Valle - Rysstad

Kvisletoppen Aust

Prisantydning
490 000 kr
Totalpris
490 000 kr
Kommunale avgifter
2 035 kr /
Tomteareal
1 000 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Hyttetomt

Oversikt

Om eiendommen

Kvisletoppen Aust - flotte hyttetomter på toppen av Brokke - UTSOLGT

Fakta om eiendommen

Oppdragsnummer

10-18-9023

Adresse med betegnelse

Kvisletoppen Aust, Gnr. 68 Bnr. 366 i Valle kommune. Tomtene blir fradelt ved salg og tildelt nytt bruksnr.

Beliggenhet

Solrike hyttetomter nær langrennsløyper og Brokke Alpinsenter, på Kvisletoppen - ski inn-ski ut. Tomteområdet ligger på en fjellrygg  øst-vest, med flott utsyn. Det er flotte turområder både sommer og vinter. Oppgjørte skiløyper går rett ved tomtene.

Adkomst

Etter Rysstad sentrum, ta av riksveien mot Brokke. Kjør til skisenteret, over parkeringen og til venstre. Følg veien helt til toppen, over en liten flate ved en tjønn på høyre hånd. Kvisletoppen Aust ligger på høre side - se tomteskilt.

Boligtype

Hyttetomt

Eierform

Selveier

Byggeår

Etter avtale

Diverse

Faste utgifter:
Brokke Vatn og avlaup kr. 5.732,- for 2017
Hytterenovasjon kr. 2035,- pr. år
Pliktig medlemskap i Velforening- Velavgift ikke fastsatt.
Bidrag til løypekjøring kr. 1000,- indeksreguleres
Brøyting kommer i tillegg.
Grunneier skal godkjenne valg av entreprenør vedr. opparbeidelse av tomtene.

Parkering

Parkering på egen tomt.

Tomt

Areal: Fra 700 til 1270  kvm, Eierform: Eiet tomt

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til fritidsformål, tilhører reguleringsplan for Kvisletoppen teig 16, godkjent 29/10-12. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Privat vann og avløp, privat veg.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Det tinglyses vei og vedlikeholdsrett.
Pliktig medlemskap i Vel-forening.
Privat Vann og avløp via Brokke Vatn og avlaup.
Bidrag til løypekjøring kr. 1000,- (indeksreguleres)

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer / avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.

Det gjøres oppmerksom på at grunnboken nå er endret, slik at det ikke lenger er mulig for kjøpers bank å forutsette 1. prioritets pant der hvor det er tinglyste heftelser, som ikke skal slettes for selgers regning.
Eiendommen blir overdratt fri for rene pengeheftelser med mindre annet er oppgitt.

Rettigheter som følger eiendommen: Vei og vedlikeholdsrett 

 

Formues verdi

Ikke fastsatt.

Omkostninger

Omkostninger
2,5% dokumentavgift av kjøpesum
Oppmålingsgebyr kr. 24 419,-
Tilkobling til tomtegrense for Brokke Vatn og Avlaup kr. 75.000,-
Tilkobling bredbånd kr. 900,-
Tinglysning skjøte kr. 585,-
Tinglysning pantedokument kr. 585,-
Opparbeidelse av tomten kommer i tillegg.

Offentlige avgifter

Hytterenovasjon kr. 2035,-

Konsesjon

Kjøper må undertegne på Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved kjøp av tomt.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Visning

Visning etter avtale med megler tlf. 99099140

Overtagelse

Etter avtale. Tomtene fradeles ved salg, og overtagelse kan skje så fort Valle Kommune har tinglyst nytt bruksnr.

Hvitvasking

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll, og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon. Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse. Megler plikter iht. hvitvaskingsloven 06. mars 2009 å innberette mistenkelige pengeoverføringer.

Vederlag

kr. 29.000,- + mva
Markedspakke: Etter avtale.

Lovverk

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Mariann M. Thomassen tlf. 99099140

Sørmegleren AS Org. Nr.

944 121 331

Salgsoppgave og vedlegg

Denne prospektteksten, med tilhørende boligsalgsrapport og egenerklæring fra selger, må gjennomgås før budgivning. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.
Varenummer: 3025723