Arendal

Kystveien 639

Prisantydning
5 500 000 kr
Omkostninger
154 500 kr
Totalpris
5 654 500 kr
Formuesverdi
757 758 kr
Formuesverdi sekundær
2 879 480 kr
Byggeår
1959
Internt bruksareal (BRA‑i)
264 ㎡
Bruksareal
264 ㎡
Tomteareal
1 932 ㎡
Etasje
3
Antall soverom
4
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Innholdsrik stor familiebolig med langstrakt strandlinje, dobbel garasje med sykkelstall og vakker hage - Saltrød

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Denne boligen går over 3 plan + loft og har praktisk overbygget inngangsparti.
Boligen inneholder i hovedetasjen: Entre, stor romslig gang med garderobeløsning, herfra er det trapp både til loftsetasjen og nedgang til kjelleretasjen. Videre i hovedetasjen har vi en lys fin vinkelstue med utgang til solrik veranda, herfra er det direkte tilgang til hagen. Kjøkken med spiseplass og egen " kjøkkeninngang " i trappegangen ned til U. etg. Bod.
U etg inneholder gang,:
Gang, bar, 2 boder, vaskerom og toalettrom under trappen.
Loftsetasjen har en stor åpen gang, 4 soverom, toalettrom og dusjbad. Utgang til utsiktsveranda fra hovedsoverommet og utgang til lufteveranda fra den åpne gangen.
Fast trapp til loftet hvor det er lagt gulv og inndelt til flere boder.

Oppvarming

Det er fin peisovn i stuen samt gulvvarme - Etasjeovn i spisestuen og varmekabler i entreen og i baderomsgulvet.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Det er kun 7 km fra Arendal sentrum. Følg Rv 410 fra Barbu til handelsområdet på Krøgenes. Ta andre vei ut av rundkjøringen og følg Kystveien til du ser Stokken kirke. Da ligger denne nydelige eiendommen på høyre hånd ( denne eiendommen er den tidligere Presteboligen) Like etter fotoboksen tar du opp bakken til venstre og du er fremme. Velkommen.

Parkering

Dobbel garasje med overbygget sykkelstall. Isolert med trapp opp til loft.
Rikelig med biloppstillingsplasser på gårdsplassen på egen eiendom.

Beliggenhet

Sentral beliggenhet på Saltrød med fantastisk utsikt i flere retninger. Unike solforhold og kort vei til Stuenes skole med både barne -og ungdoms trinn, idrettshall og ballbinge. Saltrødsenter er like ved med bla apotek, dagligvarebutikk, restaurant og butikker like i nærheten. Bymarka ligger også like ved og her er fantastisk lysløype med oppkjørte løyper vinterstid og glimrende for jogging og sykling sommerstid.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse på grunn av bygningens alder. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Bryggeanlegget, sjøbod og sandstrand er ikke omsøkt og ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbundet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Vei, vann og avløp

Tilknyttet offentlig vann og avløp. Det er installert vannmåler i boligen.
Privat vei. Utgifter til vedlikehold og brøyting må påberegnes.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område, godkjent som bebyggelse- og anlegg; eksisterende boligbebyggelse, og er en del av kommuneplanens arealdel/byplan. 

Det foreligger planer under arbeid:
Saltrød bydelssenter - Arendal kommune. Planid: 09062015-4.
Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av variert bebyggelse i form av boliger, forretninger, kontorer og tjenesteyting. Bakgrunnen for ny oppstartsmelding er for å utrede muligheten for å kunne bygge et kommunalt omsorgssenter ved kollen i området.

Mørfjærlia, Saltrød - Arendal kommune. Planid: 09062015-6.
Formålet med planen er å få regulert området for nye private boenheter. Samtidig vil det ses på muligheten til å etablere båtplasser evt. oppholds/ badeareal ved Mørfjærkilen. Området er avsatt til bebyggelse og anlegg, landbruks-, natur og friluftsformål, samt generelt bruk og vern på sjøareal. Videre inngår området i hensynssoner for kulturmiljø, naturmiljø og detaljeringssone (videreføre reg.plan) for planområdet. Det er vurdert konsekvensutredning og det er konkludert med at planen ikke faller inn under vilkårene for slik utredning. Frist for merknader var 02. mars 2015

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4203/41/320:
13.11.1991 - Dokumentnr: 7850 - Erklæring/avtale
Best. vedr. støyskjerm


28.03.1988 - Dokumentnr: 3206 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4203 Gnr:41 Bnr:129


01.01.2020 - Dokumentnr: 1731051 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0906 Gnr:41 Bnr:320


Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 137 500,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 13 200,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger (inkl. valgfrie tillegg): kr 154 500,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Nøkkelinformasjon

Bebyggelse

Det er hovedsakelig eneboliger og lavblokker i nærområdet.

Standard

Boligen fremstår i lyse fine farger og har normalt god kvalitet på utstyr og innredning.
Det er fliser, laminat, tregulv, belegg og tepper på gulv. Tapet, mdf plater, baderomstapet og malt mur på vegger.

Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Erik Sørensen den 05.02.2024, og er gyldig i 1 år etter befaringsdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon:
Enebolig med tilhørende garasje beliggende på en solrik og sentral tomt. Det er over tid foretatt en god del vedlikehold/oppgradering både utvendig og innvendig. Det som først står for tur videre utvendig er dreneringen, kledning med råteskader og kommentarer til beslag over tak. Innvendig er det badet i 2. etasje. Garasje er med egne kommentarer. Viser forøvrig til rapportens enkelte punkter.
 
Følgende avvik har fått TG3 eller TG2: 
TG2: Terrengforhold
Terrenget er flatt rundt boligen, mangler fall ut i fra mur.

TG2: Drenering og fuktsikring
Ingen fuktsikring utført utvendig på murens tilbakefylte sider ved for eksempel montering av grunnmursplate. Mur er kun tjæret.
Anbefalt tiltak:
Drenering trenger utbedringer for å kunne oppnå tørr U- etasje.

TG2: Kledning
Kledning er av type stående, er lektet ut i fra vindsperre og har vanlig elde mht. alder. Kledning på langvegger er originale. Musebånd og lusinger mangler. Råte i enkelte kledningsbord på vegg nord 1. etasje og på vegg øst til U- etasjen.
Anbefalt tiltak: Kledning med råteskader må på sikt byttes.

TG2: Vinduer og ytterdører
Vinduene og ytterdører er i tre med isolerglass og type koblet og noe med 1 lag glass i U- etasjen. Flere av vinduene er av nyere dato. Vinduer og ytterdører har vanlig elde mht. alder. Enkelte av vinduene trenger noe vedlikehold mht. maling. Terrassedør side vest 2. etasje har litt råte i bunnen av dørbladet.

TG2: Terrasser på terreng (understøttet av bjelker eller pilarer)
Ingen tilgang til bjelkelag på terrasse side syd. Ingen tilgang til undertekking på terrasse side vest. På balkong side øst er det noe rust på jernrammen. Rekkverk på samtlige terrasser er under 1 meter.

TG2:Takkonstruksjon
Taket er av type halvvalm, har litt seg. Konstruksjonen består av plassbygde sperrer med dim. betydelig mindre enn dagens krav. Gamle spor etter husbukk, omfang er ikke kartlagt, er i følge eier sprøytet. Er som forventet ut i fra alder.

TG2: Tekking (undertak, lekter og yttertekking)
Tekking er med betongtakstein, undertak er med bord. Tekkingen er i fra ca 1990 og har vanlig elde mht. alder. Halve levetiden på tekkingen er nå passert.

TG2: Utstyr på tak
Stigetrinn og snøfangere mangler.

TG2: Beslag
Pipebeslag er mangelfullt tilpasset mot stein og noe rust på luftehatt side vest.
Anbefalt tiltak: Pipebeslag og luftehatt må utbedres.
Overflater - Gulv
Gulv er i betong, påforet i baren.
Overflater - Vegger
Vegger i mur, påforet mur i enkelte rom.
Overflater - Himling
Himling er med panel.

TG2: Konstruksjoner (tilfarergulv, himling og vegger)
Fukt målt i betonggulv ute ved yttervegg og i bunnen av nevnte vegger i mur. Fukt er relatert til utvendig drenering. Her må en være obs på at utforende vegger og påforede gulv under utvendig terreng er en risikokonstruksjon.

TG2: Toalett (ikke våtro) U-etasjen
Samlet vurdering:
Litt fukt målt i bunnen av murvegger, er relatert til utvendig drenering

TG2: Ventilasjon
EL. vifte montert i himling, liten luftespalte i dør. Skal være mekanisk.

TG2: Innvendige trapper
Trapp mellom U- og 1. etasje er med rett løp. Trapp mellom 1. og 2. etasje er av type repo. Trapp til loft er med rett løp av enkel type. Liten høyde i bunnen av løpene. Håndløpere ikke montert. Anbefalt tiltak: Håndløpere bør monteres.

TG2: Konstruksjonsoppbygging
Kun kaldt øverloft som har lufting kun i fra ventiler i gavler. Burde også vært lufting i fra takfoter.

TG2: Radon
Radonmåling er ikke utført.
Standarden gir automatisk TG2 når måling ikke er utført. Anbefalt tiltak: Radonmåling anbefales utført.

TG3: Overflater - Gulv
Gulvet er med fliser lagt i ca 2019. Ingen tett oppkant ved dør. Høydeforskjell på gulvet i fra dør til sluk er 17mm, burde vært 25mm.
Overflater - Vegger Veggene er med plater. Overflater - Himling Himling er med takess. Membran, tettesjikt og sluk (i gulv eller vegger) Belegg i fra 2004 utgjør membran og går ned i sluk. Halve levetiden på belegget er nå passert.
Avløp og vannrør Avløp og vannrør er i plast og kobber, avrenning ok. Ventilasjon Ventil i himling, skal være mekanisk på våtrom. Sanitærutstyr / armaturer og innredning Vanlig standard på baderomsinnredning som består av vask og kar. Kontroll i tilliggende konstruksjoner Kontroll utført i tilliggende konstruksjoner og selve rommet. Fuktmåler gir utslag ved blandebatteri til kar. Hulltaking er bort valgt pga. påvist fukt. Samlet vurdering: Her må en være obs på alder til belegg som utgjør membran. Blandebatteri og kopper ved kar må demonteres for sjekk pga. fukt målt i veggplate.
Anbefalt tiltak:
Overflater - Gulv Gulvet er med belegg, har fall mot sluk. Overflater - Vegger Veggene er i mur. Overflater - Himling Himling er med plater. Membran, tettesjikt og sluk (i gulv eller vegger) Belegg utgjør membran, er noe defekt ved sluk hvor det i tillegg er løsnet i fra underlaget. Avløp og vannrør Avløp og vannrør er i plast og kobber. Avrenning ok. Ventilasjon Ventil i vegg, skal være mekanisk på våtrom. Sanitærutstyr / armaturer og innredning Vanlig standard på innredning som består av kum og avløp til vaskemaskin. Kontroll i tilliggende konstruksjoner Kontroll utført i tilliggende konstruksjoner og selve rommet. Fukt målt i gulvet og bunnen av vegger i mur. Fukt er relatert til utvendig drenering. Hulltaking er utelatt pga. rør ligger åpne.
TG2: Samlet vurdering:
Rommet trenger nå oppgradering på gulvet for å kunne være vanntett mot tilstøtende rom.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: Kjøleskap, fryseskap/ -boks, stekeovn med koketopp, oppvaskmaskin, mikroovn og vaskemaskin.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4203/41/320:
13.11.1991 - Dokumentnr: 7850 - Erklæring/avtale
Best. vedr. støyskjerm


28.03.1988 - Dokumentnr: 3206 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4203 Gnr:41 Bnr:129


01.01.2020 - Dokumentnr: 1731051 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0906 Gnr:41 Bnr:320


Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Sammendrag selgers egenerklæring

Pkt. 2: Er det utført arbeid på bad, vaskerom eller toalettrom?
Svar: Ja.
Pkt. 2.1.1: Navn på arbeid.
Svar: Nytt arbeid.
Pkt. 2.1.2: Årstall.
Svar: 2015.
Pkt. 2.1.3: Hvordan ble arbeidet utført?
Svar: Faglært.
Pkt. 2.1.4: Fortell kort hva som ble gjort av faglærte.
Svar: Innstalert varmekabler i gulv.
Pkt. 2.1.5: Hvilket firma utførte jobben?
Svar: Agder innstalasjon.
Pkt. 2.1.6: Har du dokumentasjon på arbeidet?
Svar: Ja.
Pkt. 2.2.1: Navn på arbeid.
Svar: Nytt arbeid.
Pkt. 2.2.2: Årstall.
Svar: 2003.
Pkt. 2.2.3: Hvordan ble arbeidet utført?
Svar: Faglært.
Pkt. 2.2.4: Fortell kort hva som ble gjort av faglærte.
Svar: Montert nytt belegg/membran på gulv og vegg på bad.utført for ca 20 år siden Finner ikke dokumentasjon.
Pkt. 2.2.5: Hvilket firma utførte jobben?
Svar: Stormo Arendal.
Pkt. 2.2.6: Har du dokumentasjon på arbeidet?
Svar: Nei.

Pkt. 3: Har det lekket vann utenfra og inn, eller er det sett andre tegn til fukt?
Svar: Ja.
Beskrivelse: Observerte vanndråper i en vinduspost for et par år siden. Har holdt øye med det i ettertid, men ikke observert mer.

Pkt. 4: Er det utført arbeid på tak, yttervegg, vindu eller annen fasade?
Svar: Ja.
Pkt. 4.1.1: Navn på arbeid.
Svar: Nytt arbeid.
Pkt. 4.1.2: Årstall.
Svar: 2022.
Pkt. 4.1.3: Hvordan ble arbeidet utført?
Svar: Faglært og ufaglært.
Pkt. 4.1.4: Fortell kort hva som ble gjort av faglærte.
Svar: Siden 1990 til 2022 har vi skiftet masse vinduer og en del kledning samt ytterdører. Finner bare dokumentasjon på arbeidet fra 2022.
Pkt. 4.1.5: Hvilket firma utførte jobben?
Svar: Thomas Karl Karlsen.
Pkt. 4.1.6: Har du dokumentasjon på arbeidet?
Svar: Ja.
Pkt. 4.1.7: Fortell kort hva som ble gjort av ufaglærte.
Svar: Skiftet kledning, dør, vinduer.

Pkt. 10: Er det utført arbeid på det elektriske anlegget?
Svar: Ja.
Pkt. 10.1.1: Navn på arbeid.
Svar: Nytt arbeid.
Pkt. 10.1.2: Årstall.
Svar: 2009.
Pkt. 10.1.3: Hvordan ble arbeidet utført?
Svar: Faglært.
Pkt. 10.1.4: Fortell kort hva som ble gjort av faglærte.
Svar: Montert lysutstyr stikkontakter i forbindelse med bygging av bar i kjeller.
Pkt. 10.1.5: Hvilket firma utførte jobben?
Svar: Centrum Elektro.
Pkt. 10.1.6: Har du dokumentasjon på arbeidet?
Svar: Ja.
Pkt. 10.2.1: Navn på arbeid.
Svar: Nytt arbeid.
Pkt. 10.2.2: Årstall.
Svar: 30+.
Pkt. 10.2.3: Hvordan ble arbeidet utført?
Svar: Faglært.
Pkt. 10.2.4: Fortell kort hva som ble gjort av faglærte.
Svar: Montert Eswa takvarme på kjøkken og lagt varmekabler i gang.
Pkt. 10.2.5: Hvilket firma utførte jobben?
Svar: Centrum Elektro.
Pkt. 10.2.6: Har du dokumentasjon på arbeidet?
Svar: Nei.
Pkt. 10.3.1: Navn på arbeid.
Svar: Nytt arbeid.
Pkt. 10.3.2: Årstall.
Svar: 30+.
Pkt. 10.3.3: Hvordan ble arbeidet utført?
Svar: Ufaglært.
Pkt. 10.3.7: Fortell kort hva som ble gjort av ufaglærte.
Svar: I forbindelse med oppgradering og oppussing fra 1989 og til nå er stikkontakter, lysbryter og tilstøtende blitt demontert og montert.

Pkt. 13: Er det utført arbeid på utvendige eller innvendige avløpsrør eller vannrør?
Svar: Ja.
Pkt. 13.1.1: Navn på arbeid.
Svar: Nytt arbeid.
Pkt. 13.1.2: Årstall.
Svar: 2016.
Pkt. 13.1.3: Hvordan ble arbeidet utført?
Svar: Faglært.
Pkt. 13.1.4: Fortell kort hva som ble gjort av faglærte.
Svar: Ny hovedvannledning ute inn til egen stoppekran.
Pkt. 13.1.5: Hvilket firma utførte jobben?
Svar: Arendal Kommune.
Pkt. 13.1.6: Har du dokumentasjon på arbeidet?
Svar: Nei.
Pkt.13.2.1: Navn på arbeid.
Svar: Nytt arbeid.
Pkt. 13.2.2: Årstall.
Svar: 30+.
Pkt. 13.2.3: Hvordan ble arbeidet utført?
Svar: Ufaglært.
Pkt. 13.2.7: Fortell kort hva som ble gjort av ufaglærte.
Svar: Strekt vannrør fra utekran til båtbrygge.

Pkt. 16: Er det utført arbeid på varmeanlegg eller ventilasjonsanlegg?
Svar: Ja.
Pkt. 16.1.1: Navn på arbeid.
Svar: Nytt arbeid.
Pkt. 16.1.2: Årstall.
Svar: 30+.
Pkt. 13.1.3: Hvordan ble arbeidet utført?
Svar: Ufaglært.
Pkt. 16.1.7: Fortell kort hva som ble gjort av ufaglærte.
Svar: Skiftet vedovn i spisestue samt fjernet to vedovner i andre etasje.

Pkt. 18: Har det vært feil eller gjort endringer på ildsted eller pipe?
Svar: Ja.
Beskrivelse: Endring: Skiftet vedovn i spisestue for over 30 år siden.

Pkt. 19: Har det vært skadedyr i boligen eller andre bygninger på eiendommen?
Svar: Ja.
Hva slags skadedyr og hva var omfanget?
Svar: 2 til 3 mus på loftet om vinteren.

Pkt. 23: Mangler boligen eller andre bygninger brukstillatelse eller ferdigattest for søknadspliktige tiltak?
Svar: Ja.
Beskrivelse: Brukstillatelse på brygge. Da jeg kjøpte eiendommen av Moland kommune i 1988 hadde vi en felles målsetting om at jeg kunne bygge brygge. Det hadde jo faktisk vært brygge der før. Men jeg har ikke skriftlig brukstillatelse.
Hvorfor dette mangler er vel at man ikke helt så behovet den gangen.

Pkt. 32: Har du andre opplysninger om boligen eller eiendommen utover det du har svart?
Svar: Ja.
Beskrivelse: Garasje er oppført fra gulv til tak av ufaglært. Bryggeanlegg er oppført av ufaglært. En utrigger på brygge er demontert. Veranda med overbygg er oppført av ufaglært i samråd med faglært. Noen trapper og gulver knirker.
Produktnummer: A8EF1875-AE4F-4BD2-A83F-5326E5D379AA