Arendal Øst

Kystveien 1776

Prisantydning
475 000 kr
Omkostninger
27 740 kr
Totalpris
502 740 kr
Formuesverdi
247 500 kr
Kommunale avgifter
2 608 kr / år
P-rom
27 ㎡
Bruksareal
27 ㎡
Tomteareal
526 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Fritidseiendom

Oversikt

Om eiendommen

Rimelig hytte med med kort vei til idylliske Kilsund. Kort vei til sjøen

Om eiendommen

Innhold

1. etg.: Gang med stellerom i enden, 2 soverom, og stue med åpen kjøkkenløsning og utg. veranda, toalettrom og gjesterom. Utvendig dusjrom. Gjesterom er ombygd fra vedbod i 1991-1992 iflg. selger. Dette er ikke søkt om i kommunen.

Standard

Hytta holder enkel standard uten innlag vann/avløp. Alle gulv har gulvbelegg, unntatt gang/stellerom hvor det er teppe. Alle vegger med panel. På kjøkken er det kjokkeninnredning med komfyr og kjøleskap m/ frys. På stellerom er det servant med gråvannsutslipp til grunnen. Eget toalettrom med Cinderella forbrenningstoalett (innstallert våren 2016).

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 27 kvm, Bruksareal: 27 kvm, Bruttoareal: 31 kvm
Bra. pr. etasje.: 1. etg. 27 m² 
P-rom inkl: Gang, 3 soverom, stue,
kjøkken, utvendig WC.

Kommentarer til arealopplysninger:
Soverom i U- etasjen med grunnflate 7m2 er ikke målbart pga. manglende takhøyde.
Dette gjelder også del vest av gang og soverom syd-vest.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

Ukjent byggeår. Hytta er oppført i tre. Tak belagt med blikkplater.

Påkostning og modernisering

Hytta ble påbygget på 1990-tallet.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Hytta selges som den står med alt av innbo og løsøre.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Erik Sørensen AS den 04.04.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon: Hytte av mindre type med enkel standard beliggende på en solrik tomt. Slik hytten fremstår pr. i dag er her nå behov for en del vedlikehold/oppgradering. Utvendig er det i første omgang deler av kledning med råteskader og deler av takrenner. Shingeltekking er også moden for utskifting. En del ytterdører trenger også noe justering.
Innvendig er det eventuelt en estetisk oppgradering av enkelte rom. Viser forøvrig til rapportens enkelte punkter.


Følgende avvik har fått  TG2:

Mur, terreng, stikkledninger og tanker:
Terrenget er flatt rundt hytta, mangler fall ut i fra mur.
Kun sommervann, rør er i plast .

Grunnmur og fundamenter:
Byggegrunn består av fjell og fyllmasse

Drenering:
Ingen fuktsikring utført utvendig på murens tilbakefylte sider ved for eksempel montering av
grunnmursplate. Mur er kun tjæret. Noe fukt i grunnen under hytta, men her er god lufting på del vest.

Yttervegg:
Konstruksjon består av bindingsverk. Vassheller er ikke felt inn bak kledning.

Yttervegg:
Kledning er av type liggende, er ikke lektet ut i fra vindsperre og har vanlig elde mht. alder. Råte i
enkelte kledningsbord på vegger nord.

Vinduer og ytterdører:
Vinduene og ytterdører er i tre med isolerglass, har vanlig elde mht. alder. Flere ytterdører trenger noe
justering og noen av nevnte dører er i meget enkel utførelse.

Terrasser og plattinger på terreng:
Terrasse syd-vest er i meget enkel utførelse på bjelkelag og understøtter.

Takkonstruksjon:
Taket er av type saltak. Konstruksjonen består av sperrer med åser hvor dim. er betydelig mindre enn
dagens krav. Kun tilgang til del øst på hovedbygningen, øvrige deler er kledd inne.

Yttertak:
Tekking er med aluminiumsplater og noe shingel på del syd-øst. Undertak på hovedbygningen er ikke
montert. Alder på tekkingen er ukjent. Shingeltekking har lite fall og er med enkel utførelse mot vegger.

Renner, nedløp og beslag:
Renner og nedløp er i plast, har stedvis noen nedbøyninger.

Toalett (ikke våtrom):
-WC med meget enkel standard.
-Gulvet er med belegg.
-Veggene er med panel.
-Himling er med undersiden av taktekkingen.
-Ingen ventil montert for utlufting, lufting opp til loft.
-Enkel standard på innredning som har lukket WC.

Etasjeskiller og gulv på grunn:
Etasjeskillere er i tre mellom etasjene. Litt svikt i gulv til stue og kjøkken.
Høydeavvik i kjøkken er 15mm.
Høydeavvik i stue er 35mm.

Vurdering / Avvik:
Helhetsvurdering av det elektriske anlegget.
Ved anbefaling av nærmere sjekk på EL anlegget av fagkyndige gir standarden automatisk TG 2.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Arendal tar man ytre vei (Kystveien) mot Tvedestrand. Kjør forbi avkjørselen til Kilsund, og ta av 2. avkjørsel til høyre. Hytta ligger da på toppen av bakken rett frem, merket med Til Salgs plakat fra Sørmegleren.

Beliggenhet

Hytta ligger i landlige omgivelser, med stor usjenert veranda mot skogen. Det er gode solforhold på eiendommen, og her kan man virkelig nyte stillheten og roen med hyttelivet. Det er kort vei til badeplasser både i sjø og ferskvann, samt til butikk på Kilsund. Flotte turmuligheter i nærområdet.

Tomt

Areal: 526 kvm, Eierform: Eiet tomt Hytta ligger i skrånende terreng, og består for det meste av naturtomt. Noe beplantning ved inngangsparti.

Parkering

Parkeringsplass til 1 bil på egen grunn.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest/midlertidig brukstillatelse for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i uregulert område under kommuneplanen, avsatt til LNF; landbruks, natur og fritidsformål. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Privat vei. Vei til eiendommen etablert over naboeiendommen(er). Veiretten er ikke tinglyst. Det er ikke innlagt vann/avløp. Vannpost utenfor hytta. Drikkevann må medtas. Cinderella forbrenningstoalett.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

Ingen heftelser følger.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen rettigheter funnet.

Utleie

Hytta har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Energiattest

Selger har ikke fremlagt energiattest for eiendommen. Det må derfor tas høyde for at eiendommen har energimerke G.

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

475 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 11 870,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 475 000,-)) 27 740,- (Omkostninger totalt) 502 740,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 2 607,65 pr. år Restavfallsgebyr Fritid Volum (variabel del) 140 liter kr. 1825,25 pr. år, og fast del kr. 782,40 pr. år.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 2048,- pr. år for denne eiendommen.

Formuesverdi

Kr. 247 500,- for år 2019.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Kystveien 1776, Gnr. 71 Bnr. 274 i Arendal kommune.

Boligtype

Fritidseiendom

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: komfyr og kjøleskap m/ frys.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2.200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 40 40 80 21.

Finn.no: Visningstekst

VIKTIG INFORMASJON ANGÅENDE KORONAVIRUS! I Sørmegleren ønsker vi trygge visninger og minst mulig smitterisiko. For å hindre spredning av koronaviruset gjennomføres visninger individuelt etter avtale med megler. Kontakt megler på telefon, SMS eller mail for å avtale tidspunkt. Er du i risikogruppe eller faller innenfor Helsedirektorates krav om karantene, gi oss beskjed før vi avtaler visningstidspunkt. Pga. smittesporing må alle visningsdeltakere registrere seg når de kommer på visning. Vi anbefaler at salgsoppgaven lastes ned digitalt. Se til enhver tid oppdatert informasjon om tiltak på sormegleren.no/koronatiltak.

Overtagelse

Ledig for snarlig overtakelse

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

31-21-0247

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/31-21-0247. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF Tor Jan Endresen, tlf. 40 40 80 21

Vederlag

Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 475 000,-) (Kr.45 000) Tilrettelegging (Kr.13 900) Grunnpakke markedsføring inkl. Synlig ann. (Kr.4 900) Totalt kr. (Kr.74 285)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331

Produksjonsdato

05.04.2022
Varenummer: 3052254