Bygland

Landeskogvegen 5

Prisantydning
1 390 000 kr
Omkostninger
51 220 kr
Totalpris
1 441 220 kr
Formuesverdi
200 000 kr
Formuesverdi sekundær
720 000 kr
Byggeår
1940
P-rom
176 ㎡
Bruksareal
255 ㎡
Tomteareal
1 231 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Romslig og innholdsrik enebolig på Grendi med kort vei til flott badeplass og fine turterreng

Om eiendommen

Innhold

Innholdsrik enebolig over 2 etasjer, samt kjeller. Boligen inneholder vindfang, gang, soverom, 2 stuer, kjøkken og bad i 1. etasje. I 2. etasje er det 2 stuer, 2 soverom, gang, kjøkken og bad. Kjeller består av flere lagerrom/boder. Enkel garasje på tomten. Det er utgang til terrasse/balkong i begge etasjer.

Bygland kommune opplyser at det ikke foreligger noen godkjente byggetegninger for bolig eller garasje i deres arkiv. Dette medfører at megler ikke kan kontrollere at bruken av rommene i boligen samsvarer med det de er godkjent som. Eventuelle pålegg/søknader som følge av ulovlige tiltak på eiendommen er kjøpers risiko og ansvar.

Det foreligger tegning for tilbygg, datert 27.04.1977. Søknaden gjelder tilbygg for vindfang og toalettrom. Tegning for 1. etasje stemmer med dagens løsning. Det er ikke mottatt tegninger for 2. etasje av boligen og megler kan derfor ikke kontrollere at bruken av rommene i boligen samsvarer med det de er godkjent som.

Det er ikke tilfredstillende rømningsvei fra soverom i 2. etasje. Det mangler rømningsstige.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Beliggenhet

Adkomst

Se kart. Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Fint beliggende enebolig i Grendi med fin utsikt over Byglandsfjorden. Det er flere fine badeplasser og gode fiskemuligheter i området. Flott sandstrand rett over rv9. Det er ca. 5 km til Byglandsfjord med dagligvarebutikk, skole og barnehage. Det er bensinpumpe på Grendi, kun ca. 400 meter fra boligen. En litt lengere kjøretur på ca. 15 minutter tar deg til Evje sentrum med et stort utvalg av fasiliteter. Her finner du flere dagligvarebutikker, butikker, bakeri, apotek og bank. Det er flere fine turstier og turområder i nærliggende områder. Flotte oppkjørte skiløyper på Høgås på vinterstid, ca. 30 minutter fra boligen.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse på grunn av byggets alder. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Det foreligger ikke ferdigattest for tilbygg. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse på grunn av tilbyggets alder. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig avløp. Det er privat septiktank på eiendommen. (Slamavskiller 4 m3). Tømming inngår i renovasjonsavgiften. Offentlig vei.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område, godkjent som nåværende boligbebyggelse, og er en del av kommuneplanens arealdel/byplan.

Eiendommen ligger også innenfor Strandsoneplan for Bygland kommune. Det fremkommer i Strandsoneplanen at det i bukta like nord for Årdal kirke, har grunneieren av gnr. 57 bnr. 1 kommet med innspill til strandsoneplanen om å få omdisponere et lite areal dyrka mark til byggeområde for bolighus. Grunneieren mener at et bygg med 4-6 boenheter kan være aktuelt. I Strandsoneplanen er det også bestemmelser om utbyggingsvolum pkt 2.4.2, side 14. Strandsoneplan kan fås ved henvendelse til megler. Dokumentet ligger også vedlagt i veddleggsdokument.

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4220/57/20:
03.11.1964 - Dokumentnr: 102079 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om felles vannverk/ledning
Gjelder denne registerenheten med flere


31.05.2023 - Dokumentnr: 556990 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt


19.01.1961 - Dokumentnr: 100095 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4220 Gnr:57 Bnr:1


01.01.2020 - Dokumentnr: 1016591 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0938 Gnr:57 Bnr:20

Økonomi

Omkostninger kjøper

12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
34 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 390 000,-))

51 220,- (Omkostninger totalt)

Info eiendomsskatt

Det er ingen eiendomsskatt for denne eiendommen.

Nøkkelinformasjon

Standard

Eneboligen er oppført i 1940 og er senere tilbygget i 1977. Det er tilbygget entre og bad i 1. etasje, samt bad og gang i 2. etasje. Det er normal bruksslitasje på overflater, innredninger og utstyr, men det må påregnes oppgraderinger av overflater og bygningsdeler med synlige avvik. Romslig og innholdsrikt hus. Boligen var en gang i tiden benyttet som tomannsbolig, men er omgjort til enebolig.

Vindfang/gang med plass til å henge fra seg yttertøy. Det er kjøkken i begge etasjer. Kjøkkenet i 1. etasje har innredning med hvite folierte fronter og laminat benkeplate. Det er frittstående hvitevarer og ventilator i skap. Rommet har plass til kjøkkenbord. Kjøkkenet ble oppgradert i 2010. Kjøkken i 2. etasje har kjøkkeninnredning med slette fronter og laminat benkeplate. Det er et frittstående kjøleskap. Det er ventilator i skap. Det er 2 stuer i 1. etasje med peiser. Den ene ovnen er ikke i bruk. Utgang til veranda fra stue. Det er i tillegg en stue i 2. etasje med peis.

Det er 3 soverom i boligen. En av stuene har også vært benyttet som soverom. Bad i hver etasje. Badet i 1. etasje ble noe oppgradert i 2010. Badet har belegg på gulv og vegger med baderomsplater og belegg. Det er ventilasjon fra ventil i taket. Badet er innredet med toalett, vask og dusjhjørne. Badet i 2. etasje er fra byggeår med belegg på gulv og våtromstapet på vegger med ventilasjon fra ventil i taket. Rommet bør oppgraderes. Rommet er innredet med toalett, vask og dusjhjørne.

Enkel garasje med støpt såle og bjelkelag/tregulv med noe skjevheter, ringmur i betong, bindingsverk med utvendig stående malt trekledning. Noe større slitasje på utvendig overflater og noe skjevheter i tregulv/bjelker. Noe oppgraderinger må påregnes etter behov.

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Lars Tore Mesel den 05.07.23, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon: Enebolig som er oppført i 1940 og tilbygget i 1977 med kjeller og 2 etasjer, med tilhørende garasje. Det er normal bruksslitasje på overflater, innredninger og utstyr, men det må påregnes oppgraderinger av overflater og bygningsdeler med synlig avvik. Rapporten må leses i sin helhet.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:

TG3: Store eller alvorlige avvik:
Utvendig > Veggkonstruksjon. Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Det er påvist betydelige råteskader i bordkledningen. Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Utvendige overflater har synlig vedlikehold /oppgraderingsbehov. Kledningen er utført uten vertikal gjennomlufting og det ble registrert noe råteskader og hull i noen kledningsbord og belistning.
Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn. Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det ble målt noe horisontalavvik i bjelkelagskonstruksjonen med vel 3 cm høydeforskjell på gulver og noe svikt.
Innvendig > Rom Under Terreng. Det er påvist synlige fukt/råteskader i treverk i underetg./kjeller, hulltaking er derfor ikke nødvendig Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. Det er påvist synlig fuktighet på mur/gulv i kjeller. Det er synlig fukt og råte i treverk.
Innvendig > Innvendige trapper. Det er ikke montert rekkverk. Trapp av eldre dato med manglende sikring.
Våtrom > Generell > Bad. Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Membranen/belegget har gått ut på sin naturlige levetid.
Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg. Sikringsskap fra byggeår med skrusikringer.

TG2: Avvik som kan kreve tiltak:
Utvendig > Taktekking. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen.
Utvendig > Nedløp og beslag. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. Takrenner, nedløpsrør og luftehatt fra byggeår, som snart har gått ut på sin naturlige levetid. Takstige og pipebeslag fra 2007.
Utvendig > Takkonstruksjon/Loft. Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen. Noe synlige fuktmerker på pipe.
Utvendig > Vinduer. Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte vindusglass. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker trevirket. Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer.
Utvendig > Dører. Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.
Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på tettesjikt/membran.
Utvendig > Utvendige trapper. Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter. Noe aldersslitasje på trinn.
Innvendig > Overflater. Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Overflater med noe varierende bruks og aldersslitasje.
Innvendig > Radon. Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
Innvendig > Krypkjeller. Det er ikke tilfredsstillende ventilering av krypkjeller. Det er noe fuktig jord og materiell.
Innvendig > Innvendige trapper. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Trapp fra byggeår med noe aldersslitasje.
Innvendig > Innvendige dører. Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører.
Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad. Våtromsplater er ikke montert fagmessig. Overgang belegg/baderomsplater mangler endelist og fuge samt bunnlist med fuge.
Våtrom > Overflater Gulv > Bad. Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk. Det er tett dusjvegg/list inn til sluken.
Våtrom > Ventilasjon > Bad. Rommet har kun naturlig ventilasjon.
Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken. Kjøkkeninnredningen er av eldre dato, og den mangler bruksfunksjoner/løsninger som er forventbart på et kjøkken.
Tekniske installasjoner > Vannledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Nytt røropplegg uten synlige avvik, men resten med noe redusert gjenværende levetid.
Tekniske installasjoner > Ventilasjon. Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.
Tekniske installasjoner > Varmtvannstank. Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år.
Tomteforhold > Drenering. Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det mangler eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler utvendig fuktsikring av grunnmuren - ved kjeller/underetasje.
Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter. Det er registrert skråriss som er symptom på setninger. Grunnmuren har sprekkdannelser. Litt avskallinger på fuger i steinmuren og noe sprekker i tilbygget Lecamur.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Vedlegg salgsoppgave

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.

Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/17-23-0033. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.

Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4220/57/20:
03.11.1964 - Dokumentnr: 102079 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om felles vannverk/ledning
Gjelder denne registerenheten med flere


31.05.2023 - Dokumentnr: 556990 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt


19.01.1961 - Dokumentnr: 100095 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4220 Gnr:57 Bnr:1


01.01.2020 - Dokumentnr: 1016591 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0938 Gnr:57 Bnr:20

Info kommunale avgifter

De kommunale avgiftene utgjorde i 2022 vanngebyr etter forbruk kr. 110,90,- abonnement vann kr. 2 416,25,-, vannmålerleie kr. 270,-, renovasjon kr. 3 839,50,- og feiing kr. 1165,-.

Overnevnte avgift er faktisk forbruk for 2022. Avgiften vil variere med bruken av boligen

Byggemåte

Veggkonstruksjonen er bindingsverk med utvendig kledning av stående malt panel. Takkonstruksjonen er en plassbygget takkonstruksjon av taksperrer, uten lufting. Konstruksjonen er kun inspisert fra loftsluke. Utkraget balkong med dekke av takpapp og malt rekkverk og terrassedekke og bjelker i impregnert treverk med rekkverk i malt treverk. Trapper av impregnert treverk med smijerns rekkverk. Undertak av takbord, papp, sløyfer og lekter tekket med betongtakstein. Undersøkelsen er foretatt ved utvendig besiktigelse fra bakkenivå og inspeksjon av undertaket fra loftsluke. Papp, sløyfer og lekter er ikke inspisert. Takrenner, nedløp, takstige, luftehatt og pipebeslag av plastbelagt stål og noe sink. Renner og beslag er inspisert fra bakkenivå. Se forøvrig tilstandsrapport.

Polisenummer

78828129

Sammendrag selgers egenerklæring

Følgende fremkommer av selgers egenerklæring:

1. Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader? - Lekkasje i rør på bad nede. Reparert med nytt rør i rør system.
2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? - Ja, kun av faglært. Nye baderomsplater på vegg, himling og nytt gulvbelegg m plastsluk. Arbeid er utført av Vegusdal Rørleggerbedrift AS.
2.1. Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet? - Er usikker på om det er membran under gulvbelegget.
4. Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp? - Ja, kun av faglært. Reparert med nytt rør i rør system. Arbeid utført av Vegusdal Rørleggerbedrift AS.
5. Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller? - Fuktinnsig i kjeller ved mye regnvær. Vannet drenerer seg ut igjen. Det er ingen vond lukt i kjeller.
6. Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade? - Sett brun tynn stripe på brannvegg 2. etg. Kjøkken og stue.
8. Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende? - Noe skjevheter i gulv siden huset er fra 1940 tallet.
12. Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? - Ildstedet ble kontrollert i 2022. Dokumentasjonen ligger i Setesdalen.
16. Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? - Ja, kun av faglært. Nytt terrassegulv på veranda i 1. etg. 2021. Byggmester Geir Melsæter.
17. Selges eiendommen med utleiedel, leilighet, hybel eller tilsvarende? - Kan brukes som

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Tilbud på lånefinansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Forsikringsselskap

Gjensidige

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.

Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse
Produktnr: 05B72573-3DFC-46C1-984F-586DE5F63C0D