Laget

Lagveien 860

Prisantydning
1 050 000 kr
Omkostninger
46 550 kr
Totalpris
1 096 550 kr
Formuesverdi sekundær
422 463 kr
Byggeår
1978
Internt bruksareal (BRA‑i)
62 ㎡
Bruksareal
62 ㎡
Tomteareal
682 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Fritidseiendom

Oversikt

Usjenert fritidsbolig på ett plan med utsikt og gode solforhold - 3 soverom - Nærhet til fine turområder

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Fritidsboligen inneholder:
Vindfang, stellerom, soverom 1, soverom 2, stue/kjøkken, soverom 3, mellomgang og toalettrom

Vinduene i fritidsboligen overholder ikke dagens krav til alternativ rømning. Det er vinduenes netto-åpningsmål som legges til grunn for vurderingen.

Frittstående bod.

Det foreligger byggetillatelse, datert 24.02.1978.
Det foreligger tegninger for fritidsboligen, datert 23.02.1978.

Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse. Stuen er utvidet i tilknytning til den vestlige endeveggen og det er satt inn tofløyet terrassedør i endeveggen. Videre er
bodrommet på den nordvestlige siden utvidet i vestlig retning og rommet er oppdelt i bod og toalettrom. Treterrassene er utvidet, det er etablert redskapsbod på den nordvestlige siden og frittstående bod. Det foreligger ingen tilgjengelige opplysninger som tilsier at endringene/tiltakene er formelt omsøkt, byggemeldt eller godkjent. Det foreligger ingen tilgjengelige ferdigattester for tiltakene på eiendommen.
Eventuelle pålegg/søknader som følge av ulovlige tiltak på eiendommen er kjøpers risiko og ansvar. 

Oppvarming

Gass og vedovn.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Parkering

Eiendommen har veirett og parkering over hovedbruket gnr. 67 og bnr. 2.

Beliggenhet

Fritidsboligen ligger usjenert og fint til i terrenget med fin utsikt til Råbergtjern.
Fritidsboligen går over ett plan og det er en hyggelig terrasse i tilknytning til stue området. Fra terrassen kan både utsikt og god solforhold nytes i usjenerte forhold. Dette er stedet for å trekke seg tilbake og senke skuldrene.

Laget er et trivelig tettsted med både skog og sjø i nærheten. Det er kort vei til bademuligheter i ferskvann og saltvann, samt flotte turmuligheter i nærheten. I Laget finner man også fotballbane, sandvolleyballbane og eget treningsrom for lokalbefolkningen. Kort kjøretur til Hagane med lysløype og oppkjørte skispor på vinterstid. Er man glad i å fiske, er det flere fiskemuligheter i nærområdet.

Det er ca. 16. km. til Tvedestrand sentrum og ca. 12 km. til Risør sentrum. Her finner man blant annet koselige gågater, restauranter, kafeer og matbutikker.

Til Gjeving havn er det ca. 8 km. Gjeving er et sjarmerende sted, her er det nydelig å sette kajakken på vannet for å ta seg en padletur i nydelige omgivelser.

Kun et "steinkast" ned til badeplass med flytebrygge.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse på grunn av alder. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Vei, vann og avløp

Vei. Eiendommen har veirett og parkering på gnr. 67 og bnr. 2.

Vann. Privat. Drikkevann medbringes. Det er etablert vannledning (enkelt opplegg) mellom utvendig sisterne og innvendig vask i stellerommet. Gråvannsavløp fra installasjoner føres til terreng. Eiendommen har innlagt vann fra vannpost. Tiltaket er ikke omsøkt. Vanntilførsel gjennom yttervegg er krever utslippstillatelse fra kommunen. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuelle pålegg eller søknader til kommunen påhviler kjøper. Det fremgår av byggetillatelse at det ikke skal anlegges vann i hyttene.

Avløp. Privat. Gråvannsavløp fra installasjoner føres til terreng. For øvrig benyttes komposteringstoalett med manuell tømming.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område, avsatt til LNF (Natur-, landbruk- og friluftsområder), og er en del av kommuneplanens arealdel. I områder som er lagt ut til LNF er det ikke tillat med annen bygge- og anleggsvirksomhet en den som har dirkete tilknytning til landbruk eller stedbunden næring. Det kan derfor hvile begrensninger i forhold til utvikling av eiendommen, herunder bygging, rivning m.m. 

Faresone- Høyspenningsanlegg over deler av eiendommen.
Kommuneplan 2021-2033 er under arbeid.

Adgang for utleie

Fritidsboligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4213/67/13:
15.12.1862 - Dokumentnr: 901742 - Utskifting
14-307
Overført fra: Knr:4213 Gnr:67 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


18.12.1897 - Dokumentnr: 901923 - Utskifting
26-1059
Overført fra: Knr:4213 Gnr:67 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


05.04.1944 - Dokumentnr: 900225 - Rettsbok
Expropriasjon til A-A Kraftverks ledn.reg. ved Nedenes
sorenskr. kraftreg.
Overført fra: Knr:4213 Gnr:67 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere
Megler har prøvd å lete frem servitutten, men har ikke lykkes å finne den. Megler vet derfor ikke hva denne servitutten inneholder av opplysninger.


24.07.1954 - Dokumentnr: 997 - Rettsbok
Ekspropriasjonsskjønn. A 21
Overført fra: Knr:4213 Gnr:67 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


08.02.1960 - Dokumentnr: 203 - Erklæring/avtale
Grensegangssak
Overført fra: Knr:4213 Gnr:67 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


22.05.1973 - Dokumentnr: 1600 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:4213 Gnr:66 Bnr:1
Rettighetshaver: Knr:4213 Gnr:66 Bnr:7
Rettighetshaver: Knr:4213 Gnr:66 Bnr:8
Rettighetshaver: Knr:4213 Gnr:67 Bnr:1
Rettighetshaver: Knr:4213 Gnr:67 Bnr:2
Rettighetshaver: Knr:4213 Gnr:67 Bnr:7
Rettighetshaver: Knr:4213 Gnr:68 Bnr:5
Bestemmelse om veg
Overført fra: Knr:4213 Gnr:67 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


02.04.1976 - Dokumentnr: 1049 - Jordskifte
Overført fra: Knr:4213 Gnr:67 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


21.06.1976 - Dokumentnr: 1946 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:4213 Gnr:68 Bnr:20
Bestemmelse om veg
Overført fra: Knr:4213 Gnr:67 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


22.06.1977 - Dokumentnr: 2075 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om bebyggelse
Vegvesenets betingelser vedtatt
Bestemmelse om veg
Bestemmelse om garasje/parkering
Bestemmelse om adkomstrett
Overført fra: Knr:4213 Gnr:67 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


21.08.2007 - Dokumentnr: 661990 - Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Bestemmelse om ryddebelte.
Overført fra: Knr:4213 Gnr:67 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


09.03.2016 - Dokumentnr: 204646 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4213 Gnr:67 Bnr:12
Overført fra: Knr:4213 Gnr:67 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


06.05.2024 - Dokumentnr: 1408121 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt


06.08.2018 - Dokumentnr: 1104481 - Festenummer gitt bruksnummer
Utgått festenr:
Knr:0914 Gnr:67 Bnr:2 Fnr:3
Elektronisk innsendt


01.01.2020 - Dokumentnr: 1119443 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0914 Gnr:67 Bnr:13


06.09.2018 - Dokumentnr: 1233422 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:4213 Gnr:67 Bnr:2
Rettighet hefter i: Knr:4213 Gnr:67 Bnr:14
Rettighet hefter i: Knr:4213 Gnr:67 Bnr:15
Gjelder denne registerenheten med flere


06.09.2018 - Dokumentnr: 1233422 - Bestemmelse om parkering
Rettighet hefter i: Knr:4213 Gnr:67 Bnr:2
Rettighet hefter i: Knr:4213 Gnr:67 Bnr:14
Rettighet hefter i: Knr:4213 Gnr:67 Bnr:15
Gjelder denne registerenheten med flere


06.09.2018 - Dokumentnr: 1233422 - Bestemmelse om brygge/flytebrygge
Rettighet hefter i: Knr:4213 Gnr:67 Bnr:2
Rettighet hefter i: Knr:4213 Gnr:67 Bnr:14
Rettighet hefter i: Knr:4213 Gnr:67 Bnr:15
Gjelder denne registerenheten med flere


Kommentar konsesjon

Det er ikke konsesjon på eiendommen.

Kommentar Bo/Driveplikt

Det er ikke boplikt på eiendommen.

Kommentar odelsrett

Det er ikke odel på eiendommen.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 26 250,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 16 500,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger (inkl. valgfrie tillegg): kr 46 550,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Info eiendomsskatt

Eiendomsskatten er inkludert i de kommunale avgiftene.

Nøkkelinformasjon

Bebyggelse

Hovedsakelig fritidsboliger.

Standard

Fritidsboligen har enkel standard.

Innvendige gulver er utført med lakket tregulv. Veggflatene er utført med trepanel. Det er benyttet trepanel i tak / himlinger.

Kjøkken og stue:
Stue og kjøkken i åpen løsning med skyvedører ut mot terrasseområdet. Dette skaper en åpen og lys løsning - enkelt å varte opp gjestene som sitter å koser seg på utsiden. Enkel kjøkkeninnredning med over og underskaper. Innredningen har fronter i malt utførelse. Det er for øvrig avsatt plass til gasskjøl og komfyr. Drikkevann medbringes.

Videre er det 3 lune og gode soverom.

Toalettrom:
Enkel innvendig toalettromsløsning. Overflater: Tregulv. Det er benyttet trepanel på vegg og tak i det innvendig toalettrommet. Utstyr: Enkel integrert utedo med underliggende komposteringskammer av plast. Manuell tømming av komposteringskammer.

Strøm fra solcellepanel.
Oppvarming fra vedovn og gassovn.

Diverse:
Gassalarm. Aggregat.

Tilstandsrapport:

Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Espen Martinsen den 22.05.2024, og er gyldig i 1 år etter befaringsdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon:
Fritidsbolig fra 1978, oppført i en etasje. Fritidsboligen har enkel standard. Det er etablert solcelleanlegg med fritidsbatteri og strømstyring. Bygningen har vedlikeholdsetterslep og oppgraderingsbehov. Kjøper må være oppmerksom på alders slitasje og naturlige aldringssvekkelser for aktuelle bygningsdeler. Det er hovedsakelig taktekkingen, ytterkledningen, vinduer, dører og søylefundamenter som legges til grunn for vurderingen. Byggtekniske merknader er kommentert i rapportens enkelte avsnitt. Rapporten må leses i sin helhet.
 
Følgende avvik har fått TG3 eller TG2: 
TG3: Store eller alvorlige avvik
Utvendig > Taktekking
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Utvendige beslag har utettheter. Vindskier og vannbord har synlig alders slitasje og soltørk / vridninger. Det ble registrert synlige fuktmerker på innvendig side, rundt pipegjennomføringen i yttertaket.
Utvendig > Frittstående bod
Det er avvik: Bygningen har synlige konstruksjonsmessige setninger og konstruksjonens nedre deler er utsatt for fuktbelastning fra tilstøtende terreng. Det ble registrert fuktmerker i takutstikkene. Bygningen vurderes som renoveringsklar.
Tekniske installasjoner > Vannsisterne
Det er avvik: Det ble registrert råteskader i understell av tre. Konstruksjonen står direkte mot terreng og utsettes for ekstra fuktbelastning. Råteskadene gjør at tanken kan falle og føre til / påføre skader.
Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold
Brannslukningsapparat er over 10 år og det mangler funksjonell røykvarsler.
Tomteforhold > Gangbro
Det er avvik: Konstruksjonen er utført med stolper/konstruksjonsdeler som er ført direkte mot terreng, med påfølgende fuktbelastning og råteskader. Konstruksjoner og overflater fremstår med synlig slitasje og setninger. Det ble registrert svikt og lokale råteskader.


TG2: Avvik som kan kreve tiltak
Utvendig > Nedløp og beslag
Det er avvik: Enkel monteringsutførelse av renner. Det mangler takfotbeslag og det ble registrert nedbøyning i renne. Påbegynt delaminering i tilknytning til pipefotbeslag.
Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Det ble registrert stedvis tørkesprekker, vridninger og slitasje.
Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Det er påvist avvik rundt gjennomføringer i takflaten. Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen. Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg. Det mangler inspeksjonsluke til øverloftet (forskriftsmessig påkrevet). Isolerte og/eller tildekkede skråtak kan være tidvis utsatt for dampgjennomgang fra tilstøtende rom, med påfølgende kondensfukt og betegnes derfor som risikokonstruksjon.
Utvendig > Vinduer
Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte vindusglass. Aldringssvekkelser for tettepakninger. Over halvparten av forventet brukstid er oppbrukt for vinduene.
Utvendig > Terrassedør
Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke. Det ble registrert motfall på og fritt eksponert svill under terskel og manglende utvendig terskelbeslag. Løsningen medfører at slagregn renner mot terskel og det vil oppstå råteskader. Friksjon i tilknytning til vrider og sidefelt.
Utvendig > Hoveddør og boddør
Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Det mangler utvendig terskelbeslag.
Utvendig > Treterrasser
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Det er påvist at dekke på terrassen har en del sprekker. Konstruksjonene har skjevheter. Konstruksjoner og overflater fremstår med slitasje. Deler av terrassen og terrassegulvet er oppført over opprinnelig terrasse. Provisorisk gulvoverflate med trefliser. Deler av konstruksjonen ligger i nær umiddelbar kontakt med terrrengflater og er særlig utsatt for fuktbelastning fra terreng.
Utvendig > Tilbygg bod
Det er avvik: Enkel håndverksmessig / ufagmessig utførelse. Konstruksjonens nedre deler er direkte utsatt for terrengfukt. Det er behov for etterjustering av døren.
Utvendig > Markise
Det er avvik: Markisen har behov for vedlikehold.

Innvendig > Overflater
Det er avvik: Varierende grad av gulvslitasje og langsgående tørkespalter. Synlig tverrgående skjøt i overgang mellom nytt og gammelt gulv, ved den utvidede stuedelen. Uttørkede fuktmerker i tilknytning til paneloverflater ved pipegjennomføringen.
Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det ble registrert skjevhet / svank i gulv ved den utvidede delen. Konstruksjonen fremstår som noe underdimensjonert. Det er bjelkelagets spennvidder som legges til grunn for vurderingen. Konstruksjonen er tidvis utsatt for kondensbelastning fra tilstøtende kryprom. Det er benyttet asbestfiberplater / eternittplater som stubbloftsplater mot kryprommet.
Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
Innvendig > Pipe og ildsted
Avstanden mellom ildstedet og brennbart materiale er for liten. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe. Det ble registrert noe overflaterust i tilknytning til peisovnen. Avstand til brennbart (mot gulv) er ikke fullt ut ivaretatt foran brennkammer i peisen. Det foreligger ingen tilgjengelige tilsynsrapporter på fyringsanlegget.
Innvendig > Krypkjeller
Det er begrenset tilgang til hele krypkjelleren. Krypkjelleren har kondensutfordringer. Det ble målt / registrert noe høyt trefuktinnhold i undersiden av skillekonstruksjonen, mot terreng.
Innvendig > Innvendige dører
Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører.
Innvendig > Toalettrom
Det er avvik: Det er kun naturlig ventilering av komposteringstanken.
Innvendig > Tiltak mot mus
Det er avvik: Det ble registrert noe avføring fra mus.

Kjøkken > Etasje > Stue/kjøkken > Overflater og innredning
Det er avvik: Det er ikke lokalisert gassalarm på kjøkkenet.
Kjøkken > Etasje > Stue/kjøkken > Avtrekk
Det er manglende forsert mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkkenet.

Tekniske installasjoner > Vannledninger
Arbeid på vannledninger er utført uten bruk av rørlegger. Det er påvist at vannrør som er utsatt for kulde har mangelfull isolering. Det foreligger ingen tilgjengelige opplysninger som tilsier at det er gitt utslippstillatelse for tilkobling til innvendige installasjoner, ved bruk av utvendig sisternetank.
Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Arbeid på avløpsrør er utført uten bruk av rørlegger.
Tekniske installasjoner > Ventilasjon
Det er påvist begrenset ventilering/luftgjennomstrømning. Dørene mellom rommene er utført med trappeterskler som hindrer luftgjennomstrømning.
Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
Elektrisk anlegg, tilknyttet solcellepanel og fritidsbatteri. Anlegget var funksjonelt på befaringstidspunktet. Det foreligger Ingen tilgjengelig anleggsdokumentasjon. Anlegget er etablert ved ufaglært egeninnsats.
Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
Det er avvik: Søylene er utsatt for terrengfukt med påfølgende frostsprengning. Det mangler betongfundamenter mot fjell.
Tomteforhold > Terrengforhold
Det er avvik: Deler av terrengfallet leder overvann under fritidsboligen.

 
For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: Kjøleskap/kombiskap, fryseskap/-boks og komfyr/stekeovn/koketopp.

Diverse

Eiendommen har tinglyst bryggeplass på gnr. 67 og bnr. 2. Ved Roberstjern

Randonmåling

Det foreligger ingen tilgjengelige opplysninger eller dokumentasjon som omfatter radonmålinger eller radontiltak.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4213/67/13:
15.12.1862 - Dokumentnr: 901742 - Utskifting
14-307
Overført fra: Knr:4213 Gnr:67 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


18.12.1897 - Dokumentnr: 901923 - Utskifting
26-1059
Overført fra: Knr:4213 Gnr:67 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


05.04.1944 - Dokumentnr: 900225 - Rettsbok
Expropriasjon til A-A Kraftverks ledn.reg. ved Nedenes
sorenskr. kraftreg.
Overført fra: Knr:4213 Gnr:67 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere
Megler har prøvd å lete frem servitutten, men har ikke lykkes å finne den. Megler vet derfor ikke hva denne servitutten inneholder av opplysninger.


24.07.1954 - Dokumentnr: 997 - Rettsbok
Ekspropriasjonsskjønn. A 21
Overført fra: Knr:4213 Gnr:67 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


08.02.1960 - Dokumentnr: 203 - Erklæring/avtale
Grensegangssak
Overført fra: Knr:4213 Gnr:67 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


22.05.1973 - Dokumentnr: 1600 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:4213 Gnr:66 Bnr:1
Rettighetshaver: Knr:4213 Gnr:66 Bnr:7
Rettighetshaver: Knr:4213 Gnr:66 Bnr:8
Rettighetshaver: Knr:4213 Gnr:67 Bnr:1
Rettighetshaver: Knr:4213 Gnr:67 Bnr:2
Rettighetshaver: Knr:4213 Gnr:67 Bnr:7
Rettighetshaver: Knr:4213 Gnr:68 Bnr:5
Bestemmelse om veg
Overført fra: Knr:4213 Gnr:67 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


02.04.1976 - Dokumentnr: 1049 - Jordskifte
Overført fra: Knr:4213 Gnr:67 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


21.06.1976 - Dokumentnr: 1946 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:4213 Gnr:68 Bnr:20
Bestemmelse om veg
Overført fra: Knr:4213 Gnr:67 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


22.06.1977 - Dokumentnr: 2075 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om bebyggelse
Vegvesenets betingelser vedtatt
Bestemmelse om veg
Bestemmelse om garasje/parkering
Bestemmelse om adkomstrett
Overført fra: Knr:4213 Gnr:67 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


21.08.2007 - Dokumentnr: 661990 - Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Bestemmelse om ryddebelte.
Overført fra: Knr:4213 Gnr:67 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


09.03.2016 - Dokumentnr: 204646 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4213 Gnr:67 Bnr:12
Overført fra: Knr:4213 Gnr:67 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


06.05.2024 - Dokumentnr: 1408121 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt


06.08.2018 - Dokumentnr: 1104481 - Festenummer gitt bruksnummer
Utgått festenr:
Knr:0914 Gnr:67 Bnr:2 Fnr:3
Elektronisk innsendt


01.01.2020 - Dokumentnr: 1119443 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0914 Gnr:67 Bnr:13


06.09.2018 - Dokumentnr: 1233422 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:4213 Gnr:67 Bnr:2
Rettighet hefter i: Knr:4213 Gnr:67 Bnr:14
Rettighet hefter i: Knr:4213 Gnr:67 Bnr:15
Gjelder denne registerenheten med flere


06.09.2018 - Dokumentnr: 1233422 - Bestemmelse om parkering
Rettighet hefter i: Knr:4213 Gnr:67 Bnr:2
Rettighet hefter i: Knr:4213 Gnr:67 Bnr:14
Rettighet hefter i: Knr:4213 Gnr:67 Bnr:15
Gjelder denne registerenheten med flere


06.09.2018 - Dokumentnr: 1233422 - Bestemmelse om brygge/flytebrygge
Rettighet hefter i: Knr:4213 Gnr:67 Bnr:2
Rettighet hefter i: Knr:4213 Gnr:67 Bnr:14
Rettighet hefter i: Knr:4213 Gnr:67 Bnr:15
Gjelder denne registerenheten med flere


Info kommunale avgifter

RTA: 1 948,-
Eiendomsskatt: 1 440,-

Byggemåte

Bærende undertak av trepanel. Taket er tekket med asfaltshingel.
Den vertikale ytterkonstruksjonen over grunnmuren er oppført i bindingsverk av tre. Utvendige overflater er utført med stående og liggende malt kledning.
Taket er en saltakskonstruksjon, delvis utført med tildekkede skråtak mot innredede rom.
Bjelkelagskonstruksjon av tre mot terreng / kryprom.
Fritidsboligen er utført med mur/teglsteinspipe.
Vannledning av plast mellom sisternetank og stellerom.
Enkelt plastavløp til terreng.
Utvendig vannsisterne av plast, oppført på plassbygget trekonstruksjon.
Enkel fundamentering. Fritidsboligen er oppført på pilarer / søyler av lettklinkerblokker.

Info strømforbruk

Fritidsboligen har strøm fra solcelleanlegg.

Polisenummer

8279231

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

TV/Internett/Bredbånd

Tv med kort for bakkenett/rikskanal.

Sammendrag selgers egenerklæring

3. Har det lekket vann utenfra og inn, eller er det sett andre tegn til fukt?
Ja. Kalkutslag på pipe men har ikke sett at det har lekket inn vann i perioden (4 år) vi har eid hytta.

19. Har det vært skadedyr i boligen eller andre bygninger på eiendommen?
Ja. Det har vært mus en vinter men adkomsten er tettet og hytta har siden vært fri for mus.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.
Produktnummer: 56D4D6C4-486A-41DE-B2D2-1B34F796D418