overflater
- Det er avvik: Enkelte merker etter mekaniske oppheng / innfestinger på veggflatene, tørkespalter mellom gulvbordene, stedvis gulvknirk og generell gulvslitasje.
Innvendig > Radon
- Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
Innvendig > Pipe og ildsted
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på pipe. Avstanden mellom ildstedet og brennbart materiale er for liten. Det er påvist sprekker og/eller riss i pipe. Synlig bruksslitasje, hovedsakelig i tilknytning til ildsted på loft. Det er benyttet treklosser/ubrennbare klosser som oppforing fra gulv, under vedovn i loftsetasjen. Utilstrekkelig avstand til brennbart i tilknytning til vedovn i loftsetasjen. Videre ble det registrert riss/sprekker i tilknytning til røykrørsgjennomføring ved ildsted i hovedetasjen.
Innvendig > Rom Under Terreng
- Kjeller har begrenset ventilering/luftgjennomstrømning. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv. Det ble registrert utflygingshuller/boreganger etter stripet borebille. Videre ble det registrert høy relativ luftfuktighet i rommene, hovedsakelig i tilknytning til kryprommet.
Innvendig > Innvendige trapper
- Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Normal trinnslitasje.
Innvendig > Innvendige dører
- Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører. Varierende grad av slitasje. Enkelte låsekasser mangler dekklokk og det ble registrert enkelte løse vridere.
Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad/vaskerom
- Det er avvik: Det ble registrert opphengsmerker etter mekaniske innfestinger ved servantinnredningen.
Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad/vaskerom
- Over halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på slukløsningen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen
Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad/vaskerom
- Det er avvik: Det er påbegynt krakelering i vask.
Våtrom > Ventilasjon > Bad/vaskerom
- Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør.
Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
- Det er påvist andre avvik: Redusert limdekning / bom i tilknytning til deler av det flislagte arealet. Det mangler tettemuffer i tilknytning til avslutning for
vannrør i underskapet.
Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken
- Det er påvist andre avvik: Behov for rens av ventilator og avkastlange. Det mangler filter.
Tekniske installasjoner > Vannledninger
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger. Rørkursene på rør-i-rør systemet på vannledninger er ikke merket.
Det er påvist at eventuelt lekkasjevann fra rør i rør system ikke ledes til sluk eller annen kompenserende løsning. Det mangler tettemuffer i enden av varerør på rør-irør- system. Naturlige aldringssvekkelser for gjenværende kobberrør. Deler av røropplegget kan være tidvis utsatt for frost.
Tekniske installasjoner > Avløpsrør
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger. Det ble registrert misfarging i tilknytning til overgangsmuffe fra baderomssluk, i kryprommet.
Tekniske installasjoner > Ventilasjon
- Det er påvist begrenset ventilering/luftgjennomstrømning. Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.
Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
- Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank. Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift.
Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
- Hovedsakelig åpent elektrisk anlegg, tilknyttet tavleskap i loftsgang. Tavleskapet er utført med tradisjonelle keramiske skrusikringer. Tilgjengelig kursfortegnelse i tavleskapet. Det foreligger ingen tilgjengelig anleggsdokumentasjon eller kontrollrapporter fra det lokale el-tilsynet.
Tomteforhold > Byggegrunn
- Det er registrert symptomer på setninger i grunnen i form av sprekker i grunnmur. Vurderingen omfatter hovedsakelig den tilbygde delen.
Tomteforhold > Drenering
- Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring. Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering mer overskredet.
Det er ut ifra observasjoner påvist indikasjoner på at drenering/tettesjikt har begrenset effekt. Delvis defekt/manglende klemlist over den vertikale
fuktsikringen. Manglende fuktsikring og naturlige aldringssvekkelser for de gjenværende delene av dreneringen.
Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
- Det er registrert horisontalriss som er symptom på jordtrykk. Det ble registrert setningssprekker i den tilbygde delen.
Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
- Det foreligger ingen dokumentasjon på vannkvaliteten på brønnvannet. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger.
Tomteforhold > Septiktank
- Ingen dokumentasjon på septiktank/utførelse. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på septiktank. Det foreligger ingen tilgjengelige opplysninger som tilsier at septiktank med tilhørende spredegrøft er rehabilitert.

TGIU - Konstruksjoner som ikke er undersøkt:
Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner > Bad/vaskerom:
- Det er pga bygningmessige hindringer ikke fysisk mulig å foreta hulltaking i vegg bak våtsone.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

4.Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp? - Ja, kun av faglært
Beskrivelse: Boret brønnhull, arbeidet er utfør av Brønnboring Sør.

16. Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? - Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad.
Beskrivelse: Byttet noen kledningsbord og vassheller.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Langangsveien 222 er sentral beliggenhet med kort kjøreavstand til det meste.
For barnefamilier er det 10 minutter kjøring med bil til tre forskjellige barnehager. Det er 4 minutter kjøring til barneskole, 13 minutter til ungdomsskole og 10 minutter til videregående skole.

Tvedestrand sentrum er 12 minutter unna, med grisen kjøpesenter kun 10 minutter kjøring. Det er derfor stort utvalg av forskjellige butikker innenfor kort kjøreavstand, det er mange utvalg, eksempelvis dagligvare, bokhandel, byggsenter, apotek og vinmonopol.

Arendal er ikke lange svippe unna med kun 20 minutter kjøring. Det er derfor kort avstand til aktuelle jobber, butikker, idrettsforeninger o.l.

Tomt

Areal: 1 394 kvm, Eierform: Eiet tomt
Eiendommen er ikke fysisk oppmålt, og har usikre grenser. Oppgitt areal er basert på skylddeling og matrikkelinfo. Skylddelinger kan være unøyaktige og er ikke koordinatfestet, tomtens arealet kan derfor avvike i større eller mindre grad.

Parkering

Eiendommen har biloppstillingsplass på egen tomt. Det er da mulig å parkere nede ved veien i en lomme, eller parkere flere biler oppe ved huset.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest/midlertid brukstillatelse for eiendommen. Det foreligger ingen byggetegninger i kommunens byggesakarkiv.

Tiltak omsøkt før 1. januar 1998 kan det ikke utstedes ferdigattest for jf. pbl § 21-10 femte ledd, og kommunen skal avvise slike søknader. Det
innebærer at byggverkene lovlig kan brukes uten at det foreligger ferdigattest. Dette betyr ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige. Det betyr bare at saken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Hovedbegrunnelsen for dette er at disse sakene er så gamle og utdaterte at det ikke foreligger et tilfredsstillende dokumentasjons- og kunnskapsgrunnlag som gjør det forsvarlig å tilby et eget "regime" for å kunne utstede en (troverdig) ferdigattest for slike eldre bygg.

I stedet for ferdigattest kan hjemmelshavere i en salgssituasjon henvises til å fremskaffe relevant tilstandsrapport til bruk ved omsetning av
eiendommen.

Det forekommer også at det mangler vedtak, tegninger og andre relevante opplysninger som kan konstatere at tiltaket er omsøkt og godkjent av
kommunen. I hovedsak gjelder dette eldre bebyggelse som er oppført før den landsdekkende bygningsloven av 1965 trådte i kraft. Før 1965 var det
for Tvedestrand ikke vedtatt alminnelig søknadsplikt for byggetiltak. I de fleste saker påregnes tiltak oppført før ikrafttredelsen av -65-loven som
lovlig oppført.

Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område, godkjent som Landbruk-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR), og er en del av kommuneplanens arealdel/byplan.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, men er privat eid vei de siste 10 meterene opp til huset.
Eget borrevann, ca 85 m dyp (Sørlandet brønnboring) ingen faste kostnader. Vedlikeholdskostnader må påberegnes.
Privat septik plassert på plen, den tømmes jevnlig og prisen for tømming inngår i kommunale avgifter.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

Dagboknr.: 1691 Tinglyst: 27.11.1956 - BESTEMMELSE OM VANNRETT
Eier av gnr. 23. bnr 5. i Holt gir eier av gnr. 23. bnr 9. rett til å legge vannledning på deres grunn.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Radonmåling

Utleieenheten er ikke radonmålt. Fra 1.1.2014 er det krav i henhold til strålevernforskriften om at utleieenheter skal være radonmålt.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G

Odel

Nei

Konsesjon

I Tvedestrand kommunene er det nullgrenseforskrift med en geografisk avgrensing. Dette innebærer boplikt på Sandøya, Lyngør og Borøya. Reglene om nedsatt konsesjonsgrense gjelder ikke i området denne boligen ligger i, men fordi deler av kommunen har nedsatt konsesjonsgrense, må kjøper undertegne et egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet. Megler sender skjemaet til kommunen for registrering, og kommunen bekrefter at eiendommen ligger utenfor området som har nedsatt konsesjonsgrense. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

1 490 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 37 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 490 000,-)) 53 120,- (Omkostninger totalt) 1 543 120,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 9 766 pr. år
Som inkluderer årsgebyr til RTA på kr 5.831,-, eiendomsskatt kr 3.585,- og feiing kr 350,-

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 3.585,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Formuesverdi

Primær: Kr. 373 525,- for år 2020. Sekundær: Kr. 1 344 690,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Langangsveien 222, Gnr. 23 Bnr. 9 i Tvedestrand kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Hvitvarer følger ikke med boligen.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 47 65 72 50.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

41-22-0056

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/41-22-0056. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF / Fagansvarlig Terje Marcussen, tlf. 40 40 80 64

Vederlag

Digital grunnpakke (Kr.5 850) Oppgjør (Kr.8 500) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 1 490 000,-) (Kr.50 000) Tilrettelegging (Kr.13 500) Totalt kr. (Kr.78 435)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3063137