Kvås

Kvåsveien 1236

Prisantydning
3 150 000 kr
Omkostninger
94 220 kr
Totalpris
3 244 220 kr
Formuesverdi
715 933 kr
Formuesverdi sekundær
2 577 358 kr
Kommunale avgifter
8 500 kr / år
Byggeår
1968
P-rom
147 ㎡
Bruksareal
161 ㎡
Tomteareal
4 436 ㎡
Antall soverom
2
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Godt oppdatert enebolig, samt eldre uthus, beliggende på stor, flat eiertomt. Bud ønskes!

Om eiendommen

Innhold

Hovedetg.: gang, stue, kjøkken, 2 soverom, bad/vaskerom. Underetg.: Hall med trapp, kjellerstue, innredet rom (brukt som soverom), teknisk rom/vaskerom (ikke innredet).

Standard

Bolig oppført i 1968, bestående av innredet hovedetasje og underetasje. Boligen er kraftig modernisert og renovert i perioden 2015-2019 med bla. ny ytterkledning, taktekking, vinduer og dører. Innvendig er samtlige overflater i hovedetasjen renovert med bla. nytt baderom og ny kjøkkeninnredning. Underetasjen ble innredet i 2019. Det er ifølge eier utskiftet drenering og fuktsikring rundt underetasjen i 2015. Boligen holder en normal god standard på overflater, innredninger og utstyr.

UTVENDIG: Yttertaket er tekket med betongtakstein. Nedløp og renner av lakkert metall. Bindingsverkskonstruksjon fra byggeår.
Liggende bordkledning fra 2016. W-takstoler i tre med kaldtloft. Malte trevinduer med 2-lags glass, montert i 2016. Malt hovedytterdør. Malt balkongdør i tre i stue og baderom samt ved teknisk rom i u. etg, montert i 2016. Veranda ved inngangsparti samt ved gavlvegg mot sør. Veranda er utført i tre, beiset impregnerte terrassebord, malt trerekkverk. Trapper av impregnert tre. Malerbehandlet.
INNVENDIG: Boligen har laminat på gulvflater, malte plater på vegger, malte takessplater i himlingen. Baderommet har gulvbelegg og våtromsplater
på vegger. Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Trebjelkelag. Elementpipe med ett løp. Helbeslått over tak. Ingen peisovn montert. Pipen har fått ny foring i røykrøret. Boligen har malt tretrapp med trappetrinnsteppe. Boligen har malte fyllingsdører som innvendige dører.
KJØKKEN: Kjøkkeninnredning fra Ikea. Montert i 2016. Slette hvite fronter. Benkeplate av laminat. Oppvaskmaskin, komfyr og induksjonstopp. Kjøkkenventilator med avtrekk ut.
VÅTROM: Oppført iht. tekniske forskrifter fra perioden 1997-2010. Det er fremvist samsvarserklæring for gulvbelegg og tetting mot gulvsluk.
Baderom i hovedetasjen er opplyst renovert i 2016. Baderommet har våtromsplater på vegger og himlingsplater på innvendig tak. Vinylbelegg på gulv og elektriske varmekabler. Det er ca. 50 mm oppkant under døren, herfra er det ca. 20 mm fall til topp slukrist. Badet har plastsluk og synlig vinylbelegg som tettesjikt. Innredning med 2 nedfelte servanter, gulvmontert toalett, dusjkabinett og opplegg for vaskemaskin. Elektrisk fuktstyrt vifte.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 147 m², Bruksareal: 161 m², Sekundærrom: 14 m²
Bra. pr. etasje.: Underetg.: 75 m² - 1. etg. 86 m²
P-rom inkl: gang, stue, kjøkken, 2 soverom, bad/vaskerom. Hall med trapp, kjellerstue, innredet rom (sov.)
S-rom inkl.: teknisk rom/vaskerom (uinnredet).

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Medfølger et stort, eldre uthus og dette overtas i forefinnende stand.

Byggeår og byggemåte

1968.  Betydelig modernisert i 2015-2019.

Påkostning og modernisering

Boligen er kraftig modernisert og renovert i perioden 2015-2019. Bl.a. ny taktekking, ytterkledning, vinduer og dører. Innvendig er samtlige overflater i hovedetasje renovert. Underetasjen ble innredet ca. 2019, unntatt et rom som ikke er ferdigstilt.

Oppvarming

Strøm. Panelovn i underetg, Varmepumpe hovedstue. Varmekabel på bad/vaskerom.
Pipe er renovert, men vedovn er ikke montert.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Det gjøres oppmerksom på at boligen er rengjort før visning, og at den ikke vil bli ytterligere rengjort før overtagelse, kun ryddet ut.
Bolig er tilknyttet fiberkabel.
Det er registrert kulturminner på tomten; gravminne/-felt.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Fra 01.01.22 innføres nye bestemmelser i avhendingsloven hvor det lovfestes at kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten. Kjøper vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Takst Sør AS den 29.11.21, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Bolig oppført i 1968, bestående av innredet hovedetasje og underetasje. Boligen er kraftig modernisert og renovert i perioden 2015-2019 med bla. ny ytterkledning, taktekking, vinduer og dører. Innvendig er samtlige overflater i hovedetasjen renovert med bla. nytt baderom og ny kjøkkeninnredning. Underetasjen ble innredet i 2019. Det er ifølge eier utskiftet drenering og fuktsikring rundt underetasjen i 2015. Boligen holder en normal god standard på overflater, innredninger og utstyr. Følgende forhold bør kommenteres særskilt:
- Eldre fukt/råtesvekkelser i undertak bør utbedres
- Kontroll av konstruksjon etter tegn til skadedyr/mus på kaldtloftet
- Manglende vindsperre ved gavler på kaldtloftet
- Mangelfull dampsperre ved kaldtloftet
- Sotluke er montert for nært inntil brennbart materiale
- VVs-bereder er eldre enn 20 år. Kommentar: Eier opplyser at varmtvannstanken har stått på lager hos rørlegger fra produksjonsår frem til denne ble montert i 2015. Den har derfor ikke vært i bruk i mer enn ca. 6 år.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
Utvendig > Takkonstruksjon
Det er påvist fukt/råteskader i takkonstruksjonen. Det er påvist fuktskjolder ved gjennomføringer i takkonstruksjonen. Eldre fuktskjolder og svekkelser registrert i undertaket. Dette stammer sannsynligvis fra før yttertakets tekking ble utskiftet, og det er ikke registrert forhøyede fuktverdier på min befaring.
Utvendig > Takkonstruksjon
Det er registrert symptom på aktivitet fra skadedyr Det er fra loft/kryploft påvist indikasjoner på at det er punktering av dampsperre, som medfører svekket effekt av dampsperrefunksjonen. Det er ikke montert synlig dampsperre mellom himling i hovedetasjen og kaldtloftet. Det er registrert musefeller, samt avføring fra mus på kaldtloftet.
Utvendig > Veggkonstruksjon - 2
Det er påvist fuktskader i veggkonstruksjonen. Det er ved kaldtloftet funnet tegn til eldre fuktskader og mindre svekkelser i bindingsverket. Har
sannsynligvis oppstått før ytterkledning ble utskiftet i 2016. Det mangler vindsperre øverst ved gavlene.
Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
Innvendig > Innvendige trapper
Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav.
Innvendig > Innvendige dører - 2
Det er påvist at enkelte dører er feilmontert/tar i karm e.l. Dør inn til teknisk/uinnredet rom i underetasjen tar i svillen.
Våtrom >Ventilasjon
Våtrommet mangler styrt tilluftsventilering. Det er ikke tilstrekkelig luftespalte under dør.
Tekniske installasjoner > Vannledninger
Det er påvist at eventuelt lekkasjevann fra rør i rør system ikke ledes til sluk eller annen kompenserende løsning. Drenering fra rørskapet blir ikke ledet til sluk, dette grunnet at teknisk rom ikke er ferdigstilt.
Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
Det er registrert fritt eksponert isopor e.l.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 eller 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Nye rør, varme kabler, nytt belegg, nytt el anlegg. Nytt våtroms belegg ifbm oppussing. Drenering: Ja før oppussing. Ny drenering i 2015/2016. Nytt tak 2016, ny terrasse, ny kledning(etter isolert), nye vinduer/dører. Nytt el anlegg i forbindelse med renovering i 2016. Området rundt er regulert til masse uttak. Ingen varsel om igangsetting pdd. Mulighet for fremtidig hybel i under etasjen. Innredet kjeller, ferdig ca. 2019. Ett rom i kjeller er ikke ferdig / innredet. Det er ikke søkt om å innrede kjellerrom og det har heller ikke blitt stilt krav til søknad i forbindelse med dette arbeidet.
Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Felles privat avkjørsel fra offentlig vei, privat vei frem til eiendommen. Foreligger tinglyst rettighet over naboeiendom.

Beliggenhet

Eiendommen ligger langs hovedvei på Moi i Kvås. Ca. 12 km nordover Kvåsdalen, fra E-39 i Lyngdal. Nærhet til Kvås barneskole, barnehage, Kvåstunet, samt butikk. Området byr på gode turmuligheter og det er lysløype like utenfor døren. Bade-/fiskemuligheter i elva Lygna og Kvåsfossen med Laksesenter ligger ca. 2-3 km lenger nordover. Med bil er det kun 10-15 minutter til Handelsparken på Rom og Lyngdal sentrum.

Tomt

Areal: 4 436 kvm, Eierform: Eiet tomt
Stor og flat eiertomt. Stor gruset tun og parkeringsplass. Deler av tomten er forberedt for ridebane. Det er registrert kulturminner på tomten; gravminne/-felt. Se vedleggsmappe.

Parkering

På egen tomt. Deler av uthus kan brukes til garasje.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i nåværende område LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag, jfr kommuneplan. Mye av tomten ligger innenfor sikringssone - område for grunnvannsforsyning. Kommunen oppgir at ca. 100 kvm av tomten er innenfor område - bevaring kulturmiljø. Gjelder gravfelt/-minne.
Område fra eiendommen og mot elva er avsatt til fremtidig råstoffutvinning. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vann og privat avløp til septiktank (glassfiber) med infiltrasjonsgrøft. Privat adkomstvei med felles avkjørsel til hovedvei.
Tomten grenser mot offentlig riksveg, men liten del av veien krysser privat grunn. Foreligger tinglyst rettighet.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen: ingen tinglyste.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen: veirettighet er tinglyst, jfr.dokument pr. 18.05.2015. Kopi i vedleggsmappe og salgsoppgave.

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter D

Odel

Nei

Konsesjon

Eiendommen er over to mål, og egenerklæring om konsesjonsfrihet må fylles ut. Kjøper må undertegne dette før megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

3 150 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 78 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 150 000,-)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 94 220,- (Omkostninger totalt) 3 244 220,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 8 500 pr. år Gjelder kommunale avgifter; renovasjon, vann og avløp, feiing pipe. Beløpet vil variere etter vannforbruk. Vannmåler montert.

Eiendomsskatt

Lyngdal kommune har ikke eiendomsskatt pr. i dag.

Formuesverdi

Primær: Kr. 715 933,- for år 2019.
Sekundær: Kr. 2 577 358,- for år 2019.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Kvåsveien 1236, Gnr. 245 Bnr. 54 i Lyngdal kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: komfyr/platetopp, oppvaskmaskin.
Garderobeskap i gang hovedetg + soverom, + alt som ikke er "skrudd fast", inkludert gardiner følger ikke med.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2.200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på
tlf 40 40 80 72.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren holder trygge visninger, derfor ønsker vi å vite på forhånd om du kommer, og ber alle interessenter melde seg på via VISNINGSPÅMELDING. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning.

Overtagelse

Snarlig, eller etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

61-21-0153

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/61-21-0153. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF Odd Terje Vatnedal, tlf. 40 40 80 72

Vederlag

Digital Markedspakke Synlig (Kr.3 490) Oppgjør (Kr.5 100) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 3 150 000,-) (Kr.45 000) Tilrettelegging (Kr.13 900) Totalt kr. (Kr.68 075)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331

Produksjonsdato

29.11.2021 / 31.12.2021
Varenummer: 3055332