Arendal Eydehavn

Kveheiveien 7

Prisantydning
1 500 000 kr
Omkostninger
38 670 kr
Totalpris
1 538 670 kr
Formuesverdi
609 432 kr
Formuesverdi sekundær
2 193 956 kr
Kommunale avgifter
17 928 kr / år
Byggeår
1934
P-rom
143 ㎡
Bruksareal
146 ㎡
Tomteareal
1 300 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Brannskadet hus på fin tomt - Eydehavn

Om eiendommen

Innhold

Enebolig som går over tre etasjer og inneholder:
1etg.: Gang, mellomgang, stue, tv-stue, kjøkken.
2.etg.: Mellomgang, 3 soverom og et wc-rom
U.etg.: Bod/garderoberom, bad, kjellerstue.

Standard

Denne boligen trenger omfattende oppgradering og renovering. Her har det brent og det er røykskader.
Eiendommen selges som forevist og ytterligere rydding vil ikke bli foretatt.

Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk.
Det er anlagt selvstendig leilighet i underetasje, det er ikke fremlagt godkjenning på enheten. Synlig ikke anlagt som egen branncelle.
1. etasje vindfang er ikke som opprinnelig planløsning. Det er ikke fremlagt godkjente tegninger på overbygd veranda.
Det er ikke mottatt planløsning av loftsetasje.
Manglende rømnings vinduer loftsetasje.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 143 kvm, Bruksareal: 146 kvm Sekundærrom: 3 kvm.
Bra. pr. etasje.: Underetasje 36 m² - 1. etg. 69 m² - Loftsetasje 41 m².
P-rom inkl: Underetasje: Bad/vaskerom, Kjøkken, Stue, Soverom. 1. etg: Vindfang, Gang, Soverom, Kjøkken, Stue. Loftsetasje: 3 soverom, Gang, Bad.
S-rom inkl.: Loftsetasje: Kott.

Det er anlagt selvstendig leilighet i underetasje, det er ikke fremlagt godkjenning på enheten. Synlig ikke anlagt som egen branncelle.
1. etasje vindfang er ikke som opprinnelig planløsning. Det er ikke fremlagt godkjente tegninger på overbygd veranda.
Det er ikke mottatt planløsning av loftsetasje.
Manglende rømnings vinduer loftsetasje.

I hovedsak er det bruken av rommene ved befaringen som avgjør om rommet defineres som P-rom eller S-rom, men i mange tilfeller må
takstmannen la sitt skjønn overstyre hovedregelen. Dette betyr at rommene kan defineres som P-rom eller S-som selv om de er i strid med
byggeforskriften.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

 

Byggeår og byggemåte

1934 i følge Arendal kommune.

Oppvarming

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av den , og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Bolig fra 1934. Boligen fremstår som et renoveringsprosjekt pga. brannskader der deler av bygningsmassen vurderes å måtte kondemneres.
Utvendig er det synlig større skader fra brann som ser ut som har begynt i tilbyggs delen, videre er det synlige skader innover i leilighet underetasje, stue/kjøkken 1. etasje. Større skader på kledning med brannskader, råteskader. Det var sterk røyklukt i boligen og videre undersøkelser i underliggende konstruksjoner på hovedbygning må utføres med rivning av overflater. Tilbyggs del har store brannskader som er synlige i etasje skillet (bærende konstruksjon) og rivning av bygget vurderes å være påregnelig. Hele underetasje på hovedbygg vurderes å trenge totalrenovering med utbyttinger av bærende konstruksjoner mot brannskadet tilbyggs del. Videre ble det registrert meget fuktig i utforet vegger/oppforet gulver og hele etasjen vurderes renoverings klar. Våtrom loftsetasje vurderes ufagmessig utført med hensyn til fallforhold, manglende sluk og manglende membran, totalrenovering vurderes påregnelig. Kjøkken både i underetasje og 1. etasje er påvirket av brannen med brann/røykskader i underliggende konstruksjoner og overflater. Takpapp er synlig løs og noe papp lå på bakken, strakstiltak med anleggelse av ny primærtekking må utføres. Yttertak har stått delvis uten primærtekking over en tid og underliggende fuktskader vurderes påregnelig i takkonstruksjon. Det er ikke tilgang til takkonstruksjon og videre undersøkelser med tilgang til konstruksjonen anbefales pga. synlig mangler på utvendig taktekking, innfelte downlights, manglende lufting av konstruksjonen. Sammendrag er ikke utfyllende for rapportens innhold og må leses i sin helhet. Se for øvrig punkter.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG3 Store eller alvorlige avvik:
Utvendig > Taktekking
Det er påvist skader eller avvik på selve taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Det er skader på papptekkingen og deler mangler. Utbedring med anleggelse av ny taktekking for tett tak anbefales som strakstiltak. Videre undersøkelser i takkonstruksjon pga. stor sannsynlighet for lekkasjer er tilstede. Mangler på avslutninger og ufagmessig utførelse ble registrert.

Utvendig > Nedløp og beslag
Det er påvist skader i beslagløsninger. Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Utvendige beslag har utettheter.
Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.

Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er påvist råteskader i veggkonstruksjonen. Vært brann i boligen og større skader i kledning samt bærende bakenforliggende konstruksjon.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg.
Det er ingen lufting i konstruksjonen. Det er fra loft/kryploft påvist indikasjoner på at det erpunktering av dampsperre, som medfører svekketeffekt av dampsperrefunksjonen. Pga. utettheter i taktekking kan ikke skader i underliggende konstruksjoner utelukkes. Vært brann i boligen og sanering pga. røykskader må påregnes. Downlights i himling. Ukjent oppbygning med eventuelt plast og videre undersøkelser anbefales.

Utvendig > Vinduer
Karmene i vinduer er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass.
Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Det er påvist et betydelig antall vinduer med punkterte eller sprukne glassruter. Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Det har vært brann i boligen og vindu knust. Det må påregnes reparasjoner og utbytting av enkelte vinduer.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Overgangen mellom balkong/terrasse og yttervegg er utett. Større skader etter brann. Rivning må påregnes pga. brann, manglende fundamenter og skjevheter i konstruksjonen.

Utvendig > Utvendige trapper
Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.Det er ikke montert rekkverk.

Innvendig > Overflater
Overflater har sterk slitasjegrad. Det har vært brann i boligen og fremstår i dårlig forfatning med både overflate skader og bakenforliggende skader. Det må påregnes større sanering/renovering av bolig pga. brannskader og røykskader.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Det er konstatert fukt/råteskader. Målt høydeforskjell på over 30mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Brannskader i etasjeskille og rivning av tilbyggsdel må påregnes for utbytting av bærende konstruksjoner og røyksanering. Videre opptagninger av gulver må påregnes for sanering. Ved nivellering ble det registrert skjevheter over 30 mm gjennom hele etasjen som relateres til setninger.

Innvendig > Rom Under Terreng
Det er konstatert høyt fuktnivå og synlig skade i vegg. Det er i hulltaking påvist fukt-/råteskader.

Våtrom > Generell > Bad
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad
Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.
Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Målinger viser at det ikke er fall til sluk (motfall). Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk. Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under) Det er ikke anlagt sluk i rommet og vurderes ikke fungerende avrenning.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad
Det er ikke tilfredsstillende membran/tettesjikt på våtrommet.

Våtrom > Ventilasjon > Bad
Våtrommet mangler styrt tilluftsventilering. Motorenhet på mekanisk avtrekksanlegg fungerer ikke.Mekanisk avtrekk var ikke fungerende på befaringsdagen.

Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner > Bad
Den valgte konstruksjonsutforming gir økt fare for skader. Feil utførelse med plast bak plater.

Våtrom > Generell > Bad/vaskerom
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner > Bad/vaskerom
Ved andre fuktundersøkelser enn hulltaking, er det påvist indikasjoner på fuktskader. Skader i bakenforliggende konstruksjon pga. brann. er konstantert og totalrenovering med utbytting av bærende konstruksjoner må påregnes.

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninredning utover normal slitasjegrad. Det er påvist at overflater/kjøkkeninnredning har omfattende skader. Det har vært brann i bygningen og overflater må påregnes utbyttes i sin helhet. Teknisk anlegg med røropplegg etc. må påregnes utbyttes i sin helhet. Bakenforliggende skader pga. røyk/brann er usikkert og videre undersøkelser må utføres.

Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken
Det er registrert avvik med avtrekk.

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
Det er påvist at overflater/kjøkkeninnredning har omfattende skader.

Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken
Avtrekk fungerer ikke.

Tekniske installasjoner > Vannledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger. Det er irr på rør. Det er lekkasje fra rør. Vannet var ikke påslått, store brannskader i vegger med vannrør og må påregnes utbytting i sin helhet.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Det er påvist skader eller utettheter på sluk/avløp. Det er påvist at avløpsrør har sprekker/skader Det er ikke påvist tilfredsstillende stakemulighet på avløpsanlegg. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger. Det har vært brann i bygningen og utskiftninger av rør må påregnes i bakenforliggende konstruksjoner.

Tekniske installasjoner > Ventilasjon
Ingen ventilering utover åpning av vindu.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år. Det er opplyst om at varmtvannstank er defekt. Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank. Det er påvist avvik ifm understøttelsen av tanken. Ukjent tilstand på varmtvannstank. Det har vært brann i området varmtvannstank befinner seg og utbyttinger av anlegget i sin helhet må påregnes.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
Det er ikke fremlagt dokumentasjon på anlegget. Undertegnede har ikke elektrofaglig kompetanse og tilstandsvurdering beror på dokumentasjon og visuell undersøkelse av tilfeldig komponenter i boligen. Anbefaler gjennomgang og utbedring av skadet anlegg. Vært brann i boligen og full gjennomgang med utbytting av komponenter må påregnes.

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold
Brannslukningsapparat ble registrert, manglende røykvarslere i boligen.

Tomteforhold > Drenering
Dreneringen er utilstrekkelig og har idag begrenset effekt. Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.

Tomteforhold > Forstøtningsmurer
Det er påvist større sprekker og/eller skjevheter i muren.

Tomteforhold > Terrengforhold
Terreng faller inn mot bygning.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger. Kombinasjonen av alder og materiale på utvendige vann- og avløpssystemet tilsier at man må regne med utskiftinger.

TG2 Avvik som kan kreve tiltak:
Utvendig > Dører
Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer.Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke. Tregheter i åpne og lukkemekanismer, skader i overflater.

Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NVE Radon aktsomhetskart er definert med "moderat til lav"" aktsomhetsgrad.
Kartet kan ikke benyttes til å forutsi radonkonsentrasjonen i enkeltbygninger. Den eneste måten å få sikker kunnskap om radon i en bygning, er å gjennomføre en måling. Radon i inneluft avhenger ikke bare av geologiske forhold, men også av bygningens konstruksjon og drift, samt kvaliteten av radonforebyggende tiltak

Innvendig > Pipe og ildsted
Pipevanger er ikke synlige. Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300 mm fra sotluke.

Innvendig > Innvendige trapper
Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.

Innvendig > Innvendige dører
Det er påvist at enkelte dører er feilmontert/tar i karm e.l. Ikke anlagt håndtak, enkelte dører går tregt og går ikke å lukke.

Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad
Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under)

Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad
Det er påvist skader på innredning.

Tomteforhold > Byggegrunn
Det er registrert symptomer på setninger i grunnen i form av sprekker i grunnmur.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
Grunnmuren har sprekkdannelser.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

FraArendal sentrum: følg hovedveien til Eydehavn, på broa tar man av til høyre mot Eydehavn Torv. Kveheiveien går så ut til venstre ca. midt i bakken. Følg denne veien til man kommer frem til boligen som ligger på høyre side av veien. Man kan også kjøre opp via idrettsplassen.

 

Beliggenhet

Eiendommen ligger i et veletablert byggefelt på Eydehavn med kort vei til både Eydehavn torv og gode bussforbindelser. Eydehavn skole med klassetrinn 1.-7. klasse ligger innenfor kort gangavstand. En liten gåtur unna, finner man Buøya som er ett friluftsområde med flere badestrender og idylliske svalberg.

Tomt

Areal: 1 300 kvm, Eierform: Eiet tomt

Parkering

Biloppstillingsplass på egen tomt

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til Boligbebyggelse, tilhører reguleringsplan Eydehavn, datert 03.01.1983. Planident: 2721r2. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Arealplaner under arbeid:
Arendal næringspark øst, med forbindelse til Neskil, Eydehavn i øst for i hovedsak å få på plass nok næringsareal til mulig batterifabrikk, samt vegforbindelse og mulighet for fremtidig næringsareal i tilknytning til vegen.
Ny vei Eyde energipark - Neskilen mellom Eyde Energipark ved Longumkrysset på E18 og Arendal havn på Eydehavn. Målet er å sikre en god forbindelse til Arendal havn, samt å legge til rette for næringsutvikling i området.
Arendal havn, del av, Hensikten med planen er å legge til rette for å sanere 3 bygninger, hvorav 2 ligger med Hensynssone bevaring H570.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

 

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Ingen heftelser følger.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen rettigheter funnet.

Energiattest

Det er ingen krav til energiattest ved tvangssalg.

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

1 500 000,- (Prisantydning) Omkostninger 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 37 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 500 000,-)) 38 670,- (Omkostninger totalt) 1 538 670,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 17 928,08 pr. år

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 5.220,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Formuesverdi

Primær: Kr. 609 432,- for år 2020. Sekundær: Kr. 2 193 956,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Kveheiveien 7, Gnr. 52 Bnr. 233 i Arendal kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Selger

Agder Tingrett

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Det er ingen krav til løsøre ved tvangssalg.

Boligselgerforsikring

Eier kan ikke tegne boligselgerforsikring ved tvangssalg.

Boligkjøperforsikring

Kjøper kan ikke tegne HELP boligkjøperforsikring ved tvangssalg.

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 40 40 80 25.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Partene har en måneds ankefrist fra det tidspunkt Tingretten stadfester budet. Dette vil si at handelen ikke endelig har kommet i stand før ankefristens utløp. Oppgjørsdag / overtakelse er normalt tre måneder fra den dag medhjelper(megler) oversender budet til Tingretten for stadfestelse. Dersom eiendommen er fraflyttet, kan det være mulig å overta eiendommen før fastsatt oppgjørsdag dersom kjøpesummen er innbetalt. Overtagelse kan allikevel ikke skje før en måned etter at budet er stadfestet. Kjøpesummen skal innbetales til meglers klientkonto.

Klargjøring før overtagelse

Det gjøres oppmerksom på at boligen ikke blir ryddet og rengjort før overtagelse. Oppgjørsdag/overtakelse er normalt tre måneder fra den dag medhjelper(eiendomsmegler) oversender budet til Tingretten for stadfestelse. Dersom eiendommen er fraflyttet kan det være mulig å overta eiendommen før fastsatt  oppgjørsdag dersom kjøpesummen er innbetalt. Overtakelsen kan likevel ikke skje før en måned etter at budet er stadfestet. Kjøpesummen skal innbetales til meglers klientkonto.

Tvangssalg

Dette er et tvangssalg hvor megler er oppnevnt som medhjelper av Tingretten. Tvangssalg reguleres av tvangsfullbyrdelsesloven av 26.juni 1992 nr. 86. Lov om avhending av fast eiendom gjelder ikke ved tvangssalg. Kjøperen har begrenset adgang til å påberope mangler. Det vil ikke bli skrevet kjøpekontrakt. Budet, dersom det blir stadfestet av Tingretten tjener som kontraktsdokument. Tingretten kan når som helst endre sin beslutning om tvangssalg ved medhjelper og trekke tilbake oppdraget.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Det gjelder spesielle regler for budgivning, jfr. Tvangfullbyrdelsesloven § 11-26. Budskjema ligger vedlagt og rådgivning fås hos Sørmegleren.

Det gjøres oppmerksom på at eiendommen er under tvangssalg og oppdraget er gitt av Tingretten. I denne forbindelse er det viktig for en kjøper å være oppmerksom på at han har begrenset adgang til å påberope seg feil og mangler ved eiendommen. Eiendommen bør derfor befares sammen med en bygningskyndig. Det gjøres videre oppmerksom på at det gjelder spesielle regler for budgiving, overtakelse og utgifter som kan påløpe for kjøper. Disse vil du få opplyst ved henvendelse Sørmegleren. Henviser forøvrig til lov om tvangsfullbyrdelse av 26. juni 1992 kap. 11 og 12.

Lovverk

Det gjøres oppmerksom på at eiendommen er under tvangssalg og oppdraget er gitt av tingretten. I denne forbindelse er det viktig for en kjøper å være oppmerksom på at han har begrenset adgang til å påberope seg feil og mangler ved eiendommen. Eiendommen bør derfor befares sammen med en bygningskyndig. Det gjøres videre oppmerksom på at det gjelder spesielle regler for budgivning, overtakelse og utgifter som kan påbeløpe for kjøper. Disse vil du få opplyst ved henvendelse Sørmegleren. Henviser forøvrig til lov om tvangsfullbyrdelse av 26.juni 1992 kap. 11 og 12. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

31-22-0022

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside sormegleren.no/31-22-0022. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF / Avd. leder Helga Sverdrup Hvass, tlf. 40 40 80 25

Vederlag

Når det gjelder meglers vederlag er det regulert ved forskrift ved medhjelper §3-3.

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3051385