Arendal Øst

Kystveien 175

Prisantydning
2 400 000 kr
Omkostninger
75 870 kr
Totalpris
2 475 870 kr
Formuesverdi
691 145 kr
Formuesverdi sekundær
2 488 122 kr
Kommunale avgifter
13 619 kr / år
Byggeår
1780
P-rom
141 ㎡
Bruksareal
165 ㎡
Tomteareal
170 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Bolig med 4 hybler - sentumsnært - kort vei til sjø - buss - skoler og badeplasser

Om eiendommen

Innhold

1. etasje: Gang med utgang ut på begge sider av huset, trapp opp til 2. etasje:
Hybel 1: kjøkken, oppholdsrom med vedovn og lysmalte tømmervegger.
Hybel 2: Stue med vedovn, kjøkken med innredning i hvit utførelse, bad med dusjkabinett, toalett og vask.

2. etasje: Separat dusj og toalettrom som er tiltenkt felles bruk for de hyblene som ikke har bad/toalett.
Hybel 3: Gang, kjøkken med hybelkomfyr/kjøleskap, stue med vedovn, bad med servant, dusjkabinett og oppvaskmaskin.

3. etasje:
Hybel 4: Stue med takvindu, hybelkomfyr og benk.

Standard

Boligen holder god utleiestandard.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 141 kvm, Bruksareal: 165 kvm, Sekundærrom: 24 kvm.

- 1. etasje -
BRA: 70 kvm, P-rom: 70 kvm.
P-rom inkl.: Gang, stue x 2, kjøkken x 2 og baderom.

- 2. etasje -
BRA: 71 kvm, P-rom: 71 kvm.
P-rom inkl.: Gang, stue/kjøkken, soverom x 2, baderom x 2 og WC.

- Loftsetasje -
BRA: 24 kvm, S-rom: 24 kvm.
S-rom inkl.: Stue/kjøkken, samt soverom (delvis målbart)

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som. Det gjøres oppmerksom på at det ikke foreligger godkjente og byggemeldte tegninger av boligen. Videre er det påvist avvik i branncelleinndelingen ut ifra dagens byggteknisk forskrift, da boligne er oppdelt med hybler og dette ikke er omsøkt og delt inn i brannseksjoner. Det er også påvist avvik i forhold til takhøyde og rømningsvei; det er lav takhøyde i etasjene og ikke anlagt rømningsstige.

Byggeår og byggemåte

1780 ifølge Arendal kommune.

Oppvarming

Ved og elektrisk. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

SEFRAK: Bygningen er Sefrak-registrert på grunn av bygningenes alder. I forbindelse med restaurering/ombygging vil fylkets kulturminnevern ha uttalelsesrett. De ønsker generelt at gamle bygninger blir bevart, og stiller krav til materialvalg og utforming. SEFRAK er først og fremst et generelt kulturhistorisk register som kanskje særlig har verdi som kildemateriale for lokal historie. Men det blir også benyttet av forvaltningen som et utgangspunkt for å finne ut hvor det kan være verneverdig bebyggelse. Det at en bygning er registrert i SEFRAK gir den ikke automatisk noen vernestatus. Oppføring i registeret innebærer heller ikke i seg selv spesielle restriksjoner for hva som kan gjøres med et hus. Det finnes mye tilgjengelig informasjon på www.riksantikvaren.no.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av His Bygg AS den 17.08.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
"Eldre bolig fra 1794 i henhold til gitte opplysninger. Kjeller/krypkjeller med synlig fuktproblematikk der høyere fuktverdier i stubbegulv og skader ble registrert. Utvendig stående kledning der råteskader stedvis rundt vegger ble registrert, manglende lufting ble registrert der alder må sees i sammenheng på utførelse. Gavl vegg der eier har byttet ut kledning den senere tid. Boligen innvendig er delt opp i hybler, dette er ikke omsøkt og brannceller er ikke utført. Våtrom i boligen der renovering i sin helhet vil være påregnelig utfra eldre teknisk anlegg, mangler og utførelse. Takkonstruksjon der åser fra byggeår med synlig skjevheter, videre er det rettet opp og anlagt sutaksplater og primærtekking med sementtakstein. Manglende plast i takkonstruksjonen og utførelse innebærer kondenseringsfare i undertak, delvis isolert i henhold til opplysninger og deler uten isolasjon. Råteskader i gulver på kjøkken 1. etasje som relateres til fukpåkjenning fra krypkjeller. Boligen fremstår med behov for videre oppgraderinger og renovering generelt."

Følgende avvik har fått TG3 (store eller alvorlige avvik):

Utvendig > Vinduer:
Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Det er påvist vinduer med fukt/råteskader. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn:
Det er påvist fuktskader i etasjeskiller. Det er registrert symptom på sopp/råte. Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Borrebille angrep synlig i konstruksjonen som relateres til høy relativ luftfuktighet.

Innvendig > Krypkjeller:
Krypkjelleren har kondensutfordringer. Det er påvist synlig vann i krypkjeller eller synlige tegn på innsig av vann i krypkjeller. Det er stedvist påvist fuktnivå som tilsier at konstruksjonen kan ha fuktskader. Det er begrenset tilgang til hele krypkjelleren. Fuktskader i kryperom skyldes lange perioder med relativ luftfuktighet (RF) over ca. 80 % og temperaturer over 5-6 °C. Den høye luftfuktigheten kan være et resultat av manglende fuktsperre mot grunnen og utilstrekkelig ventilasjon. Kryperom som er ventilert med uteluft, får også høy luftfuktighet fordi temperaturen i kryperommet i deler av sommerhalvåret er lavere enn utetemperaturen. De varmetrege massene i bakken i kryperommet holder på kulda, og gjør at temperaturen der stiger saktere enn i utemiljøet. Fuktig, varm luft som trekkes inn i kryperommet på forsommeren, kjøles ned, og da stiger den relative luftfuktigheten.

Våtrom > Generell > Bad 2:
Se tilstandsrapport.

Våtrom > Generell > Bad.
Se tilstandsrapport.

Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner > Bad:
Ved andre fuktundersøkelser enn hulltaking, er det påvist indikasjoner på fuktskader.

Våtrom > Generell > Bad:
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken 2:
Det er påvist råte/fuktskader i overflater. Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninredning utover normal slitasjegrad. Det er påvist skader/fuktskjolder i kjøkkengulv. Råteskader i gulver der demontering av kjøkken må påregnes for utbedring.

Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken 2:
Det er ikke påvist noen form for ventilering av kjøkkenrommet (lukket rom). Det er manglende forsert mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkken.

Kjøkken > Avtrekk > Stue/kjøkken:
Det er ikke påvist noen form for ventilering av kjøkkenrommet (lukket rom). Det er manglende forsert mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkken.

Kjøkken > Avtrekk > Stue/kjøkken:
Det er ikke påvist noen form for ventilering av kjøkkenrommet (lukket rom).Det er manglende forsert mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkken.

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken:
Det er påvist skader/fuktskjolder i kjøkkengulv. Det er ved bruk av fuktindikator rundt utsatte hvitevarer påvist indikasjoner på fuktighet. Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninredning utover normal slitasjegrad. Det er registrert utettheter eller vannlekkasjer i røropplegg. Lekker fra armatur og vann under skap.

Tekniske installasjoner > Ventilasjon:
Ingen ventilering utover åpning av vindu. Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold:
Se tilstandsrapport.

Tomteforhold > Drenering:
Dreneringen er utilstrekkelig og har idag begrenset effekt. Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring. Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.

Tomteforhold > Terrengforhold:
Terreng faller inn mot bygning.

Følgende avvik har fått TG2 (avvik som kan kreve tiltak):

Utvendig > Nedløp og beslag:
Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.

Utvendig > Veggkonstruksjon:
Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Byttet kledning på gavl vegg med lufting. Eldre kledning av forskjellige utførelser der råteskader stedvis ble registrert.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft:
Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen. Det er fra loft/kryploft påvist indikasjoner på at det er punktering av dampsperre, som medfører svekket effekt av dampsperrefunksjonen. Borrebille støv ble registrert som relateres til relativ høy luftfuktighet i konstruksjonen. Sutaksplater synlig uten sutaksklips eller sutett. Skjevheter i åser som er rettet opp.

Utvendig > Dører:
Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer.

Innvendig > Overflater:
Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. eldre overflater, borrebille, skadeinnsekter på gulver. Råteskader på gulv kjøkken leilighet 1. etasje der gulv har gitt etter.

Innvendig > Radon:
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NVE Radon aktsomhetskart er definert med "moderat til lav"" aktsomhetsgrad.

Innvendig > Pipe og ildsted:
Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. Pipevanger er ikke synlige. Det er påvist sprekker og/eller riss i pipe.

Innvendig > Innvendige trapper:
Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Trappen er nokså bratt og lite egnet for trapp mellom boligrom. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.

Innvendig > Innvendige dører:
Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører.

Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Wc:
Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1. Fuktmerker i bakkant av toalett, ikke høyere fuktverdier på befaringsdagen.

Tekniske installasjoner > Vannledninger:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger. Det er irr på rør.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger. Det er påvist at avløpsrør av jern har rustskader.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank:
Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år. Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg:
2 sikringsskap med automatsikringer.

Tomteforhold > Byggegrunn:
Det er registrert symptomer på setninger i grunnen i form av sprekker i grunnmur. Stablet gråsteinsmurer, betong og murstein der skjevheter i etasjeskille, sprekker ble registrert som relateres til setninger i boligen.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter:
Grunnmuren har sprekkdannelser.

Tomteforhold > Forstøtningsmurer:
Det er påvist mindre sprekker og/eller skjevheter i muren.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Pkt. 1: Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader?
- Ja. Eldre hus, og feil derretter. Ikke godkjente bad.

Pkt. 8: Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende?
- Ja. Sprekk i muren, eldre bebyggelse.

Pkt. 9: Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr i boligen som rotter, mus, maur eller lignende?
- Ja. Rotter ved overtagelse av hus i 2000, er utbedret og fjernet.

Pkt. 11: Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
- Ja, kun av faglært (mulig Centrum Elektro, noe uvisst). Stikkontakter ol er byttet.

Pkt. 11.1: Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)?
- Nei.

Pkt. 12: Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
- Ja. Alt var ok og godkjent ved gjennomgang, med unntak av jordbryter som måtte byttes.

Pkt. 14: Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. drenering, murerarbeid, tømrerarbeid etc)?
- Ja. Har byttet tak, og veggen mot øst. Bygd tilbygg inntil huset.

Pkt. 16: Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?
- Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad (Kasus Byggservice). Byttet tak, vegg mot øst.

Pkt. 17: Selges eiendommen med utleiedel, leilighet, hybel eller tilsvarende?
- Ja. Mulighet for hybelutleie.

Pkt. 17.1: Er ovenfornevnte godkjent hos bygningsmyndighetene?
- Nei.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Arendal følg Kystveien mot Tromøy/Songe. Eiendommen ligger ved veien på venstre side rett etter innkjørsel mot Songe terrasse ved siden av tidligere butikk. Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Bolig med sjønær beliggenhet på Kystveien ved Songebukta - ca 3,5 km fra Arendal sentrum. Kort gangavstand til Birkenlund barne- og ungdomsskole, SFO, Idrettshall og barnehager.Flotte turområder som leder bl.annet til lysløype med et bredt utvalg av turveier samt oppkjørte skiløyper på vinterstid. God bussforbindelse til sentrum like ved.

Tomt

Areal: 170 kvm, Eierform: Eiet tomt Pent opparbeidet tomt. På baksiden er det gruslagt inngang samt liten hageflekk med stakittgjerde. På fremsiden mot vei er tomten inngjerdet med en liten hageflekk samt trapp til hovedinngang.

Parkering

Det følger rettighet til å leie en parkeringsplass med til eiendommen ellers er det gode muligheter for leie av parkering rett i nærheten.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Reguleringsplan

Eiendommen er uregulert, men avsatt til boligbebyggelse tilhørende Arendal kommuneplan 2019-2029, datert 24.04.2019. Eiendommen ligger også innenfor hensynssone "570 kulturmuljø; bevaringsverdig bebyggelse", "bevaringsverdig bygningsmilj; Sogne" og "Sefrak-registrert bolig", samt hensynssone "H2019" (avvikssone for støy). Arendal sentrum og sentrene Saltrød, His og Nedenes er angitt som avvikssone for støy. I avvikssonene kan boligbebyggelse, barnehager og pleieinstitusjoner etableres i gul og rød sone dersom følgende tiltak er ivaretatt: Boliger skal ha minimum en fasade som vender mot stille side, jfr. tabell 3 i T-1442/16.

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Ingen heftelser registrert.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:

2014/463392-1/200  Bestemmelse om parkering 10.06.2014 
rettighetshaver:Knr:4203 Gnr:509 Bnr:26  
rettighetshaver:Knr:4203 Gnr:509 Bnr:644

Utleie

Boligen er registrert som enebolig. Hele boligen er i dag innredet som 4 utleiedeler, endringen er ikke søkt omsøkt hos Arendal kommune. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Kjøper overtar risiko og ansvar for eventuelle pålegg/søknader som følger av dette. Leieinntekt på utleie av disse 4 enhetene er kr.20.000,- pr mnd.

Radonmåling

Utleieenheten er ikke radonmålt. Fra 1.1.2014 er det krav i henhold til strålevernforskriften om at utleieenheter skal være radonmålt.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

2 400 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 60 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 400 000,-)) 75 870,- (Omkostninger totalt) 2 475 870,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 13 618,92 pr. år. I tillegg fakturerer Agder Renovasjon kr. 4.434,- pr år for renovasjon.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 4.632,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Formuesverdi

Primær: Kr. 691 145,- for år 2020. Sekundær: Kr. 2 488 122,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Kystveien 175, Gnr. 509 Bnr. 644 i Arendal kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 40 40 80 21.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato. Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

31-22-0289

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/31-22-0289. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Tor Jan Endresen, tlf. 40 40 80 21

Vederlag

Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 2 400 000,-) (Kr.45 000) Tilrettelegging (Kr.13 900) Grunnpakke markedsføring (Kr.8 900) Totalt kr. (Kr.78 285)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3063387